A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přehled objednávek od 20 000 Kč bez DPH - rok 2016

 

1/2016 27187039 MAZEPPA s.r.o. Božkovská č.p.15, 32600 Plzeň 26 administraci výběrového řízení na zhotovitele akce „ZŠ Přeštice, Rebcova 386 - stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“ podle zákona o veřejných zakázkách.
Stavební povolení č.j.: PR-OVÚP-MIM/24304/2014 nabylo právní moci dne 27.11.2014 .
Projektantský rozpočet akce činí 10.247.162,01 Kč bez DPH, což činí 12.399.066,03 Kč včetně 21% DPH.
Stavbu by bylo lze zahájit poslední týden v červnu 2016 a hotova by měla být do konce října 2016.
Jedná se o zbourání přízemního dvorního traktu šaten a o výstavbu třípodlažního dvorního traktu s novým výtahem a tříramenným vnitřním schodištěm a s venkovním nouzovým požárním schodištěm.
Akce se neuchází o dotaci z fondů EU. Je uvedena v rozpočtu města pro rok 2016.
32670.00
2/2016 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Objednávám u Vás práce v městských lesích v roce 2016, např.přibližování dřeva, ožínání kultur 99000.00
3/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Objednávám u Vás práce v městských lesích v roce 2016, např.přibližování dřeva, ožínání kultur 99000.00
14/2016 04080190 JaK system s.r.o. Radkovice č.p.25, 33401 Přeštice Dodávku a instalaci párového kabelu a ovládání světel s příslušenstvím ve velkém sále KKC 65992.00
20/2016 49551655 TOI TOI, sanitární systémy s.r.o. Pražská 264, 27401 Slaný 1 Servis mobilních toalet ve městě a hřbitově v roce 2016 29000.00
21/2016 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 v souladu s nabídkou ze dne 25.2.2015 vždy dle konkrétních požadavků odpovědného pracovníka města 50000.00
22/2016 27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka Na strži č.p.1702, Nusle, 14000 Praha 4 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 50000.00
23/2016 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 100000.00
24/2016 63216442 A B U S C R , s. r. o. Pod Marjánkou č.p.1674, Břevnov, 16900 Praha 69 Spotřební materiál pro MěÚ (papír, kancelářské potřeby, atd.) 25000.00
28/2016 26318610 STAMA PRIMA s.r.o. Guldenerova č.p.2725, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 Rekonstrukce kanceláří OVÚP - Husova 465. 90000.00
71/2016 26364085 AUTOSERVIS Kepka, s.r.o. Luční č.p.422, Zruč - Senec, 33008 Zruč-Senec Provedení opravy požárního vozidla DA 12 Avia 31.K pro JSDH Přeštice
Jedná se zejména opravy následujících poruch:
motor – netěsnost, únik oleje odvětráním, seřízení vstřiků, výměna oleje a filtrů,
spojka – při vyšších otáčkách motoru prokluzuje,
brzdy – vozidlo při brždění vibruje (klepe),
elektroinstalace – revize zapojení spínací skříňky a kontrolek na přístrojové desce,
řízení – nadměrná vůle,
chlazení – vozidlo se velmi pomalu ohřívá, pravděpodobně nutná výměna termostatu,
kabina – nedovírají dveře, nutno vyměnit zámky,
převodovka – netěsnost, výměna oleje.
podvozek – promazání, kontrola
50000.00
74/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havárie kanalizace - nutná oprava na adrese Husova 465, Přeštice 40000.00
84/2016 64833542 KOŘAN NÁBYTEK s.r.o. Pěnkavova č.p.277, Černice, 32600 Plzeň 26 Nový nábytek do kanceláře pana Ing. Mužíka na adrese Husova 465, Přeštice. 31410.00
89/2016 18237754 Fišer Vojtěch Ruská č.p.51, 32600 Plzeň 26 Ošetření (prořez) stromů na starém hřbitově v Přešticích dle předložené cenové nabídky 116000.00
90/2016 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Provedení ošetření - řezu stromů a keřů na náměstí a ve vnitrobloku dle předložené cenové nabídky 48000.00
99/2016 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Propagační materiál města 52600.00
116/2016 26003236 Šindlar s.r.o. Na Brně 2/č.p.372, 50006 Hradec Králové 6 zpracování studie proveditelnosti pro stavbu protipovodňové čerpací stanice umístěné v areálu ČOV Přeštice v rozsahu Vaší nabídky ze dne 22.1.2016.
Termín odevzdání studie je 31.3.2016.
88935.00
122/2016 26235609 Lavet, s.r.o. Za Mototechnou č.p.1114, Stodůlky, 15500 Praha 515 ověření měřiče rychlosti Prolaser III/PL-DOKI na ČMI a nákup 1 ks NiMH akumulátoru do tohoto měřiče. Dále žádám z menu přístroje - místo k měření vymazat všechna místa označené "ZZZ". 40000.00
131/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 dle cenové nabídky ze dne 12.2.2016 podané v souladu s podmíkami poptávky vyhlášené dne 3.2.2016
Jednotlivé opravy budo uprováděny vždy na základě konkrétních požadavků oprávněných pracovníků města
100000.00
135/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havarijní oprava oplechování/střechy + upadlé římsy na budově KKC (Masarykovo nám. 311). Čelní strana budovy směrem na náměstí. 86000.00
154/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu obrubníků zelených ploch u parkoviště na Masarykově náměstí 24200.00
173/2016 04137043 MERTL - KONSTRUKCE S.R.O. Dolní Lukavice č.p.236, 33401 Přeštice Havarijní oprava krovu a střechy - Husova 465, Přeštice. 42000.00
180/2016 22842250 DOMUS - Centrum pro rodinu Černická č.p.9, 30100 Plzeň 1 Objednáváme u Vás víkendové školení pro pěstounské rodiny ve dnech 14. – 15.5.2016, v Kašperských Horách.
Seznam účastníků:
1.) Běl Josef, nar. 11.5.1947, Bělová Blanka, nar. 7.1.1955, nezl. Vít Bureš, nar. 1.9.2000
2.) Háziová Eva, nar. 16.4.1973, nezl. Natálie Císařová, nar. 21.6.2001
3.) Homolková Anna, nar. 19.7.1955, nezl. Markéta Kašparová, nar. 12.5.1999
4.) Krátká Anna, nar. 19.7.1955, nezl. Simona Krátká, nar. 8.8.2002
5.) Sedláčková Věra, nar. 6.10.1967, nezl. Filip Kasten, nar. 27.11.2009
6.) Škopek Jan, nar. 26.12.1956, Škopková Miloslava, nar. 1.10.1963, nezl. Andrea Škopková, nar. 26.5.1998, nezl. Eva Škopková, nar. 26.9.1999, nezl. Zdeněk Škopek, nar. 26.8.2000 a nezl. Milan Polák, nar. 15.12.2002.
Školení pro pěstounské rodiny bude hrazeno z dohod o výkonu pěstounské péče.
50000.00
181/2016 67739857 D.D.D.Servis - Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provádění monitoringu a ohniskové deratizace na území města Přeštice v jarních měsících roku 2016 50000.00
182/2016 67739857 D.D.D.Servis - Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provádění klecového odchytu holubů na území města Přeštice v roce 2016 50000.00
183/2016 26349043 SYMONTA s.r.o. K Papírně 26/č.p.172, 31200 Plzeň 12 Zpracování odborného posudku projektové dokumentace rekonstrukce CZT v Přešticích vypracované společností Erding a.s. 24200.00
184/2016 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Dodávku a instalaci frekvenčního čerpadla včetně přepojení úpravy vodovodního potrubí na hřbitově v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 18.2.2016 39000.00
202/2016 60849657 ČEVAK a.s. Severní 8/č.p.2264, 37001 České Budějovice 1 dle Vámi předložené cenové nabídky ze dne 10.3.2016 realizaci položení vodovodního řadu (PROTLAK) na parcele č.270 v k.ú.Přeštice (Vodovod nad kostelem ) včetně příslušenství na základě zpracované projektové dokumentace Ing.Šlemendou v 11/2014.
Minimálně 3 pracovní dny před započetím prací jste povinni vyzvat objednatele k předání staveniště ( forma předávacího protokolu) a vést o průběhu prací písemný záznam. V případě zjištění více či méně prací, tyto budou zaznamenány do stavebního deníku a potvrzeny před započetím následných prací zástupcem zhotovitele ( p.Marek Krivda - místostarosta města).
Staveniště bude zabezpečeno proti úrazu třetích osob, denně bude prováděn základní úklid, včetně případně znečištěných přilehlých cest a komunikací.
Záruka na provedené dílo činí 60 měsíců. Po dokončení prací bude sepsán závěrečný předávací protokol s předáním certifikačních listů a dokladů o shodě na dodaný materiál, včetně všech protokolů o tlakových zkouškách a geodetického zaměření provedení skutečného stavu stavby.
93898.30
219/2016 63505649 AUTO CB, spol. s r.o. Nepomucká 119/č.p.487, Slovany, Východní Předměstí, 32600 Pl Nový automobil FIAT QUBO (1,4-77k PLUS; barva stříbrná) na základě usnesení Rady města Přeštice (37/T/16). 287000.00
230/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 ZUŠ. Rekonstrukce suterénní zdi včetně zadního vchodu do suterénu z důvodu havarijního stavu. 230000.00
231/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 ZUŠ. Výměna dvěří v suterénu - vstup do zkušebny. 24500.00
232/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havarijní oprava atiky na budově KKC (Masarykovo nám. 311). Čelní strana budovy směrem na náměstí. 100000.00
239/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Objednáváme u Vás práce v městských lesích od měsíce dubna 2016 - přibližování dřeva, opravy oplocení..... 99000.00
245/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Oprava stávající městské cesty pro přístup k polím. 60000.00
247/2016 28057198 Macán projekce DS s.r.o. K Letišti č.p.441, 33901 Klatovy 1 vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci "Přeštice- přestupní uzel" v rozsahu Vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.
Dokumentace bude Vámi podána včetně všech povinných příloh, stanovisek a vyjádření spolu se žádostí o územní rozhodnutí na stavební úřad v Přešticích nejpozději do konce srpna 2016.
169400.00
248/2016 48152587 TR Antoš s.r.o. Na Perchtě č.p.1631, 51101 Turnov 1 dodávku a montáž pružinového houpadl 34676.00
249/2016 29196485 Alestra s.r.o. Tišnovská č.p.305, 66434 Kuřim dodávku včetně montáže prvku "Loď BORKOVANY se dvěma tubusy" v souladu s Vaší nabídkou ze dne 11.3.2016 v ceně 94.520,- Kč bez DPH, což činí 114.369,- Kč včetně DPH.
Z provozních důvodů požadujeme loď namontovat až koncem května 2016.
114369.00
250/2016 25220951 Sýkora - stavby, s.r.o. Žerovice č.p.143, 33401 Přeštice Oprava a utěsnění výpusti požární nádrže v Žerovicích 36000.00
272/2016 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 Opravu místní komunikace u obřadní síně v Přešticích 99500.00
302/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 IT dle poptávky: 63135.00
307/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 na základě Vámi předložené cenové kalkulace ze dne 21.4.2016 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a st 33000.00
321/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice zhotovení 72 m2 betonové desky C16/20 vyztužené KARI sítí 150/150/6 podle vzorového výkresu - d 59493.00
350/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení úpravy kontejnerových stání a nájezdů na chodník v Husově ulici v Přešticích dle cenové nabídky podané na základě vyhlášené poptávky 81000.00
352/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provedení oprav povrchu místních komunikací v ulicích Hlávkova, K Cihelně, Smetanova a Nepomucká v Přešticích metodou Jetpatcher 90000.00
353/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Výměnu a doplnění písku v sedmnácti dětských pískovištích dle předložené nabídky 85300.00
359/2016 43762751 SOLITERA spol. s.r.o. Palackého nám. č.p.77, 26801 Hořovice BO - sazenice 3425 ks
SM - sazenice 1850 ks
BK - sazenice 750 ks
DB- sazenice 50 ks
DB - sazenice 2275 ks
LP - sazenice 14 ks
MD - sazenice 93 ks
51274.00
371/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 zpraco 88000.00
376/2016 60849657 ČEVAK a.s. Severní 8/č.p.2264, 37001 České Budějovice 1 dle Vámi předložené nabídky ze dne 15.4.2016 realizaci zřízení nové vodovodní přípojky (na parcele č. 1259/10 v k.ú.Přeštice) pro restauraci "PEKLO" dle vypracované projektové dokumentace panem Václavem Přibylem z 03/2016. Pro tuto akci byl dne 21.3.2016 vydán příslušným stavebním odborem územní souhlas.
Prohlídka staveniště proběhne dne 24.5.2016 na místě samém od 09.30 hodin a následně minimálně 3 dny před zahájením prací zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště. Bude sepsán protokol a zhotovitel povede v průběhu prací montážní deník. V případě zjištění víceprací, tyto budou zaznamenány do deníku a před jejich započetím musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele- podmínka fakturace. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti úrazu třetích osob, denně bude prováděn zíákladní úklid na staveništi, včetně případných znečištěných přilehlých cest a komunikací. Záruka na provedené dílo činí 60 měsíců od předání stavby (bez vad a nedodělků).Po dokončení prací bude sepsán závěrečný protokol s předáním certifikát
120544.00
387/2016 26350173 ZÁMEČNICTVÍ JÁNSKÝ s.r.o. Příchovice č.p.7, 33401 Přeštice Výrobu, dodávku a montáž schodů na koupališti ve Skočicích 50000.00
399/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Opravu části povrchu chodníku v Hlávkově ulici dle nabídky ze dne 26.5.2016 34376.00
409/2016 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Reklamní předměty - město Přeštice 50000.00
423/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 V areálu vodárny: demontáž havarijního oplocení, vybudování nové podezdívky, pokládku zámkové dlažby a výstavbu nového oplocení dle návrhu. 150000.00
424/2016 46508147 THT Polička, s.r.o. Starohradská č.p.316, 57201 Polička Opravu CAS 20 Terrno pro SDH Přeštice dle předložené cenové nabídky 98200.00
441/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice v rámci neinvestiční akce "Venkovní sezení u Loděnice v Přešticích" podpořené z dotačního programu CR PK 2016 : čtyři sety Stůl s lavicemi od f. Zamazal a 5ks laviček s opěradlem (madlem) od f.Zamazal včetně montáže i dopravy v souladu s Vaší nabídkou z 12.5.2016. Cena činí 47.415,-Kč bez DPH, což činí 57.957,- Kč včetně DPH. Čtyři sety "Stůl s lavicemi" budou umístěny na dlážděné ploše před kioskem a lavičky s opěradlem podél ohrazení i uvnitř v areálu KČT v Přešticích.

Dodávka prvků je finančně podpořena neinvestiční účelovou dotací z programu KÚ PK "Podpora venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016."
57372.00
455/2016 26345633 RJR TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. Průmyslová č.p.1120, Přeštice,, Přeštice, 33401 Přeštice Provedení výměny vnitřních parapetů v budově ZŠ v ulici Na Jordáně v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 25.5.2016 95000.00
456/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Výškové práce montážní plošinou při bezpečnostním řezu stromů na Osadě šeříků a instalaci billboardů k výročí města 33000.00
458/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Rozšíření VO v Palackého ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne11.4.2016 120000.00
468/2016 26324105 ZIP o.p.s. Tomanova 3, 30100 Plzeň 1 Zpracování textů, obrazových příloh vybraných kapitol publikace "Počátky Přeštic", rekonstrukční mapy 70906.00
469/2016 61002721 Mgr. Simona Ullspergerová Ruská 40, 10100 Praha 101 Grafické zpracování a tisk knihy "Počátky Přeštic" 71318.50
473/2016 27187039 MAZEPPA s.r.o. Božkovská č.p.15, 32600 Plzeň 26 d administraci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci: Restaurace a minipivovar města Přeštice.
Cenová nabídka na administraci veřejné zakázky je 30.000,- Kč bez DPH, DPH činí 6.300 Kč, celkem 36.300,- Kč včetně DPH.
36300.00
475/2016 69453535 Václav Hajžman - HAFO mechanizace Řenče. č.p.8, 33445 Řenče Proveden 76557.00
477/2016 69453535 Václav Hajžman - HAFO mechanizace Řenče. č.p.8, 33445 Řenče Opravu chodníku u domu č.p. 173 v Husově ulici dle cenové nabídky ze dne 17.6.2016 65500.00
486/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice práce v areálu KČT v Přešticích v souladu s nabídkou ze dne 17.6.2016 v ceně 71.544,- Kč bez DPH, což činí 86.568,-Kč včetně DPH.
Práce probíhaly v měsících květnu a červnu 2016.
86568.00
511/2016 27450376 MarkIT.cz, s.r.o. Strojírenská 47, 15521 Praha 517 INF - materiál pro VT - průběžné čerpání 07/2016 - 12/2016 65000.00
512/2016 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice Materiál pro výpočetní techniku - průběžné čerpání 07/2016 - 12/2016 65000.00
516/2016 29104220 BOŘÍK B+B elektro s.r.o. Nerudova č.p.811, 33401 Přeštice Oprava el. instalace v BD 924 - pí. Kratochvílová. Materiál 12 876,55 Kč, práce 26 875,50 Kč, revize 1089,00 Kč - ceny vč. DPH. 40850.00
529/2016 04704703 Identification Technology s.r.o. Toruňská 3271, Praha Značící sada na značení jízdních kol vč. příslušenství
(hrazeno z Dotačního titulu - forenzní značení jízdních kol)
38500.00
560/2016 27660940 Požární bezpečnost s.r.o. Královský Vršek 42/č.p.3545, 58601 Jihlava 1 Dodávku stejnokrojů a kukel pro SDH Přeštice 28500.00
574/2016 25025597 C V B s.r.o. ventilátory a klimatizace Dukelská č.p.5449, 43001 Chomutov 1 Mobilní klimatizace pro OSPOD 3x - hradit z dotace ÚZ 13011 31470.00
577/2016 41686802 HORKÝ FRANTIŠEK Poděbradova č.p.414, 33401 Přeštice Oprava bytového jádra včetně výměny zařizovacích předmětů + výměna kuchyňské linky - v BD Kollárova 924, byt č. 4 - Kratochvílová Renáta 46560.00
578/2016 25677551 A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol.s r.o. Vrhaveč č.p.1, Kostelec, 33023 Nýřany Na základě dodané cenové nabídky (CN č. 60454BUR) u Vás objednáváme demontáž starých skel, nová skla včetně montáže do stávajících oken a také dodávku a montáž nových interiérových žaluzií na uvedená okna (CN č. O24). 96800.00
586/2016 26345731 PEŠKA - židle a křesla s.r.o. Zelinářská 5/č.p.375, 30164 Plzeň kancelářské židle pro pracovníky oddělení stavebního úřadu 40500.00
591/2016 65564961 Karel Míčka Dlouhá 47/č.p.418, 31200 Plzeň 12 Opravu stěny a omítky a výměnu podlahové krytiny v pronajímané ordinaci v budově č.p. 760 49000.00
596/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 na základě Vámi předložené cenové nabídky ze dne 27.7.2016 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení k následn 41000.00
608/2016 66974755 Zdeněk Krs Horušany č.p.15, 33401 Přeštice Opravu omítek a výmalbu prostoru sloužícího k podnikání v 2. NP č.p.556, Máchova ul., Přeštice. 25000.00
611/2016 11614722 Macán projekce DS s.r.o. K Letišti č.p.441, 33901 Klatovy 1 zpracování Hlukové studie na akci „PŘEŠTICE – PŘESTUPNÍ UZEL“. Součástí předmětu dodávky je 24 hodinové počítání četnosti dopravy v předmětném prostoru, zpracování výpočtového modelu a hlukové mapy včetně nezbytných dopravních nákladů. 54977.00
618/2016 28350511 ALTAIR SOFTWARE s.r.o. Havelkova č.p.90, 77900 Olomouc 9 1 ks-venkovní volně stojící jednostranný LCD panel 32“ značky NoBo, včetně montáže, dopravy a instalace (el. úřední deska). 342018.60
619/2016 45419337 František Čihák V podlesí č.p.202, 33209 Štěnovice Dodání HDPE trubky dle poptávky (800m, 7xmikrotrubička) 59290.00
624/2016 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Na základě osobní schůzky ze dne 2.8. u Vás objednáváme "kompletní" výmalbu pečovatelské služby dle hygienických podmínek. 80000.00
625/2016 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Zednická oprava čelní stěny (lepidlo, perlinka, probarvená omítka nebo pytlovaná omítka a vrchní nátěr) + kompletní výmalba vnitřku garáže. 30000.00
636/2016 28299795 Ma-Fia s.r.o. Scheinerova č.p.1916, Líšeň, 62800 Brno 28 kabelové komory včetně dopravy pro metropolitní síť dle poptávky, rozšíření směr Plzeň 30425.00
648/2016 04137043 Mertl - konstrukce s.r.o. Dolní Lukavice č.p.236, 33401 Přeštice Dodání a zhotovení pergoly(altánu) pro DPS včetně statického výpočtu. 109536.46
649/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Provedení terénních úprav pozemku p.č. 1489 v Žerovicích 112000.00
650/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Oplocení pozemku p.č. 1489 v Žerovicíchdle předložené cenové nabídky 60400.00
651/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Opravu a vyštěrkování povrchu místní komunikace v Žerovicích 92200.00
653/2016 71793755 Jiří Toman Husova č.p.1264, 33401 Přeštice Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení v budově č.p. 104 47100.00
664/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Terénní úpravy a hutnění povrchu místní komunikace u garáží v ulici 5. května 58000.00
666/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Oprava a zpevnění povrchu místní komunikace u garáží v ulici 5. května 116644.00
671/2016 04116054 AKČNÍ - NÁŘADÍ.CZ s.r.o. Lužany č.p.41, 33454 Lužany u Přeštic 2 ks vysoušeče zdiva 30000.00
682/2016 04137043 Mertl - konstrukce s.r.o. Dolní Lukavice č.p.236, 33401 Přeštice Dodání a zhotovení zámkové dlažby včetně základových patek na akci pergola(altán) pro DPS. 47764.00
688/2016 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 49000.00
693/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Úprava nivelity a příprava povrchu místní komunikace ve Skočicích pro postřik 44400.00
700/2016 49787454 ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. Pivovarská č.p.4, Bořanovice, Pakoměřice, 25065 Líbeznice studii „Aquaparku Přeštice“ za cenu 228.938.- Kč včetně DPH, která bude obsahovat 228938.00
703/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Objednáváme u Vás práce v městských lesů v termínu do 10.9.2016 50000.00
713/2016 26397242 SILBA s.r.o. Částkova 73/č.p.1977, 32600 Plzeň 26 Opravu povrchu (provedení uzavíracího nátěru emulzí) místní komunikace ve Skočicích dle cenové nabídky ze dne 5.9.2016 55539.00
715/2016 26397242 SILBA s.r.o. Částkova 73/č.p.1977, 32600 Plzeň 26 Opravu povrchu místní komunikace v ulici 5. května - provedení uzavíracího nátěru emulzí - dle předložené cenové nabídky 42471.00
718/2016 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení výměny radiátorových ventilů v budově ZŠ v Rebcově ulici dle cenové nabídky předložené dne11.5.2016 na základě vyhlášené poptávky 263957.22
730/2016 I0000495 AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o. Krajinská 230/č.p.31, 37001 České Budějovice 1 Základní kurz pro strážníky MP 30000.00
733/2016 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu topení v budově ZŠ v Rebcově ulici dle předložené nabídky 53897.03
742/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Na základě poptávky objednáváme 20 licencí MS Office 2016 OLP Govt 163979.00
751/2016 22842250 DOMUS - Centrum pro rodinu Černická č.p.9, 30100 Plzeň 1 Objednáváme u Vás víkendové školení pro pěstounské rodiny ve dnech 8. - 9.10.2016, v Mariánských lázních.

Seznam účastníků:
1.) Běl Josef, nar. 11.5.1947, Bělová Blanka, nar. 7.1.1955, nezl. Vít Bureš, nar. 1.9.2000
2.) Háziová Eva, nar. 16.4.1973, nezl. Natálie Císařová, nar. 21.6.2001
3.) Homolková Anna, nar. 28.10.1945, nezl. Markéta Kašparová, nar. 12.5.1999
4.) Krátká Anna, nar. 19.7.1955, nezl. Simona Krátká, nar. 8.8.2002
5.) Sedláčková Věra, nar. 6.10.1967, nezl. Filip Kasten, nar. 27.11.2009
6.) Csicsová Viera, nar. 19.3.1975
7.) Císařová Ilona, nar. 22.10.1961, Vlastimil Císař, nar. 19.5.1961, nezl. Nikola Císařová, nar. 13.7.2000

Školení pro pěstounské rodiny bude hrazeno z Dohod o výkonu pěstounské péče, ÚZ 13010.
45000.00
755/2016 48680109 Ing. Václav Eiichler Klášter Hradiště nad Jizerou č.p.227, 29415 Klášter Hradiště 200 kusů ovocných stromků dle e-mailové specifikace. K dodání přelom říjen/listopad 2016. Celkjová cena 57 500,- vč. DPH. 57500.00
787/2016 27187039 MAZEPPA s.r.o. Božkovská č.p.15, 32600 Plzeň 26 cenovou nabídku na administraci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách na akci: Restaurace a minipivovar města Přeštice.

Cenová nabídka na administraci veřejné zakázky je 24.500,- Kč bez DPH, DPH činí 5.145 Kč, celkem 29.645,- Kč včetně DPH.
24500.00
810/2016 66974755 Zdeněk Krs Horušany č.p.15, 33401 Přeštice Opravu fasády kostela sv. Ambrože na Vícově 59200.00
829/2016 41651596 Jitka Dlouhá Mohylová č.p.84, 31212 Plzeň Provedení terénních úprav včetně vybudování zídky a realizaci 1 etapy sadových úprav v areálu MŠ Gagarinova dle předložené cenové nabídky 59700.00
836/2016 60933623 TECAM spol. s r.o. Kotrčova č.p.304, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 1 objednáváme u vás dle nabídky N4/2016/1163 1000m trubky PE 100SDR 40x3,7, 30 ks spojek přímých 40mm a 30 ks víček 40mm. 39061.22
845/2016 48333107 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Masarykovo nám. č.p.311, 33401 Přeštice Organizačně technické zajištění oslav 790. výročí Přeštic 35000.00
846/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce : "Parkoviště Na Chmelnicích" na základě Vaší předložené cenové nabídky ze dne 22.9.2016 a v jejím plném rozsahu. V rámci zpracová 64000.00
847/2016 26319055 Apollo servis s.r.o. Wenzigova 2/č.p.322, Východní Předměstí, 30100 Plzeň 1 na základě poptávky a vaší nabídku objednáváme SW pro kamerový systém ATEAS Security Professional, licence pro 24 kamer 55731.00
849/2016 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 6/č.p.2681, Žižkov, 13000 Praha 3 překládku vedení telekomunikační sítě v rámci realizace stavby "Přeštice - U hřbitova, stavební úpravy silnice I/27, místních a účelových komunikací" na základě Vaší cenov 75443.57
850/2016 45419337 František Čihák V podlesí č.p.202, 33209 Štěnovice Na základě poptávky instalaci optického kabelu a související práce (Husova 465 - Průmyslová ulice). 131043.00
851/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Na základě poptávky instalaci HDPE trubky vč. zemní komory pro optickou síť města (Na Chmelnicích) dle projektu. 109299.00
853/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Zapojení a obsluha elektroinstalace při pivních slavnostech 59265.00
855/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov práce v městských lesích souvisejících s kalamitním výskytem kůrovce 35000.00
859/2016 12840467 Jana Prusíková Kozojedy č.p.150, 33141 Kralovice Dodávku a montáž nových podlahových krytin včetně nivelačního stěrkování (dle CN ze dne 9.10. 2016 - PVC částečně + niv. st.)
po havárii vody na akci MŠ Dukelská 1. patro (= 2. nadzemní podlaží).
91000.00
865/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Evropská č.p.674, Vokovice, 16000 Praha 6 Úprava kašny na náměstí – nucené odvětrání stávajícího podzemního prostoru. 119185.00
869/2016 64197557 Karel Kokoška Tř. 1. máje č.p.1053, 33401 Přeštice Provedení izolace proti vlhkosti části domu č.p. 760 dle dokumentace zpracované p. Blovským 27319.00
871/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov práce v městských lesích do 31.12.2016 49000.00
874/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Na základě poptávky prodloužení služeb firewallů Fortigate 240D (8. 11. 2016 - 8. 12. 2017 a 10. 12. 2016 - 8. 12. 2017). 175115.00
884/2016 46708766 Meva a.s. Na Urbance č.p.632, 41301 Roudnice nad Labem Provedení 5-ti leté revize těles čtyř přístrojů PLUTO VDP 60-94 a 10-ti leté revize čtyř masek Spiromatik pro SDH Přeštice 40000.00
900/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Evropská č.p.674, Vokovice, 16000 Praha 6 Havarijní opravu a úpravu stávající rampy, včetně již nefunkčního zastřešení na adrese Husova 1079, Přeštice. 239580.00
909/2016 73693693 Jan Baumruk Dnešice č.p.5, 33443 Dnešice 1) Výměnu (demontáž, dodávku, montáž) dvou nefunkčních oken, včetně nových parapetů, žaluzií, atd.
2) Zednické úpravy dle ústní domluvy, vše v objektu DPS.
50000.00
912/2016 25820702 MANUTAN s.r.o. Provozní 5/č.p.5493, Třebovice, 722 00 Ostrava Křesla a židle pro jednotlivé odbory (3+3+3). 29000.00
913/2016 49786911 EL - SIGNÁL s.r.o. Lindauerova č.p.90, 30100 Plzeň 1 Záplavové detektory + příslušenství, dle CN: 239/2015 (2392015 Dům historie Přešticka - záplavové detektory Drahomíra Valentová). 25500.00
917/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 Dodávku a montáž klimatizace velkého+malého sálu do objektu ZUŠ dle CN ze dne 10.10. 2016. 231110.00
922/2016 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Výsadbu stromů u hřbitova, na Masarykově náměstí a v aleji u chodníku do Příchovic 114671.00
933/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 dle cenové nabídky ze dne 12.2.2016 podané v souladu s podmíkami poptávky vyhlášené dne 3.2.2016
Jednotlivé opravy budou prováděny vždy na základě konkrétních požadavků oprávněných pracovníků města
100000.00
936/2016 28159721 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/č.p.2, Česé Budějovice, 37001 České Budějo Vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby ČOV Přeštice - obnova odvodňovacího zařízení kalů dle cenové nabídky ze dne10.11.2016 47069.00
941/2016 25229397 SUPTel a.s. Hřbitovní č.p.15, 31216 Plzeň dodávku a instalaci inteligentního ukazatele rychlosti s HDTV kamerou a informačním panelem připojených do "Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje" 137988.00
946/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Rozšíření VO na přístupové komunikaci k radnici z Husovy ulice 38000.00
957/2016 29105561 Malý - LKW servis s.r.o. Luční č.p.1159, 33401 Přeštice Dopravu zeminy do Skočic a převoz betonových květníků na náměstí v Přešticích 28000.00
961/2016 14772621 RNDr. Miloš Čeleda Na Planinách č.p.402, Příbram 5, 26101 Příbram 1 hydrogeologický p 39860.00
965/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Doplnění vánoční výzdoby dle cenové nabídky ze dne 5.10.2016 98039.00
967/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Opravu kolumbária na hřbitově v Přešticích - odstrnění staticky narušené části včetně základů 120758.00
974/2016 40522393 EKAS s.r.o. Husova č.p.1138, Přeštice., 33401 Přeštice Instalaci zářivkových svítidel dle CN č.58/16 - akce "dolní zvoneček" MŠ Dukelská po havárii vody. 33880.00
975/2016 12840467 Jana Prusíková Kozojedy č.p.150, 33141 Kralovice Dodávku a montáž nových podlahových krytin (dle CN ze dne 23.11. 2016)
po havárii vody na akci MŠ Dukelská 1. nadzemní podlaží (= přízemí, "dolní zvoneček").
70180.00
978/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Opravu povrchu místních komunikací ve Skočicích a Přešticích 101500.00
979/2016 60849657 ČEVAK a.s. Severní 8/č.p.2264, 37001 České Budějovice 1 Opravu uliční vpusti kanalizace v Nerudově ulici 53500.00
987/2016 14707811 Elbros Corporation s r.o. K Cihelnám č.p.940, Černice, 32600 Plzeň 26 instalaci mikrotrubiček,optických kabelů a příslušenství pro kamerový systém - Husova a Komenského ul., dle zadávací dokumentace v poptávce vypsané 17. 10. 2016 85430.00
992/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 dle cenové nabídkyze dne 12.2.2016 podané v souladu s podmínkami poptávky vyhlášené dne 3.2.2016
Jednotlivé opravy budou prováděny vždy na základě konkrétních požadavků oprávněných pracovníků města
75000.00
995/2016 26700778 Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem č.p.64, 10100 Praha 101 Dodávku dvou ks akčního setu PSS3000/O/PNS
(Nosič PSS 3000, Držák plicní automatiky, Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice), Maska Panorama Nova -S-P PC EPDM (kandahár), Láhev ocel 6L/300 lehká Extra 5 / 7,5kg, ventil Dräger EFV)
60400.00
1000/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 3 x notebook (Asus UX305-starosta, Lenovo Z51-70 Mlynaříková, Lenovo Yoga pí Hanušová) 49011.00
1006/2016 41684460 Josef Falout 5. května č.p.1007, 33401 Přeštice Malířské práce (dle CN ze dne 01.12. 2016) po havárii vody na akci MŠ Dukelská 1. nadzemní podlaží (= přízemí, "dolní zvoneček"). 36300.00
1013/2016 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice zhotovení strukturované kabeláže v objektu Husova 1079 (knihovna, ŽÚ) v rozsahu dle poptávky z 23. 11. 2016 57000.00
1014/2016 26412721 Harrytel, s.r.o. Šůlova č.p.674, 33023 Nýřany zhotovení strukturované kabeláže v MŠ Dukelská 959 dle zadání poptávky z 23. 11. 2016 49404.30
1016/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Stožár včetně instalace + přívod elektřiny pro kameru/měření rychlosti na bezpečný kraj, tř. 1. máje za hřištěm 31025.00
1017/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Evropská č.p.674, Vokovice, 16000 Praha 6 Instalatérské práce (úpravu a opravu stávajících rozvodů) dle dohody z dnešního jednání (5.12. 2016), za účasti pana starosty a stavebního technika města v městském objektu na adrese Masarykovo nám. 311, Přeštice. 90000.00
1033/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Podpora technologického centra města Přeštice - období 1. 12. 2016 - 30. 11. 2017 (bez vzdálené podpory). 77440.00
1034/2016 25229397 SUPTel a.s. Hřbitovní č.p.15, 31216 Plzeň Na základě poptávky objednáváme podporu zálohovacího sw technologického centra na období 15. 12. 2016 - 14. 5. 2017 (5 měsíců). 65945.00
1037/2016 64651908 KONTROL s.r.o. Barvířská č.p.495, 43401 Most 1 na základě Vašeho nabídkového listu vedeného pod znakem a číslem KOO č. 12/2016 zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi stavby : "Restaurace a minipivovar města Přeštice", včetně vypracování plánu BOZP a všech dalších souvisejících úkonů.
Kontaktní osoba : Mgr.Karel Naxera, e-mail : naxera@prestice-mesto.cz, tel. 377 332 400, Ing.Milan Havlíček , e-mail: havlicek@prestice-mesto.cz, tel : 724 165 237 .
54450.00
1040/2016 27660940 Požární bezpečnost s.r.o. Královský Vršek 42/č.p.3545, 58601 Jihlava 1 Dodávku materiálu pro SDH Přeštice: 56200.00
1042/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Vybudování základů pro kolumbárium a opěrnou zeď na hřbitově v Přešticích 37570.62
1046/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 SW firewall Mikr. CCR 1072, roční poplatek 55396.00
1047/2016 27082440 Alza.cz a.s. Jateční č.p.1530, Holešovice, 17000 Praha 7 server pro kamerový systém dle poptávky (xeon, 64GB RAM ECC, HW sata řadič, 12TB RAID 5 + SSD,...) 52647.00
1051/2016 61776548 D.S.D. METAL plus s.r.o. Jaromírova 40/č.p.662, 12800 Praha 28 Dodávku materiálu pro SDH Přeštice 46500.00
1056/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice propojení MS v parku na Chmelnicích (propoj mezi ul. Na Chmelnicích - ul. Na Borech) 24200.00
1058/2016 60933623 TECAM spol. s r.o. Kotrčova č.p.304, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 1 1000 m Safetech PE100RC dle nabídky 36811.00
1063/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Služby vzdálené podpory technologického centra města Přeštice - období 15. 12. 2016 - 14. 12. 2017 dle poptávky. 73181.00
1067/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 IT dle poptávky - úložiště NAS server, 42906.00
1068/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 IT dle poptávky: Cloud Controller; 42553.00
1076/2016 60838744 STRABAG  a.s. Na bělidle č.p.198, Smíchov, 15000 Praha 5 provedení nové dešťové přípojky včetně úpravy potrubí pro UV v souladu s nabídkovým rozpočtem ze dne 15.12.2016. 88064.10
1077/2016 60838744 STRABAG  a.s. Na bělidle č.p.198, Smíchov, 15000 Praha 5 provedení prací souvisejících s pokládkou chráničky pro metropolitní optickou síť města Přeštice v souladu s Vaším nabídkovým rozpočtem. 64557.70
1078/2016 26375435 VOCHOC TRADE, s.r.o. Plzeňská č.p.297, 33022 Zbůch Pracovní oděvy, pracovní obuv, ochranné pracovní pomůcky, pracovní rukavice, atd. 30000.00
1083/2016 25234170 Francouz s.r.o. Chebská 23/č.p.79, Plzeň - Křimice, 32200 Plzeň 22 oblečení - výstroj MP Přeštice 50000.00
1094/2016 26204967 Internet Mall, a.s. Dělnická 12/č.p.213, 17000 Praha 7 licence MS Windows Pro 32/64 CZ FPP USB (9ks dle poptávky z 6.12.) 52995.00
1095/2016 27082440 Alza.cz a.s. Jateční č.p.1530, Holešovice, 17000 Praha 7 dle poptávky: Eset Endpoint Security - aktualizace 28. 12. 2016 - 27. 12. 2017 (127, gov) 49675.00
1106/2016 29119910 Netbell s.r.o. Rybáře č.p.348, Karlovy Vary, 36005 Karlovy Vary 5 Propojení tel. ústředen - akce městská síť. 49000.00
1107/2016 29119910 Netbell s.r.o. Rybáře č.p.348, Karlovy Vary, 36005 Karlovy Vary 5 IP telephonie - akce dle domluvy na jednotlivých koncových zařízeních. 52000.00

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 18. 2. 2018, 7:57:57

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací