A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přehled objednávek od 20 000 Kč bez DPH - rok 2015

 

Č. obj. firma adresa text objednávky Částka
22/2015 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu topení v budovách č.p. 107 a 760 53000.00
127/2015 63504006 INGEM inženýrská a.s. Barrandova Č.366/26 č.p.366, 32600 Plzeň 26 koordinátora BOZP pro stavbu Rekonstrukce ulice Komenského, podpořenou z fondů EU prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad, registrační č. projektu CZ.1.14/1.5.00/31.0 29040.00
129/2015 70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu Letňanská 24, 19000 Praha 9 Školení OSD - školení pro zkušebního komisaře - Kalina 40550.00
136/2015 26235609 Lavet, s.r.o. Za Mototechnou č.p.1114, Stodůlky, 15500 Praha 515 ověření správnosti měřidla pro Laser III/PL-DOKI v ČMU. Kontrola a seřízení přístroje (kalibrace). Výr. č. 171/15.
Děkujeme
30000.00
146/2015 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Práce v městských lesích nad rámec pracovní smlouvy
Těžba dřeva, výřez podrostu
Schváleno usnesením RM 101/2015
35000.00
147/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Práce v městských lesích - přibližování dřeva
Schváleno usnesením RM 101/2015
74000.00
148/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Oprava osvětlení a elektrorozvodu v budově č.p. 553 30000.00
173/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Likvidaci stavebních odpadů vzniklých při realizaci malých zakázek v průběhu let 2013 - 2015
Schváleno rozhodnutím RM ze dne 2.3.2015
47786.00
179/2015 65346661 Milan Trunečka Chvalčov č.p.185, 76872 Chvalčov Objednávka 1 000 ks psích známek (19,-Kč/1ks) a 845 ks označení hrobových míst (20,-Kč/1 ks) 36000.00
181/2015 43762751 SOLITERA spol. s.r.o. Palackého nám. č.p.77, 26801 Hořovice Sazenice11155 ks pro výsadbu v městkých lesích
( výjimka z Pravidel města č. 5/2014 - usnesení RM)
65687.00
182/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov oploceování holin pro výsadbu MZD v městských lesích
( výjimka z Pravidel města č. 5/2014 - usnesení RM)
48400.00
189/2015 29100917 LC group Plzeň s.r.o. Čerňovice č.p.100, 33036 Pernarec řízení dle pravidel ROP projektu Rekonstrukce ulice Komenského, registr.č. projektu CZ.1.14/1.5.00/31.03080, který je finančně podpořen prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad z fondů EU, zejména
- činnost, která je zapotřebí pro dodržení pravidel Příručky pro příjemce a Metodických oznámení
- zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu
- během realizace projektu zpracovat Oznámení o změně (spolupracovat s TDI na ZL)
- konzultovat kroky města jakožto příjemce, aby nedocházelo zbytečně ke vzniku nezpůsobilých výdajů,
přičemž cena 95.000,-Kč bez DPH (resp.114.950,-Kč vč.DPH) je způsobilým výdajem a podíl města činí 15%.
114950.00
196/2015 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice Strukturovaná kabeláž v nových prostorách budovy ZUŠ (RM 126/2015). 36356.00
199/2015 45358460 GEOING Plzeň s.r.o. Lobezská 15, 32600 Plzeň 26 Na základě poptávky objednáváme upgrade modulů Misys. 26136.00
230/2015 02751704 ENACO, s.r.o. Čechtická 386/č.p.14, 14200 Praha 411 Zpracování a posouzení variant následného provozu tepelného hospodářství města Přeštice dle cenové nabídky ze dne 25.2.2015 80000.00
234/2015 27444899 Excello s.r.o. Hviezdoslavova č.p.508, 14900 Praha 415 antivorová a antispamová služba pro doménu prestice-mesto.cz, bude placenozpětně v lednu 2016 47427.03
237/2015 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v souladu s nabídkou podanou dne 25.2.2015 v rámci poptávky vždy dle konkrétních požadavků odpovědného pracovníka města 120000.00
239/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení opravy VO kolem DPS v Máchově ulici dle cenové nabídky ze dne 6.2. - varianta 2 svítidla 36200.00
241/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení úpravy veřejného osvětlení u Garáží v ulici 5. května dle cenové nabídky ze dne 3.3.2015 - varianta nový sloup 35000.00
242/2015 48333107 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Masarykovo nám. č.p.311, 33401 Přeštice Oslavy výročí J.J. Ryby - celoroční objednávka 137100.00
252/2015 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 provádění autorského dozoru a úkonů, které náležejí projektantovi akce "Rekonstrukce ulice Komenského", registrační č.: CZ.1.14/1.5.00/31.03080, která je finančně podpořena z fondů EU prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad, v souladu s Vaší nabídkou. 25000.00
264/2015 67739857 D.D.D.Servis - Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provedení monitoringu a ohniskové deratizace na území města Přeštice a v budovách v jeho majetku 38000.00
287/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 kancelářské a hygienické potřeby v roce 2015 po objednávce odpovědným pracovníkem MěÚ Přeštice e-shopem 50000.00
318/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 dle Vaší nabídky ze dne 24.03.2015 upgrade telefonních ústředen (výměna řídícího CPU s nejnovějším SW10) 49000.00
323/2015 26350173 ZÁMEČNICTVÍ JÁNSKÝ s.r.o. Příchovice č.p.7, 33401 Přeštice Výrobu a montáž 2 ks schodů a jednoho žebříku na koupaliště ve Skočicích dle cenové nabídky ze dne 13.4.2015 40000.00
331/2015 26483734 Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě č.p.497, 17000 Praha 7 ztotožnění návrhu ÚP Přeštice s aktuální katastrální mapou v rozsahu daném Vaší nabídkou ze dne 10.4.2015, t.j.
práce GIS specialisty bude v rozsahu maximálně 75 hodin a nabídková cena 42411,- Kč bude konečná.
42411.00
349/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 přebírání a vybírání vhodných starých žulových obrubníků, uložených v areálu ČOV v Přešticích, pro akci Rekonstrukce ulice Komenského. Akce není součástí dotace na uvedený projekt.
Nejedná se o uznatelný náklad dotace. Cena přebírání obrubníků byla na KD dne 27.4.2015 domluvena se zhotovitelem stavby na částku 30.000,-Kč bez DPH, což činí 36.300,-Kč včetně DPH.
36300.00
355/2015 27208389 PFI s.r.o. Prvního pluku č.p.206, Karlín, 18600 Praha 86 přípravu zadáva 33880.00
359/2015 64871061 Ing. Tomáš Šlemenda Husova č.p.606, 33601 Blovice na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Přeštice, dešťová kanalizace u hřbitova-III.etapa" v rozsahu Vaší nabídky. 28000.00
377/2015 69453535 Václav Hajžman - HAFO mechanizace Řenče. č.p.8, 33445 Řenče Opravu místní komunikace ve Vrchlického ulici - úprava a odstranění vjezdů 33000.00
380/2015 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Práce v městských lesích nad rámec pracovní smlouvy
(např. těžba dřeva...)
60000.00
381/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Přibližování dřeva v roce 2015 dle dohody s odpovědným pracovníkem města 98000.00
392/2015 46578706 ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní č.p.292, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 LIBERIS CODEXIS Silver - prodloužení předplatného ( 1.7.2015-30.6.2018) 27225.00
411/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Výměnu dvou oken včetně úpravy vikýřů a doplnění tepelné izolace v budově č.p. 556 (sonografie) 70300.00
413/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 pokládku tryskaných žulových desek do betonu, což nebylo v původním rozpočtu akce "Rekonstrukce ulice Komenského". Jedná se o 388,-Kč/m2 krát 279 m2 = 108.252,-Kč bez DPH, což činí 130.984,92 Kč včetně DPH. Objednání podkladního betonu u zhotovitele stavby firmy Silnice Chmelíř s.r.o., IČ: 27977951 bylo schváleno usnesením RM na 14.jednání dne 27.4.2015 pod bodem I./259/2015. Podkladní beton nespadá pod dotaci z ROP. 130984.92
414/2015 61501484 CANON CZ s.r.o. Jankovcova č.p.1595, Holešovice, 17000 Praha 7 2 x průchodový skener Canon DR-M160II včetně dopravy 36179.00
428/2015 26966034 V - NET s.r.o. Šumice č.p.139, 68731 Šumice provedení kalibrace a vystavení ověřovacího listu digitálního detektoru alkoholu - LIFELOC FC 20 + výměna vnitřní baterie ( neudrží datum a čas)
nákup - FC KIT - tiskárna s příslušenstvím
FC series papír do tiskárny 1x
test na drogy Zeslin ISCREEN VI. - 10x
náhradní náústky FC series - jednotlivě 2x 50 ks
26000.00
449/2015 44627475 František Lösch - zednické práce Jungmannova č.p.562, 33441 Dobřany Provedení opravy podlahy na chodbě budovy ZŠ v Rebcově ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 14.5.52015 podané v souladu s podmínkami poptávky vyhlášené dne 6.4.2015 159000.00
453/2015 25209116 GASTROSERVIS K+K S.R.O. Příchovice č.p.233, 33401 Přeštice Výrobu a montáž digestoře pro jídelnu ZŠ dle dohody a cenové nabídky ze dne 29.5.2015 35000.00
454/2015 26737906 OKNOPLASTIK s.r.o. Bořivojova 35/č.p.878, Žižkov, 13000 Praha 3 Provedení výměny vnitřních parapetů v budově ZŠ v ulici Na Jordáně v Přešticích dle cenové nabídky podané dne 7.5.2015 v souladu s podmínkami poptávky vyhlášené 6.4.2015 110000.00
458/2015 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení opravy chodníku v Poděbradově ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 27.5.2015 v souladu s podmínkami poptávky ze dne 19.5.2015 32000.00
466/2015 49786911 EL - SIGNÁL s.r.o. Lindauerova č.p.90, 30100 Plzeň 1 Dle Vaší nabídky ze dne 27.3. 2015 rozšíření systemému EZS do prostoru lapidária na adrese: Masarykovo nám. 107, Přeštice. 38211.80
482/2015 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení opravy 20 m2 dna a zkvalitnění spárování požární nádrže v Žerovicích dle cenové nabídky ze dne 4.6.2015 26560.00
489/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 úpravu zvýšené části chodníku v ulici Komenského v Přešticích u domu č.73 podle jednoduché PD projektantky Jany Přibáňové.
Cena dle nabídky činí 51.575,-Kč bez DPH, což činí 62.405,75 Kč včetně DPH.
Dílo bude provedeno do 29.5.2015.
62405.75
490/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 nutné prvky pro montáž vodovodního řadu ( etáže ), které nebyly součástí rozpočtu. 107078.20
491/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 rezerva dlažby žulové deskové o tl. 3 cm (rozdíl oproti rozpočtu při změnách v realizaci). 39241.93
494/2015 66378265 Milan David Motýlí 15, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 vyhotovení projektové dokumentace přeložky VTL plynovodu v Přešticích v lokalitě "U hřiště" dle Vaší nabídky ze dne 21.4.015,
za cenu 31 800,- Kč, s termínem dodání:
31800.00
497/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice propojení VO v koordinaci s firmou B+B Elektro ( která koná práci pro ČEZ) v ulici HUsova, ul. 5.května, na křižovatce Husova x Komenského x Rebcova podle Vaší nabídky z 30.4.2015 (resp.31.3.2015) v ceně 150.249,-Kč bez DPH, což činí 181.801,29 Kč včetně DPH. Nabídka byla schválena Radou města Přeštice usnesením I/299/2015. 181801.29
505/2015 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Propagační předměty pro město Přeštice 53000.00
516/2015 87694727 David Černý Heyrovského č.p.480, Doudlevce, 30100 Plzeň 1 dle Vaší nabídky ze dne 11.06.2015 protisluneční folie do 21 oken budovy MěÚ Přeštice - Husova 465 35000.00
517/2015 29104220 BOŘÍK B+B elektro s.r.o. Nerudova č.p.811, 33401 Přeštice Rozvod optiky a kamerového systému v Komenského ulici v souvislosti s její rekonstrukcí dle soupisu 124059.00
534/2015 42324254 OTIS a.s. J. Opletala č.p.1279, 69059 Břeclav Provedení opravy výtahu v budově č.p. 760 dle cenové nabídkyze dne 19.6.2015 60000.00
535/2015 27157938 PROJEKTMEDIA, s.r.o. U Břehu č.p.19, 10200 Praha 102 Dodávka interaktivní pomůcky MAGIC BOX pro MŠ Gagarinova dle objednávkového formuláře 85000.00
556/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 Dle Vaší nabídky ze dne 1.7. 2015 výměnu ústředny dle dohody - ZŠ Na Jordáně, Přeštice. Práce musí být hotové do 22.7. 2015. Děkuji V.P.
Pozn.: Počet nových telefonních přístrojů upřesníme během realizace.
104000.00
557/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 Dle Vaší nabídky ze dne 1.7. 2015 výměnu ústředny dle dohody - ZŠ Rebcova, Přeštice. Práce musí být hotové do 31.7. 2015. Děkuji V. Pas. 60000.00
574/2015 25816888 Amenit s.r.o. Křenová č.p.121, 74101 Nový Jičín 1 obnovení licence antiviru Eset 88685.00
584/2015 76627101 Michael Pospíšil Dukelských Hrdinů 41, 17000 Praha 7 Koncert na Vícově z příšpěvku v rámci akce 9 týdnů baroka - bude hrazeno v hotovosti 30000.00
591/2015 18251129 TAZATA, spol. s r.o. Soběslavova 214, 34901 Stříbro výstavbu akce "Stavba cho 286881.32
592/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Výrobu mobilního rozvaděče měření a zásuvkového rozvaděče
Instalaci dvou třífázových zásuvek ve vestibulu radnice
Zajištění (montáž i demontáž) dočasného přívodu elektrické energie v době konání pivních slavností včetně pohotovostní služby

Vše dle cenové nabídky ze dne 1.7.2015
108000.00
607/2015 49622005 M.C.TRITON s.r.o. Evropská č.p.846, 16000 Praha 6 Rozvoj potencionálu MěÚ Přeštice - vedoucí odborů 38720.00
621/2015 73440060 Jan Blažek Příchovice č.p.194, 33401 Přeštice Zaměření metropolitní sítě a doplnění do programu MISYS dle nabídky na základě poptávky z 25.5.2015 27000.00
624/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení opravy sanitárních zařízení v osmi místnostech ZŠ v Rebcově ulici dle nabídky ze dne 22.5.2015 podané na základě poptávky vyhlášené dne 13.5.2015 50000.00
635/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 SW Mikr. Firewall CloudeRouter,L2,App.,1yr, dle poptávky 75857.00
637/2015 26430240 Internet Retail a.s. Skorkovská č.p.1511, 19800 Praha 98 SW Abbyy FR 12 Corp./Conc./8licencí, dle poptávky 55928.00
658/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havarijní opravu kanalizační přípojky budovy č.p. 465 43000.00
668/2015 41651596 Jitka Dlouhá Mohylová č.p.84, 31212 Plzeň Inventarizaci dřevin na pozemcích v majetku města Přeštice, zhodnocení stability a funkčnosti zeleně, návrhy regenerace ploch /textově/, plán kácení a druhové určení vhodných dřevin pro novou výsadbu a návrh udržovací péče dle cenové nabídky ze dne 28.5.2015 40000.00
678/2015 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Chlumčanského č.p.497, Libeň, 18000 Praha 8 Objednávka hardware a služeb CCS Carnet. 26000.00
694/2015 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Výmalba knihovny + ŽÚ, Husova 1079. 65000.00
718/2015 48335207 Radek Bešta Příchovice č.p.35, 33401 Přeštice Výrobu, dodávku a montáž dvou ks dvoukřídlých vrat v oploení pozemku p.č. 1199/3 dle cenové nabídky ze dne 28.8.2015 49000.00
720/2015 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Rekonstrukci hygienické místnosti uklízeček v budově ZŠ Na Jordáně dle cenové nabídky ze dne 7.7.2015 podané na základě poptávky vyhlášené Základní školou Josefa Hlávky dne 23.6.2015 64000.00
727/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 50000.00
732/2015 40511057 Luboš Holub Masarykova 87/č.p.916, 31200 Plzeň 12 Opravu střechy ZŠ ve Skočicích (doplnění krytiny, vyčištění a kontrolu žlabů) dle předložené cenové nabídky
Práce bude provedena nejpozději do konce října 2015 po předchozí dohodě s ředitelkou školy nebo odpovědným pracovníkem města tak, aby nedošlo k ohrožení dětí
30000.00
738/2015 04080190 JaK system s.r.o. Radkovice č.p.25, 33401 Přeštice Dodávku a montáž multipárového kabelu a osvětlení jeviště ve velkém sále KKC dle cenové nabídky ze dne 13.9.2015 56200.00
743/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu sloupů a vedení VO v Průmyslové ulici po dopravní nehodě 37000.00
744/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu regulace plynového kotle v budově ZUŠ 29500.00
774/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 Upgrade ústředen vč. zasíťování metr. sítí, atd. 91800.00
778/2015 63505649 AUTO CB, spol. s r.o. Nepomucká 119/č.p.487, Slovany, Východní Předměstí, 32600 Pl Nákup osobního automobilu Škoda Roomster 1.2 TSi 181500.00
798/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov práce v městských lesíích - přibližování dřeva, ožínání 60000.00
813/2015 72839970 Rastislav Lettrich Sídliště 1. Máje č.p.557, Rokytnice v Orlických horách, 5176 Provedení ochranného nátěru střechy kostela sv. Ambrože dle cenové nabídky ze dne 21.9.2015 61000.00
827/2015 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Dodávku a montáž plynového kotle pro budovu SDH v Mlýnské ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 25.10.2015 85016.00
828/2015 60934000 Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. V Telčicích č.p.249, 53312 Chvaletice Dodávku přenosného plovoucího čerpadla PH - Cyklon 1 pro SDH Přeštice 38000.00
834/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Nemocniční č.p.12, Ostrava na základě poptávky objednáváme switch HPE5500 24G s příslušenstvím v nabídkové ceně 81551.00
841/2015 18251129 TAZATA, spol. s r.o. Soběslavova 214, 34901 Stříbro vícepráce v areálu KČT - terénní úpravy, sadové upravy včetně osiva, v loděnici - okapy, trativody, v ČOV - výústním objektu, instalace umyvadla v kiosku dle soupisu ze 7.10.2015 v ceně 70.740,70 Kč bez DPH, což činí 85.596,25 Kč včetně 21% DPH. 85596.25
846/2015 14707811 Elbros Corporation s r.o. K Cihelnám č.p.940, Černice, 32600 Plzeň 26 Instalace mikrotrubiček, optického kabelu a souvisejících prací - směr Chmelnice, MŠ Gagarinova - dle poptávky 151300.00
861/2015 29119910 Netbell s.r.o. Rybáře č.p.348, Karlovy Vary, 36005 Karlovy Vary 5 Realizace propojení telefonních ústředen (využití optické sítě města pro zefektivnění telefonních služeb) 90000.00
863/2015 26318610 STAMA PRIMA s.r.o. Guldenerova č.p.2725, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 Stavební úpravy (Rekonstrukce) kanceláří po FÚ, 1. patro Husova 465. 150000.00
864/2015 26318610 STAMA PRIMA s.r.o. Guldenerova č.p.2725, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 Truhlářské výrobky (materiál, práce, úprava) kanceláře po FÚ,1. patro Husova 465. 140000.00
865/2015 29104220 BOŘÍK B+B elektro s.r.o. Nerudova č.p.811, 33401 Přeštice Oprava elektroinstalace, MěÚ Husova 465. 60000.00
888/2015 28044622 LF - auto Línská č.p.1, 31800 Plzeň 18 Servis/Opravy aut pro MěÚ. 44000.00
893/2015 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Práce v městských lesích od 1.10.2015 - 31.12.2015 40000.00
894/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Práce v městských lesích - přibližování dřeva, úklid klestu, nátěry proti okusu, ožínání kultur od 1.10.2015-31.12.2015. 50000.00
899/2015 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov VS - oprava vnitřních omítek včetně nátěrů + pokládka nových koberců. 128855.00
917/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 notebook + mobilní tiskárna dle poptávky 31015.00
926/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu chodníku na v parku na Masarykově náměstí 30000.00
927/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení demolice popelnicového stání u bytového domu č.p. 1061 včetně základové desky 70000.00
928/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Kancelářské a hyg. potřeby pro MěÚ 50000.00
929/2015 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Demolici poškozené stavby - zařízení hrobového místa bez vlastníka na hřbitově v Přešticích 44500.00
934/2015 27978311 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Prokopova č.p.397, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1 2x pracovní stůl CROSS - 100.41619 a 100.41719
1x doplňkový stůl CROSS - 100.44910
2x kontejner HOBIS - 100.60711
2x skříň policová DRIVE - 100.70101
1x skříň policová DRIVE - 100.71011
1x skříň policová DRIVE - 100.70211
4x rektifikační nožičky - 100.735
2x držák PC tower
1x šatní stěna Standard -100.14140
2x nadstavba stolová 80 cm - NA 800

Vše v dekoru OŘECH.
Včetně dopravy a montáže.
Termín dodání do konce roku 2015.
60000.00
940/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 kamery, počítač s win 8.1, switch dle poptávky - kamerový systém - dotace sběrný dvůr 60243.00
979/2015 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Výměna kotle ÚT - pí. Kroupová, 5.května 1076 - dle nabídky NV-296/2015 43821.00
982/2015 41191021 TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. Michelská 12A/č.p.18, 4, 14501 Praha Servis+oprava kopírek - MěÚ 25000.00
991/2015 26700778 Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem č.p.64, 10100 Praha 101 Dodávku 2 ks dýchacích přístrojů Dräger PSS 3000 s ocelovou lahví 6L/300 a maskou Panorama s kandahárem pro SDH Přeštice dle předložené nabídky 63000.00
1009/2015 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Výsprava podlah
Penetrace, zálivka
Vymalování kanceláří + oprava
Světlý odstín 60 m2
Nástřik radiátorů 66m2
Nátěr trubek, atd.
60016.00
1010/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Nemocniční č.p.12, Ostrava na základě poptávky prodloužení služeb fw FortiGate 240D o 1 rok 82354.00
1017/2015 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 vícepráce spojené s dokončením akce "Přeštice-přechody" dle dřívější obhlídky stavby na místě samém a na základě Vámi předložené cenové nabídky vedené pod číslem 375/Ma/2015 ze dne 30.10.2015. 82315.82
1020/2015 29462177 Scenario s.r.o. Pohraniční č.p.1435, 70300 Ostrava 3 na základě poptávky kamery VivotekIB836732T pro kamerový systém 58106.00
1025/2015 26401967 Kovo PEŠEK s.r.o. Dnešice č.p.6, 33443 Dnešice Výroba a instalace bezp. ocelové mříže pro zabezpečení schodiště v budově MěÚ na adrese Husova 1079 (OŽÚ). 29000.00
1030/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 roční maintenance zálohovací SW TC 162140.00
1033/2015 10363831 Ota Malý Luční č.p.1159, 33401 Přeštice Opravu místní komunikace u garáží v ulici 5. května 55700.00
1043/2015 26430240 Internet Retail a.s. Skorkovská č.p.1511, 19800 Praha 98 úložiště Dell PowerEdge R630 dle popt. 87626.00
1044/2015 27277160 GEROtop spol. s r.o. Kateřinská č.p.589, 46303 Stráž nad Nisou potrubí FAST 40mm/3.7mm pro přímo pokládku do země dle poptávky 67531.00
1056/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Stavební úpravu chodníku k autobusové zastvce u hřbitova 55000.00
1061/2015 73721891 Ing. Eismanová Barbora Kokořov č.p.26, 33011 Třemošná vypracování ověřovací studie revitalizace soportovně - rekreačního areálu koupaliště ve Skočicích dle Vaší nabídky ze dne 10.12.2015 za cenu 63.200,- Kč.

Celá částka bude hrazena zálohovou fakturou v roce 2015.
63200.00
1066/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 roční vzdálenou správu technologického centra města Přeštice na období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016 73180.80
1067/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 roční podporu technologického centra města Přeštice na období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016 77440.00
1075/2015 25820702 MANUTAN s.r.o. Provozní 5/č.p.5493, Třebovice, 722 00 Ostrava Materiál pro MěÚ. Radnice+Husova 465. 32000.00
1076/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 45000.00
1083/2015 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení opravy - výměny části vodovodního potrubí uložení stávajícího vodovodního potrubí a opravy kanalizace v MŠ Dukelská 95500.00
1085/2015 49790129 Transmix beton s. r. o. Dr. Sedláka č.p.903, 33901 Klatovy 1 zpevnění cesty po výkopech a uložení splaškové kanalizace stoky D v Žerovicích mezi šachtou č.3 a šachtou č.6. Šachta č.6 byla zaměněna z důvodu malého prostoru mezi stávající dešťovou kanalizací , plynovodního vedení a slaboproudých 72190.10
1087/2015 27450376 MarkIT.cz, s.r.o. Strojírenská 47, 15521 Praha 517 3 x tlf Lenovo Vibe P1 4G pro městskou policii 24719.90
1096/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Výměnu okna v budově bývalé úpravny vody 24200.00
1104/2015 65564961 Karel Míčka Dlouhá 47/č.p.418, 31200 Plzeň 12 Opravu podlahy vbudově č.p. 760 (čekárna přízemí) 46000.00
1105/2015 18237754 Vjtěch Fišer Ruská č.p.51, 32600 Plzeň 26 Ošetření (řez) stromů ve městě a na novém hřbitově dle předložené cenové nabídky 99000.00
1108/2015 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení opravy chodníku podél silnice II/230 v obci Skočice dle cenové nabídky ze dne 27.11.2015 podané na základě poptávky vyhlášené dne 18.11.2015 123420.00
1113/2015 27660940 Požární bezpečnost s.r.o. Královský Vršek 42/č.p.3545, 58601 Jihlava 1 Dodávku dvou kusů přenosné radiostanice GP340 pro SDH Přeštice 32400.00
1118/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 PC sestavy s LCD a Win8.1 Pro dle poptávky 62607.00
1123/2015 26375435 VOCHOC TRADE, s.r.o. Plzeňská č.p.297, 33022 Zbůch osobní ochranné pracovní pomůcky 32000.00
1125/2015 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice instalace strukturované kabeláže v MŠ Gagarinova dle poptávky 48610.00
1146/2015 28062868 Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova Tř. 12/č.p.309, 37001 České Budějovice 1 Zpracování průkazů energetické náročnosti dle zadání. 75523.00

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 18. 2. 2018, 7:58:33

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací