A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Přehled smluv od 20 000 Kč bez DPH

 

Č. sml. firma adresa název smlouvy Částka (Kč)
216/2014
dod. č. 1
49181891 Základní škola Josefa Hlávky Přeštice Přeštice., Na Jordáně 1146 Smlouva o zápůjčce - ZŠ J.Hlávky Přeštice - Modernizace IT vybavení ZŠ J.Hlávky Přeštice - cesta ke zkvalitnění podmínek výuky 2100000.00
113/2015
dod. č. 1
27977951 Silnice Chmelíř s.r.o. Plzeň, Rychtaříkova SOD - Rekonstrukce ulice Komenského - položkový rozpočet u originálu SOD 8275469.05
833/2015 70890366 Plzeňský kraj Plzeň, Škroupova 1760 Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje 286600.00
839/2015 03808190 B + T Přeštice s.r.o. Přeštice , Masarykovo nám. 107 Příkazní smlouva - B + T Přeštice s. r. o. 305982.00
840/2015 12846228 Ing. Josef Šlechta Plzeň, Rodinná 765 Příkazní smlouva - TDI - Rekonstrukce ulice Komenského 50820.00
863/2015     Přeštice , Jungmannova 329 Kupní smlouva - pozemková parcela č. 2558 o výměře 543 m2 a pozemková parcela č. 2545 o výměře 8880 m2, k. ú. Přeštice - Alexandr Čermák 1884600.00
1006/2015 12464856 Jan Szabó Plzeň, Sokolovská 2059 Klimatizace Husova 465 kancelář občanky - smlouva o dílo 68988.15
1113/2015 42363195 Milan Boháč Tábor, Soběslavská 1438 Smlouva o dílo - provedení dodávky a instalace zámkových vložek - rekonstrukce SGHK - provedení systému centrálního klíče na radnici 28036.90
1152/2015 29099528 GASTRONOMIK KV s.r.o. Karlovy Vary, Vítězná Kupní smlouva - GASTROMIK KV s.r.o. - elektrický kotel 700.BEK-80.2 - MŠ Dukelská 79813.00
1269/2015 00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 14/2015 - TJ Přeštice 1114413.00
1270/2015 46812563 Český rybářský svaz místní organizace Přeštice Přeštice, Polní 510 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 17/2015 - Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice 227777.00
1273/2015 18240143 Tělocvičná jednota Sokol Přeštice Přeštice., Poděbradova 468 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 15/2015 - TJ Sokol Přeštice 248907.00
1274/2015 00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 27/2015 - TJ Přeštice - investiční dotace 1358100.00
1275/2015 49183435 Sbor dobrovolných hasičů Skočice Přeštice,, Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 28/2015 - SDH Skočice - investiční dotace 104000.00
1358/2015 49181726 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "Dr. Bečváře" Přeštice Přeštice., Nepomucká 1219 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 6/2015 - JUNÁK 52448.00
1393/2015 29099528 GASTRONOMIK KV s.r.o. Karlovy Vary, Vítězná Nákup varného kotle MŠ Dukelská 79813.00
1419/2015 16736842 DARUMA spol. s r. o. Plzeň, Zelinářská 10 Smlouva o prezentaci zákazníka v rámci městského informačního a orientačního systému - DARUMA 37293.00
1444/2015 65564961 Karel Míčka Plzeň, Dlouhá 418 Oprava podlah ZŠ J. Hlávky Přeštice 381554.93
1463/2015 29110122 Well okna s.r.o. Třemošná, Plzeňská 1015 Smlouva o dílo č. S15-0271-6 - výměna oken MK a OŽÚ 334971.00
1499/2015 73440019 Roman Klír Oplot, 67 Oprava střechy ZŠ Na Jordáně 976271.00
1594/2015
dod. č. 1
dod. č. 2
72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Oprava chodníku v Husově ulici 451788.00
1617/2015 28159721 VAK projekt s.r.o. Česé Budějovice, Boženy Němcové 2 Vypracování PD - modernizace ČOV v Přešticích 784806.00
1618/2015 28159721 VAK projekt s.r.o. Česé Budějovice, Boženy Němcové 2 Vypracování PD - rozšíření zásobního vodojemu upravené vody v Přešticích 165286.00
1622/2015 47116617 Kooperativa pojišťovna a.s. Praha, Templová 747 Havarijní pojištění vozidel - flotila 69670.00
1629/2015 26397242 SILBA s.r.o. Plzeň, Koterovská 574 Smlouva o dílo - akce "Rekonstrukce přechodů Husova" - ISPROFOND 5327510042 1185920.20
1632/2015 69461091 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Plzeň, Americká 7 Smlouva o dílo - tvorba Realizačního plánu na roky 2015 a 2016 pro Plán rozvoje a udržitelnosti sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Přeštice 114345.00
1636/2015 26397242 SILBA s.r.o. Plzeň, Koterovská 574 Smlouva o dílo - úpravy přechodů pro chodce - Červenkova a Poděbradova ulice 514095.86
1647/2015 26375869 VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, Domažlické předměstí 610 Smlouva o dílo - akce "Přeštice, dešťová kanalizace u hřbitova - III. etapa" - VAK SERVIS s. r. o. 723281.89
1650/2015 49182153 Římskokatolická farnost Přeštice Přeštice, Hlávkova 30 Darovací smlouva - neúčelový peněžitý dar ve výši 35.000 Kč - Římskokatolická farnost Přeštice 35000.00
1661/2015 25245091 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Plzeň, Riegrova 1 Smlouva o zhotovení zakázky - dílo "Zpracování investičního záměru přestupního uzlu Přeštice" 187550.00
1662/2015 25230891 Via Optima - consulting s.r.o. Plzeň, Politických vězňů 2224 Příkazní smlouva - příprava a realizace projektu resp. tvorby "VIZE a strategického rozvojového plánu města Přeštice" 60000.00
1678/2015 70890366 Plzeňský kraj Plzeň, Škroupova 1760 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji - dopravní obslužnost - provoz spojů 13 a 16 linky 450667 v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 136730.88
1697/2015 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Pokládka HDPE trubky - Sv. Čecha 1063717.00
1732/2015 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Přeštice., Havlíčkovo Nám. 263 Oprava rozvodů v podzemních technických prostorách pavilonů Sedmikráska, Beruška a Zvoneček MŠ Dukelská v Přešticích 392113.77
1740/2015 45359148 SUDOP Project Plzeň a.s. Plzeň, Plachého Smlouva o dílo - vypracování PD ke stavebnímu povolení pro realizaci stavby "Zastávkové zálivy, nástupiště, chodník" v ulici Hlávkova u hřbitova 272444.00
1747/2015 49790129 Transmix beton s. r. o. Klatovy, Dr. Sedláka 903 Smlouva o dílo - akce "Kanalizace Žerovice - stoka D" - Transmix beton s. r. o. 1177139.35
1762/2015 04084063 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Praha 3, Olšanská 2681 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2015 0022 149353.93
1765/2015 26778921 TZB- Plus, spol. s r.o. Praha, Přátelství 901 Smlouva o dílo - dodávka a montáž klimatizačního zařízení v objektu MěÚ Přeštice, Husova 465 - TZB-Plus, s. r. o. 146264.80
1776/2015 26397242 SILBA s.r.o. Plzeň, Koterovská 574 Smlouva o dílo_Rekonstrukce chodníku v Žerovicích, II. etapa_Silba s. r. o. 395678.00
1782/2015 69739285 Pavel Eliáš Velké Němčice, Zádvorník 408 Koupě konvektomatu pro ZŠ 464042.00
1793/2015 60849657 ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 2264 Smlouva o dílo - "ČSK 2 Skočice - rekonstrukce" - ČEVAK a. s. 334188.69
1795/2015 26843935 Z + M Partner, spol. s r.o. Ostrava, Valchařská 3261 Smlouva o dílo v souvislosti s realizací projektu reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09559 "Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice" 4690017.00
1802/2015 40525686 PREKOV spol. s r.o. Plzeň, Revoluční 1193 Smlouva o dílo "Rekonstrukce plynové kotelny v budově č. p. 1027 v Přešticích" - PREKOV spol. s r. o. 313928.45
1808/2015 27793168 Fiber Network Services spol. s r.o. Plzeň, Emilova 1228 Smlouva na poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací č. 2015/1000000045 116016.00
1812/2015 28436024 Window Holding a.s. Lázně Toušeň, Hlavní 456 Smlouva o dílo č. B61963X - výměna 2ks dveří v budově radnice na adrese Masarykovo nám. 107 v Přešticích - Window Holding a. s. 259258.00
1911/2015 60193336 O2 Czech Republic a.s. Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2015 0009 - "VPI Přeštice, úpr. ploch ZŠ J. Hlávky" - O2 Czech Republic a. s. 44520.74
46/2016 70890366 Plzeňský kraj Plzeň, Škroupova 1760 Smlouva o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2016 285000.00
61/2016 26373211 BEKROSTAV s.r.o. Chlumčany, Lipová 429 Oprava ohradní zdi kostela sv. Ambrože 135114.70
74/2016 24729035 ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Teplická 874 Smlouva č. Z_S24_12_8120048493 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie - stavba Přeštice, PJ, Rebcova - přeložka NN 98000.00
103/2016 44628447 Ing.Petr Prokop - stavitelství Přeštice., Tř. 1. Máje 1052 Smlouva o dílo - "Přestavba sociálního zařízení ve 2NP v KKC Přeštice, Masarykovo nám. 311" - Ing. Petr Prokop 302380.21
116/2016 11620595 Ing.arch. Mastný Václav Plzeň, Skrétova 924 Smlouva o dílo - vyprac. PD ke stav.povolení "Rekonstrukce části objektu č.p.311-restaur.Peklo včetně minipivovaru", PD minipivovaru, PD kuchyně a PD interiéru a minipiv. 415030.00
117/2016 12846228 Ing. Josef Šlechta Plzeň, Rodinná 765 Příkazní smlouva - TD stavby "ZŠ Přeštice, Rebcova 386 - stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu" 134806.10
136/2016 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Smlouva o dílo - úpravy v areálu KČT u loděnice v Přešticích - 3. etapa 525979.00
148/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Praha, Evropská 674 Smlouva o dílo - ZŠ Přeštice, Rebcova 386 - stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu - Mavilla s. r. o. 10624037.16
162/2016 04745311 Spolek Žerovice sobě Přeštice , 41 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 15/2016 - Spolek Žerovice sobě 69671.00
163/2016 00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 18/2016 - Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 1013958.00
164/2016 18240143 Tělocvičná jednota Sokol Přeštice Přeštice., Poděbradova 468 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 19/2016 - Tělocvičná jednota Sokol Přeštice 268196.00
167/2016 46812563 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice Přeštice, Polní 510 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 21/2016 - Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice 196532.00
173/2016 49183435 Sbor dobrovolných hasičů Skočice Přeštice, Masarykovo nám. 107 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace na investiční výdaje č. 28/2016 - SDH Skočice 80000.00
176/2016 00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace na investiční výdaje č. 29/2016 - Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 4000000.00
177/2016 00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci č. 34/2016 - Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 1000000.00
183/2016 71152857 KČT, odbor Úhlava Přeštice, V Brance 1344 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 2/2016 - KČT, odbor Úhlava 62346.00
186/2016     Přeštice , Hlávkova 1147 Smlouva o zřízení služebnosti - stavba dešťové kanalizace na služebném pozemku parc. č. 1368/8 - Hanzlíkovi 32000.00
192/2016 22750720 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice Přeštice , Kosmonautů 169 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 25/2016 - Český svaz chovatelů, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice 55832.00
222/2016 25448714 Galileo Corporation s.r.o. Chomutov, Březenecká 4808 Smlouva o dílo - zhotovení "Internetové prezentace" - Galileo Corporation s. r. o. 85063.00
244/2016 01688260 Enuma Elis s.r.o. Praha, Lannova 2061 Smlouva o dílo - dodávka, montáž a zabudování workoutové kostrukce pro cvičení a posilování dospělých osob i mládeže a tartanové dopadové plochy v areálu KČT v Přešticích 329015.00
245/2016 61779997 AVE architekt, a.s. Plzeň, Částkova 53 Smlouva o dílo 09/2016 - AVE architekt, a.s. - zpracování regulačního plánu Rozvojová zóna Přeštice - Severní Předměstí 225060.00
249/2016 26375869 VAK SERVIS s.r.o. Klatovy, Domažlické předměstí 610 Oprava vodovodu v ulici 5. května 1168731.74
252/2016 28582136 ENSYTRA s.r.o. Mohelnice, Nám. Svobody Realizace VZ na výběr dodavatele elektřiny 105270.00
259/2016 26397242 SILBA s.r.o. Plzeň, Koterovská 574 Smlouva o dílo - akce "Rekonstrukce ulice V Bráně" dle PD "Změna stavby před dokončením" vypracované paní Janou Přibáňovou 267562.75
264/2016 47976969 SULKO s. r. o. Zábřeh, Československé Armády 981 Dodávka a montáž výloh a vrat č.p. 104 280203.33
268/2016 64651908 KONTROL s.r.o. Most, Barvířská 495 Příkazní smlouva č. 17/2016 - činnost koordinátora BOZP při realizaci stavební akce "ZŠ Přeštice, Rebcova 36, stavební úpravy a nástavba stávajícícho objektu" 25410.00
276/2016 27232433 ČEZ Prodej, a.s. Praha, Duhová 425 Dodávka elektřiny č.p. 104 62920.00
286/2016 48589241 SGS Czech Republic, s.r.o. Praha 5, K Hájům 1233 Smlouva č. CZ905693/QMS o provedení prověrky dokumentace systému kvality managementu kvality, auditu pro certifikaci shody systému kvality s normou ISO 9001:2008 a dozorů 110110.00
294/2016 26178559 PROFI AUTO CZ a.s. Říčany, Kolovratská 1367 Kupní smlouva - dodávka dopravního automobilu zn. FIAT PROFESSIONAL pro JSDHO Přeštice 811888.00
297/2016 70890366 Plzeňský kraj Plzeň, Škroupova 1760 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz spojů 13 a 16 linky 450667 na dopravu dětí z místní části Zastávka do školy do Přeštic a zpět od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 140241.92
302/2016 25230085 DV BETON, s.r.o. Plzeň, Lábkova 822 Smlouva o dílo - přestavba sociálního zařízení ve 2. NP v KKC 324024.69
308/2016 60465085 PlaneStation Pilsen s.r.o. Líně, Smlouva o podnájmu části pozemku - parc. č. 527/70, 573/13, 573/21, 618/50 a 618/51 v k.ú. Lhota u Dobřan - záložní letištní plocha "letiště Líně" - tzv. startovka 45000.00
315/2016     Přeštice , Kollárova 925 Kupní smlouva - vybavení (nábytek) bytu č. 13, Kollárova 925, Přeštice - Kripner Luboš 32000.00
332/2016 03413306 WH STAWO Přeštice s.r.o. Přeštice , Komenského 75 SOD - stavební úpravy v DDM Přeštice 175951.05
338/2016 69058806 Jiří Štěpař Hlavenec, 95 Smlouva o dílo - "Revitalizace parkové plochy v ulici Palackého/Slunečná" na pozemku p. č. 208/228 o výměře 2245 m2 v k.ú. Přeštice 790723.75
342/2016 29094216 Solar Přeštice s.r.o. Mrákov, 143 Dohoda o smluvní pokutě - Solar Přeštice s. r. o. 50000.00
355/2016 64358844 SILBA-Elstav s.r.o. Letkov, 155 Rekonstrukce sociálních zázemí v budově č.p. 104 789870.82
378/2016 60724862 RI OKNA a.s. Úkolky, 1055 Výměna oken č.p.454 160196.74
382/2016 60838744 STRABAG  a.s. Praha, Na bělidle 198 Smlouva o dílo - akce "Přeštice - U hřbitova, stavební úpravy silnice I/27, místních a účelových komunikací - I. etapa" - STRABAG a. s. 3354766.50
390/2016 28436024 Window Holding a.s. Lázně Toušeň, Hlavní 456 Smlouva o dílo č. B87822X - výměna plastových oken v areálu ČOV, Nepomucká 1140, Přeštice - Window Holding a. s. 258464.05
404/2016 29104220 BOŘÍK B+B elektro s.r.o. Přeštice , Nerudova 811 Smlouva o dílo-pokládka HDPE trubky včetně zemních komor pro rozšíření metropolitní sítě městaPřešticev lokalitáchPřeštice-Na Borech,Plzeňská,Na Chmelnicích, Průmyslová 441846.02
406/2016 25190539 Lukrena a.s. Dolní Lukavice, 196 Dohoda o spolupráci - zpracování biokomunálního odpadu - Lukrena a. s. (odběratel), Agroservis Přeštice a. s. (dopravce) 180000.00
414/2016 25245091 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Plzeň, Riegrova 1 Smlouva o dílo - projekt "Přestupní uzel Přeštice" - technická a odborná pomoc 24200.00
419/2016 26397242 SILBA s.r.o. Plzeň, Částkova 1977 Smlouva o dílo - oprava povrchu panelové komunikace v obci Zastávka - SILBA s. r. o. 498101.34
420/2016 26319055 Apollo servis s.r.o. Plzeň, Wenzigova 322 Smlouva o dílo č. MP 01/2016 - rozšíření městkého kamerového dohlížecího systému 2016 - Apollo servis s. r. o. 229594.00
422/2016 04904923 DRIMAL PLAY, s.r.o. Mysločovice, 182 Vybudování dětského hřiště v Žerovicích 469964.00
427/2016 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Smlouva o dílo - výstavba chodníku - propojení ulice Kosmonautů - Slunečná v Přešticích 309195.05
435/2016 28000307 Instalatérství Sýkora-Regner s.r.o. Přeštice., Havlíčkovo Nám. 263 Rekonstrukce dvou kotelen v budovách v majetku města 1898105.82
438/2016 28465644 Mavilla s.r.o. Praha, Evropská 674 Smlouva o dílo "Restaurace a minipivovar města Přeštice - stavební úpravy" - Mavilla s. r. o. 13799615.00
444/2016 28602455 TAURON Czech Energy s.r.o. Ostrava, Na Rovince 879 Dodávka elektřiny 2017 - 2020 4235000.00
448/2016 60849657 ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 2264 Smlouva o dílo - "Obnova kanalizace Skočice" 594358.05
450/2016 00176150 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Brno, 4395 Kupní smlouva - multifunkční zařízení 326533.02
451/2016 00176150 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. Brno, 4395 Servisní a materiálová smlouva - multifunkční zařízení 59290.00
455/2016 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Úprava vstupu č.p. 1095 500124.34
471/2016 29160596 Joes garage brewery s.r.o. Plzeň, K Fořtovně 212 Kupní smlouva - dodávka technologie minipivovaru města Přeštice 4452195.00
477/2016 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Oprava chodníků při rekonstrukci plynovodu v Přešticích 1896798.42
486/2016 49182153 Římskokatolická farnost Přeštice Přeštice , Hlávkova 30 Smlouva o finanční spoluúčasti pronajímatele na rekonstrukci / technickém zhodnocení schodiště vedoucímu ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích 45000.00
16/2017 48362611 ČSAD autobusy Plzeň a.s. Plzeň, V Malé Doubravce Smlouva o zajištění a provozování veřejných pravidelných autobusových linek - linka 450091 Přeštice - Dobřany - Plzeň (noční linka) 100000.00
29/2017 60827939 Interiéry Tesař TTK s.r.o. Kváskovice, 2 Kupní smlouva č. 1 - dodávka interiéru pro restauraci a minipivovar Přeštice - Interiéry Tesař TTK s. r. o. 1928997.73
34/2017
dod. č. 1
71793755 Jiří Toman Přeštice , Husova 1264 Smlouva o dílo - zpracování PD ke stavebnímu povolení pro realizaci stavby "Rekonstrukce objektu Rybova č. p. 287, Přeštice" 180200.00
37/2017 29160383 Advokátní kancelář Ungr a spol. s.r.o. Plzeň , Purkyňova 43 Příkazní smlouva o poskytování právních služeb 2178000.00
46/2017     Přeštice , Poděbradova 365 Kupní smlouva - pozemková parcela č. 384/2 o výměře 364 m2, v k. ú. Přeštice - Rysová 72800.00
50/2017 27232433 ČEZ Prodej, a.s. Praha, Duhová 425 Dodávka elektřiny ZŠ Rebcova 2017 302500.00
54/2017 01934317 BUONA GASTRO s.r.o. Plzeň, Brojova 2113 Kupní smlouva - vybavení kuchyně pro zakázku "Restaurace a minipivovar města Přeštice" 1713965.00
66/2017 71332961 Mgr. Martin Zikmund, advokát, ev.č. 10790 Plzeň, Šafaříkovy sady 2455 Smlouva o poskytování právních služeb-exekuční vymáhání pohledávek klienta za třetími osobami,dlužníky,na zaplacení pokut uložených za spáchané přestupky, správní delikty 605000.00
74/2017 25245091 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Plzeň, Riegrova 1 Smlouva o dílo - Územní studie krajiny ORP Přeštice 101640.00
80/2017 70890366 Plzeňský kraj Plzeň, Škroupova 1760 Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území PK v roce 2017 283960.00
87/2017 18240143 Tělocvičná jednota Sokol Přeštice Přeštice., Poděbradova 468 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 23/2017 - Tělocvičná jednota Sokol Přeštice 364921.00
96/2017 18701892 Kouřil Petr Přeštice., 97 Smlouva na provádění pěstebních a těžebních činností v období od 15. 3. do 31. 12. 2017 - Petr Kouřil 230000.00
103/2017 00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 22/2017 - Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 1250212.00
104/2017 46812563 Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice Přeštice, Polní 510 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 24/2017 - Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Přeštice 195667.00
105/2017 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná, 78 Smlouva na provádění těžebních činností v období od 15. 3. do 31. 12. 2017 - Grass Services, s. r. o. 175000.00
111/2017 03808190 B + T Přeštice s.r.o. Přeštice , Masarykovo nám. 107 Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku nad rámec základního kapitálu - B+T Přeštice s. r. o. 1000000.00
112/2017 03808190 B + T Přeštice s.r.o. Přeštice , Masarykovo nám. 107 Smlouva o úvěru - B+T Přeštice s. r. o. 22000000.00
127/2017 71152857 KČT, odbor Úhlava Přeštice, V Brance 1344 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 20/2017 - KČT, odbor Úhlava 65524.00
128/2017 04745311 Spolek Žerovice sobě Přeštice , 41 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 21/2017 - Spolek Žerovice sobě 79257.00
130/2017 22750720 ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice Přeštice , Kosmonautů 169 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 25/2017 - Český svaz chovatelů, Základní organizace chovatelů poštovních holubů Přeštice 73756.00
138/2017 27386732 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. Praha, Na poříčí 1046 Smlouva o sdružených dodávkách elektřiny č. BSA50352935 - Rebcova 386 - od 1. 1. do 23. 2. 2017 - BOHEMIA ENERGY entity s. r. o. 51000.00
139/2017 27232433 ČEZ Prodej, a.s. Praha, Duhová 425 Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny č. 1200093050 - Masarykovo nám. 311 a Veleslavínova 311 - od 7. 3. do 31. 12. 2017 - ČEZ Prodej, s. r. o. 54450.00
143/2017 74152831 MgA. Štěrbová Helena, ak. soch. rest. Kozojedy, 61 Smlouva o dílo - restaurátorská obnova oltářů a chórové mřížky kostela sv. Ambrože ve Vícově 528425.00
146/2017 12466301 PAVEL VALTR Plzeň, Masarykova 1066 Smlouva o dílo - územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Přeštice 1185800.00
151/2017 72056525 Asociace TOM ČR, TOM 20902 ÚHLAVA Přeštice, V Brance 1344 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 19/2017 - Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20902 Úhlava 58495.00
157/2017 28703324 4soft, s.r.o. Tanvald, Krkonošská 625 Smlouva o dílo - Rekonstrukce betonové plochy v MŠ Gagarinova v Přešticích na bezpečnou multifunkční herní plochu- 4 SOFT, s. r. o. 405048.44
178/2017 27232433 ČEZ Prodej, a.s. Praha, Duhová 425 Dodávka elektřiny ZŠ Na Jordáně 2018 847000.00
183/2017 28465644 Mavilla s.r.o. Praha, Evropská 674 Smlouva o dílo - výměna rozvodů a otopných těles včetně stavebních úprav - ZŠ a MŠ Skočice 1195238.00
201/2017 26843935 Z + M Partner, spol. s r.o. Ostrava, Valchařská 3261 Smlouva o pronájmu tiskového zařízení 423500.00
202/2017 60724862 RI OKNA a.s. Úkolky, 1055 Výměna oken ZŠ Rebcova 109511.05
203/2017 66974755 Zdeněk Krs Horušany, 15 Oprava fasády ZŠ Na Jordáně 180459.40
214/2017 64833186 K&K TECHNOLOGY a.s. Klatovy, Koldinova 672 Obnova odvodňovacího zařízení kalů ČOV Přeštice 3726800.00
215/2017
dod. č. 1
00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové peněžní dotace č. 30/2017 - projekt "Rekonstrukce fotbalového areálu pro ME U17" 1700000.00
243/2017 26342812 SILNICE NEPOMUK s.r.o. Nepomuk, U Pošty 513 Smlouva o dílo - napojení komunikace K2/K3 922020.00
246/2017
dod. č. 1
00040738 Stavební bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích Přeštice , Hlávkova 23 Smlouva o převodu vlastnického práva - kupní smlouva se smlouvou o zřízení služebnosti - pozemek parc. st. 3 o výměře 825 m2 včetně budovy Hlávkova č. p. 22 3000000.00
247/2017
dod. č. 1
    Losiná E5, Kupní smlouva o převodu vlastnictví pozemku - pozemek parc. č. 208/222 o výměře 840 m2 v k. ú. Přeštice - Jiří Berger 1298714.78
248/2017 69797111 Územní pracoviště Plzeň (Úřad pro zastupování stát Plzeň, Radobyčická 14 Kupní smlouva č. UZSVM/P/25288/2016-HMSU - parcela č. 1496/2 v k. ú. Žerovice - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 91789.00
257/2017 25203231 AREA group s.r.o. Plzeň, Šafaříkovy sady Dohoda - "Obytná část Svatoplukova" - AREA group s. r. o. 7259879.00
264/2017 03174298 ŠUMAVAPLAN projekt, s.r.o. Praha, Újezd 409 Smlouva o dílo - výkon projekční činnosti stavby "AQUAPARK PŘEŠTICE" 610502.00
269/2017 26397242 SILBA s.r.o. Plzeň, Částkova 1977 Smlouva o dílo "Opravy povrchů komunikací na Pohořku, Přeštice" 408867.06
287/2017 I0000499 MACÁN PROJEKCE DS s.r.o. Chudenice, Tyršova 273 Smlouva o dílo a obstarání vydání stavebního povolení - zhotovení PD stavby "Přestupní uzel Přeštice" 561440.00
320/2017 25579703 SEZAKO Prostějov s.r.o. Prostějov, J.B.Pecky 4342 Čištění kanalizace v Přešticích - přivaděč ČOV 544500.00
325/2017 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Smlouva o dílo - úprava v areálu hřiště a koupaliště Skočice – I.etapa - Roman Novotný 604264.62
326/2017 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Smlouva o dílo - parkoviště se 17-ti parkovacími místy a jedním místem pro tělesně postižené osoby, podél komunikace I/27, v ulici Tř. 1. Máje, Přeštice - Roman Novotný 525406.81
327/2017 72223391 Roman Novotný Horušany, 14 Smlouva o dílo - rekonstrukce chodníků ve Skočicích - I. etapa - Roman Novotný 318527.83
332/2017 60724862 RI OKNA a.s. Úkolky, 1055 Smlouva o dílo č. H/FA000100 - výměna okna v budově Masarykovo nám. 104 37437.40
362/2017 28703324 4soft, s.r.o. Tanvald, Krkonošská 625 Smlouva o dílo - rozběhová dráha s povrchem SmartSoft s keramzitem v areálu hřiště a koupaliště ve Skočicích 149513.65
370/2017 25245091 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, obecně prospěšná společnost Plzeň, Riegrova 1 Smlouva o dílo - vypracování "Studie proveditelnosti projektu "Přeštice- přestupní uzel" a žádosti o finanční podporu projektu "Přeštice - přestupní uzel" 187550.00
389/2017 46812113 Josef Votík Přeštice , 13 Smlouva o dílo - údržba polních cest a jejich okolí v k. ú. Skočice 121000.00
394/2017 25203231 AREA group s.r.o. Plzeň, Šafaříkovy sady Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a obstarání vydání stavebního povolení - "Modrý dům", Palackého ul. 458, 460, Přeštice 1058750.00
395/2017 04421795 Benycargo s.r.o. Praha, Rybná 716 Kupní smlouva - pracovní elektro tříkolka 59835.00
406/2017 49684370 Techem, spol. s r. o. Praha, Služeb 256 Smlouva o odečítací a rozúčtovací službě - objekt Máchova 556, Přeštice 31000.00
407/2017     Oplot, 117 Kupní smlouva - dřevěné reliéfy, dvojice světských figur sv. Ludmila a sv. Petr - pro DHP 40000.00
413/2017 45359164 Silnice Horšovský Týn a. s. Horšovský Týn, Nad rybníčkem 40 Smlouva o dílo - "Přeštice - zřízení panelové komunikace" na pozemku p. č. KN 1951 527596.30
427/2017     Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 281 Licenční smlouva - oprávnění k výkonu práva užít dílo (licenci) s názvem "Loga a jednotný vizuální styl pro pivovar Přeštice" 33500.00
434/2017 42324254 OTIS a.s. Břeclav, J. Opletala 1279 Smlouva o dílo - servis a opravy zdvihacích zařízení - Dům historie Přešticka, Husova 465, 760, 1079, Sedláčkova 553 - OTIS a. s. 418829.40
437/2017 27232433 ČEZ Prodej, a.s. Praha, Duhová 425 Dodávka elektřiny ZŠ Rebcova 2018 302500.00
439/2017 60849657 ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 2264 Smlouva o dílo - oprava havárie - obnova kanalizace ul. K Cihelně Přeštice - ČEVAK a. s. 849144.34
446/2017 70890366 Plzeňský kraj Plzeň, Škroupova 1760 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na provoz spojů 13 a 16 linky 450667 na dopravu dětí z místní části Zastávka do školy do Přeštic a zpět od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 128168.04
447/2017 70994226 České dráhy, a.s. Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222 Smlouva o právu umístění a provedení stavby "Přeštice - přestupní uzel" na části p. č. 630/20, k. ú. Přeštice 31600.00
448/2017 00478300 Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. Přeštice , Tř. 1. máje 1094 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové peněžní dotace č. 36/2017 - Tělovýchovná jednota Přeštice z. s. 1700000.00
450/2017 60849657 ČEVAK a.s. České Budějovice, Severní 2264 Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 3400047003 - Hlávkova 22 38265.00
17/2018 49786911 EL - SIGNÁL s.r.o. Plzeň, Lindauerova 90 Smlouva o dílo č. 324- provedení servisních prací - EPH (Mas. nám.107, Husova 465, Třebízského 24 - DHP), EZS (Mas. nám.107, 311-KKC, Husova 465, 1079 - MKP, Třeb.24-DHP) 358160.00
32/2018 48362611 ČSAD autobusy Plzeň a.s. Plzeň, V Malé Doubravce Smlouva o zajištění a provozování veřejných pravidelných autobusových linek - linka 450091 Přeštice - Dobřany - Plzeň (noční linka) 500000.00
33/2018 18701892 Kouřil Petr Přeštice., 97 Smlouva na provádění pěstebních a těžebních činností v městských lesích v období od 9. 1. do 31. 12. 2018 - Petr Kouřil 348820.00
34/2018 28038479 GRASS Services s.r.o. Čermná, 78 Smlouva na provádění práce těžebních činností v městských lesích v období od 9. 1. do 31. 12. 2018 - GRASS Services, s. r. o. 519695.00

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 18. 2. 2018, 7:58:49

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací