Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Výsadba nové zeleně v Přešticích v parku na Severním předměstí

Logo

Výsadba nové zeleně v Přešticích v parku na Severním předměstí
S výstavbou nového parku na Severním předměstí souvisí i výsadba nové zeleně. Město Přeštice žádalo Ministerstvo životního prostředí o dotaci, která mu byla přidělena 10.8.2009 rozhodnutím o poskytnutím dotace vedené pod označením CZ.1.02/6.5.00/08.00701 Realizace parku Chmelnice v Přešticích-Severní předměstí. Jedná se o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 6 : Zlepšování stavu přírody a krajiny ( ERDF ), oblast podpory 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny.

V rámci tohoto programu bude nově založena zeleň na celkové rozloze 0,62 ha, v rámci které bude vysazeno 1 716 ks dřevin.
Celkové způsobilé výdaje byly uznány ve výši 680 934,-Kč, nezpůsobilé ve výši 44 703,-Kč. Z celkových nákladů je hrazeno 578 793,-Kč z dotace ERDF, ze Státního fondu životního prostředí ČR 34 046,70 Kč a z prostředků Města Přeštice hrazena částka 68 093,40 Kč.

Výsadba zeleně bude započata zasetím travních ploch v polovině září a bude pokračovat v říjnu výsadbou keřových skupin a na závěr ukončena výsadbou stromů.
Cílem celého projektu je zlepšení životního prostředí v dané lokalitě a celkové zkulturnění parku.

Mgr.Petr Fornouz

Foto
 

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
4
15
3
16
3
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat