A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Diskuzní fórum města Přeštice

Pokud nejste přihlášen, můžete pouze číst. Pro psaní příspěvků se přihlaste nebo zaregistrujte na registrační stránce.

Stránky
první
ze 4
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Příspěvky [ 76 až 90 z 90 ]


76 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 7.6.2017
 • Příspěvky: 15

Re Všeobecná diskuse

Hana Vácová napsal:

Dobrý den pane Krivdo,

děkujeme za odpověď z minulého roku, trochu navazujeme:

1) - archivní videozáznamy ze zasedání města - už bylo vybráno řešení vzhledem k GDPR, budou zase k dispozici?

2) nové osvětlení - je možné nedávat lampy tak blízko sebe jako v Revoluční/Svatoplukově ulici - zdá se nám to předimenzované, oslňuje to i lidi bydlící vedle, zbytečně to zvyšuje světelný smog a dát tam evtl. žlutější přirozené světlo místo bílého?

3) je nějaký plán obnovy zeleně (trávník, nízké keříky,...) na místě výkopových prací podél chodníků v ulicích, kde se měmí osvětlení a elektrické vedení, a v Gagarince u školky místo starých smrků?

Bylo by možné udržovat/sekat zelené pruhy u silnic i ve vedlejších ulicích mimo hlavní tahy?

4) Je možné v této diskusi dát nejnovější příspěvky na začátek? a zjednodušit vkládání příspěvků?

Děkujeme za Váš čas, hezký den,
Hanka Vácová, Martina Skálová

77 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 7.6.2017
 • Příspěvky: 15

Re Všeobecná diskuse

Dobrý den.
Mohl by někdo uvést přesné a konkrétní informace ohledně budování nového osvětlení a datového kabelu? Mne zajímá "moje" ulice, a to je Gagarinova. Už delší dobu si píšu e-maily mezi městem a zástupkyní firmy Huawei, a stále nevím, co se přesně bude dít. Jde o to, že během výkopů se zcela zničí chodníky, také je ohrožena zeleň, konkrétně mi jde o stromy, které rostou desítky let. Již se velmi pomalým tempem pracuje v horní části Gagarinovy, chodníky ovšem "opravují" dva lidi tak, že do hlíny vyskládají starou polámanou dlažbu. Nechápu, proč se při jedné práci neudělá chodník ze zámkové dlažky, kvalitně a pořádně na dalších 30-40 let. V naší části jsou chodníky z r. 2000 ze zámkové dlažby a vypadají relativně kulturně. Plány, které jsem našla na stránkách Čezu, se týkají výkopů ve staré části. Jde mi o to, že pokud se nebude nic kopat v naší nové části Gagarinovy ulice, oželím přípojku datového kabelu, rovné chodníky a zdravé stromy a keře mají přednost. Pokud ovšem dojde k rozkopání chodníku tak jako tak, potom chci samozřejmě i přípojku datového kabelu. Máme v tomto se sousedem stejné dilema. Proběhla jakási schůzka, o které nikdo pořádně nevěděl a kdy u pracujících lidí se nedá očekávat, že budou mít čas v  jeden termín, byly jakési papírky, ale informovanost v Přešticích je špatná. Už jsem strávila několik hodin různým hledáním na netu a psaním e-mailů. Mohl by někdo dát harmonogram prací, konkrétní firmy, kontakty, plány a další závazné a přesné informace na stránky města? Mohl by někdo sdělit, jak bude vypadat nové osvětlení, jaké parametry bude mít datový kabel, co bude poskytovat a jaká je očekávaná cenová relace např. za internet? Tento dotaz zde píšu nejenom za sebe, ale také za některé sousedy. Děkuji.

78 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 7.6.2017
 • Příspěvky: 15

Re Všeobecná diskuse

Připojuji se dále k otázkám p. Vácové a prosím o  úpravu diskuze. Časově nejmladší otázky je nutno zobrazovat jako první, rovněž vkládání příspěvků, kdy je nutné cosi citovat (to znamená přesně zopakovat to, co napsal nebo prohlásil jmenovaný autor, toto slovo je tedy používání nesprávně), je zavádějící. Věřím, že zastupitelstvo má dobré úmysly, ale realizace různých stavebních a dalších prací je špatná.

79 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 7.6.2017
 • Příspěvky: 15

Re Všeobecná diskuse

Proč se objevilo moje jméno u příspěvku p. Vácové - viz výše?

80 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Vážení občané,
několik poznámek k jednomu bodu dnešního veřejného zasedání ZM /17.6.2019/. Záměrně vás oslovuji občané a ne třeba přátelé, neboť občanská identita je výsadou každého z nás a já si ji považuji. Každý z nás má i identity jiné, jsme např. ženy, muži, rodiče, dcery a synové, sourozenci, lékaři, inženýři, řemeslníci, obchodníci, důchodci, vězni atd. Z těchto dílčích identit je pak složena naše kompletní identita osobnosti. S ní, a skze ni, pak žijeme.
Možnost býti občanem není samozřejmost, stejně jako není samozřejmostí býti např. lékařem, a proto jím ne každý automaticky je, vyžaduje to úsilí a následnou, v čase potvrzovanou činnost. Pokud někdo setrvale neřídí, ztrácí identitu řidiče a nabývá identitu držitele řidičského oprávnění. Pokud někdo občansky nejedná, ztrácí identitu aktivního občana, stává se toliko občanem evidovaným, i když s právy a povinnostmi garantovanými ústavou, ale jeho občanská identita se mění. Není to méně, neboť je to svobodná volba, je to však rozdílné. Není to prostě totéž, jako spící a bdící člověk není totéž.

A nyní k výše uvedenému bodu. Nebudu, záměrně, uvádět jména, abych v maximální možné míře vyloučil emocionální postoj čtenáře k jednotlivým osobám a tím ovlivňoval jejich pokud možno výhradně věcný postoj k projednávanému předmětu. Jakmile totiž navážete s někým emocionální vztah, odpustíte mu téměř cokoli.

Zastupitel "X" předložil dnes zastupitelstvu města k hlasování návrh usnesení ve znění, cituji:
"ZM ukládá: starostovi města, aby ve spolupráci s právním zástupcem města vypracoval písemnou zprávu se zdůvodněním postupu města při prodeji rozvojových pozemků v Obytné zóně Svatoplukova a v lokalitě při ul. Nepomucká společnosti AREA group s.r.o.. Zpráva bude zahrnovat příslušné listiny dokladující odpovědi na dotazy uvedené v čl. II průvodního textu předkladatele bodu č.? programu jednání 5. zasedání ZM. Starosta zašle tuto zprávu členům ZM v termínu do 30.8.2019."

Zastupitelé, zastávající názor, že usnesení tohoto znění, a jeho následné provedení, je nepotřebné, podali protinávrh ve znění v tom smyslu, že věc je již uzavřená a tudíž žádná shrnující zpráva pro potřeby zastupitelů a občanů není tudíž zapotřebí. Tento protinávrh byl pak většinou zastupitelů přijat. Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že oba dva návrhy považuji za ROVNOCENNÉ a většinovou vůli respektuji. Bez ohledu na to, o kterém z nich se domnívám, že by byl pro obec a jeho správu přínosnější.

Chtěl bych však upozornit na, podle mne, chybné závěry, které by mohly být veřejností přijaté jako nezpochybnitelné.
Po přednesení návrhu usnesení se konala diskuze. Každá strana hájila své pozice, což je přirozené. Když pomineme řečnickou "vatu", což je nedílnou součástí jazykového projevu při okamžitých reakcích na protistranu, nejde o písemně koncipovaný projev, ale prostě o obcovací řeč, nedozvěděli jsme se nic, co by již nebylo za několik posledních let řečeno a napsáno, tou i onou stranou. To není ironizování diskuze, věci se prostě musí před hlasováním zopakovat. To je rovněž přirozené.
Zastupitel "X" trval na písemné zprávě vypracované právní službou města, oproti tomu zastupitel "Y", mluvčí strany podávající protinávrh, trval na nadbytečnosti kompletní zprávu vypracovat.

Rád bych zde oddělil, a proto zde tuto připomínku píšu!!!, dva aspekty podstaty věci. Jedná se o aspekt politický a aspekt právní. A nebezpečí jejich případné záměny či směšování. V tomto rozdělení spatřuji "jádro pudla". Upozorňuji že nejsem právník, kdyby někdo namítal... K tomu snad to, že nejsem rovněž potravinář, ale nekvalitní či zkaženou potravinu si dovolím rozpoznat. Kdyby se každý z nás nechal okřikovat tím, že když nejsi státem uznaný odborník, v jakékoli oblasti, nemáš se co vyjadřovat, nepřežili bychom. Neboť bychom nemohli použít kolektivní rozum, tedy ani hlasovat. Major Těrazky sice tvrdil, že na odborné věci je nám treba špecialistou, ale hlouběji to už nepromysel.
Existuje něco jako přirozený rozum, samozřejmě s respektem, na co stačím a na co už ne, to k tomu přirozenému rozumu patří rovněž. A já si dovolím tvrdit, vědom si přitom své olbřímí omezenosti, že tomuto přiměřeně rozumím.

Aspekt politický se projeví v hlasování, v lepším případě i  argumentaci. Jde o věc názoru, v lepším případě priorit toho kterého z nás. V horším pak v hledání prospěchu na úkor druhého. Co je "pravdivé" se zde nedokazuje, neboť to ani není v zadání, a je to NEDOKAZATELNÉ!
Neboť co je pravdivé, nemám-li na vše - koupit si luxusní auto, dát děcko studovat, cestovat kolem světa, nebo si vydržovat pěkný holky? Mít pozemky pro rozvoj města nebo pozemky prodat? Kdo zde hledá "pravdu", nemůže ji najít, neboť pravda se o názor nestará jako se gravitace nestará o můj pevný názor, že přeskočím Úhlavu. Můžu mít názor že slunce nehřeje, ale není to pravda. A můžu to samozřejmě i odhlasovat. Hlasovat o pravdě je stejná blbost jako hlasovat o lásce.

Řekne-li proto někdo, v případě prodeje pozemků, že názor! prodat či neprodat pozemky je pravdivý, jsem přesvědčen, že je obětí chybného úsudku. Výsledek hlasování není tedy stvrzenou pravdou, ale aplikací demokraticky přijatého principu, že většina má oprávnění realizovat svůj názor v praxi. Takový názor tedy není pravdivý či naopak, je pro město výhodný, či naopak. To je ale věc jiná.

Něco zcela jiného, v uváděných souvislostech, je aspekt právní. Zde je nezbytné se pravdivostí zabývat. Zde nastupují školení a zkušení odborníci, kteří pravdu hledají (ne vždy a zcela, ale to je jiná story). Ne pravdu názorů, ale pravdu ověřitelných faktů. Že k tomu patří i názor arbitra, rozhodce či soudce na interpretaci faktů je v podstatě věci, neboť rozhodnutí činí člověk a ten má názor vždy, neboť na--zírá nutně ze své perspektivy. Musí však názor fakty zdůvodnit, podle psaných pravidel, jedná-li se například o okolnosti prodeje. Toliko názor nestačí.
Naprosto neuměle, jinak neumím, a ve zkratce , jsem uvedl z čeho vycházím.

Strana sporu , který dlouhodobě trvá v zastupitelstvu, která má za to, že oprávněný nárok města nebyl uspokojen, nebyla u soudu slyšet. Chce-li tedy, aby se tak stalo, musí před něj předstoupit.
Zastupitel "Y" dnes prohlásil, že věc považuje za vyřízenou. Jelikož byla řeč o právním stavu věci, nutně z toho musí být dovozeno, že mluvil o právním stavu věci. Je to jeho názor, já jej respektuji, ale nesdílím. Není to však, podle mého přesvědčení, finální právní stav věci. Je to právní stvrzení smíru, ne rozhodnutí ve sporu. Mám-li za to, že takový smír není pro město výhodný, a chci-li to nechat posoudit s případnou možností reálné nápravy, nedocílím toho sebelépe míněnými apely směřujícími k protistraně , která to vidí jinak.
Domyšleno do konce, ani ti, co jsou se stávajícím řešením nespokojeni, nemohou si být zcela jisti, že jsou "v právu". To může rozhodnout jen ta instituce, která právo uvádí do života.

Diskuze a při ní, jako jeden z vedlejších efektů, navyšování či úbytek sympatií prokazovaných té či oné straně, je právně zcela irelevantní. To je věc emocionální, mající větší či menší dopad politický. Náš problém to však , bereme-li na zřetel postoje obou stran s opačným názorem na věc, ve skutečnosti neřeší.
Mohu-li použít přirovnání, je to "just a talk", pouhý rozhovor. Nic proti němu. Má i v našem případě své místo. Není však řešením.
Řešením je zvážení vlastní zodpovědnosti vyplývající z uděleného mandátu, následované příp. rozhodnutím k postoji reálně politickému, jsem-li komunální politik, občanskému i obecně lidskému. To vyžaduje odvahu, bezesporu.

Rád bych se ještě zmínil o jednom aspektu našich "kauz". Mám úctu k dobrým právníkům, ale zároveň věřím, že žádné dílo nestojí mimo kritiku. Ani dílo třeba i dobrého právníka. Při posuzování argumentů , i právních, není třeba bát se vlastního rozumu. Některé argumenty právní služby města, které jsem četl ,ve věci našich kauz, během posledních mnoha měsíců, nemohu přijmout jako obhajitelné a městu ve sporu prospěšné. Jsem sice laik, ale ne nutně proto bez názoru na předkládaný právní text.

K tomuto si dovolím zde citovat úryvek ze článku autora dle mého soudu kompetentního, který je nejen vtipný, ale především názorný. Autorem je Vojtěch Šimíšek, soudce Ústavního soudu, který napsal:

Výklad práva podle Felixe Holzmanna
Někteří čtenáři si možná vybaví jednu ze známých scének Felixe Holzmanna, kdy vypravuje, že se učí vařit podle kuchařky, nicméně k ničemu to nevede. Například chtěl podle kuchařky uvařit knedlíky a v kuchařce bylo napsáno: „Krájejte tři dny staré housky“. A na to Holzmann řekl proslulou větu: „No vidíte, já jsem krájel teprve hodinu a už jsem měl housek plnou vanu!“
Tento příklad – sice se značnou nadsázkou, ale mimořádně trefně -  ukazuje, jak lze vykládat jakýkoliv psaný text včetně právních norem. Buď rozumně, s ohledem na jeho smysl a účel, anebo sice gramaticky zcela přesně a důsledně, avšak ve svém důsledku úplně nesmyslně a hloupě. Tvrdím, že podle tohoto způsobu výkladu lze rozdělit většinu právníků – na logicky a rozumně uvažující a na pusté formalisty.
Anebo advokát, který vymýšlí neuvěřitelné konstrukce proto, že si myslí, že tím pomůže svému klientovi (vzpomeňme např. na v minulosti vážně podávaná tvrzení, že z odlišné velikosti otisku razítka se státním znakem o jeden milimetr nevyhnutelně plyne nicotnost daňových rozhodnutí).
Tolik soudce Ústavního soudu.

Závěrem "technická": Na dnešním ZM bylo opět více zastupitelů (15) než občanů - napočítal jsem 14.
Humor, jak patrno, má mnoho podob.

Děkuji za pozornost.
Karel Kmoch

81 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.2.2017
 • Příspěvky: 5

Re Všeobecná diskuse

Novinky kolem silničního obchvatu Přeštic k 24.10.2019 z jednání zastupitelstva města: (Použita ústní informace pana starosty):

Úvod:
* podle našeho osobního názoru a nám dostupných poznatků od lidí se kterými hovoříme, se většina dospělých obyvatel Přeštic domnívá, že situace kolem automobilového provozu ve městě je již katastrofická a že je nutný silniční obchvat města.

* vzhledem k tomu, že už padlo hodně slov o tom jak a kdy silniční obchvat bude vybudován, respektive už měl být hotov a není a vzhledem k tomu, že současný starosta města poskytuje k budování silničního obchvatu Přeštic voleným zastupitelům jen ústní informace, zásadně nic písemně, jsme usoudili, že bude dobré pro celou věc, když tyto ústní informace pana starosty budeme průběžně zveřejňovat, a dění kolem silničního obchvatu tak bude pod veřejnou kontrolou občanů. Zajímají nás praktické činy vedení města k budování silničního obchvatu, respektive plnění vyřčených slov.

Starosta města informoval zastupitele a přítomnou veřejnost:

* na minulém zasedání zastupitelstva dne 19.9.2019 starosta ústně informoval, že v nejbližším čísle Přeštických novin, tj. říjnovém čísle 2019, (které už vyšlo), že k situaci kolem silničního obchvatu napíše obsáhlou informaci pro občany. Nenapsal!

* starosta informoval na minulém zasedání zastupitelstva dne 19.9.2019, že město má již vytvořený tým lidí na rozjednávání výkupů pozemků s vlastníky a že se s rozjednáváním výkupů začne prakticky okamžitě. Na zastupitelstvu 24.10.2019 tuto informaci starosta poopravil, že teprve s paní tajemnicí Ing. Alblovou připravují tým lidí pro jednání s vlastníky pozemků, že to budou pracovníci úřadu.

* dále informoval, že dne 31.10.2019 se od 09:30 uskuteční v malém sále KKC Přeštice schůzka pracovníků Stavebního úřadu Přeštice a zástupců vedení města s vlastníky pozemků pod vyprojektovaným silničním obchvatem za účelem projednání územního řízení pro vybudování silničního obchvatu

* že dne 6.11.2019 se uskuteční jednání zástupců vedení města na Ředitelství silnic a dálnic v Plzni za účelem získání dalších podkladů a informací k zajištění výkupů pozemků pod silniční obchvat.

* že na prosincovém jednání zastupitelstva města r. 2019 budou předloženy zastupitelům ke schválení návrhy cen, za jakých bude město vykupovat pozemky od jejich vlastníků.

* že bude maximální snaha zachovat jednotné ceny při výkupu pozemků pro všechny stejné a ceny se nebudou téměř lišit od odhadů. Může se údajně stát, že někdo bude chtít jednat o výkupu pozemků přímo s ŘSD a ne s městem. Je dohodnuto s ŘSD, že si toto jednání ŘSD přebere napřímo.

* že pokud bude někdo, kdo se nebude chtít dohodnout s městem na výkupní ceně, že se toto jednání předá ŘSD a to že má celou škálu možností jak vést toto jednání.

* že všichni dotčení vlastníci pozemků pod plánovaným silničním obchvatem budou vyzvání k jednání městem písemně.

* že město preferuje směny pozemků občanů s městem, za jiné městské pozemky, dle dohody

* že s největší pravděpodobností bude ve 12/2019 zveřejněn inzerát města v Přeštických novinách k výkupu pozemků pod silniční obchvat města.

* že rada města objednala u specializovaného podnikatelského subjektu vlastní měření intenzity silniční dopravy v Přešticích, vzhledem k uvažovanému zpoplatnění silnic I. třídy Ministerstvem dopravy ČR. Jinak periodická měření intenzity silniční dopravy provádí každých pět let ŘSD.

* informaci pana starosty doplnil ústně radní Mgr. Fornouz, že v návrhu rozpočtu města na rok 2020, který zatím projednala jen rada města a bude se schvalovat ve 12/2019 je navržena již konkrétní částka na financování předvýkupů pozemků městem od občanů pod silničním obchvatem. Tyto předvýkupy začnou v I. pol. roku 2020. Město tyto předvykoupené pozemky potom předprodá za stejnou cenu ŘSD.

Tolik poslední dostupné informace k dnešními dni.

Luboš Hodan, zastupitel města, Mgr. Vladimír Frouz – člen Kontrolního výboru zastupitelstva města

Naposledy upravil: Mgr. Vladimír Frouz (28.10.2019 17:18:08)

82 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.2.2017
 • Příspěvky: 5

Re Všeobecná diskuse

Co nového kolem silničního obchvatu Přeštic k 16.4.2020

Dne 20.2.2020 se konalo zastupitelstvo města, kdy se tento bod projednával opět tradičně, jako jeden z posledních, a opět jen jako ústní informace starosty v bodě programu: „Diskuse, informace“. Zúčastnil jsem se tohoto jednání jako občan, pozorovatel, zajímající se o tuto problematiku.

Z uvedené informace pana starosty v podstatě vyplynulo, že věci kolem silničního obchvatu jdou výborně, podle plánu. „Jednáme v té věci se všemi dotčenými, včetně ŘSD!“ Dodal starosta. Problém je ale v tom, že ten plán nikdo neviděl!?!

Jinak už se stalo standardem, že zásadně nic písemně se v této věci zastupitelům nedává, bylo tomu tak i v minulém volebním období, kdy jsem byl zastupitel.

Zastupitel Ing. Walta položil starostovi dotaz, že v červnu 2019 byla podepsána dohoda města s ŘSD, podle které bylo město už oprávněno ve věci silničního obchvatu jednat a konat. Ptal se tedy pana starosty, co konkrétně bylo městem za více než půl roku uděláno? Odpověď byla stejná. Jednáme!

Zastupitelka Ing. Arch. Froňková požádala starostu s místostarostou, jestli by zastupitelé mohli konečně dostat písemný přehled, kolika lidí a kolika a jak velkých pozemků se ty výkupy pozemků pro silniční obchvat týkají a v jakém stádiu je jednání s každým z nich. Zatím prý k tomu nedostali zastupitelé vůbec nic! Tak byl dán místostarostou příslib, že příště tento seznam zastupitelé dostanou.

Bylo tam také řečeno, Ing. Arch. Froňkovou, že se v Losiné u Plzně, 23.1.2020 konalo veřejné shromáždění občanů, kde jim ŘSD přestavilo studii, jak se bude budovat silniční obchvat kolem Losiné, který bude stát více než 1 mld. Kč. Jeho výstavba bude zahájena ve stejném termínu jako obchvat Přeštic, v roce 2024. A to přesto, že Losiná, nebyla v červnu 2019 zařazena ve schválených 5-ti prioritách vlády ČR a ŘSD pro Plzeňský kraj v budování silničních obchvatů v kraji. Naznačila, že by tudíž bylo dobré, abychom se v Přešticích konečně pohnuli!

Já jsem pana starostu před všemi přítomnými informoval o tom, že si občané stěžují, že nejsou z radnice žádné informace kolem obchvatu. A také, že se mezi občany říká, že ve městě je vlivná skupina lidí, kteří si obchvat města nepřejí a že starosta zastupuje jejich zájmy. Starostovi se to samozřejmě nelíbilo, odmítl to a chtěl slyšet alespoň jedno jméno konkrétního člověka, kdo to říká. Na to vystoupil v diskusi jeden občan a řekl, já to dlouhodobě sleduji a mám také pocit, že to tady na městě někdo brzdí! Po ukončení zasedání jsem starostovi řekl z očí do očí 3 jména. Já jsem jeden z nich. Chtěl jsem, aby to starosta věděl a aby s tou informací mohl pracovat a něco změnit. Není nic horšího než šeptanda za zády o které člověk neví.

Starosta také informoval přítomné, že nastalo malé zpoždění se zahájením silničního obchvatu Vysoká - Horní Lukavice od přivaděče, který se měl zahájit v 02/2020. Podle informace z před několika dny k tomu zahájení ještě nedošlo, možná z důvodu koronaviru.

Jelikož informace pro občany o pracích na silničním obchvatu Přeštic směrem od radnice nejsou prakticky žádné, šel jsem si projít celou trasu silničního obchvatu. V těchto týdnech tam probíhá archeologický průzkum. Od sochy Sv. Vojtěcha nad Přešticemi od Horní Lukavice, v polích, směrem pod Vysílač na kopci u Žerovic až k železniční trati za Přešticemi směrem na Lužany. Bagr na šíři radlice, cca 2 metry, odebral ornici (do hloubky cca 40 – 50 cm) a vytvořil širokou rýhu, kterou zkoumají archeologové. Část této trasy od sochy Sv. Vojtěcha až po prostor nad bývalou Cihelnu je již prozkoumána a zpětně zasypaná. V těchto dnech archeologové zkoumají úsek od Vysílače k železniční trati na Lužany. Mluvil jsem s jedním z archeologů a ten mi řekl, že tam v tom prvním úseku nic mimořádného neobjevili, že je tam negativní nález. V druhém úseku jsem viděl, že tam dělají nějaké sondy pomocí ručních výkopů zeminy, výsledek neznám.

Jinak v červnu 2019 byl zastupitelstvu předložen písemný návrh, aby byla ustavena nějaká pracovní skupinka z funkcionářů a zastupitelů města a aby navštívili města Třemošnou a Staňkov, kde už silniční obchvat je vybudován. Aby tam zjistili na místě zkušenosti radnice, s čím se setkali při budování, co se tím pro město všechno změnilo, co musela udělat radnice za následné kroky a hlavně jaké investice museli udělat po otevření obchvatu. A aby se také pozeptali občanů na ulici a několika podnikatelů v drobných provozovnách, jaké mají zkušenosti. Aby se naše město na to mohlo včas připravit a třeba každý rok mohlo něco menšího připravit. Tento návrh byl v červnu 2019 úspěšně bez jakékoliv diskuse shozen vládnoucí koalicí z jednacího stolu. Přišlo mi, že je to jimi chápáno jako drzost, něco takového navrhnout? Tak zatím nic! Možná s tím nápadem přijdou za čas sami.

Dne 10.3.2020 se uskutečnila v Přešticích tradiční akce Zdravé město, kde mají možnost zúčastnit se všichni občané a vyjádřit se k tomu, co by chtěli řešit ve městě za problémy, co je trápí. V úvodu tam bylo řečeno, až budete psát problémy, tak tam neuvádějte bazén a silniční obchvat, to se prý stále každý rok opakuje a město na tom aktivně pracuje! V dubnových Přeštických novinách jsou uvedeny vítězné problémy, ale tato doplňující informace tam u toho není. Tak aby Vás to nemátlo.

Závěr: Uvidíme co s tak velkými investičními akcemi státu, které stojí miliardu a více korun udělá koronavirus? Nicméně! Přečetl jsem si v roce 2018 volební program starostovo TOP 09 pro Přeštice, když byly poslední volby do zastupitelstva města, kde TOP 09 píše a slibuje občanům: Urychlíme dostavbu silničního obchvatu!
Ať se na mě v TOP 09 nezlobí. Já ten pocit urychlení jako občan z dosavadního jednání radnice nemám! Ale možná se pletu a je to jen můj subjektivní pocit! Možná tady hodně lidí jásá, jak to jde výborně! Každý si může udělat svůj názor. Podotýkám, že mi jde dlouhodobě o obchvat!

Myslím si, že v této souvislosti není na škodu, na tomto místě připomenout slova krajského ředitele ŘSD, která pronesl v červnu 2019 na zasedání zastupitelstva v Přešticích, když řekl: „Chápejte, nejde o žádnou soutěž těch 5-ti prioritních měst, kde se má vybudovat silniční obchvat, to chci zdůraznit! Ale kdo to bude mít připravené první (rozuměj vykoupené pozemky pod silničním obchvatem), tam se bude stavět! Jak to bude s dalšími stavbami v pořadí se uvidí podle peněz“! A ještě dodal. „Jaká bude situace s penězi na investice v roce 2024 těžko dnes odhadnout! Peníze z EU a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) na dopravní stavby každý rok klesají, teď jsou to ještě peníze z EU. Pokud to nestihneme zahájit včas, tak už to potom pravděpodobně nebudou peníze z EU, ale z národního rozpočtu a těch staveb se bude v ČR stavět méně, to je jasné!“
(Prioritní silniční obchvaty v kraji dle ŘSD: Vysoká - Horní Lukavice, Klatovy, Babylon - Fomava, Plasy a Přeštice).

Pro úplnost: Silniční obchvat Přeštic by měl být dokončen v 11/2026.

Co dodat? Jsem názoru, že věci, za současné situace, a to nedostatku informací od radnice směrem k zastupitelům i občanům prospěje, když bude silniční obchvat pod veřejnou kontrolou občanů a občas si takhle sami předáme navzájem nějakou informaci. Možná se na radnici dozví také něco nového.

Jde o to, abychom pak všichni nebyli nemile překvapeni, jako už několikrát v předchozích 20-ti letech! Vždycky (!), co pamatuji, ty jednání probíhaly výborně, až do doby, kdy se to najednou odsunulo o pár let dále! Přeštice mají teď silniční obchvat na dosah! Jde o to, si to neprokaučovat!

Mgr. Vladimír Frouz, občan města

Naposledy upravil: Mgr. Vladimír Frouz (16.4.2020 20:45:06)

83 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.2.2017
 • Příspěvky: 5

Re Všeobecná diskuse

Přeštický brainstorming, nebo-li veřejné projednávání Projektu zeleně ve městě.

Pro nezasvěcené, brainstorming je anglické slovo, které svým významem znamená „vzbouření mozků“. V českém prostředí obcí a měst to znamená veřejné projednávání nějakého projektu.

Řídit takovou diskusi, kde se „vzbouří mozky jednotlivců" není pro slabší povahy.

Zpravidla někdo vytvořil nějaký návrh na základě zjištěných skutečností a to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, věnoval tomu hodně svého času a umu, a teď je to předloženo k veřejné diskusi!?

Samozřejmě, že při takové diskusi se názory sejdou různé. Někdo řekne něco zajímavého. Někdo mluví o zbytečných detailech, jiný se ptá na samozřejmé věci, někdo mluví úplně mimo projekt, někdo mluví dlouho a opakuje 4x stejnou věc, někdo to třeba odsoudí celé z jedné vody na čisto, někdo má zdánlivě nepříjemné dotazy, a někdo šílené nápady.

Často se stane, že ten kdo tuto diskusi zorganizoval a řídil, má po takovém jednání chuť se vším praštit a vykašlat se na všechno se slovy: „To bylo něco strašnýho“!!! Ale někdy ne, všechno proběhne kultivovaně i když jsou tam v určitých momentech návaly emocí.

Po pár dnech se k poznámkám z tohoto jednání vrátí, a už s odstupem uvažuje o tom racionálně. Tohle to se nedá použít, toto je vyložená blbost, tohle bylo dobrý to použijeme a tohle je zajímavý, to ještě zkusíme prozkoumat a případně rozvinout.

Vyslechl jsem pozorně celou prezentaci projektu rozvoje zeleně v našem městě. Zástupce specializované zpracovatelské firmy, která na objednávku města zpracovává tento projekt v té prezentaci řekl, co v Přešticích a blízkém okolí v oblasti zeleně tato firma zjistila, co a jak navrhuje městu v budoucnu řešit. Prezentující se také odvolával na metodiku, kterou pro tyto projekty městské zeleně vypracovala Vysoká škola zahradnická v Lednici na Moravě.

Poté se otevřela k projektu diskuse. V diskusi vystoupilo několik občanů a zastupitelů města, na jejich diskusní příspěvky reagovali průběžně pan starosta s místostarostou i oba zástupci zpracovatelské firmy.

Byl jsem jedním z diskutujících. Zdálo se mi, že když jsem si bral slovo tak starosta měl potřebu si rozepnut košili u krku. Nekritizoval jsem obsah projektu. Naopak osobně hodnotím tento počin vedení města jako správný krok, když se rozhodlo objednat tuto odbornou studii a projekt.

Řekl jsem v úvodu že, vůbec nejsem odborník na to, jaká dřevina či tráva by kde měla být, kde dobře poroste a kde naopak ne. Že mě ale jako občana zajímá vizuální stránka té zeleně.
Zeptal jsem se zpracovatele studie, jestli tvořili projekt a návrh koncepce ploch zeleně také z pohledu marketingu a propagace města.

Jestli navrhují pro Přeštice nějakou zvláštnost, či vyjímečnost, čím by se Přeštice odlišily od ostatních měst. Něco, o čem by lidé v okolí hovořili se zájmem v souvislosti s naším městem. Nějakou zajímavost, něco co bude jednou ozdobou a chloubou Přeštic v oblasti zeleně. A co by byla vlajková loď práce města se zelení.

A třeba jednou, až to za 20 let vyroste a plně rozkvete, aby se třeba lidé chodili na to dívat, aby to byl také krásný pohled z okna okolních bytovek, aby lidé jednou říkali: „To zasadili tenkrát naši předci, a je to nádhera našeho města“. Toto je naše město!

A uvedl jsem nějaké příklady, které jsem viděl na fotografiích ze světa, například žlutou, nebo nebo fialovou alej strojů a jsou i další příklady.

Aby si lidé do té aleje chodili rádi sednout na lavičku, do stínu stromů a vnímali tu vůni a krásu kolem sebe.

Starosta poté v reakci na můj diskusní příspěvek zapochyboval slovy: „Myslíte symbol jako přeštické prase, nebo kostel“? V první lavici se nadzdvihoval bývalý kolega zastupitel, současný zastupitel pan J. Falout a z jeho nesrozumitelných výkřiků jsem pochopil, že si myslí, že tento můj názor je blbost. Je to možné. No, já s tím problém nemám.

Poté vystoupil zástupce zpracovatelské firmy a řekl, že z tohoto pohledu studii zeleně netvořili a nic takového zatím v ní městu nenavrhují.

Říkám si, kdo jiný, než specializovaná odborná firma na zeleň obcí a měst by nám měla poradit. Aby nám řekli, co kde viděli zajímavého ve světě, jaké jsou nejnovější trendy ve světě, co získali za nové informace na různých školeních, veletrzích, v odborné literatuře, určitě znají odborné weby z celého světa, kde se nechá inspirovat a s čím mají zkušenost.

Ten projekt zeleně bude stát město hodně peněz! A to, co se v oblasti zeleně založí ve městě teď, tak to tady bude další desítky let. Říkám si, tak ať už to stojí za to!

Od města by měl vzejít tento požadavek a specializovaná firma by měla přijít s nějakým návrhem na řešení.

Napsal jsem tyto řádky proto, jednak že si myslím, že mám pravdu. A také proto, že je potřeba se naučit diskutovat o problémech bez předsudků a bez předem daných invektiv.

Jinak je to pro otrlé povahy vystoupit se svým názorem veřejně při takové diskusi a ne každý takovou povahu má. A škoda každé nevyřčené myšlenky či zapadlého návrhu, když jsou myšleny dobře.

Mgr. Vladimír Frouz, občan


https://www.prestice-mesto.cz/e_download.php?file=data/editor/218cs_29.pdf&original=USSZ_Prestice_navrh_zprava.pdfMěl jsem na mysli něco podobného, jako najdete na těchto odkazech na internetu. Jak a co by to mohlo konkrétně být v našem městě by měla navrhnout odborná firma.

1) https://www.blesk.cz/galerie/zpravy-svet/703581/turiste-kvuli-selfie-blokuji-dopravu-vzali-utokem-kvetinovou-ulici-v-sydney?foto=0

2) https://www.viajabonitomx.com/2014/03/10-jacarandas-para-caminar-bajo-ellas.html


3) https://cz.pinterest.com/pin/262897696981726191/


4) https://cz.pinterest.com/pin/241013017539334936/

5) https://alejroku.cz/2018

6) https://www.stocksy.com/1361988/bench-under-the-big-pink-tree

7) https://www.deeproot.com/blog/blog-entries/the-best-street-trees-reader-edition-results84 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 5.10.2020
 • Příspěvky: 4

Re Všeobecná diskuse

.

Naposledy upravil: Karel Kmoch (16.5.2021 14:15:30)

85 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 5.10.2020
 • Příspěvky: 4

Re Všeobecná diskuse

Karel Kmoch napsal:
administrátor napsal:

Vítejte v diskusním fóru města Přeštice,

Tato diskuse je registrovaná a můžete zde vyjadřovat své názory po prvotní registraci Vaší osoby, která umožní pouze Městskému úřadu ověřit si, že diskutuje právě s Vámi. Registrovaná diskuse je zástupci Městského úřadu považována za adresnou a tedy důležitou, proto budou v přiměřené době na Vaše příspěvky vedené na konkrétní témata reagovat příslušní vedoucí pracovníci a představitelé města.

86 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 5.10.2020
 • Příspěvky: 4

Re Všeobecná diskuse

Vážení, byl jsem dotázán občanem města, proč jsem vymazal (nechal vymazat) svoje příspěvky na Diskuzním fóru města Přeštice na webu města Přeštice. Dovolím si uvést věc na pravou míru. Nic takového se nestalo. Moje příspěvky, narozdíl od příspěvků ostatních diskutujících, se nezobrazí , pokud půjdete cestou odkazů: Diskuzni forum>Vstup do diskuzniho fora zde>Uživatele>Uživatelske jmeno>Zobrazit vsechny prispevky uzivatele Karel Kmoch>Nebylo nic nalezeno. Zobrazí se cestou odkazů: Diskuzni forum>Vstup do diskuzniho fora zde>Registrovana diskuze>Temata (v nich jsou moje příspěvky umístěny stejně jako příspěvky ostatních zaregistrovaných uživatelů). Jedná se pouze o funkce nastavené v programovém vybavení (po opětovné registraci pozdějšího data), nikoliv o moje rozhodnutí, ani o rozhodnutí správce web-stránek města. Prosím tímto správce sítě, je-li to technicky možné, aby věc uvedl do stavu jako u ostatních registrovaných uživatelů. Pokud to nebude možné, respektuji. Tímto zároveň odpovídám i výše zmíněnému občanovi města. Děkuji, Karel Kmoch

Naposledy upravil: Karel Kmoch (16.5.2021 14:41:42)

87 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.2.2017
 • Příspěvky: 5

Re Všeobecná diskuse

xy

Naposledy upravil: Mgr. Vladimír Frouz (3.2.2022 23:39:21)

88 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.2.2017
 • Příspěvky: 1

Re Všeobecná diskuse

Dobrý den, pane Frouzi,

v souvislosti s Vaším příspěvkem mě napadá možnost nahlásit stav vozovky prostřednictvím nově spuštěné Názorové mapy dopravy Plzeňského kraje (https://1url.cz/OKOCR).

Tomáš Chmelík

Mgr. Vladimír Frouz napsal:

Dobrý den, chtěl bych upozornit na jednu věc. Projížděl jsem v poslední době několikrát Žerovicemi, které patří k městu Přeštice a konstatuji, že je tam dlouhodobě jedna z nejhorších silnic jakou znám v Plzeňském kraji. Přímo v obci, počínaje od zatáčky na Oplot dolů do vsi. Že je to doslova hnus. Vím, že ta silnice nepatří městu, ale město by si takových věcí mělo všímat a žádat nápravu. Je to tam ostuda. Donedávna byla podle mých zkušeností nejhorší silnice v Plzeňském kraji silnice v Plánici u Klatov, tam to bylo jako po II. světové válce. Tam už to opravili. Žerovice nyní převzaly podle mě vedení. Neznám podrobnosti, jestli se tam nechystají nějaké výkopové práce na kanalizaci, vodu či plyn? Ale mělo by se s tím něco dělat, něco zásadního, ne pouze zalepit občas nějakou díru. Děkuji případně za vyjádření někoho kompetentního z úřadu v Přešticích.

 Tomáš Chmelík

89 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.2.2017
 • Příspěvky: 5

Re Všeobecná diskuse

K úvodníku pana starosty v Přeštických novinách z března 2022.

Tak jsem si se zájmem přečetl úvodní slovo pana starosty Mgr. Karla Naxery v březnovém čísle Přeštických novin z r. 2022. A nevěřil jsem svým očím.

Starosta se tam pustil do tématu válka na Ukrajině a opravdu, ale opravdu si v článku nebral servítky na adresu Ruska a hlavně prezidenta Putina.

Prezident Putin to schytal nejvíc – je to podle pana starosty vyšinutý diktátor, psychopat, tyran, agresor, je to zlo, je to vrah, na lidech jeho země mu nezáleží, nemůžeme si prý myslet, že Putin nemá zálusk i na Českou republiku, atd.

Naopak, Ukrajina podle pana starosty se prý snaží o své lidi postarat, ukrajinští chlapci prý umírají za pravdu, za svobodu i za nás, za Českou republiku?

Podle mě demagogie a nedůstojná snůška frenetických výkřiků!

Za posledních 25 let nevyšel v Přeštických novinách takový nenávistný politický článek. Pan starosta tím porušil jedno nepsané pravidlo, které se ustálilo mezi politickými stranami v Přešticích, a to, že Přeštické noviny budou víceméně nepolitické a nebude se v nich komentovat celostátní, natož mezinárodní politika.
Starosta nyní tuto dohodu porušil a vytvořil precedens, podle kterého se odteď může v PN probírat celostátní a zahraniční politika. Když může on, tak mohou i ostatní zastupitelé z jiných politických stran!

Přečetl jsem si ten starostův úvodník několikrát i s časovým odstupem, abych o těchto slovech mohl přemýšlet bez emocí. A dospěl jsem k názoru, že pan starosta, když psal tento úvodník, tak neměl zrovna dobrý den! Jeho článek je plný nenávisti a demagogie. A evidentně se pan starosta neorientuje ve faktech k této události.

Chtěl bych se proto vrátit do nedávné historie a připomenout, že v únoru r. 2014 se uskutečnil na Ukrajině ozbrojený státní převrat, za pomoci ozbrojených fašistických bojůvek. Demokraticky zvolený prezident Ukrajiny Viktor Janukovič byl nucen uprchnout do zahraničí, aby si zachránil holý život, protože po jeho autu ukrajinští fašisté z Majdanu stříleli ze samopalu. Rovněž tak premiér Aznar i někteří členové tehdejší vlády Ukrajiny uprchli do zahraničí ze stejných důvodů a žijí dodnes v exilu.

Vypadá to také, že pan starosta Naxera asi nikdy neslyšel o soukromé armádě ukrajinského oligarchy Kolomejského, který založil na Ukrajině v roce 2014 nacistické vojenské bataliony AZOV, DNĚPR 1, AJDAR a jiné, které terorizují obyvatelstvo východní Ukrajiny, které byly až v roce 2016 začleněny do struktury ukrajinské armády.
Že nikdy neslyšel o masakru a upálení lidí v Oděse v Domě odborů v roce 2015.

Považuji také za důležité připomenut, že na tehdejším Majdanu, na podiu na hlavním náměstí v Kyjevě, vystupoval tehdy Karel Schwarzenberg, tehdejší ministr zahraničních věcí ČR, který podpořil tento státní převrat a pučisty na Ukrajině. V té době to byl také předseda TOP 09, jejíž členem je pan starosta Naxera!?

Nová pučistická vláda Ukrajiny vzešlá z Majdanu jedním ze svých prvních rozhodnutí zakázala okamžitě ruský jazyk jako oficiální jazyk země. Do té doby se na úřadech a ve školách mluvilo dvěma jazyky, ukrajinským a ruským jazykem. Ze dne na den, milionům lidí žijících na východě Ukrajiny zakázali používat jejich mateřský jazyk. Tam dodnes žijí miliony rusky mluvících lidí ukrajinské národností, ale i 800 000 tisíc lidí ruské národnosti, kteří se tam před mnoha léty oženili, vdali či přestěhovali, založili tam smíšené rusko-ukrajinské rodiny, mají tam své děti, vnoučata a pravnoučata.

Východní oblasti Ukrajiny se tehdy hned vzbouřily proti nelegitimní pučistické kyjevské vládě a proti jejím opatřením a neuznal ji. Kyjevská vláda se snažila odpor těchto východních oblastí (později se východní oblasti transformovaly na Doněckou lidovou republiku a Luhanskou lidovou republiku) zlomit vojenskou silou, a poslala armádu proti svým ukrajinským občanům!

Armádě se nepodařilo vojenskou silou zlomit odpor těchto republik. Mnozí vojáci totiž nechtěli bojovat proti svým rodinám a raději dezertovali.

Tento gradující vnitro - ukrajinský konflikt (!) začalo řešit mezinárodní společenství. Byly podepsány dvě tzv. Minské dohody, ta druhá začátkem roku 2015. Všechny strany konfliktu, tzn. kyjevská vláda i obě republiky, se v Minských dohodách zavázaly ke krokům, které byly přesně formulovány v jednoznačně daném pořadí, co se udělá teď a co až potom, až bude splněn předchozí krok, které povedou k politickému (!) uregulování této vnitrostátní (!) ukrajinské krize.

Téměř osm let dodnes, tyto dohody, které ihned po jejich podpisu schválila také Rada bezpečnosti OSN ve své rezoluci, čímž se staly závazné pro strany konfliktu, ale i pro ostatní členské země OSN, tedy i Českou republiku, pučistická kyjevská vláda neplnila!
V posledních měsících roku 2022 ukrajinská vláda již veřejně prohlašovala, že dohody nechce a nebude plnit!

Osm let ukrajinská armáda ostřeluje z děl, z těžkých minometů a raketami města a obce v těchto vzbouřených republikách na východě Ukrajiny, střílí do obydlených sídel, kde žijí civilisté. Podle údajů těchto republik bylo touto střelbou z území Ukrajiny zabito již více než 13.000 lidí všech věkových kategorií, včetně matek a malých dětí.

Místo toho, aby byl vyvinut tlak ze strany EU, z NATO i z ČR na ukrajinskou vládu, aby splnila Minské dohody, ke kterým se zavázala před mezinárodním společenstvím v OSN, což by vedlo k mírovému uregulování vnitro - ukrajinské krize, česká vláda v čele s premiérem Fialou se rozhodla Ukrajině dodat na přelomu letošního roku dělostřelecké granáty v počtu 4006 ks. Ukrajina se rozhodla zlomit tyto republiky vojenskou silou za pomoci a z dodávek zbraní ze zemí NATO.

A v ten moment Rusko řeklo a dost, nebudete dále zabíjet naše občany!

Rusko vyhlásilo speciální vojenskou operaci vůči Ukrajině, která se nazývá „Operace 2D – demilitarizace a denacifikace Ukrajiny.

Osobně nesouhlasím s touto válkou a se zabíjením lidí. Vyzývám k ukončení války a k mírovému jednání. Ale nemůže být v tomto případě řeč o agresivním Rusku a mírumilovné a demokratické Ukrajině, jak píše pan starosta. Realita je tomu na světelné roky vzdálená! A už vůbec se na Ukrajině nebojuje za Českou republiku! To je absolutní nesmysl!

Vzhledem k tomu, že pan starosta ve svém článku rozpoutal takovou hysterii a veřejně ukázal prstem na zastupitele za KSČM, který jediný ze všech zastupitelů se tzv. zdržel, při hlasování o podpoře Ukrajiny. A starosta k tomu ve svém článku dodal: Jak příznačné!

Tak se domnívám, že by bylo vhodné, aby se k tomuto svému postoji zvolený zastupitel vyjádřil pro veřejnost na stejném místě jako pan starosta, a to v příštím vydání Přeštických novin. Veřejnost by měla znát proč se tak rozhodl, a proč hlasoval jinak.

Jde o to, jestli mu toto vyjádření pro veřejnost pan starosta v Přeštických novinách umožní. Pan starosta totiž nemá rád jiné názory. Něco o tom vím, byl jsem 12 let zastupitelem města.

Doufám, že si pan starosta v této dramatické situaci a před podzimními volbami do zastupitelstva města sám nechce pro sebe vyrobit další nálepku, tentokrát „Cenzor“.

Já osobně bych hlasoval z výše uvedených důvodů stejně, jako tento zastupitel! Vím, že je k tomu potřebná osobní odvaha zastávat veřejně svůj názor a je potřeba k tomu mít i informace.

Mgr. Vladimír Frouz, člen Kontrolního výboru města Přeštice, za KSČM

90 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 5.10.2020
 • Příspěvky: 4

Re Všeobecná diskuse

Ahoj Vladimíre,
pár slov k Tvému výše uvedenému příspěvku jímž reaguješ na úvodník pana starosty v PN, březen 2022.
Nejprve poznámka, myslím že ne zcela mimo kontext.
Píšeš, cituji: "Pan starosta tím porušil jedno nepsané pravidlo, které se ustálilo mezi politickými stranami v Přešticích, a to, že Přeštické noviny budou víceméně nepolitické a nebude se v nich komentovat celostátní, natož mezinárodní politika."
Pokud se zde takové "nepsané pravidlo" jaksi latentně ustavilo, je to selhání komunity a ta na to také doplácí, nutně. Politika v propojeném světě, tedy společenské dění, není vymezena hradbami městskými, krajskými, státními,apod., ani jazykem, národností, apod. Je vymezována pouze naléhavostí různých událostí a sporem hodnot. Hodnoty jsou nedělitelné, ne přeštické a mimopřeštické. Pokud se někdo postaví za něco "vzdálenějšího", postaví se i doma – a naopak. V tomto smyslu žádná "striktně přeštická politika" neexistuje, stejně jako neexistuje žádný striktně přeštický světonázor. Obecně existuje jen přiměřený, odpovědný zájem o věc- nebo ignorance. A zájem tu věc pak hájit, nebo se dívat jinam. Vše podle míry, samozřejmě. Nemám potřebu rozepisovat, pokládám za zcela evidentní.

Způsob, jakým se pan starosta vyjadřuje ve svém úvodníku, tj jaký volí slovník, mě osobně, ale to je věc vkusu, přepjatý ani urážlivý nepřipadá. Když umírají tisíce, a ze svých domovů prchají miliony, "vadit" se nad pojmoslovím mi připadá přinejmenším pitomé, přesněji cynické. Podstatné je, jakých hodnot se kdo zastává.

A teď k "speciální vojenské operaci", kterýžto pojem považuji za sémantický bulšit, čili propagandistický žvást. Klíčem je slovo speciální, které má vyvolat dojem že operace je nějak, jak??, vynucená a proto nezbytná, prostý pozorovatel tuto mysteriózní speciálnost nedohlédne a má tak pochypovat o zřejmosti toho, co vidí. Já vidím válku - nespeciální, zato agresivní, brutální.
Mohl bych tady dlouze oponovat Tvým tvrzením, tj. svými slovy , jak by se slušelo, interpretovat to, co jsem se o věci dozvěděl, stejně jako to děláš Ty. Nic proti tomu, jinak se to ani dělat nedá, pokud se ovšem člověk nepustí, na podkladě toho co o věci ví, spíš neví, do vlastních úvah. Původně jsem chtěl "uvažovat", ale při vědomí toho, že vyvracet neprokazovaná tvrzení je násobně energeticky náročnější než pouze tvrdit, a já nemám sil nazbyt, rozhodl jsem se odkázat zde na článek muže, který je insiderem, a to jak svým původem, tak předmětem svého zájmu, své profese. Sice nebudu tak zajímavý, anebo směšný, kdo ví , ale autor článku ví o věci neskonale víc než já a pojednal, ve zkratce, z důvodu rozsahu článku, základní důležité aspekty války na Ukrajině. Aspekty, o nichž se nejčastěji vedou ve veřejném prostoru nekonečné diskuze a mohly by nás proto, a myslím že by měly, zajímat.

Srozumitelným vyjádřením o tom co uvedlo do pohybu ruskou invazi, co ji drží, a jaký je současný stav na Ukrajině, je následující:
„Hlavním problémem desítek milionů Rusů je neschopnost mentálně přijmout skutečnost, že výsledky druhé světové války již více než třicet let neplatí,“ říká historik Jan Rychlík, který do poslední chvíle nevěřil, že Rusko svého souseda napadne. „Putin udělal ze všech lidí, kteří se snažili o zlepšení vztahů k Rusku, užitečné idioty. Jenže se přepočítal: i ruskojazyční Ukrajinci, které přišel chránit před ‚nacisty a narkomany z Kyjeva‘, dnes bojují jako lvi proti agresorům.“

Vladimíre, jsem přesvědčen, že se mýlíš.

PS: Autor přiloženého článku, jak je v článku uvedeno, se v současnosti nachází ve městě Lvov a je odhodlán jít bránit svou vlast. Přeju mu, jako jeho bratrům a sestrám ve zbrani, aby nebyl speciálně denacifikován, aby přežil.

Zdravím, K. Kmoch

Odkazy na výše zmíněný článek a jeho autora

Hledání nacistů: Co stojí za ruskou snahou o „denacifikaci“ Ukrajiny?
https://www.forum24.cz/hledani-nacistu-co-stoji-za-ruskou-snahou-o-denacifikaci-ukrajiny/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=ugDPiUYwuHH-202203121335&dop_id=15752293
Mgr. Radomyr Mokryk | Ústav východoevropských studií (cuni.cz)

Příspěvky [ 76 až 90 z 90 ]


Stránky
první
ze 4
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 1. 12. 2022, 20:29:06

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline