A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přehled objednávek od 20 000 Kč bez DPH

 

Č. obj. firma adresa text objednávky Částka
22/2015 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu topení v budovách č.p. 107 a 760 53000.00
127/2015 63504006 INGEM inženýrská a.s. Barrandova Č.366/26 č.p.366, 32600 Plzeň 26 koordinátora BOZP pro stavbu Rekonstrukce ulice Komenského, podpořenou z fondů EU prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad, registrační č. projektu CZ.1.14/1.5.00/31.0 29040.00
129/2015 70898219 Centrum služeb pro silniční dopravu Letňanská 24, 19000 Praha 9 Školení OSD - školení pro zkušebního komisaře - Kalina 40550.00
136/2015 26235609 Lavet, s.r.o. Za Mototechnou č.p.1114, Stodůlky, 15500 Praha 515 ověření správnosti měřidla pro Laser III/PL-DOKI v ČMU. Kontrola a seřízení přístroje (kalibrace). Výr. č. 171/15.
Děkujeme
30000.00
146/2015 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Práce v městských lesích nad rámec pracovní smlouvy
Těžba dřeva, výřez podrostu
Schváleno usnesením RM 101/2015
35000.00
147/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Práce v městských lesích - přibližování dřeva
Schváleno usnesením RM 101/2015
74000.00
148/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Oprava osvětlení a elektrorozvodu v budově č.p. 553 30000.00
173/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Likvidaci stavebních odpadů vzniklých při realizaci malých zakázek v průběhu let 2013 - 2015
Schváleno rozhodnutím RM ze dne 2.3.2015
47786.00
179/2015 65346661 Milan Trunečka Chvalčov č.p.185, 76872 Chvalčov Objednávka 1 000 ks psích známek (19,-Kč/1ks) a 845 ks označení hrobových míst (20,-Kč/1 ks) 36000.00
181/2015 43762751 SOLITERA spol. s.r.o. Palackého nám. č.p.77, 26801 Hořovice Sazenice11155 ks pro výsadbu v městkých lesích
( výjimka z Pravidel města č. 5/2014 - usnesení RM)
65687.00
182/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov oploceování holin pro výsadbu MZD v městských lesích
( výjimka z Pravidel města č. 5/2014 - usnesení RM)
48400.00
189/2015 29100917 LC group Plzeň s.r.o. Čerňovice č.p.100, 33036 Pernarec řízení dle pravidel ROP projektu Rekonstrukce ulice Komenského, registr.č. projektu CZ.1.14/1.5.00/31.03080, který je finančně podpořen prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad z fondů EU, zejména
- činnost, která je zapotřebí pro dodržení pravidel Příručky pro příjemce a Metodických oznámení
- zpracovat závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu
- během realizace projektu zpracovat Oznámení o změně (spolupracovat s TDI na ZL)
- konzultovat kroky města jakožto příjemce, aby nedocházelo zbytečně ke vzniku nezpůsobilých výdajů,
přičemž cena 95.000,-Kč bez DPH (resp.114.950,-Kč vč.DPH) je způsobilým výdajem a podíl města činí 15%.
114950.00
196/2015 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice Strukturovaná kabeláž v nových prostorách budovy ZUŠ (RM 126/2015). 36356.00
199/2015 45358460 GEOING Plzeň s.r.o. Lobezská 15, 32600 Plzeň 26 Na základě poptávky objednáváme upgrade modulů Misys. 26136.00
230/2015 02751704 ENACO, s.r.o. Čechtická 386/č.p.14, 14200 Praha 411 Zpracování a posouzení variant následného provozu tepelného hospodářství města Přeštice dle cenové nabídky ze dne 25.2.2015 80000.00
234/2015 27444899 Excello s.r.o. Hviezdoslavova č.p.508, 14900 Praha 415 antivorová a antispamová služba pro doménu prestice-mesto.cz, bude placenozpětně v lednu 2016 47427.03
237/2015 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v souladu s nabídkou podanou dne 25.2.2015 v rámci poptávky vždy dle konkrétních požadavků odpovědného pracovníka města 120000.00
239/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení opravy VO kolem DPS v Máchově ulici dle cenové nabídky ze dne 6.2. - varianta 2 svítidla 36200.00
241/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení úpravy veřejného osvětlení u Garáží v ulici 5. května dle cenové nabídky ze dne 3.3.2015 - varianta nový sloup 35000.00
242/2015 48333107 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Masarykovo nám. č.p.311, 33401 Přeštice Oslavy výročí J.J. Ryby - celoroční objednávka 137100.00
252/2015 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 provádění autorského dozoru a úkonů, které náležejí projektantovi akce "Rekonstrukce ulice Komenského", registrační č.: CZ.1.14/1.5.00/31.03080, která je finančně podpořena z fondů EU prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad, v souladu s Vaší nabídkou. 25000.00
264/2015 67739857 D.D.D.Servis - Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provedení monitoringu a ohniskové deratizace na území města Přeštice a v budovách v jeho majetku 38000.00
287/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 kancelářské a hygienické potřeby v roce 2015 po objednávce odpovědným pracovníkem MěÚ Přeštice e-shopem 50000.00
318/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 dle Vaší nabídky ze dne 24.03.2015 upgrade telefonních ústředen (výměna řídícího CPU s nejnovějším SW10) 49000.00
323/2015 26350173 ZÁMEČNICTVÍ JÁNSKÝ s.r.o. Příchovice č.p.7, 33401 Přeštice Výrobu a montáž 2 ks schodů a jednoho žebříku na koupaliště ve Skočicích dle cenové nabídky ze dne 13.4.2015 40000.00
331/2015 26483734 Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě č.p.497, 17000 Praha 7 ztotožnění návrhu ÚP Přeštice s aktuální katastrální mapou v rozsahu daném Vaší nabídkou ze dne 10.4.2015, t.j.
práce GIS specialisty bude v rozsahu maximálně 75 hodin a nabídková cena 42411,- Kč bude konečná.
42411.00
349/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 přebírání a vybírání vhodných starých žulových obrubníků, uložených v areálu ČOV v Přešticích, pro akci Rekonstrukce ulice Komenského. Akce není součástí dotace na uvedený projekt.
Nejedná se o uznatelný náklad dotace. Cena přebírání obrubníků byla na KD dne 27.4.2015 domluvena se zhotovitelem stavby na částku 30.000,-Kč bez DPH, což činí 36.300,-Kč včetně DPH.
36300.00
355/2015 27208389 PFI s.r.o. Prvního pluku č.p.206, Karlín, 18600 Praha 86 přípravu zadáva 33880.00
359/2015 64871061 Ing. Tomáš Šlemenda Husova č.p.606, 33601 Blovice na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci "Přeštice, dešťová kanalizace u hřbitova-III.etapa" v rozsahu Vaší nabídky. 28000.00
377/2015 69453535 Václav Hajžman - HAFO mechanizace Řenče. č.p.8, 33445 Řenče Opravu místní komunikace ve Vrchlického ulici - úprava a odstranění vjezdů 33000.00
380/2015 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Práce v městských lesích nad rámec pracovní smlouvy
(např. těžba dřeva...)
60000.00
381/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Přibližování dřeva v roce 2015 dle dohody s odpovědným pracovníkem města 98000.00
392/2015 46578706 ATLAS consulting spol. s r.o. Výstavní č.p.292, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 LIBERIS CODEXIS Silver - prodloužení předplatného ( 1.7.2015-30.6.2018) 27225.00
411/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Výměnu dvou oken včetně úpravy vikýřů a doplnění tepelné izolace v budově č.p. 556 (sonografie) 70300.00
413/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 pokládku tryskaných žulových desek do betonu, což nebylo v původním rozpočtu akce "Rekonstrukce ulice Komenského". Jedná se o 388,-Kč/m2 krát 279 m2 = 108.252,-Kč bez DPH, což činí 130.984,92 Kč včetně DPH. Objednání podkladního betonu u zhotovitele stavby firmy Silnice Chmelíř s.r.o., IČ: 27977951 bylo schváleno usnesením RM na 14.jednání dne 27.4.2015 pod bodem I./259/2015. Podkladní beton nespadá pod dotaci z ROP. 130984.92
414/2015 61501484 CANON CZ s.r.o. Jankovcova č.p.1595, Holešovice, 17000 Praha 7 2 x průchodový skener Canon DR-M160II včetně dopravy 36179.00
428/2015 26966034 V - NET s.r.o. Šumice č.p.139, 68731 Šumice provedení kalibrace a vystavení ověřovacího listu digitálního detektoru alkoholu - LIFELOC FC 20 + výměna vnitřní baterie ( neudrží datum a čas)
nákup - FC KIT - tiskárna s příslušenstvím
FC series papír do tiskárny 1x
test na drogy Zeslin ISCREEN VI. - 10x
náhradní náústky FC series - jednotlivě 2x 50 ks
26000.00
449/2015 44627475 František Lösch - zednické práce Jungmannova č.p.562, 33441 Dobřany Provedení opravy podlahy na chodbě budovy ZŠ v Rebcově ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 14.5.52015 podané v souladu s podmínkami poptávky vyhlášené dne 6.4.2015 159000.00
453/2015 25209116 GASTROSERVIS K+K S.R.O. Příchovice č.p.233, 33401 Přeštice Výrobu a montáž digestoře pro jídelnu ZŠ dle dohody a cenové nabídky ze dne 29.5.2015 35000.00
454/2015 26737906 OKNOPLASTIK s.r.o. Bořivojova 35/č.p.878, Žižkov, 13000 Praha 3 Provedení výměny vnitřních parapetů v budově ZŠ v ulici Na Jordáně v Přešticích dle cenové nabídky podané dne 7.5.2015 v souladu s podmínkami poptávky vyhlášené 6.4.2015 110000.00
458/2015 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení opravy chodníku v Poděbradově ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 27.5.2015 v souladu s podmínkami poptávky ze dne 19.5.2015 32000.00
466/2015 49786911 EL - SIGNÁL s.r.o. Lindauerova č.p.90, 30100 Plzeň 1 Dle Vaší nabídky ze dne 27.3. 2015 rozšíření systemému EZS do prostoru lapidária na adrese: Masarykovo nám. 107, Přeštice. 38211.80
482/2015 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení opravy 20 m2 dna a zkvalitnění spárování požární nádrže v Žerovicích dle cenové nabídky ze dne 4.6.2015 26560.00
489/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 úpravu zvýšené části chodníku v ulici Komenského v Přešticích u domu č.73 podle jednoduché PD projektantky Jany Přibáňové.
Cena dle nabídky činí 51.575,-Kč bez DPH, což činí 62.405,75 Kč včetně DPH.
Dílo bude provedeno do 29.5.2015.
62405.75
490/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 nutné prvky pro montáž vodovodního řadu ( etáže ), které nebyly součástí rozpočtu. 107078.20
491/2015 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 rezerva dlažby žulové deskové o tl. 3 cm (rozdíl oproti rozpočtu při změnách v realizaci). 39241.93
494/2015 66378265 Milan David Motýlí 15, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 vyhotovení projektové dokumentace přeložky VTL plynovodu v Přešticích v lokalitě "U hřiště" dle Vaší nabídky ze dne 21.4.015,
za cenu 31 800,- Kč, s termínem dodání:
31800.00
497/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice propojení VO v koordinaci s firmou B+B Elektro ( která koná práci pro ČEZ) v ulici HUsova, ul. 5.května, na křižovatce Husova x Komenského x Rebcova podle Vaší nabídky z 30.4.2015 (resp.31.3.2015) v ceně 150.249,-Kč bez DPH, což činí 181.801,29 Kč včetně DPH. Nabídka byla schválena Radou města Přeštice usnesením I/299/2015. 181801.29
505/2015 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Propagační předměty pro město Přeštice 53000.00
516/2015 87694727 David Černý Heyrovského č.p.480, Doudlevce, 30100 Plzeň 1 dle Vaší nabídky ze dne 11.06.2015 protisluneční folie do 21 oken budovy MěÚ Přeštice - Husova 465 35000.00
517/2015 29104220 BOŘÍK B+B elektro s.r.o. Nerudova č.p.811, 33401 Přeštice Rozvod optiky a kamerového systému v Komenského ulici v souvislosti s její rekonstrukcí dle soupisu 124059.00
534/2015 42324254 OTIS a.s. J. Opletala č.p.1279, 69059 Břeclav Provedení opravy výtahu v budově č.p. 760 dle cenové nabídkyze dne 19.6.2015 60000.00
535/2015 27157938 PROJEKTMEDIA, s.r.o. U Břehu č.p.19, 10200 Praha 102 Dodávka interaktivní pomůcky MAGIC BOX pro MŠ Gagarinova dle objednávkového formuláře 85000.00
556/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 Dle Vaší nabídky ze dne 1.7. 2015 výměnu ústředny dle dohody - ZŠ Na Jordáně, Přeštice. Práce musí být hotové do 22.7. 2015. Děkuji V.P.
Pozn.: Počet nových telefonních přístrojů upřesníme během realizace.
104000.00
557/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 Dle Vaší nabídky ze dne 1.7. 2015 výměnu ústředny dle dohody - ZŠ Rebcova, Přeštice. Práce musí být hotové do 31.7. 2015. Děkuji V. Pas. 60000.00
574/2015 25816888 Amenit s.r.o. Křenová č.p.121, 74101 Nový Jičín 1 obnovení licence antiviru Eset 88685.00
584/2015 76627101 Michael Pospíšil Dukelských Hrdinů 41, 17000 Praha 7 Koncert na Vícově z příšpěvku v rámci akce 9 týdnů baroka - bude hrazeno v hotovosti 30000.00
591/2015 18251129 TAZATA, spol. s r.o. Soběslavova 214, 34901 Stříbro výstavbu akce "Stavba cho 286881.32
592/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Výrobu mobilního rozvaděče měření a zásuvkového rozvaděče
Instalaci dvou třífázových zásuvek ve vestibulu radnice
Zajištění (montáž i demontáž) dočasného přívodu elektrické energie v době konání pivních slavností včetně pohotovostní služby

Vše dle cenové nabídky ze dne 1.7.2015
108000.00
607/2015 49622005 M.C.TRITON s.r.o. Evropská č.p.846, 16000 Praha 6 Rozvoj potencionálu MěÚ Přeštice - vedoucí odborů 38720.00
621/2015 73440060 Jan Blažek Příchovice č.p.194, 33401 Přeštice Zaměření metropolitní sítě a doplnění do programu MISYS dle nabídky na základě poptávky z 25.5.2015 27000.00
624/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení opravy sanitárních zařízení v osmi místnostech ZŠ v Rebcově ulici dle nabídky ze dne 22.5.2015 podané na základě poptávky vyhlášené dne 13.5.2015 50000.00
635/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 SW Mikr. Firewall CloudeRouter,L2,App.,1yr, dle poptávky 75857.00
637/2015 26430240 Internet Retail a.s. Skorkovská č.p.1511, 19800 Praha 98 SW Abbyy FR 12 Corp./Conc./8licencí, dle poptávky 55928.00
658/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havarijní opravu kanalizační přípojky budovy č.p. 465 43000.00
668/2015 41651596 Jitka Dlouhá Mohylová č.p.84, 31212 Plzeň Inventarizaci dřevin na pozemcích v majetku města Přeštice, zhodnocení stability a funkčnosti zeleně, návrhy regenerace ploch /textově/, plán kácení a druhové určení vhodných dřevin pro novou výsadbu a návrh udržovací péče dle cenové nabídky ze dne 28.5.2015 40000.00
678/2015 27916693 CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. Chlumčanského č.p.497, Libeň, 18000 Praha 8 Objednávka hardware a služeb CCS Carnet. 26000.00
694/2015 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Výmalba knihovny + ŽÚ, Husova 1079. 65000.00
718/2015 48335207 Radek Bešta Příchovice č.p.35, 33401 Přeštice Výrobu, dodávku a montáž dvou ks dvoukřídlých vrat v oploení pozemku p.č. 1199/3 dle cenové nabídky ze dne 28.8.2015 49000.00
720/2015 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Rekonstrukci hygienické místnosti uklízeček v budově ZŠ Na Jordáně dle cenové nabídky ze dne 7.7.2015 podané na základě poptávky vyhlášené Základní školou Josefa Hlávky dne 23.6.2015 64000.00
727/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 50000.00
732/2015 40511057 Luboš Holub Masarykova 87/č.p.916, 31200 Plzeň 12 Opravu střechy ZŠ ve Skočicích (doplnění krytiny, vyčištění a kontrolu žlabů) dle předložené cenové nabídky
Práce bude provedena nejpozději do konce října 2015 po předchozí dohodě s ředitelkou školy nebo odpovědným pracovníkem města tak, aby nedošlo k ohrožení dětí
30000.00
738/2015 04080190 JaK system s.r.o. Radkovice č.p.25, 33401 Přeštice Dodávku a montáž multipárového kabelu a osvětlení jeviště ve velkém sále KKC dle cenové nabídky ze dne 13.9.2015 56200.00
743/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu sloupů a vedení VO v Průmyslové ulici po dopravní nehodě 37000.00
744/2015 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu regulace plynového kotle v budově ZUŠ 29500.00
774/2015 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 Upgrade ústředen vč. zasíťování metr. sítí, atd. 91800.00
778/2015 63505649 AUTO CB, spol. s r.o. Nepomucká 119/č.p.487, Slovany, Východní Předměstí, 32600 Pl Nákup osobního automobilu Škoda Roomster 1.2 TSi 181500.00
798/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov práce v městských lesíích - přibližování dřeva, ožínání 60000.00
813/2015 72839970 Rastislav Lettrich Sídliště 1. Máje č.p.557, Rokytnice v Orlických horách, 5176 Provedení ochranného nátěru střechy kostela sv. Ambrože dle cenové nabídky ze dne 21.9.2015 61000.00
827/2015 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Dodávku a montáž plynového kotle pro budovu SDH v Mlýnské ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 25.10.2015 85016.00
828/2015 60934000 Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. V Telčicích č.p.249, 53312 Chvaletice Dodávku přenosného plovoucího čerpadla PH - Cyklon 1 pro SDH Přeštice 38000.00
834/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Nemocniční č.p.12, Ostrava na základě poptávky objednáváme switch HPE5500 24G s příslušenstvím v nabídkové ceně 81551.00
841/2015 18251129 TAZATA, spol. s r.o. Soběslavova 214, 34901 Stříbro vícepráce v areálu KČT - terénní úpravy, sadové upravy včetně osiva, v loděnici - okapy, trativody, v ČOV - výústním objektu, instalace umyvadla v kiosku dle soupisu ze 7.10.2015 v ceně 70.740,70 Kč bez DPH, což činí 85.596,25 Kč včetně 21% DPH. 85596.25
846/2015 14707811 Elbros Corporation s r.o. K Cihelnám č.p.940, Černice, 32600 Plzeň 26 Instalace mikrotrubiček, optického kabelu a souvisejících prací - směr Chmelnice, MŠ Gagarinova - dle poptávky 151300.00
861/2015 29119910 Netbell s.r.o. Rybáře č.p.348, Karlovy Vary, 36005 Karlovy Vary 5 Realizace propojení telefonních ústředen (využití optické sítě města pro zefektivnění telefonních služeb) 90000.00
863/2015 26318610 STAMA PRIMA s.r.o. Guldenerova č.p.2725, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 Stavební úpravy (Rekonstrukce) kanceláří po FÚ, 1. patro Husova 465. 150000.00
864/2015 26318610 STAMA PRIMA s.r.o. Guldenerova č.p.2725, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 Truhlářské výrobky (materiál, práce, úprava) kanceláře po FÚ,1. patro Husova 465. 140000.00
865/2015 29104220 BOŘÍK B+B elektro s.r.o. Nerudova č.p.811, 33401 Přeštice Oprava elektroinstalace, MěÚ Husova 465. 60000.00
888/2015 28044622 LF - auto Línská č.p.1, 31800 Plzeň 18 Servis/Opravy aut pro MěÚ. 44000.00
893/2015 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Práce v městských lesích od 1.10.2015 - 31.12.2015 40000.00
894/2015 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Práce v městských lesích - přibližování dřeva, úklid klestu, nátěry proti okusu, ožínání kultur od 1.10.2015-31.12.2015. 50000.00
899/2015 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov VS - oprava vnitřních omítek včetně nátěrů + pokládka nových koberců. 128855.00
917/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 notebook + mobilní tiskárna dle poptávky 31015.00
926/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu chodníku na v parku na Masarykově náměstí 30000.00
927/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení demolice popelnicového stání u bytového domu č.p. 1061 včetně základové desky 70000.00
928/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Kancelářské a hyg. potřeby pro MěÚ 50000.00
929/2015 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Demolici poškozené stavby - zařízení hrobového místa bez vlastníka na hřbitově v Přešticích 44500.00
934/2015 27978311 MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Prokopova č.p.397, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1 2x pracovní stůl CROSS - 100.41619 a 100.41719
1x doplňkový stůl CROSS - 100.44910
2x kontejner HOBIS - 100.60711
2x skříň policová DRIVE - 100.70101
1x skříň policová DRIVE - 100.71011
1x skříň policová DRIVE - 100.70211
4x rektifikační nožičky - 100.735
2x držák PC tower
1x šatní stěna Standard -100.14140
2x nadstavba stolová 80 cm - NA 800

Vše v dekoru OŘECH.
Včetně dopravy a montáže.
Termín dodání do konce roku 2015.
60000.00
940/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 kamery, počítač s win 8.1, switch dle poptávky - kamerový systém - dotace sběrný dvůr 60243.00
979/2015 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Výměna kotle ÚT - pí. Kroupová, 5.května 1076 - dle nabídky NV-296/2015 43821.00
982/2015 41191021 TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o. Michelská 12A/č.p.18, 4, 14501 Praha Servis+oprava kopírek - MěÚ 25000.00
991/2015 26700778 Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem č.p.64, 10100 Praha 101 Dodávku 2 ks dýchacích přístrojů Dräger PSS 3000 s ocelovou lahví 6L/300 a maskou Panorama s kandahárem pro SDH Přeštice dle předložené nabídky 63000.00
1009/2015 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Výsprava podlah
Penetrace, zálivka
Vymalování kanceláří + oprava
Světlý odstín 60 m2
Nástřik radiátorů 66m2
Nátěr trubek, atd.
60016.00
1010/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Nemocniční č.p.12, Ostrava na základě poptávky prodloužení služeb fw FortiGate 240D o 1 rok 82354.00
1017/2015 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 vícepráce spojené s dokončením akce "Přeštice-přechody" dle dřívější obhlídky stavby na místě samém a na základě Vámi předložené cenové nabídky vedené pod číslem 375/Ma/2015 ze dne 30.10.2015. 82315.82
1020/2015 29462177 Scenario s.r.o. Pohraniční č.p.1435, 70300 Ostrava 3 na základě poptávky kamery VivotekIB836732T pro kamerový systém 58106.00
1025/2015 26401967 Kovo PEŠEK s.r.o. Dnešice č.p.6, 33443 Dnešice Výroba a instalace bezp. ocelové mříže pro zabezpečení schodiště v budově MěÚ na adrese Husova 1079 (OŽÚ). 29000.00
1030/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 roční maintenance zálohovací SW TC 162140.00
1033/2015 10363831 Ota Malý Luční č.p.1159, 33401 Přeštice Opravu místní komunikace u garáží v ulici 5. května 55700.00
1043/2015 26430240 Internet Retail a.s. Skorkovská č.p.1511, 19800 Praha 98 úložiště Dell PowerEdge R630 dle popt. 87626.00
1044/2015 27277160 GEROtop spol. s r.o. Kateřinská č.p.589, 46303 Stráž nad Nisou potrubí FAST 40mm/3.7mm pro přímo pokládku do země dle poptávky 67531.00
1056/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Stavební úpravu chodníku k autobusové zastvce u hřbitova 55000.00
1061/2015 73721891 Ing. Eismanová Barbora Kokořov č.p.26, 33011 Třemošná vypracování ověřovací studie revitalizace soportovně - rekreačního areálu koupaliště ve Skočicích dle Vaší nabídky ze dne 10.12.2015 za cenu 63.200,- Kč.

Celá částka bude hrazena zálohovou fakturou v roce 2015.
63200.00
1066/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 roční vzdálenou správu technologického centra města Přeštice na období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016 73180.80
1067/2015 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 roční podporu technologického centra města Přeštice na období 1. 12. 2015 – 30. 11. 2016 77440.00
1075/2015 25820702 MANUTAN s.r.o. Provozní 5/č.p.5493, Třebovice, 722 00 Ostrava Materiál pro MěÚ. Radnice+Husova 465. 32000.00
1076/2015 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 45000.00
1083/2015 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení opravy - výměny části vodovodního potrubí uložení stávajícího vodovodního potrubí a opravy kanalizace v MŠ Dukelská 95500.00
1085/2015 49790129 Transmix beton s. r. o. Dr. Sedláka č.p.903, 33901 Klatovy 1 zpevnění cesty po výkopech a uložení splaškové kanalizace stoky D v Žerovicích mezi šachtou č.3 a šachtou č.6. Šachta č.6 byla zaměněna z důvodu malého prostoru mezi stávající dešťovou kanalizací , plynovodního vedení a slaboproudých 72190.10
1087/2015 27450376 MarkIT.cz, s.r.o. Strojírenská 47, 15521 Praha 517 3 x tlf Lenovo Vibe P1 4G pro městskou policii 24719.90
1096/2015 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Výměnu okna v budově bývalé úpravny vody 24200.00
1104/2015 65564961 Karel Míčka Dlouhá 47/č.p.418, 31200 Plzeň 12 Opravu podlahy vbudově č.p. 760 (čekárna přízemí) 46000.00
1105/2015 18237754 Vjtěch Fišer Ruská č.p.51, 32600 Plzeň 26 Ošetření (řez) stromů ve městě a na novém hřbitově dle předložené cenové nabídky 99000.00
1108/2015 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení opravy chodníku podél silnice II/230 v obci Skočice dle cenové nabídky ze dne 27.11.2015 podané na základě poptávky vyhlášené dne 18.11.2015 123420.00
1113/2015 27660940 Požární bezpečnost s.r.o. Královský Vršek 42/č.p.3545, 58601 Jihlava 1 Dodávku dvou kusů přenosné radiostanice GP340 pro SDH Přeštice 32400.00
1118/2015 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 PC sestavy s LCD a Win8.1 Pro dle poptávky 62607.00
1123/2015 26375435 VOCHOC TRADE, s.r.o. Plzeňská č.p.297, 33022 Zbůch osobní ochranné pracovní pomůcky 32000.00
1125/2015 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice instalace strukturované kabeláže v MŠ Gagarinova dle poptávky 48610.00
1146/2015 28062868 Energy Consulting Service, s.r.o. Žižkova Tř. 12/č.p.309, 37001 České Budějovice 1 Zpracování průkazů energetické náročnosti dle zadání. 75523.00
1/2016 27187039 MAZEPPA s.r.o. Božkovská č.p.15, 32600 Plzeň 26 administraci výběrového řízení na zhotovitele akce „ZŠ Přeštice, Rebcova 386 - stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu“ podle zákona o veřejných zakázkách.
Stavební povolení č.j.: PR-OVÚP-MIM/24304/2014 nabylo právní moci dne 27.11.2014 .
Projektantský rozpočet akce činí 10.247.162,01 Kč bez DPH, což činí 12.399.066,03 Kč včetně 21% DPH.
Stavbu by bylo lze zahájit poslední týden v červnu 2016 a hotova by měla být do konce října 2016.
Jedná se o zbourání přízemního dvorního traktu šaten a o výstavbu třípodlažního dvorního traktu s novým výtahem a tříramenným vnitřním schodištěm a s venkovním nouzovým požárním schodištěm.
Akce se neuchází o dotaci z fondů EU. Je uvedena v rozpočtu města pro rok 2016.
32670.00
2/2016 18701892 Kouřil Petr Nezdice č.p.97, Přeštice., 33401 Přeštice Objednávám u Vás práce v městských lesích v roce 2016, např.přibližování dřeva, ožínání kultur 99000.00
3/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Objednávám u Vás práce v městských lesích v roce 2016, např.přibližování dřeva, ožínání kultur 99000.00
14/2016 04080190 JaK system s.r.o. Radkovice č.p.25, 33401 Přeštice Dodávku a instalaci párového kabelu a ovládání světel s příslušenstvím ve velkém sále KKC 65992.00
20/2016 49551655 TOI TOI, sanitární systémy s.r.o. Pražská 264, 27401 Slaný 1 Servis mobilních toalet ve městě a hřbitově v roce 2016 29000.00
21/2016 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 v souladu s nabídkou ze dne 25.2.2015 vždy dle konkrétních požadavků odpovědného pracovníka města 50000.00
22/2016 27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka Na strži č.p.1702, Nusle, 14000 Praha 4 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 50000.00
23/2016 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 100000.00
24/2016 63216442 A B U S C R , s. r. o. Pod Marjánkou č.p.1674, Břevnov, 16900 Praha 69 Spotřební materiál pro MěÚ (papír, kancelářské potřeby, atd.) 25000.00
28/2016 26318610 STAMA PRIMA s.r.o. Guldenerova č.p.2725, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 Rekonstrukce kanceláří OVÚP - Husova 465. 90000.00
71/2016 26364085 AUTOSERVIS Kepka, s.r.o. Luční č.p.422, Zruč - Senec, 33008 Zruč-Senec Provedení opravy požárního vozidla DA 12 Avia 31.K pro JSDH Přeštice
Jedná se zejména opravy následujících poruch:
motor – netěsnost, únik oleje odvětráním, seřízení vstřiků, výměna oleje a filtrů,
spojka – při vyšších otáčkách motoru prokluzuje,
brzdy – vozidlo při brždění vibruje (klepe),
elektroinstalace – revize zapojení spínací skříňky a kontrolek na přístrojové desce,
řízení – nadměrná vůle,
chlazení – vozidlo se velmi pomalu ohřívá, pravděpodobně nutná výměna termostatu,
kabina – nedovírají dveře, nutno vyměnit zámky,
převodovka – netěsnost, výměna oleje.
podvozek – promazání, kontrola
50000.00
74/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havárie kanalizace - nutná oprava na adrese Husova 465, Přeštice 40000.00
84/2016 64833542 KOŘAN NÁBYTEK s.r.o. Pěnkavova č.p.277, Černice, 32600 Plzeň 26 Nový nábytek do kanceláře pana Ing. Mužíka na adrese Husova 465, Přeštice. 31410.00
89/2016 18237754 Fišer Vojtěch Ruská č.p.51, 32600 Plzeň 26 Ošetření (prořez) stromů na starém hřbitově v Přešticích dle předložené cenové nabídky 116000.00
90/2016 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Provedení ošetření - řezu stromů a keřů na náměstí a ve vnitrobloku dle předložené cenové nabídky 48000.00
99/2016 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Propagační materiál města 52600.00
116/2016 26003236 Šindlar s.r.o. Na Brně 2/č.p.372, 50006 Hradec Králové 6 zpracování studie proveditelnosti pro stavbu protipovodňové čerpací stanice umístěné v areálu ČOV Přeštice v rozsahu Vaší nabídky ze dne 22.1.2016.
Termín odevzdání studie je 31.3.2016.
88935.00
122/2016 26235609 Lavet, s.r.o. Za Mototechnou č.p.1114, Stodůlky, 15500 Praha 515 ověření měřiče rychlosti Prolaser III/PL-DOKI na ČMI a nákup 1 ks NiMH akumulátoru do tohoto měřiče. Dále žádám z menu přístroje - místo k měření vymazat všechna místa označené "ZZZ". 40000.00
131/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 dle cenové nabídky ze dne 12.2.2016 podané v souladu s podmíkami poptávky vyhlášené dne 3.2.2016
Jednotlivé opravy budo uprováděny vždy na základě konkrétních požadavků oprávněných pracovníků města
100000.00
135/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havarijní oprava oplechování/střechy + upadlé římsy na budově KKC (Masarykovo nám. 311). Čelní strana budovy směrem na náměstí. 86000.00
154/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu obrubníků zelených ploch u parkoviště na Masarykově náměstí 24200.00
173/2016 04137043 MERTL - KONSTRUKCE S.R.O. Dolní Lukavice č.p.236, 33401 Přeštice Havarijní oprava krovu a střechy - Husova 465, Přeštice. 42000.00
180/2016 22842250 DOMUS - Centrum pro rodinu Černická č.p.9, 30100 Plzeň 1 Objednáváme u Vás víkendové školení pro pěstounské rodiny ve dnech 14. – 15.5.2016, v Kašperských Horách.
Seznam účastníků:
1.) Běl Josef, nar. 11.5.1947, Bělová Blanka, nar. 7.1.1955, nezl. Vít Bureš, nar. 1.9.2000
2.) Háziová Eva, nar. 16.4.1973, nezl. Natálie Císařová, nar. 21.6.2001
3.) Homolková Anna, nar. 19.7.1955, nezl. Markéta Kašparová, nar. 12.5.1999
4.) Krátká Anna, nar. 19.7.1955, nezl. Simona Krátká, nar. 8.8.2002
5.) Sedláčková Věra, nar. 6.10.1967, nezl. Filip Kasten, nar. 27.11.2009
6.) Škopek Jan, nar. 26.12.1956, Škopková Miloslava, nar. 1.10.1963, nezl. Andrea Škopková, nar. 26.5.1998, nezl. Eva Škopková, nar. 26.9.1999, nezl. Zdeněk Škopek, nar. 26.8.2000 a nezl. Milan Polák, nar. 15.12.2002.
Školení pro pěstounské rodiny bude hrazeno z dohod o výkonu pěstounské péče.
50000.00
181/2016 67739857 D.D.D.Servis - Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provádění monitoringu a ohniskové deratizace na území města Přeštice v jarních měsících roku 2016 50000.00
182/2016 67739857 D.D.D.Servis - Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provádění klecového odchytu holubů na území města Přeštice v roce 2016 50000.00
183/2016 26349043 SYMONTA s.r.o. K Papírně 26/č.p.172, 31200 Plzeň 12 Zpracování odborného posudku projektové dokumentace rekonstrukce CZT v Přešticích vypracované společností Erding a.s. 24200.00
184/2016 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Dodávku a instalaci frekvenčního čerpadla včetně přepojení úpravy vodovodního potrubí na hřbitově v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 18.2.2016 39000.00
202/2016 60849657 ČEVAK a.s. Severní 8/č.p.2264, 37001 České Budějovice 1 dle Vámi předložené cenové nabídky ze dne 10.3.2016 realizaci položení vodovodního řadu (PROTLAK) na parcele č.270 v k.ú.Přeštice (Vodovod nad kostelem ) včetně příslušenství na základě zpracované projektové dokumentace Ing.Šlemendou v 11/2014.
Minimálně 3 pracovní dny před započetím prací jste povinni vyzvat objednatele k předání staveniště ( forma předávacího protokolu) a vést o průběhu prací písemný záznam. V případě zjištění více či méně prací, tyto budou zaznamenány do stavebního deníku a potvrzeny před započetím následných prací zástupcem zhotovitele ( p.Marek Krivda - místostarosta města).
Staveniště bude zabezpečeno proti úrazu třetích osob, denně bude prováděn základní úklid, včetně případně znečištěných přilehlých cest a komunikací.
Záruka na provedené dílo činí 60 měsíců. Po dokončení prací bude sepsán závěrečný předávací protokol s předáním certifikačních listů a dokladů o shodě na dodaný materiál, včetně všech protokolů o tlakových zkouškách a geodetického zaměření provedení skutečného stavu stavby.
93898.30
219/2016 63505649 AUTO CB, spol. s r.o. Nepomucká 119/č.p.487, Slovany, Východní Předměstí, 32600 Pl Nový automobil FIAT QUBO (1,4-77k PLUS; barva stříbrná) na základě usnesení Rady města Přeštice (37/T/16). 287000.00
230/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 ZUŠ. Rekonstrukce suterénní zdi včetně zadního vchodu do suterénu z důvodu havarijního stavu. 230000.00
231/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 ZUŠ. Výměna dvěří v suterénu - vstup do zkušebny. 24500.00
232/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Tř. 1. Máje č.p.1052, Přeštice., 33401 Přeštice Havarijní oprava atiky na budově KKC (Masarykovo nám. 311). Čelní strana budovy směrem na náměstí. 100000.00
239/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Objednáváme u Vás práce v městských lesích od měsíce dubna 2016 - přibližování dřeva, opravy oplocení..... 99000.00
245/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Oprava stávající městské cesty pro přístup k polím. 60000.00
247/2016 28057198 Macán projekce DS s.r.o. K Letišti č.p.441, 33901 Klatovy 1 vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení na akci "Přeštice- přestupní uzel" v rozsahu Vaší nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky.
Dokumentace bude Vámi podána včetně všech povinných příloh, stanovisek a vyjádření spolu se žádostí o územní rozhodnutí na stavební úřad v Přešticích nejpozději do konce srpna 2016.
169400.00
248/2016 48152587 TR Antoš s.r.o. Na Perchtě č.p.1631, 51101 Turnov 1 dodávku a montáž pružinového houpadl 34676.00
249/2016 29196485 Alestra s.r.o. Tišnovská č.p.305, 66434 Kuřim dodávku včetně montáže prvku "Loď BORKOVANY se dvěma tubusy" v souladu s Vaší nabídkou ze dne 11.3.2016 v ceně 94.520,- Kč bez DPH, což činí 114.369,- Kč včetně DPH.
Z provozních důvodů požadujeme loď namontovat až koncem května 2016.
114369.00
250/2016 25220951 Sýkora - stavby, s.r.o. Žerovice č.p.143, 33401 Přeštice Oprava a utěsnění výpusti požární nádrže v Žerovicích 36000.00
272/2016 26397242 SILBA s.r.o. Koterovská 177/č.p.574, Koterov, 32600 Plzeň 26 Opravu místní komunikace u obřadní síně v Přešticích 99500.00
302/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 IT dle poptávky: 63135.00
307/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 na základě Vámi předložené cenové kalkulace ze dne 21.4.2016 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a st 33000.00
321/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice zhotovení 72 m2 betonové desky C16/20 vyztužené KARI sítí 150/150/6 podle vzorového výkresu - d 59493.00
350/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Provedení úpravy kontejnerových stání a nájezdů na chodník v Husově ulici v Přešticích dle cenové nabídky podané na základě vyhlášené poptávky 81000.00
352/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provedení oprav povrchu místních komunikací v ulicích Hlávkova, K Cihelně, Smetanova a Nepomucká v Přešticích metodou Jetpatcher 90000.00
353/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Výměnu a doplnění písku v sedmnácti dětských pískovištích dle předložené nabídky 85300.00
359/2016 43762751 SOLITERA spol. s.r.o. Palackého nám. č.p.77, 26801 Hořovice BO - sazenice 3425 ks
SM - sazenice 1850 ks
BK - sazenice 750 ks
DB- sazenice 50 ks
DB - sazenice 2275 ks
LP - sazenice 14 ks
MD - sazenice 93 ks
51274.00
371/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 zpraco 88000.00
376/2016 60849657 ČEVAK a.s. Severní 8/č.p.2264, 37001 České Budějovice 1 dle Vámi předložené nabídky ze dne 15.4.2016 realizaci zřízení nové vodovodní přípojky (na parcele č. 1259/10 v k.ú.Přeštice) pro restauraci "PEKLO" dle vypracované projektové dokumentace panem Václavem Přibylem z 03/2016. Pro tuto akci byl dne 21.3.2016 vydán příslušným stavebním odborem územní souhlas.
Prohlídka staveniště proběhne dne 24.5.2016 na místě samém od 09.30 hodin a následně minimálně 3 dny před zahájením prací zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště. Bude sepsán protokol a zhotovitel povede v průběhu prací montážní deník. V případě zjištění víceprací, tyto budou zaznamenány do deníku a před jejich započetím musí být odsouhlaseny zástupcem objednatele- podmínka fakturace. Staveniště bude řádně označeno a zabezpečeno proti úrazu třetích osob, denně bude prováděn zíákladní úklid na staveništi, včetně případných znečištěných přilehlých cest a komunikací. Záruka na provedené dílo činí 60 měsíců od předání stavby (bez vad a nedodělků).Po dokončení prací bude sepsán závěrečný protokol s předáním certifikát
120544.00
387/2016 26350173 ZÁMEČNICTVÍ JÁNSKÝ s.r.o. Příchovice č.p.7, 33401 Přeštice Výrobu, dodávku a montáž schodů na koupališti ve Skočicích 50000.00
399/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Opravu části povrchu chodníku v Hlávkově ulici dle nabídky ze dne 26.5.2016 34376.00
409/2016 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Reklamní předměty - město Přeštice 50000.00
423/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 V areálu vodárny: demontáž havarijního oplocení, vybudování nové podezdívky, pokládku zámkové dlažby a výstavbu nového oplocení dle návrhu. 150000.00
424/2016 46508147 THT Polička, s.r.o. Starohradská č.p.316, 57201 Polička Opravu CAS 20 Terrno pro SDH Přeštice dle předložené cenové nabídky 98200.00
441/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice v rámci neinvestiční akce "Venkovní sezení u Loděnice v Přešticích" podpořené z dotačního programu CR PK 2016 : čtyři sety Stůl s lavicemi od f. Zamazal a 5ks laviček s opěradlem (madlem) od f.Zamazal včetně montáže i dopravy v souladu s Vaší nabídkou z 12.5.2016. Cena činí 47.415,-Kč bez DPH, což činí 57.957,- Kč včetně DPH. Čtyři sety "Stůl s lavicemi" budou umístěny na dlážděné ploše před kioskem a lavičky s opěradlem podél ohrazení i uvnitř v areálu KČT v Přešticích.

Dodávka prvků je finančně podpořena neinvestiční účelovou dotací z programu KÚ PK "Podpora venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2016."
57372.00
455/2016 26345633 RJR TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o. Průmyslová č.p.1120, Přeštice,, Přeštice, 33401 Přeštice Provedení výměny vnitřních parapetů v budově ZŠ v ulici Na Jordáně v Přešticích dle cenové nabídky ze dne 25.5.2016 95000.00
456/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Výškové práce montážní plošinou při bezpečnostním řezu stromů na Osadě šeříků a instalaci billboardů k výročí města 33000.00
458/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Rozšíření VO v Palackého ulici v Přešticích dle cenové nabídky ze dne11.4.2016 120000.00
468/2016 26324105 ZIP o.p.s. Tomanova 3, 30100 Plzeň 1 Zpracování textů, obrazových příloh vybraných kapitol publikace "Počátky Přeštic", rekonstrukční mapy 70906.00
469/2016 61002721 Mgr. Simona Ullspergerová Ruská 40, 10100 Praha 101 Grafické zpracování a tisk knihy "Počátky Přeštic" 71318.50
473/2016 27187039 MAZEPPA s.r.o. Božkovská č.p.15, 32600 Plzeň 26 d administraci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na akci: Restaurace a minipivovar města Přeštice.
Cenová nabídka na administraci veřejné zakázky je 30.000,- Kč bez DPH, DPH činí 6.300 Kč, celkem 36.300,- Kč včetně DPH.
36300.00
475/2016 69453535 Václav Hajžman - HAFO mechanizace Řenče. č.p.8, 33445 Řenče Proveden 76557.00
477/2016 69453535 Václav Hajžman - HAFO mechanizace Řenče. č.p.8, 33445 Řenče Opravu chodníku u domu č.p. 173 v Husově ulici dle cenové nabídky ze dne 17.6.2016 65500.00
486/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice práce v areálu KČT v Přešticích v souladu s nabídkou ze dne 17.6.2016 v ceně 71.544,- Kč bez DPH, což činí 86.568,-Kč včetně DPH.
Práce probíhaly v měsících květnu a červnu 2016.
86568.00
511/2016 27450376 MarkIT.cz, s.r.o. Strojírenská 47, 15521 Praha 517 INF - materiál pro VT - průběžné čerpání 07/2016 - 12/2016 65000.00
512/2016 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice Materiál pro výpočetní techniku - průběžné čerpání 07/2016 - 12/2016 65000.00
516/2016 29104220 BOŘÍK B+B elektro s.r.o. Nerudova č.p.811, 33401 Přeštice Oprava el. instalace v BD 924 - pí. Kratochvílová. Materiál 12 876,55 Kč, práce 26 875,50 Kč, revize 1089,00 Kč - ceny vč. DPH. 40850.00
529/2016 04704703 Identification Technology s.r.o. Toruňská 3271, Praha Značící sada na značení jízdních kol vč. příslušenství
(hrazeno z Dotačního titulu - forenzní značení jízdních kol)
38500.00
560/2016 27660940 Požární bezpečnost s.r.o. Královský Vršek 42/č.p.3545, 58601 Jihlava 1 Dodávku stejnokrojů a kukel pro SDH Přeštice 28500.00
574/2016 25025597 C V B s.r.o. ventilátory a klimatizace Dukelská č.p.5449, 43001 Chomutov 1 Mobilní klimatizace pro OSPOD 3x - hradit z dotace ÚZ 13011 31470.00
577/2016 41686802 HORKÝ FRANTIŠEK Poděbradova č.p.414, 33401 Přeštice Oprava bytového jádra včetně výměny zařizovacích předmětů + výměna kuchyňské linky - v BD Kollárova 924, byt č. 4 - Kratochvílová Renáta 46560.00
578/2016 25677551 A.R. OKENNÍ TECHNIKA spol.s r.o. Vrhaveč č.p.1, Kostelec, 33023 Nýřany Na základě dodané cenové nabídky (CN č. 60454BUR) u Vás objednáváme demontáž starých skel, nová skla včetně montáže do stávajících oken a také dodávku a montáž nových interiérových žaluzií na uvedená okna (CN č. O24). 96800.00
586/2016 26345731 PEŠKA - židle a křesla s.r.o. Zelinářská 5/č.p.375, 30164 Plzeň kancelářské židle pro pracovníky oddělení stavebního úřadu 40500.00
591/2016 65564961 Karel Míčka Dlouhá 47/č.p.418, 31200 Plzeň 12 Opravu stěny a omítky a výměnu podlahové krytiny v pronajímané ordinaci v budově č.p. 760 49000.00
596/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 na základě Vámi předložené cenové nabídky ze dne 27.7.2016 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení k následn 41000.00
608/2016 66974755 Zdeněk Krs Horušany č.p.15, 33401 Přeštice Opravu omítek a výmalbu prostoru sloužícího k podnikání v 2. NP č.p.556, Máchova ul., Přeštice. 25000.00
611/2016 11614722 Macán projekce DS s.r.o. K Letišti č.p.441, 33901 Klatovy 1 zpracování Hlukové studie na akci „PŘEŠTICE – PŘESTUPNÍ UZEL“. Součástí předmětu dodávky je 24 hodinové počítání četnosti dopravy v předmětném prostoru, zpracování výpočtového modelu a hlukové mapy včetně nezbytných dopravních nákladů. 54977.00
618/2016 28350511 ALTAIR SOFTWARE s.r.o. Havelkova č.p.90, 77900 Olomouc 9 1 ks-venkovní volně stojící jednostranný LCD panel 32“ značky NoBo, včetně montáže, dopravy a instalace (el. úřední deska). 342018.60
619/2016 45419337 František Čihák V podlesí č.p.202, 33209 Štěnovice Dodání HDPE trubky dle poptávky (800m, 7xmikrotrubička) 59290.00
624/2016 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Na základě osobní schůzky ze dne 2.8. u Vás objednáváme "kompletní" výmalbu pečovatelské služby dle hygienických podmínek. 80000.00
625/2016 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Zednická oprava čelní stěny (lepidlo, perlinka, probarvená omítka nebo pytlovaná omítka a vrchní nátěr) + kompletní výmalba vnitřku garáže. 30000.00
636/2016 28299795 Ma-Fia s.r.o. Scheinerova č.p.1916, Líšeň, 62800 Brno 28 kabelové komory včetně dopravy pro metropolitní síť dle poptávky, rozšíření směr Plzeň 30425.00
648/2016 04137043 Mertl - konstrukce s.r.o. Dolní Lukavice č.p.236, 33401 Přeštice Dodání a zhotovení pergoly(altánu) pro DPS včetně statického výpočtu. 109536.46
649/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Provedení terénních úprav pozemku p.č. 1489 v Žerovicích 112000.00
650/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Oplocení pozemku p.č. 1489 v Žerovicíchdle předložené cenové nabídky 60400.00
651/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Opravu a vyštěrkování povrchu místní komunikace v Žerovicích 92200.00
653/2016 71793755 Jiří Toman Husova č.p.1264, 33401 Přeštice Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce sociálních zařízení v budově č.p. 104 47100.00
664/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Terénní úpravy a hutnění povrchu místní komunikace u garáží v ulici 5. května 58000.00
666/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Oprava a zpevnění povrchu místní komunikace u garáží v ulici 5. května 116644.00
671/2016 04116054 AKČNÍ - NÁŘADÍ.CZ s.r.o. Lužany č.p.41, 33454 Lužany u Přeštic 2 ks vysoušeče zdiva 30000.00
682/2016 04137043 Mertl - konstrukce s.r.o. Dolní Lukavice č.p.236, 33401 Přeštice Dodání a zhotovení zámkové dlažby včetně základových patek na akci pergola(altán) pro DPS. 47764.00
688/2016 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Spotřební materiál pro MěÚ (toal.papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.) 49000.00
693/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Úprava nivelity a příprava povrchu místní komunikace ve Skočicích pro postřik 44400.00
700/2016 49787454 ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. Pivovarská č.p.4, Bořanovice, Pakoměřice, 25065 Líbeznice studii „Aquaparku Přeštice“ za cenu 228.938.- Kč včetně DPH, která bude obsahovat 228938.00
703/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov Objednáváme u Vás práce v městských lesů v termínu do 10.9.2016 50000.00
713/2016 26397242 SILBA s.r.o. Částkova 73/č.p.1977, 32600 Plzeň 26 Opravu povrchu (provedení uzavíracího nátěru emulzí) místní komunikace ve Skočicích dle cenové nabídky ze dne 5.9.2016 55539.00
715/2016 26397242 SILBA s.r.o. Částkova 73/č.p.1977, 32600 Plzeň 26 Opravu povrchu místní komunikace v ulici 5. května - provedení uzavíracího nátěru emulzí - dle předložené cenové nabídky 42471.00
718/2016 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Provedení výměny radiátorových ventilů v budově ZŠ v Rebcově ulici dle cenové nabídky předložené dne11.5.2016 na základě vyhlášené poptávky 263957.22
730/2016 I0000495 AMOS - Jihočeská vzdělávací společnost, s.r.o. Krajinská 230/č.p.31, 37001 České Budějovice 1 Základní kurz pro strážníky MP 30000.00
733/2016 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Opravu topení v budově ZŠ v Rebcově ulici dle předložené nabídky 53897.03
742/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Na základě poptávky objednáváme 20 licencí MS Office 2016 OLP Govt 163979.00
751/2016 22842250 DOMUS - Centrum pro rodinu Černická č.p.9, 30100 Plzeň 1 Objednáváme u Vás víkendové školení pro pěstounské rodiny ve dnech 8. - 9.10.2016, v Mariánských lázních.

Seznam účastníků:
1.) Běl Josef, nar. 11.5.1947, Bělová Blanka, nar. 7.1.1955, nezl. Vít Bureš, nar. 1.9.2000
2.) Háziová Eva, nar. 16.4.1973, nezl. Natálie Císařová, nar. 21.6.2001
3.) Homolková Anna, nar. 28.10.1945, nezl. Markéta Kašparová, nar. 12.5.1999
4.) Krátká Anna, nar. 19.7.1955, nezl. Simona Krátká, nar. 8.8.2002
5.) Sedláčková Věra, nar. 6.10.1967, nezl. Filip Kasten, nar. 27.11.2009
6.) Csicsová Viera, nar. 19.3.1975
7.) Císařová Ilona, nar. 22.10.1961, Vlastimil Císař, nar. 19.5.1961, nezl. Nikola Císařová, nar. 13.7.2000

Školení pro pěstounské rodiny bude hrazeno z Dohod o výkonu pěstounské péče, ÚZ 13010.
45000.00
755/2016 48680109 Ing. Václav Eiichler Klášter Hradiště nad Jizerou č.p.227, 29415 Klášter Hradiště 200 kusů ovocných stromků dle e-mailové specifikace. K dodání přelom říjen/listopad 2016. Celkjová cena 57 500,- vč. DPH. 57500.00
787/2016 27187039 MAZEPPA s.r.o. Božkovská č.p.15, 32600 Plzeň 26 cenovou nabídku na administraci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle nového zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách na akci: Restaurace a minipivovar města Přeštice.

Cenová nabídka na administraci veřejné zakázky je 24.500,- Kč bez DPH, DPH činí 5.145 Kč, celkem 29.645,- Kč včetně DPH.
24500.00
810/2016 66974755 Zdeněk Krs Horušany č.p.15, 33401 Přeštice Opravu fasády kostela sv. Ambrože na Vícově 59200.00
829/2016 41651596 Jitka Dlouhá Mohylová č.p.84, 31212 Plzeň Provedení terénních úprav včetně vybudování zídky a realizaci 1 etapy sadových úprav v areálu MŠ Gagarinova dle předložené cenové nabídky 59700.00
836/2016 60933623 TECAM spol. s r.o. Kotrčova č.p.304, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 1 objednáváme u vás dle nabídky N4/2016/1163 1000m trubky PE 100SDR 40x3,7, 30 ks spojek přímých 40mm a 30 ks víček 40mm. 39061.22
845/2016 48333107 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Masarykovo nám. č.p.311, 33401 Přeštice Organizačně technické zajištění oslav 790. výročí Přeštic 35000.00
846/2016 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce : "Parkoviště Na Chmelnicích" na základě Vaší předložené cenové nabídky ze dne 22.9.2016 a v jejím plném rozsahu. V rámci zpracová 64000.00
847/2016 26319055 Apollo servis s.r.o. Wenzigova 2/č.p.322, Východní Předměstí, 30100 Plzeň 1 na základě poptávky a vaší nabídku objednáváme SW pro kamerový systém ATEAS Security Professional, licence pro 24 kamer 55731.00
849/2016 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Olšanská 6/č.p.2681, Žižkov, 13000 Praha 3 překládku vedení telekomunikační sítě v rámci realizace stavby "Přeštice - U hřbitova, stavební úpravy silnice I/27, místních a účelových komunikací" na základě Vaší cenov 75443.57
850/2016 45419337 František Čihák V podlesí č.p.202, 33209 Štěnovice Na základě poptávky instalaci optického kabelu a související práce (Husova 465 - Průmyslová ulice). 131043.00
851/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice Na základě poptávky instalaci HDPE trubky vč. zemní komory pro optickou síť města (Na Chmelnicích) dle projektu. 109299.00
853/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Zapojení a obsluha elektroinstalace při pivních slavnostech 59265.00
855/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov práce v městských lesích souvisejících s kalamitním výskytem kůrovce 35000.00
859/2016 12840467 Jana Prusíková Kozojedy č.p.150, 33141 Kralovice Dodávku a montáž nových podlahových krytin včetně nivelačního stěrkování (dle CN ze dne 9.10. 2016 - PVC částečně + niv. st.)
po havárii vody na akci MŠ Dukelská 1. patro (= 2. nadzemní podlaží).
91000.00
865/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Evropská č.p.674, Vokovice, 16000 Praha 6 Úprava kašny na náměstí – nucené odvětrání stávajícího podzemního prostoru. 119185.00
869/2016 64197557 Karel Kokoška Tř. 1. máje č.p.1053, 33401 Přeštice Provedení izolace proti vlhkosti části domu č.p. 760 dle dokumentace zpracované p. Blovským 27319.00
871/2016 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov práce v městských lesích do 31.12.2016 49000.00
874/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Na základě poptávky prodloužení služeb firewallů Fortigate 240D (8. 11. 2016 - 8. 12. 2017 a 10. 12. 2016 - 8. 12. 2017). 175115.00
884/2016 46708766 Meva a.s. Na Urbance č.p.632, 41301 Roudnice nad Labem Provedení 5-ti leté revize těles čtyř přístrojů PLUTO VDP 60-94 a 10-ti leté revize čtyř masek Spiromatik pro SDH Přeštice 40000.00
900/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Evropská č.p.674, Vokovice, 16000 Praha 6 Havarijní opravu a úpravu stávající rampy, včetně již nefunkčního zastřešení na adrese Husova 1079, Přeštice. 239580.00
909/2016 73693693 Jan Baumruk Dnešice č.p.5, 33443 Dnešice 1) Výměnu (demontáž, dodávku, montáž) dvou nefunkčních oken, včetně nových parapetů, žaluzií, atd.
2) Zednické úpravy dle ústní domluvy, vše v objektu DPS.
50000.00
912/2016 25820702 MANUTAN s.r.o. Provozní 5/č.p.5493, Třebovice, 722 00 Ostrava Křesla a židle pro jednotlivé odbory (3+3+3). 29000.00
913/2016 49786911 EL - SIGNÁL s.r.o. Lindauerova č.p.90, 30100 Plzeň 1 Záplavové detektory + příslušenství, dle CN: 239/2015 (2392015 Dům historie Přešticka - záplavové detektory Drahomíra Valentová). 25500.00
917/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 Dodávku a montáž klimatizace velkého+malého sálu do objektu ZUŠ dle CN ze dne 10.10. 2016. 231110.00
922/2016 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Výsadbu stromů u hřbitova, na Masarykově náměstí a v aleji u chodníku do Příchovic 114671.00
933/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 dle cenové nabídky ze dne 12.2.2016 podané v souladu s podmíkami poptávky vyhlášené dne 3.2.2016
Jednotlivé opravy budou prováděny vždy na základě konkrétních požadavků oprávněných pracovníků města
100000.00
936/2016 28159721 VAK projekt s.r.o. Boženy Němcové 12/č.p.2, Česé Budějovice, 37001 České Budějo Vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby ČOV Přeštice - obnova odvodňovacího zařízení kalů dle cenové nabídky ze dne10.11.2016 47069.00
941/2016 25229397 SUPTel a.s. Hřbitovní č.p.15, 31216 Plzeň dodávku a instalaci inteligentního ukazatele rychlosti s HDTV kamerou a informačním panelem připojených do "Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje" 137988.00
946/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Rozšíření VO na přístupové komunikaci k radnici z Husovy ulice 38000.00
957/2016 29105561 Malý - LKW servis s.r.o. Luční č.p.1159, 33401 Přeštice Dopravu zeminy do Skočic a převoz betonových květníků na náměstí v Přešticích 28000.00
961/2016 14772621 RNDr. Miloš Čeleda Na Planinách č.p.402, Příbram 5, 26101 Příbram 1 hydrogeologický p 39860.00
965/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Doplnění vánoční výzdoby dle cenové nabídky ze dne 5.10.2016 98039.00
967/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Opravu kolumbária na hřbitově v Přešticích - odstrnění staticky narušené části včetně základů 120758.00
974/2016 40522393 EKAS s.r.o. Husova č.p.1138, Přeštice., 33401 Přeštice Instalaci zářivkových svítidel dle CN č.58/16 - akce "dolní zvoneček" MŠ Dukelská po havárii vody. 33880.00
975/2016 12840467 Jana Prusíková Kozojedy č.p.150, 33141 Kralovice Dodávku a montáž nových podlahových krytin (dle CN ze dne 23.11. 2016)
po havárii vody na akci MŠ Dukelská 1. nadzemní podlaží (= přízemí, "dolní zvoneček").
70180.00
978/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Opravu povrchu místních komunikací ve Skočicích a Přešticích 101500.00
979/2016 60849657 ČEVAK a.s. Severní 8/č.p.2264, 37001 České Budějovice 1 Opravu uliční vpusti kanalizace v Nerudově ulici 53500.00
987/2016 14707811 Elbros Corporation s r.o. K Cihelnám č.p.940, Černice, 32600 Plzeň 26 instalaci mikrotrubiček,optických kabelů a příslušenství pro kamerový systém - Husova a Komenského ul., dle zadávací dokumentace v poptávce vypsané 17. 10. 2016 85430.00
992/2016 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rychtaříkova 21733, 32600 Plzeň 26 Provádění oprav a údržby dopravního značení v Přešticích v roce 2016 dle cenové nabídkyze dne 12.2.2016 podané v souladu s podmínkami poptávky vyhlášené dne 3.2.2016
Jednotlivé opravy budou prováděny vždy na základě konkrétních požadavků oprávněných pracovníků města
75000.00
995/2016 26700778 Dräger Safety s.r.o. Pod Sychrovem č.p.64, 10100 Praha 101 Dodávku dvou ks akčního setu PSS3000/O/PNS
(Nosič PSS 3000, Držák plicní automatiky, Plicní automatika PSS-P (přetlak, krátká hadice), Maska Panorama Nova -S-P PC EPDM (kandahár), Láhev ocel 6L/300 lehká Extra 5 / 7,5kg, ventil Dräger EFV)
60400.00
1000/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 3 x notebook (Asus UX305-starosta, Lenovo Z51-70 Mlynaříková, Lenovo Yoga pí Hanušová) 49011.00
1006/2016 41684460 Josef Falout 5. května č.p.1007, 33401 Přeštice Malířské práce (dle CN ze dne 01.12. 2016) po havárii vody na akci MŠ Dukelská 1. nadzemní podlaží (= přízemí, "dolní zvoneček"). 36300.00
1013/2016 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice zhotovení strukturované kabeláže v objektu Husova 1079 (knihovna, ŽÚ) v rozsahu dle poptávky z 23. 11. 2016 57000.00
1014/2016 26412721 Harrytel, s.r.o. Šůlova č.p.674, 33023 Nýřany zhotovení strukturované kabeláže v MŠ Dukelská 959 dle zadání poptávky z 23. 11. 2016 49404.30
1016/2016 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Stožár včetně instalace + přívod elektřiny pro kameru/měření rychlosti na bezpečný kraj, tř. 1. máje za hřištěm 31025.00
1017/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Evropská č.p.674, Vokovice, 16000 Praha 6 Instalatérské práce (úpravu a opravu stávajících rozvodů) dle dohody z dnešního jednání (5.12. 2016), za účasti pana starosty a stavebního technika města v městském objektu na adrese Masarykovo nám. 311, Přeštice. 90000.00
1033/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Podpora technologického centra města Přeštice - období 1. 12. 2016 - 30. 11. 2017 (bez vzdálené podpory). 77440.00
1034/2016 25229397 SUPTel a.s. Hřbitovní č.p.15, 31216 Plzeň Na základě poptávky objednáváme podporu zálohovacího sw technologického centra na období 15. 12. 2016 - 14. 5. 2017 (5 měsíců). 65945.00
1037/2016 64651908 KONTROL s.r.o. Barvířská č.p.495, 43401 Most 1 na základě Vašeho nabídkového listu vedeného pod znakem a číslem KOO č. 12/2016 zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi stavby : "Restaurace a minipivovar města Přeštice", včetně vypracování plánu BOZP a všech dalších souvisejících úkonů.
Kontaktní osoba : Mgr.Karel Naxera, e-mail : naxera@prestice-mesto.cz, tel. 377 332 400, Ing.Milan Havlíček , e-mail: havlicek@prestice-mesto.cz, tel : 724 165 237 .
54450.00
1040/2016 27660940 Požární bezpečnost s.r.o. Královský Vršek 42/č.p.3545, 58601 Jihlava 1 Dodávku materiálu pro SDH Přeštice: 56200.00
1042/2016 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Vybudování základů pro kolumbárium a opěrnou zeď na hřbitově v Přešticích 37570.62
1046/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 SW firewall Mikr. CCR 1072, roční poplatek 55396.00
1047/2016 27082440 Alza.cz a.s. Jateční č.p.1530, Holešovice, 17000 Praha 7 server pro kamerový systém dle poptávky (xeon, 64GB RAM ECC, HW sata řadič, 12TB RAID 5 + SSD,...) 52647.00
1051/2016 61776548 D.S.D. METAL plus s.r.o. Jaromírova 40/č.p.662, 12800 Praha 28 Dodávku materiálu pro SDH Přeštice 46500.00
1056/2016 72223391 Roman Novotný Horušany č.p.14, 33401 Přeštice propojení MS v parku na Chmelnicích (propoj mezi ul. Na Chmelnicích - ul. Na Borech) 24200.00
1058/2016 60933623 TECAM spol. s r.o. Kotrčova č.p.304, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 1 1000 m Safetech PE100RC dle nabídky 36811.00
1063/2016 47676795 AutoCont CZ a.s. Hornopolní 34/č.p.3322, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava 2 Služby vzdálené podpory technologického centra města Přeštice - období 15. 12. 2016 - 14. 12. 2017 dle poptávky. 73181.00
1067/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 IT dle poptávky - úložiště NAS server, 42906.00
1068/2016 25655701 CZC.cz s.r.o. Brodská č.p.570, 26101 Příbram 1 IT dle poptávky: Cloud Controller; 42553.00
1076/2016 60838744 STRABAG  a.s. Na bělidle č.p.198, Smíchov, 15000 Praha 5 provedení nové dešťové přípojky včetně úpravy potrubí pro UV v souladu s nabídkovým rozpočtem ze dne 15.12.2016. 88064.10
1077/2016 60838744 STRABAG  a.s. Na bělidle č.p.198, Smíchov, 15000 Praha 5 provedení prací souvisejících s pokládkou chráničky pro metropolitní optickou síť města Přeštice v souladu s Vaším nabídkovým rozpočtem. 64557.70
1078/2016 26375435 VOCHOC TRADE, s.r.o. Plzeňská č.p.297, 33022 Zbůch Pracovní oděvy, pracovní obuv, ochranné pracovní pomůcky, pracovní rukavice, atd. 30000.00
1083/2016 25234170 Francouz s.r.o. Chebská 23/č.p.79, Plzeň - Křimice, 32200 Plzeň 22 oblečení - výstroj MP Přeštice 50000.00
1094/2016 26204967 Internet Mall, a.s. Dělnická 12/č.p.213, 17000 Praha 7 licence MS Windows Pro 32/64 CZ FPP USB (9ks dle poptávky z 6.12.) 52995.00
1095/2016 27082440 Alza.cz a.s. Jateční č.p.1530, Holešovice, 17000 Praha 7 dle poptávky: Eset Endpoint Security - aktualizace 28. 12. 2016 - 27. 12. 2017 (127, gov) 49675.00
1106/2016 29119910 Netbell s.r.o. Rybáře č.p.348, Karlovy Vary, 36005 Karlovy Vary 5 Propojení tel. ústředen - akce městská síť. 49000.00
1107/2016 29119910 Netbell s.r.o. Rybáře č.p.348, Karlovy Vary, 36005 Karlovy Vary 5 IP telephonie - akce dle domluvy na jednotlivých koncových zařízeních. 52000.00
7/2017 64051218 POPROKAN s.r.o. Václava Majera 2669, 44001 Louny 1 Celoroční objednávka na dodávky spotřebního materiálu určeného pro MěÚ (toaletní papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.).

Dodávky materiálu budou probíhat dle potřeb MěÚ a to na základě seznamu (písemně či pomocí WWW protokolu), který odešle paní Bc. Malánová (referentka HO)
případně pan Ing. Pasovský (vedoucí HO).
181500.00
8/2017 26373947 unipap plus s.r.o. Svatopluka Čecha č.p.589, 35002 Cheb 2 Celoroční objednávka na dodávky spotřebního materiálu určeného pro MěÚ (toaletní papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.).

Dodávky materiálu budou probíhat dle potřeb MěÚ a to na základě seznamu (písemně či pomocí WWW protokolu), který odešle paní Bc. Malánová (referentka HO)
případně pan Ing. Pasovský (vedoucí HO).
90750.00
9/2017 27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka Na strži č.p.1702, Nusle, 14000 Praha 4 Celoroční objednávka na dodávky spotřebního materiálu určeného pro MěÚ (toaletní papír, ubrousky, kancelářské potřeby, atd.).

Dodávky materiálu budou probíhat dle potřeb MěÚ a to na základě seznamu (písemně či pomocí WWW protokolu), který odešle paní Bc. Malánová (referentka HO)
případně pan Ing. Pasovský (vedoucí HO).
90750.00
10/2017 25325124 STEJKR, spol. s r.o. Malé náměstí č.p.1980, Předměstí, 56802 Svitavy 2 Spotřební materiál pro MěÚ (papír A4/A3, atd.). 24200.00
11/2017 04959175 ABUS PAP s.r.o. Pod Marjánkou č.p.1674, Břevnov, 16900 Praha 69 Spotřební materiál pro MěÚ (papír A4/A3, atd.). 24200.00
13/2017 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Provedení výměny čerpadla topení v budově ZŠ Na Jordáně 36000.00
14/2017 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Opravu sociálního zařízení a topení v budově č.p. 1095 32000.00
16/2017 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná č.p.78, 34561 Staňkov objednáváme u Vás práci v městských lesích za I.Q 2017 119790.00
23/2017 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Havlíčkovo Nám. č.p.263, Přeštice., 33401 Přeštice Přemístění přívodu a uzávěru vnitřního plynovodu určeného pro stávající plynovou kotelnu celého objektu. Musí být dokončeno nejpozději do 31.1.2016 z důvodu dalších úprav místnosti č.001 v 1.PP. 58080.00
38/2017 27450376 MarkIT.cz, s.r.o. Strojírenská 47, 15521 Praha 517 spotřební materiál pro výpočetní techniku - průběžné čepání 2017 96800.00
39/2017 28051602 Dilerit s.r.o. Husova č.p.335, 33401 Přeštice spotřební materiál pro výpočetní techniku - průběžné čepání 2017 96800.00
41/2017 45394407 Ing. Ladislav Pilný Pod Vrchem č.p.929, Lobzy, 31200 Plzeň 12 Projektovou dokumentaci + inženýring na změnu umístění elektroměrového rozvaděče, včetně nového přívodu od pojistkové skříně. Akce v objektu Masarykovo nám. 311, Přeštice. 40000.00
62/2017 61141691 Jaromír Kurc Nové Sídliště č.p.351, 33442 Chlumčany u Přeštic Nový el. rozvaděč včetně přívodu a usazení na předem určené místo - dle CN verze 2 (rozdělené kryty) ze dne 18.1. 2017 - akce Masarykovo nám. 311, Přeštice.
Finální zednické začištění zajistí objednatel (Město Přeštice).
70000.00
98/2017 73693693 Jan Baumruk Dnešice č.p.5, 33443 Dnešice Zednické a obkladačské práce (kompletní začištění a nové obklady po rekonstrukci všech stoupacích potrubí) - akce Masarykovo nám. 311, Přeštice 45000.00
99/2017 26322668 Belltech s.r.o. Závodu Míru č.p.579, 36017 Karlovy Vary 17 Kompletní novou tel. ústřednu dle CN (ze dne 23.12. 2016) do MŠ Gagarinova. 31460.00
118/2017 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov 1) Podlahářské práce - kompletní výměna stávající konstrukce podlahy + nová podl. krytina.
2) Malířské práce.
Akce kancelář ÚP (p. Štýs) na adrese Husova 760, Přeštice.
83490.00
121/2017 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 Kompletní rekonstrukci (včetně zateplení) stávající venkovní terasy dle CN ze dne 1.2. 2017
na adrese Masarykovo nám. 311, Přeštice.
102850.00
122/2017 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov 1) Nový nátěr dřevěného stropu v prostorách radnice.
2) Kompletní výmalbu prostor pod dřevěným stropem.
3) Nátěr radiátorů v uvedeném prostoru.
Akce radnice - Masarykovo nám. 107, Přeštice
58080.00
140/2017 40524779 RGO system s.r.o. Komenského 401, Přeštice., 33401 Přeštice materiál RGO (cartidge, tonery, DVD,...) - průběžné čerpání v roce 2017 96800.00
141/2017 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Zdravotní řez stromů v Žerovicích 58685.00
146/2017 73693693 Jan Baumruk Dnešice č.p.5, 33443 Dnešice 1) Opravu sprchového koutu.
2) Nové vybavení sprchového koutu (madlo 2x, sedátko, termostatická baterie, sprchový sloup, atd.)
Vše bude provedeno dle přání paní Mgr. Kazdové.
Akce: Máchova 556, Přeštice (DPS)
45000.00
147/2017 28465644 Mavilla s.r.o. Evropská č.p.674, Vokovice, 16000 Praha 6 1) Havarijní opravu stávající (původní) vodovodní přípojky za hlavním vodoměrem v objektu Masarykovo nám. 311, Přeštice.
2) Úpravu a přepojení vodovodního přívodu pro pronajatý prostor (Krijcos) v objektu Masarykovo nám. 311, Přeštice.
96800.00
152/2017 26345731 PEŠKA - židle a křesla s.r.o. Zelinářská 5/č.p.375, 30164 Plzeň kancelářské židle pro pracovníky odboru výstavby a územního pklánování. 35000.00
158/2017 24304778 Sorneco, s.r.o. Na Výspě 238/č.p.28, 14700 Praha 47 ověření měřiče rychlosti pro laser III/PL-DOK I , v.č . 171/12 na ČMI 40000.00
169/2017 00483389 TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo Prokopa Holého č.p.183, 41155 Terezín 1) Systém QTRONIK (HW+SW).
2) Montážní, konfigurační, revizní a oživovací práce.
Vše dle cenové nabídky ze dne 26.2. 2016 (Var. A; Q-QDH), kterou jste vytvořil pro paní Mgr. Hanušovou (OŠVVPP).
140873.04
170/2017 26340313 NPM - stavební společnost, s.r.o. K Cihelnám č.p.864, Černice, 32600 Plzeň 26 Úpravu vnějších povrchů na stávající dvorní fasádě dle CN ze dne 21.2. 2017.
Dle domluvy se jedná o kompletní plochu nad přístavbou bez opravy průvlaku pod stávající terasou.
120149.37
176/2017 41684460 Josef Falout 5. května č.p.1007, 33401 Přeštice Pronájem plošiny pro seřízení a správné nastavení městských kamer pro rok 2017. 24200.00
188/2017 45330018 Softech, spol. s r.o. Denisovo Nábřeží č.p.6, 30100 Plzeň 1 Na základě poptávky a vaší nabídky objednáváme 2ks licencí SQLSvrStdCore 2016 OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd 163016.00
192/2017 61141691 Jaromír Kurc Nové Sídliště č.p.351, 33442 Chlumčany u Přeštic 1) Uložení trubky pod omítku do fasády - pro rozvody kamerového systému.
2) Zasekání rozbočných krabic do fasády.
3) Uložení stávajícího rozvodu optické sítě pod omítku.
4) Demontáž stávajícího rozvodu pro reklamu a nefunkčních a nepoužívaných rozvodů.
36300.00
196/2017 48333107 Kulturní a komunitní centrum Přeštice Masarykovo nám. č.p.311, 33401 Přeštice turistická známka dřevěná Přeštice 70 ks á 30,-- 2.100,-- Kč
turistická známka dřevěná Kožich 70 ks á 30,-- 2.100,-- Kč
turistická známka dřevěná Lužany 100 ks á 30,-- 3.000,-- Kč
turistická vizitka kostel Přeštice 180 ks á 12,-- 2.160,-- Kč
turistická vizitka DHP 180 ks á 12,-- 2.160,-- Kč
turistická vizitka Kožich 80 ks á 12,-- 960,-- Kč
turistická vizitka Lužany 80 ks á 12,-- 960,-- Kč
samolepka Lužany J. Hlávka 20 ks á 12,-- 240,-- Kč
pamětní medaile zlatá Přeštice 100 ks á 50,-- 5.000,-- Kč
pamětní medaile stříbrná Přeštice 27 ks á 80,-- 2.160,-- Kč
pamětní medaile bronzová Přeštice 37 ks á 80,-- 2.960,-- Kč
turistická magnetka kostel 25 ks á 25,--
25000.00
197/2017 25657411 L.E.S. CR spol. s r.o. Okrouhlo č.p.215, 25401 Jílové u Prahy Objednáváme u Vás prostředky : Roundup, Klimawit, Feromony, lapače do městských lesů. 30000.00
198/2017 43762751 SOLITERA spol. s.r.o. Palackého nám. č.p.77, 26801 Hořovice Objednáváme u Vás nákup sazenic stromů : smrk ztepilý, borovice lesní, dub zimní, buk lesní, dub zimní, douglaska . 60500.00
207/2017 76527905 Ing. Jan Klícha Sadová č.p.43, 35703 Svatava Vypracování PENB budov č.p. 104, 760, 553, 1095, 454, 460 a 1122 47000.00
209/2017 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Provedení zdravotního a bezpečnostní řez stromů ve Skočicích a Přešticích 46585.00
220/2017 40505316 Miroslav Szewczyk Rybova, Přeštice., 33401 Přeštice Výmalba společných prostor - schodiště - zahrnuje práce - škrábání, drobné zednické práce , malba, nátěr soklů, úklid po malování 29000.00
221/2017 40505316 Miroslav Szewczyk Rybova, Přeštice., 33401 Přeštice Výmalba společných prostor - schodiště BJ Husova 966. Objednávka zahrnuje práce - škrábání, drobné zednické práce, malba, nátěr soklů, úklid po malování 29000.00
222/2017 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Výměna nefukčního kotle - havárie v topné sezóně - BD 5.května 1076 - pí. Procházková. Práce obsahují i vložkování komínu, zednické a montážní práce + revize 52364.00
234/2017 27444899 Excello s.r.o. Václavské Nám. 43/č.p.819, 11000 Praha 1 Na základě poptávky službu Virusfree pro doménu prestice.cz včetně podepisování odchozí pošty na období 22.3.2016-
21.3.2017
60349.00
254/2017 27444899 Excello s.r.o. Václavské Nám. 43/č.p.819, 11000 Praha 1 na základě poptávky služba Virusfree pro doménu prestice-mesto.cz na období 22. 3. 2017 - 21. 3. 2018 61559.00
260/2017 87588765 Miroslav Hruška Akátová č.p.519, Klatovy IV, 33901 Klatovy 1 Dle CN ze dne 8.3. 2017 nové dveře na radnici - varianta číslo 1 - CPL Třešeň + doplňky. 58080.00
269/2017 25609033 Ceiba, s.r.o. Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem 6 ks knihovního regálu IDEAL 18/25, jednostranný, 1820 x 900 x 250 mm, 6 polic + vrchní police, bez zadní stěny, bez montáže 25000.00
277/2017 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Postupné opravy po havárii na vodoinstalaci - akce RADNICE (prasklá hadička na dámském WC).
Postup: Kompletní oprava kanceláře č. 208; nové sádrokartony v přízemí; výmalba všech zasažených prostor včetně kotelny; atd.
181500.00
278/2017 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Zdravotní a výchovný řez stromů v Přešticích 47800.00
279/2017 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Očištění, opravu a nátěr "čelní" fasády na objektu Masarykovo náměstí 311 (KKC).

Postup zhotovení:
1)
Do konce dubna 2017 kompletně 1. patro.
2)
Po výměně dveří a výloh restaurace zbytek fasády, nejdéle však do konce června 2017.
119790.00
282/2017 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov 1) Renovaci dřevěných prvků.
2) Nový nátěr všech starších dřevěných prvků pro sladění odstínu s novými výlohami.
96800.00
283/2017 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 Domluvené vícepráce na akci rekonstrukce terasy - Masarykovo nám. 311, Přeštice.
(odstranění zvětralé vrchní vrstvy betonové nosné kce; betonáž;
montáž lešení - oprava spodní a rohové části nosné betonové kce; demontáž zábradlí)
41671.20
292/2017 67739857 D.D.D.Servis - Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provedení jarního monitoringu a ohniskové deratizace na území města Přeštice 38720.00
309/2017 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Terénní úpravy a úklid pozemku p.č. 1535, k.ú. Skočice 43500.00
310/2017 60838744 STRABAG  a.s. Na bělidle č.p.198, Smíchov, 15000 Praha 5 provedení vodorovného dopravního značení v plastu na akci " Přeštice - U hřbitova, stavební úpravy silnice I/27".
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem +předznačení
barva bila za cenu 40 374,16,- bez DPH

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem +předznačení
barva žlutá za cenu 2 454,70,- bez DPH
Celková cena 51823,- vč. DPH.
Termín dodání do 30.4.2017
51823.00
312/2017 49684370 Techem, spol. s r. o. Služeb č.p.256, Malešice, 10800 Praha 108 Dodávka a montáž 70 ks INT radio 4 do bytové části objektu Máchova 556, Přeštice dle vaší nabídky z 31.3.2017. 28175.00
313/2017 22842250 DOMUS - Centrum pro rodinu Černická č.p.9, 30100 Plzeň 1 Objednáváme u Vás víkendové školení včetně ubytování a stravy pro pěstounské rodiny v termínu 13.5. - 14.5. 2017 v Kašperských Horách.
Objednávka je pro 7 dospělých a 5 nezletilých dětí.

Účastníci:
Věra Sedláčková, nar. 6.10.1967 s nezl. Filipem Kastenem, nar. 27.11.2009
Eva Háziová, nar. 16.4.1973 s nezl. Natálií Císařovou, nar. 21.6.2001
Josef Běl, nar. 11.5.1947 a Blanka Bělová, nar. 7.1.1955
Věra Csicsiová, nar. 19.3.1975
Miloslava Škopková, nar. 1.10.1963, Jan Škopek, nar. 26.12.1956 společně s nezl. Milan Polák, nar. 15.12.2002, nezl. Zdeněk Škopek, nar. 26.8.2000, nezl. Eva Škopková, nar. 26.9.1999
35000.00
327/2017 14707811 Elbros Corporation s r.o. K Cihelnám č.p.940, Černice, 32600 Plzeň 26 instalace mikrotrubiček Komenského ulice (dle poptávky ze 17. 10. 2016, "zelená" trasa) 42925.00
333/2017 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 Opravu vstupu do objektu na adrese: Poděbradova 1027, Přeštice. 120395.00
340/2017 26321033 AUTOVIA s.r.o. Řepná 36/č.p.509, Litice, 32100 Plzeň 21 Dodávku jednoosého nebrzděného valníku pro SDH Přeštice dle cenové nabídky ze dne 7.4.2017 41745.00
346/2017 05196531 MTJ vodostav s.r.o. Těnovice č.p.46, 33561 Spálené Poříčí Vyčištění vodoteče, pozemek p.č. 2027 35000.00
367/2017 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rubešova 25/č.p.565, 32600 Plzeň 26 Vyznačení parkovacích míst v Husově ulici 30200.00
368/2017 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rubešova 25/č.p.565, 32600 Plzeň 26 Obnova vodrovného dopravního značení ve městě 35000.00
369/2017 27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Rubešova 25/č.p.565, 32600 Plzeň 26 Opravy dopravního značení ve městě v roce 2017 40000.00
371/2017 67097669 Jiří Jaroš Horušany č.p.11, Soběkury, 33401 Přeštice Demontáž starých oken, výrobu a montáž nových žárově zinkovaných oken včetně polykarbonátových výplní s ventilací - 13ks - akce ZŠ Rebcova "druhá polovina" objektu.

PS: Termín, detaily a podmínky dodání si prosím domluvte přímo s panem ředitelem Mgr. Fornouzem.
76230.00
372/2017 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 1) Nové venkovní vchodové dveře na adrese Máchova 556, Přeštice.
2) Nové plastové okno na adrese Máchova 556, Přeštice.
3) Nové plastové dveře na půdu v objektu Masarykovo nám. 311, Přeštice
(jedná se o zesílené balkonové křídlo - atypický rozměr na přání zákazníka - vyrobeno bez záruky)
4) Zednické začištění dveří a okna včetně úpravy špalety v objektu Masarykovo nám. 311.
108900.00
377/2017 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Reklamní předměty města Přeštice 37994.00
379/2017 49732749 Nábytek Bultas Dolce, č.p.62, 33401 Přeštice Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně el. spotřebičů - trouba + varná deska 30850.00
387/2017 40763439 Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Bezová 1/č.p.1658, 14700 Praha 47 vypracování stavebního záměru bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Úhlavu v Přešticích nad jezem.
Stavební záměr bude zpracován a posouzen v rozsahu Vaší nabídky ze dne 4.5.2017 do 31.10.2017.
Po té zpracovatel posouzení stavebního záměru předá stavební záměr k vyjádření na státní podnik Povodí Vltavy a.s.
41527.20
405/2017 25229397 SUPTel a.s. Hřbitovní č.p.15, 31216 Plzeň roční maintenance zálohovacího SW technologického centra dle poptávky (15. 5. 2017 - 14. 5. 2018) 158268.00
406/2017 60838744 STRABAG  a.s. Na bělidle č.p.198, Smíchov, 15000 Praha 5 provedení finálních úprav travnatých ploch u autobusových zastávek "U hřbitova" v Přešticích. Ptáce zahrnují navežení a rozhrnutí ornice na přilehlých pozemcích + osetí travním semenem a související zálivku. Práce budou provedeny don 31.5.2017. 40534.00
410/2017 87588765 Miroslav Hruška Akátová č.p.519, Klatovy IV, 33901 Klatovy 1 Nové vnitřní jednokřídlé dveře do kanceláří dle CN ze dne 12.5. 2017 (KS, FO, WC a kopírovací místnost). 62920.00
418/2017 41683170 Jana Přibáňová Karlovarská č.p.82, 32300 Plzeň 23 na základě Vaší cenové nabídky ze dne 11.5.2017 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení akce :"Parkoviště Na Chmelnicích " . Před odevzdáním kompletního díla, ve fázi možnosti provedení drobných změn Vás žádáme o jeho předložení. 86200.00
422/2017 46885145 ELASTO FORM Bohemia s.r.o. Jungmannova č.p.1164, 33401 Přeštice Reklamní předměty 45000.00
429/2017 41651596 Jitka Dlouhá Mohylová č.p.84, 31212 Plzeň Provedení sadových úprav pře samoobsluhou v Hlávkově ulici v Přešticích dle předložené cenové nabídky 31000.00
438/2017 64871061 Ing. Tomáš Šlemenda Husova č.p.606, 33601 Blovice Vypracování PD na provedení obnovy kanalizačního řadu v Kotkově ulici v Přešticích 34000.00
439/2017 64871061 Ing. Tomáš Šlemenda Husova č.p.606, 33601 Blovice Vypracování PD na provedení obnovy kanalizačního řadu v Máchově ulici v Přešticích 25000.00
440/2017 76201317 Blanka Šlemendová Husova č.p.606, 33601 Blovice Vypracování PD na provedení obnovy vodovodního řadu v Máchově ulici v Přešticích 37000.00
441/2017 76201317 Blanka Šlemendová Husova č.p.606, 33601 Blovice Vypracování PD na provedení obnovy vodovodního řadu v Příkré ulici v Přešticích 25000.00
442/2017 76201317 Blanka Šlemendová Husova č.p.606, 33601 Blovice Vypracování PD na provedení obnovy vodovodního řadu ve Vrchlického ulici v Přešticích 25000.00
447/2017 26330318 LESÍK s.r.o. Senecká č.p.24, Senec, 33008 Zruč-Senec Likvidaci náletových dřevin a sekání v prostoru bývalé skládky TKO "Prior" 75000.00
453/2017 26397242 SILBA s.r.o. Částkova 73/č.p.1977, 32600 Plzeň 26 Dle cenové nabídky (112/Ma/2017) opravu MK: úsek č.2 (cca 40.500,- Kč bez DPH) a úsek č.3 (cca 47.925,- Kč bez DPH). 108900.00
460/2017 27187039 MAZEPPA s.r.o. Barrandova 28/č.p.404, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 administraci veř.zak 30855.00
463/2017 25960709 VELEBNÝ & FAM s.r.o. J. Nygrína č.p.334, 56201 Ústí nad Orlicí 1 dodání slavnostní plně vyšívané hasičské vlajky dle Vaší nabídky ze dne 15.5.2017.
Součástí dodávky bude též žerď slavnostní s mosaznou špičkou, stojan pro žerď, PVC obal na vlajku 110x160 cm a obal na vlajku a žerď černý 25x130 cm.
Vše za celkovou cenu 93 303,- Kč vč. DPH. Termín dodání do 10.9.2017.
93303.00
468/2017 25226410 R.P.I. REAL spol. s r.o. K Vodárně č.p.242, 34004 Železná Ruda Výměna podlahové krytiny - dodávka a montáž - v BD Slovenská 1149/1 - p. Podhorný 29260.00
469/2017 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Havarijní opravu stávajících říms, vyspravení a nátěr celé fasády z ulice Veleslavínova - akce Masarykovo nám. 311, Přeštice. 296450.00
475/2017 73721891 Ing. Nosková Barbora Sedlákova č.p.15, 30100 Plzeň 1 zpracování dokumentace ve stupni DUR pro plochu multifunkčního areálu ve Skočicíc 27000.00
487/2017 26330318 LESÍK s.r.o. Senecká č.p.24, Senec, 33008 Zruč-Senec Provedení chemického postřiku bolševníku velkolepého v prostoru bývalé skládky TKO a na Osadě šeříků v rozsahu 5000 m2 55000.00
492/2017 64197557 Karel Kokoška Tř. 1. máje č.p.1053, 33401 Přeštice Opravy chodníků; oprava dešťové kanalizace včetně zámkové dlažby. 45859.00
505/2017 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 Opravu a úpravu plastových dveří pro úmístění nástěnky (dle domluvy s pí. Boškovou a p. Vackem) - akce vstup ZUŠ. 24200.00
515/2017 29077541 Stavland s.r.o. K Cihelnám 6/č.p.3, Černice, 32600 Plzeň 26 Stavební úpravy v 2.NP (nad restaurací a pivovarem) Masarykovo nám. 311: 119257.60
517/2017 11616377 Stanislav Smola Dvorská č.p.89, Měčín, 34012 Švihov Opravu stávajících říms, vyspravení a nátěr části fasády z ulice Jungmannova (dle domluvy; cca prvních 10 metrů od Mas. nám.) - akce Masarykovo nám. 311, Přeštice. 24200.00
522/2017 61172375 POKLOPSYSTEM s.r.o. Hradec č.p.161, 33211 Hradec u Stoda Opravu uličních vpustí v Přešticích dle cenové nabídky NV-92/2017 52322.00
525/2017 18726071 Petr Pelíšek Lobezská č.p.57, Lobzy, 32600 Plzeň 26 Dodávka a instalace magnetického zámku včetně čipů do vchodových dveří do BD Palackého 458. 38300.00
528/2017 26320100 AUTO KALNÝ s.r.o. Čímice č.p.77, 34201 Sušice 1 Servis a opravy vozidel v roce 2017. 24200.00
546/2017 66974755 Zdeněk Krs Horušany č.p.15, 33401 Přeštice Opravu tapet a stěn a výmalbu ve zkušební místnosti autoškol v budově č.p. 460 29190.04
553/2017 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Dle CN ze dne 22.6. 2017 osazení nových měřičů tepla v kotelně na adrese Máchova 556, Přeštice (kotelna pro DPS). 78650.00
554/2017 87588765 Miroslav Hruška Akátová č.p.519, Klatovy IV, 33901 Klatovy 1 Dle CN ze dne 20.6. 2017 výměnu koberce včetně doplňků - akce obřadní síň radnice. 109989.00
555/2017 64358844 SILBA-Elstav s.r.o. Letkov č.p.155, 32600 Plzeň 26 Stavební opravu podlah, omítek a dveřních otvorů v budově č.p. 104 85127.46
556/2017 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Výměnu písku v dětských pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích 90750.00
567/2017 41651596 Jitka Dlouhá Mohylová č.p.84, 31212 Plzeň Provedení (dokončení) sadových úprav svahu v areálu MŠ v Gagarinově ulici 35184.00
569/2017 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Prořez celkem 77 ks stromů na území města Přeštice 102487.00
581/2017 27592537 Lyreco CE, SE, organizační složka Na strži č.p.1702, Nusle, 14000 Praha 4 Skartovačka, laminátor, tonery a další spotřební materiál pro MěÚ. 45000.00
593/2017 86983822 Ing. Renata Böhmová Šťáhlavy č.p.728, 33203 Šťáhlavy Projektovou dokumentaci včetně inženýringu dle CN ze dne 19.7. na akci: Rekonstrukce administrativní budovy ČOV, Přeštice. 115000.00
594/2017 73693693 Jan Baumruk Dnešice č.p.5, 33443 Dnešice Kompletní rekonstrukci sociálního zařízení dle CN ze dne 19.6.2017 - akce: WC Krijcos, na adrese Masarykovo nám. 311, Přeštice. 211750.00
600/2017 62587978 VERA, spol. s r.o. Lužná 2, 16000 Praha 6 přesun SQL databáze VERA na nový server 43681.00
602/2017 01625489 Tomáš Hora s.r.o. Lannova 8/č.p.2061, 10000 Praha 10 Letecký snímek obce Skočice, Žerovice a Zastávka o rozměru 120 x 80 cm, v celkové částce 24.600,- Kč bez DPH. 30000.00
625/2017 42324254 OTIS a.s. J. Opletala č.p.1279, 69059 Břeclav Provedení havarijní opravy výtahu v BD Husova - výměna kabeláže včetně souvisejících prací 35075.00
627/2017 26368579 KOVOVÝROBA Švelch s.r.o. Nynice č.p.7, Hromnice, 33011 Třemošná na základě vaší cenové nabídky označené č.17NA021 výrobu, dodávku a dovoz nerezových štěrbinových žlabů, včetně vpustí do minipivovaru Přeštice. Žlaby budou zabudovány zhotovitelem prováděné rekonstrukce stavební části objektu č.p.311, Přeštice. 88845.00
631/2017 24304778 Sorneco, s.r.o. Platnéřská 88/č.p.9, 11001 Praha 01 Oprava laserového silničního rychloměru Pro Laser III/Pl-DOK I. + kalibrace 70000.00
635/2017 25226410 R.P.I. REAL spol. s r.o. K Vodárně č.p.242, 34004 Železná Ruda Oprava podlahy + dodávka a položení podlahové krytiny (výměna ) v BD Nepomucká 294 - byt č.5 24200.00
637/2017 64942503 Office Depot s.r.o. Floriánova 2461, 25301 Hostivice Dodávku a montáž nábytku do kanceláře č. 210 v budově radnice dle předložené nabídky 104748.49
650/2017 05668972 Podlahářství Míčka s.r.o. Dlouhá 47/č.p.418, Lobzy, 31200 Plzeň 12 Opravu podlahy v pronajímaných prostorách budovy č.p. 460 45292.00
653/2017 44794843 AQUATEST a.s. Geologická č.p.4, 15200 Praha 52 Provedení revize OPVZ vodních zdrojů HV-I, HV-II a P-4 v lokalitě Lužany dle cenové nabídky ze dne 15.8.2017 99462.00
658/2017 26330318 LESÍK s.r.o. Senecká č.p.24, Senec, 33008 Zruč-Senec Likvidaci náletových dřevin a sekání v prostoru bývalé skládky TKO Prior 55369.60
683/2017 72211989 Ing. Jaroslav Král Zadní č.p.343, Kladruby, 34901 Stříbro Bezpečnostní a zdravotní řez stromů v areálu ZŠ Skočice 38115.00
691/2017 60933623 TECAM spol. s r.o. Kotrčova č.p.304, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové 1 roury + poklopy na kabelové komory pro MS 31000.00
696/2017 03344274 Stavitelství Plzeň s.r.o. Brojova 16/č.p.2113, Východní Předměstí, 32600 Plzeň 26 na základ 60258.00
697/2017 14726301 Václav Havlíček Lipová č.p.563, Klatovy IV, 33901 Klatovy 1 na základě Vašeho cenového návrhu ze dne 11.8.2017 zpracování grafických návrhů znaků restaurace a minipivovaru U Přeška , včetně jejich vyroby a instalace. Znak města bude vykreslen na dřevěnémpo 27200.00
704/2017 05668972 Podlahářství Míčka s.r.o. Dlouhá 47/č.p.418, Lobzy, 31200 Plzeň 12 Opravu podlah v kabinetech a sborovně v budově ZŠ v Rebcově ulici 101817.00
705/2017 05668972 Podlahářství Míčka s.r.o. Dlouhá 47/č.p.418, Lobzy, 31200 Plzeň 12 Opravu podlah v budově ZŠ v ulici Na Jordáně 80941.00
710/2017 25230085 DV BETON, s.r.o. Lábkova 83/č.p.822, Skvrňany, 31800 Plzeň 18 Stavební úpravy podkladu (vyrovnání stěn a podlah) - akce ZUŠ. 25000.00
715/2017 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Opravu chodníku u vstupu do areálu ZŠ v Rebcově ulici 112046.00
717/2017 49200267 Ženíšek Martin Skupova č.p.27, 30100 Plzeň 1 Provedení terénních úprav pro umístění laviček a osazení zábradlí v areálu ZŠ v Rebcově ulici 48188.25
719/2017 41686802 František Horký Poděbradova č.p.414, 33401 Přeštice Oprava vstupu do budovy včetně materiálu, zrušení 1 ks vstupních dveří , demontáž OK, oprava zbývajících vstupních dveří vč. zámku, zednické a zámečnické práce, bílení, úklid 28600.00
727/2017 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Výměna topných těles v BD Máchova 556 - 2x - byty nad sebou - pí. Stachová + Hrubá- náhrada společných registrů 36000.00
738/2017 87588765 Miroslav Hruška Akátová č.p.519, Klatovy IV, 33901 Klatovy 1 Nové dveře (9ks), kování, prahy, úpravu výšek + montáž - akce WC Krijcos. 43560.00
746/2017 28703324 4soft, s.r.o. Krkonošská č.p.625, Šumburk nad Desnou, 46841 Tanvald položení bezpečného po 149514.00
753/2017 67739857 Vladimír Punčochář Komenského 498, 26242 Rožmitál pod Třemšínem Provedení monitoringu a deratizace na území města Přeštice 39930.00
756/2017 45419337 František Čihák V podlesí č.p.202, 33209 Štěnovice aktivní prvky pro MS dle poptávky z 11. 9. 2017 (21xRB960PGS, RB3011UiAS-RM,Cisco SG300-28SFP-K9-EU,21xSFP 1310/1550, 21xSFP1550/1310, pigtaily, patchcordy dle poptávky a nabídky) 73674.00
759/2017 75421461 Truhlářství Kamil Talíř Nové Spolí č.p.62, Český Krumlov, 38101 Český Krumlov 1 Výrobu, dodávku a montáž dvou kusů lavic do areálu ZŠ v Rebcově ulici v Přešticích ve variantě II. (materiál dub) dle předložené cenové nabídky 37300.00
760/2017 64358844 SILBA-Elstav s.r.o. Letkov č.p.155, 32600 Plzeň 26 Opravu topení a výměnu radiátorů v budově č.p 104 33047.00
763/2017 45358460 GEOING Plzeň s.r.o. Lobezská 15, 32600 Plzeň 26 Vypracování pasportu zeleně v Přešticích, Skočicích a Žerovicích dle cenové nabídky ze dne 13.6.2017 29040.00
784/2017 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Zajištění rozvodů elektřiny při pivních slavnostech 44441.00
796/2017 29115353 Topenářství R - V s.r.o. Na Růžku č.p.278, 33401 Přeštice Odvzdušňování topení v bytech města po montáži nových DPS, výměna radiátorů v BD Červenkova 1063 - pí. Jánská, výměna radiátorů v DPS - pí.Valentová, p. Martinkovič 29800.00
809/2017 27660940 Požární bezpečnost s.r.o. Královský Vršek 42/č.p.3545, 58601 Jihlava 1 Dodávku 2 ks zásahových obleků pro SDH Přeštice 26596.00
812/2017 46882553 Elimont s.r.o. Průmyslová č.p.1130, Přeštice., 33401 Přeštice Rozšíření VO u garáží na pozemku p.č. 1645/1 52520.00
813/2017 25185969 ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. Katovická č.p.175, 38601 Strakonice 1 Vypracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v ulicích Poděbradova, Rebcova, Tyršova a Tylova v Přešticích dle bodů 1), 3) a 4) cenové nabídky ze dne 3.10.2017 55539.00
825/2017 29462177 Scenario s.r.o. Pohraniční č.p.1435, 70300 Ostrava 3 úložiště vč. disků na základě vaší nabídky 36027.75

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 23. 10. 2017, 17:15:11

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací