A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Diskuzní fórum města Přeštice

Pokud nejste přihlášen, můžete pouze číst. Pro psaní příspěvků se přihlaste nebo zaregistrujte na registrační stránce.

Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Příspěvky [ 18 ]


 • Registrován: 28.7.2016
 • Příspěvky: 1

Téma Severní předměstí

Vážení občané, diskutéři…
Pan Petr Klasna požádal o otevření nového diskusního tématu, v němž vás po schválení radou města vítám. Toto diskusní téma by mělo sloužit k odpovědím na dotazy a k diskusi ohledně oblasti města, kterému pracovně říkáme Severní předměstí. Tedy tématicky nevyhraněná diskuse ohledně všeho, co se týká této dynamicky (byť nerovnoměrně) se rozvíjející části města.
Pan Klasna jako příklad uvedl 3 dotazy, na něž si dovolím rovnou odpovědět:
1 – Kdy bude hotová křižovatka ve Slunečné? Je-li tím myšlena křižovatka s hlavní (Palackého – výpadovka na Dolní Lukavici), pak mohu odpovědět, že tato křižovatka bude hotová do konce letošního roku.
2 – Jaká je reálná možnost umístění zpomalovacích prahů na silnici? Z praxe vyplývá, že na hlavních tazích (například ulice Palackého) Policie zpomalovací pruhy zásadně nepovoluje. Tyto mají šanci pouze na místních komunikacích (vedlejší ulice), kde při dobrém zdůvodnění lze doufat v povolení k instalaci.
3 – Kdy bude do této části města přiveden městský rozhlas? Rozhlas bude doplněn v horizontu několika měsíců. Pokud se to nepovede do konce roku, stane se tak dle vyjádření hospodářského odboru začátkem roku příštího.
Věřím, že toto diskusní téma bude vhodnou platformou pro výměnu informací. Panu Klasnovi děkuji za podnět a všem přeji mnoho zdaru!
Marek Krivda

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

Děkuji za otevření vlákna. A teď k otázkám:

1) Křižovatka "napojení komunikace K2/K3" - Můžu se zeptat, kde vzniklo to zdržení do konce roku? Původní záměr, pokud vím, byl do konce letošního srpna.

2) Zajímalo by mě, kdo a v jakých intervalech udržuje parkovou plochu, která vznikla právě u křižovatky Palackého/Slunečná. Loni vysázené habry, které měly vytvořit živý plot okolo jsou z větší části zničené, zbytek nepřežije zimu. Jediné, co tam teď tvoří živý plot, jsou bodláky a jiný plevel a není to moc pěkný pohled.

3) Na ploše viz předchozí bod měly být také vysázené nějaké okrasné květiny (v severozápadním rohu), alespoň to bylo vyznačeno na plánku, který tam stál loni při realizaci. Tohle padlo? Protože tam zůstal jen trávník. Byla by to škoda.

4) K údržbě zeleně pak směřuje i další otázka a sice kdo/jak často se stará o nové stromy vysazené v ulicích Slunečná, Zahradní, Jetelová, nově možná i Na Borech? Nejsem žádný velký zahradník, ale nemálo z těch stromů by potřebovalo nějakou péči (prořezat, apod.).

5) Na rohu Palackého/Slunečná, u loni nově vybudované lampy věřejného osvětlení, trčí u země jakési modré kabely. Ty mají/budou mít nějaký význam, nebo je to jen něco zapomenutého?

6) Psí výkaly - Sám mám psa a neuvěřitelně mě rozčiluje, co jsou někteří lidé schopní po svých psech nechat na trávnících. Má město nějaký plán, jak tohle řešit? Případně přijde to někomu vůbec jako nějaký výraznější problém? Možná by pomohlo více košů v ulicích? Třeba v oblasti ohraničené Palackého/V Háječku/Luční jich mnoho není.

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Severní předměstí

Zdravím ve spolek!
Ad1 – Bohužel až po zahájení realizace propojení K2/K3 bylo při vytyčování sítí zhotovitelem (Silnice Nepomuk) zjištěno, že v místě plánovaného propustku je uloženo vedení VN. Původně bylo totiž zamýšleno, že realizace samotné K3 a napojení na K2 proběhnou současně, tedy hned návazně po podpisu smlouvy s Areou (na OZ Svatoplukova) v roce 2007. Vzhledem k bezvýsledným jednáním našich předchůdců se společností Area nemohla být realizace donedávna započata. V tomto mezidobí společnost ČEZ vybudovala ono VN vedení v plánované trase, ale bez výškového ohledu na původně plánovaný propustek. Z těchto důvodů bylo nutno projednat věc se SÚS PK jakožto vlastníkem komunikace a ČEZem, přepracovat projektovou dokumentaci (řešení bez propustku) a dohodnout se se zhotovitelem. To proběhlo před dvěma týdny. Zhotovitel byl již podle smlouvy vyzván, aby v díle pokračoval a dokončil jej ve stanovené lhůtě. Pokud se nestane nic nečekaného, bude tedy napojení provedeno do konce tohoto roku.
Ad 2-4 – O odpověď na tyto body požádám kolegu Ing. Duchka z hospodářského odboru. Obecně však nelze než přiznat, že v oblasti péče o zeleň máme stále velké rezervy. Toto je bohužel faktem již mnoho let a zatím se nám nepovedlo najít ekonomicky přijatelný způsob péče o zeleň a její rozvoj. První kroky jsme již udělali. Spolupracujeme s odbornicí v roli koordinátora, máme pasportizaci zeleně a pracujeme na detailním plánu údržby. Naneštěstí rychlá řešení stojí neúnosně mnoho peněz a ta úspornější se obtížněji hledají. Každopádně si uvědomujeme, že stav zeleně ve městě a našich přidružených obcích je v průměru velmi špatný a je třeba co nejdříve přijmout reálné kroky vedoucí k výraznějšímu zlepšení.
Ad 5 – Modré trubky čouhající ze země budou v budoucnu sloužit jako chráničky pro rozvody optické sítě. Naší snahou je využít každé příležitosti, kdy lze v tomto směru rozšířit možnosti nejen města (možnost pronájmu místa pro vlákna providerů atd.) téměř zdarma. Pravdou je, že vyčnívající konce chrániček nejsou žádný estetický šlágr. Zaměříme se na to, aby byly vývody chrániček zakráceny a zapraveny k terénu nebo pod terén tak, aby to trochu vypadalo. To bychom snad mohli stihnout do konce roku plošně po městě.
Ad 6 – Psí defekace na veřejném prostranství je problém, jehož dopady lze hustší sítí košů trochu zmírnit, ale bohužel ne odstranit. Část majitelů psů uklidí po svém zvířeti vždy bez ohledu na infrastrukturu, část majitelů tak učiní jen když se to hodí (jsou vybaveni, koš je po ruce) a bohužel také velmi významná část majitelů není pozitivně motivovatelná. Na tyto lidi platí jenom síla, tedy tlak společnosti, tedy ochota přihlížejících zasáhnout. Ať už přímo (ideální způsob, leč jen pro nebojácné), nebo ohlášením věci a ochotou svědčit. Máte nicméně pravdu v tom, že by stálo za to vyjít snáze motivovatelným pejskařům vstříc. V rámci možností budou v oblasti osazeny nové koše.
Snad jsem Vaše dotazy alespoň z větší části zodpověděl… Děkuji a přeji mnoho zdaru!
Marek Krivda

 Marek Krivda, místostarosta

 • Registrován: 7.11.2017
 • Příspěvky: 3

Re Severní předměstí

2 – Jaká je reálná možnost umístění zpomalovacích prahů na silnici? Z praxe vyplývá, že na hlavních tazích (například ulice Palackého) Policie zpomalovací pruhy zásadně nepovoluje. Tyto mají šanci pouze na místních komunikacích (vedlejší ulice), kde při dobrém zdůvodnění lze doufat v povolení k instalaci.

Já doufám, že tyhle zrůdnosti se už nikde instalovat nebudou.
Kromě ničení aut to jen zatěžuje životní prostředí - prach ze silnice, z brzd a pneumatik, zvýšené emise při podřazování a opětovném zrychlování, hluk atd. Zadarmo není ani jejich instalace, ani jejich údržba. Dovedu si i představit jak je to "praktické" třeba při odstraňování sněhu apod.
Přitom jediný efekt je zpomalení jen na pár metrů, které se v horším případě vícekrát opakuje.
Míst kde mají skutečně opodstatnění je jen pár. Požadavek na jejich umístění právě do "naší" ulice, je jen čiré sobectví.
Nebo si umíte představit, že by byly po celém městě?

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Severní předměstí

Dobrý den přeji!
Děkuji za Váš názor, pane Havlíčku. Kdyby byly retardéry instalované po celém městě, zcela jistě bychom je všichni proklínali. Jak jsem již psal, jejich nasazení je poměrně přísně střeženo policií s odkazem na argumenty jež sám uvádíte. Každý případ je třeba posoudit individuálně a při tom pokud možno pečlivě a opatrně komunikovat s žadatelem (žadateli), abychom zbytečně někoho nerozladili a on se pak nepřidal do tábora těch, kteří jsou proti všemu.
Děkuji a přeji hezký svátek!
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

 • Registrován: 2.5.2017
 • Příspěvky: 9

Re Severní předměstí

... k příspěvku pana místostarosty Krivdy ze dne 14.11.

Děkuji panu Klasnovi za iniciování diskusního tématu „Severní předměstí“ a radě města, že jeho otevření schválila. Téma je velmi široké, pro upřesnění: „Severní předměstí“ je rozsáhlý pás území určený regulačním plánem především pro bytovou výstavbu, táhne se od hlavní silnice vedoucí na Plzeň přes oba markety, obytnou zónu Svatoplukova, dál přes silnici na Dolní Lukavici a přilehlou lokalitu rodinných domků v lokalitě Dolnolukavická, kolmo pak zástavbou RD až ke křižovatce ulic u hřiště ZŠ Na Jordáně- situace viz http://geoportal.plzensky-kraj.cz/tw/ost/gp/upd/doc_changes/ug_file.php?FILE_ID=582&RECORD_ID=1070 .

Pan místostarosta v odpovědi panu Klasnovi (14.11) na dotaz Ad1) uvádí: „Původně bylo totiž zamýšleno, že realizace samotné K3 a napojení na K2 proběhnou současně, tedy hned návazně po podpisu smlouvy s Areou (na OZ Svatoplukova) v roce 2007. Vzhledem k bezvýsledným jednáním našich předchůdců se společností Area nemohla být realizace donedávna započata.“ . Doplňuji fakta. „Smlouvu o budoucí smlouvě kupní“ o bytové výstavbě a následném prodeji pozemků v obytné zóně Svatoplukova za město 16.3.2007 podepsal tehdejší starosta a současný radní pan Mgr. Fornouz, informace má tedy současná rada z první ruky. Společnost Area group neplnila smluvní podmínky ani za jeho (2006-10), ani za mého následného starostování (2010-14). Ve smlouvě se Area zavázala, že do 8 let od podpisu smlouvy (do 16.3.2015) vystaví bytové objekty a infrastrukturu I. etapy výstavby na 1/3 celkového území cca 4,2 ha, ještě v roce 2016 tam nestálo nic. Dne 4.9.2014 písemně doporučila právní kancelář zastupující v této věci město (!stejná kancelář zastupuje město i v současnosti), aby město „z důvodu maximální možné právní jistoty odstoupilo od smlouvy budoucí až v okamžiku uplynutí termínu 16.3.2015 “. K tomu již nedošlo, neboť po podzimních volbách r. 2014 nově zvolená rada města podpořená dalšími členy zastupitelstva zcela obrátila postup města nejen v této věci.

Jelikož jsme doposud neobdrželi žádné konkrétní vysvětlení výše popsaného obratu v jednání města, dovoluji si Vás, pane starosto požádat o odpověď na otázky:

1) Proč město nevyužilo výše uvedené možnosti odstoupit po 16.3.2015 od smlouvy o výstavbě OZ Svatoplukova uzavřené se společností Area group dne 16.3.2007?
2) Proč s ní naopak dne 11.7.2017 uzavřelo Dohodu, ve které upravuje podmínky smlouvy v neprospěch města, prodlužuje termíny výstavby o další roky, přičemž zachovává prodejní cenu pozemků OZ Svatoplukova vysoutěženou v r. 2006, tj.  300,- Kč/ 1m2, až do r. 2032?
3) Proč společnosti Area group město v další Dohodě odpouští smluvní penále ve výši 1,9 mil. Kč za pozdě předanou infrastrukturu zóny RD Dolnolukavická (součást Severního předměstí) ?

Antonín Kmoch, člen ZM Přeštice

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

místostarosta napsal:


Ad1 – Bohužel až po zahájení realizace propojení K2/K3 bylo při vytyčování sítí zhotovitelem (Silnice Nepomuk) zjištěno, že v místě plánovaného propustku je uloženo vedení VN. Původně bylo totiž zamýšleno, že realizace samotné K3 a napojení na K2 proběhnou současně, tedy hned návazně po podpisu smlouvy s Areou (na OZ Svatoplukova) v roce 2007. Vzhledem k bezvýsledným jednáním našich předchůdců se společností Area nemohla být realizace donedávna započata. V tomto mezidobí společnost ČEZ vybudovala ono VN vedení v plánované trase, ale bez výškového ohledu na původně plánovaný propustek. Z těchto důvodů bylo nutno projednat věc se SÚS PK jakožto vlastníkem komunikace a ČEZem, přepracovat projektovou dokumentaci (řešení bez propustku) a dohodnout se se zhotovitelem. To proběhlo před dvěma týdny. Zhotovitel byl již podle smlouvy vyzván, aby v díle pokračoval a dokončil jej ve stanovené lhůtě. Pokud se nestane nic nečekaného, bude tedy napojení provedeno do konce tohoto roku.
Ad 2-4 – O odpověď na tyto body požádám kolegu Ing. Duchka z hospodářského odboru. Obecně však nelze než přiznat, že v oblasti péče o zeleň máme stále velké rezervy. Toto je bohužel faktem již mnoho let a zatím se nám nepovedlo najít ekonomicky přijatelný způsob péče o zeleň a její rozvoj. První kroky jsme již udělali. Spolupracujeme s odbornicí v roli koordinátora, máme pasportizaci zeleně a pracujeme na detailním plánu údržby. Naneštěstí rychlá řešení stojí neúnosně mnoho peněz a ta úspornější se obtížněji hledají. Každopádně si uvědomujeme, že stav zeleně ve městě a našich přidružených obcích je v průměru velmi špatný a je třeba co nejdříve přijmout reálné kroky vedoucí k výraznějšímu zlepšení.
Ad 5 – Modré trubky čouhající ze země budou v budoucnu sloužit jako chráničky pro rozvody optické sítě. Naší snahou je využít každé příležitosti, kdy lze v tomto směru rozšířit možnosti nejen města (možnost pronájmu místa pro vlákna providerů atd.) téměř zdarma. Pravdou je, že vyčnívající konce chrániček nejsou žádný estetický šlágr. Zaměříme se na to, aby byly vývody chrániček zakráceny a zapraveny k terénu nebo pod terén tak, aby to trochu vypadalo. To bychom snad mohli stihnout do konce roku plošně po městě.
Ad 6 – Psí defekace na veřejném prostranství je problém, jehož dopady lze hustší sítí košů trochu zmírnit, ale bohužel ne odstranit. Část majitelů psů uklidí po svém zvířeti vždy bez ohledu na infrastrukturu, část majitelů tak učiní jen když se to hodí (jsou vybaveni, koš je po ruce) a bohužel také velmi významná část majitelů není pozitivně motivovatelná. Na tyto lidi platí jenom síla, tedy tlak společnosti, tedy ochota přihlížejících zasáhnout. Ať už přímo (ideální způsob, leč jen pro nebojácné), nebo ohlášením věci a ochotou svědčit. Máte nicméně pravdu v tom, že by stálo za to vyjít snáze motivovatelným pejskařům vstříc. V rámci možností budou v oblasti osazeny nové koše.


Ad křižovatka - Chtěl jsem poznamenat, že je škoda, že se nevyužila doba uzavírky v Dolní Lukavici, kdy je na křižovatce výrazně nižší provoz, ale tenhle týden už se tam zase začalo dělat, tak se to snad stihne.

Ad zeleň - A má město vytyčené nějaké termíny, ve kterých se zlepšení situace má projevit?

Ad optická síť - To je poměrně zajímavá informace. V jaké fázi rozpracovanosti se síť nachází a jsou nějaké milníky pro její uvedení do provozu/pronájem provozovatelům?

Ad psi - Sám jsem se přesvědčil, že přímá konfrontace výrazný výsledek nepřinesla, v několika případech už jsem se o ni pokusil a odpovědí mi bylo pokrčení ramen případně doporučení, abych se staral o svoje věci.

Naposledy upravil: petkla (2.1.2018 13:48:55)

8 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

Ke zprovoznění křižovatky K2/K3 bych měl několik poznámek. Asi tu budu za rejpala, ale přesto doufám, že jsou to všechno věcné připomínky.

1) Ve směru od ulice Sv. Čecha zůstala u parku značka pro slepou ulici.
2) Ve stejném místě jsou na obou stranách křoviny, které zasahují do vozovky.
3) Na nové křižovatce nejsou spáry v dlažbě vysypané pískem a to v obou nově vybudovaných rozích a na upraveném nájezdu na starém chodníku (u parku).
4) Bylo by dobré zapnout osvětlení v nové ulici, večer už je hojně využívaná.
5) Po dokončení byla křižovatka neuvěřitelně zabahněná. Teď už se to poněkud rozjedilo a smylo sněhem, přesto si myslím, že by se po stavebnících mělo požadovat předání čistého díla.

9 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Severní předměstí

Zdravím Vás, pane Klasno a přeji úspěšný rok 2018!
Nejdříve se s dovolením vyjádřím ke dříve položeným otázkám. Tedy k zeleni a vytyčeným termínům, kdy by se zvýšená péče měla projevit. Doufám a pevně věřím, že letos se to projeví. Minimálně proto, že na sezónu najmeme člověka výhradně na péči o zeleň (vyjma trávníků). V loňském a předloňském roce jsme například nadstandardně investovali do prořezávek starých stromů, což bylo již nutné, ale bohužel to není moc vidět. Dále k optické síti města a možnostech rozvoje – zatím má město optická vlákna pouze pro interní potřebu (propojení městských objektů, kamery…). Nějaké chráničky jsou již pronajaté provozovatelům, většina potenciálu chrániček ale je stále volná. Místo v chráničkách pronajímáme na základě konkrétního požadavku a konkrétní situace (dochází například ke směnám místa v chráničkách vzájemně, k recipročnímu plnění v podobě opravy chodníku atp.). Do budoucna se dá uvažovat o dalším využití pro občany města, ale nevidíme roli města v přímé konkurenci poskytovatelů připojení. A na konec prvního bloku ke psím exkrementům – ano, často přímá konfrontace nemá okamžitý efekt (ne že by neměla vliv!). Pak by asi bylo občansky nejsprávnější posoudit míru vnímavosti onoho nedbalce, a pokud je to vyloženě špatné, dotáhnout věc k oznámení přečinu městské policii a podpořit ho osobním svědectvím. Nástroje tu jsou. A to prosím neberte tak, že dělám chytráka. Sám se často trápím tím, že jsem v tom či onom případě měl jednat jinak, měl být statečnější, neměl být líný… Ten lidský rozměr asi všichni vnímáme. Zároveň ale vidíme, že když nepřitvrdíme, nepovede to nikam, kde bychom chtěli být. A tady to máme…
Teď s dovolením přejdu k situaci na komunikaci K3. Obecně musím vyhodnotit, že stavba se nám nečekaně a výrazně protáhla především díky již dříve diskutovanému vedení VN. Tento časový posun způsobil přesun lidí na jinou stavbu a následné komplikace. K jednotlivostem - značka pro slepou ulici již je sejmuta, křoviny v těsném okolí vozovky budou upraveny v dohledné době. Nedosypané spáry jsou nám známy a řešíme je se zhotovitelem v rámci drobných nedodělků. Ke dnešnímu dni by mělo být spuštěno regulérní osvětlení ulice. Co se týče nedostatečně uklizené vozovky, k tomu došlo při vyklízení staveniště 22. 12. odpoledne. Vzhledem k našemu tlaku na dokončení stavby a časové tísni zhotovitele stran svátků atd. došlo k tomu, že vše nebylo provedeno k naší spokojenosti. Víme o tom a se zhotovitelem řešíme ještě také vyklizení betonových trubek atd. Po úplném dokončení akce by snad vše mělo být v pořádku.
Na závěr Vás chci ujistit, že Vaše příspěvky shledávám konstruktivními. I kdyby v nich byla jistá míra pozitivní rýpavosti, je to slušná cena za to, že nás případně upozorníte na něco, co uniká naší pozornosti a můžeme s tím pracovat.
Děkuji za Vaši aktivitu a přeji mnoho zdaru!
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

10 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

Děkuji za odpovědi a akce s nimi spojené. A také děkuji za pár minut života navíc, protože spojení "jistá míra pozitivní rýpavosti" mě upřímně rozesmálo.

Přeji úspěšný nový rok Vám i celému zastupitelstvu.

11 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Severní předměstí

Vážení občané…
V horizontu několika málo dní dostanou obyvatelé ulice Na Borech do schránky dopis, v němž jim oznamuji špatnou zprávu. Obdrželi jsme obsílku správce plynovodů (společnost innogy), podle níž jsme povinni pod hrozbou velmi vysoké pokuty odstranit stromy, které rostou v ochranném pásmu plynovodu (1m od potrubí). Má se tak stát do konce tohoto období vegetačního klidu. Jedná se o všech deset stromů rostoucích v ulici Na Borech po levé straně, stojím-li zády k obchodním domům. Věc jsem samozřejmě prověřil a bohužel musím potvrdit, že je to podle všeho tak jak tvrdí.
Těžko se dnes dopátráme, kde přesně došlo k chybě, byť je jasné, že tento stav zdaleka není ideální a nebyl ani plánován projektem. Troufám si však tvrdit, že se dnes věnujeme kontrole a přebírání staveb daleko více, než tomu bylo v minulosti.
Vzhledem k tomu, že druhou variantou by bylo přeložení plynovodu, což je nákladově zcela nereálné, byl jsem bohužel nucen podvolit se podmínkám plynařů. Během měsíce února budou tyto stromy pokáceny. Obyvatele ulice jsem vyzval k diskusi nebo reakci na téma nové výsadby. Stromy tam již nevysadíme, ale keře mohou být. To je ale poměrně široký pojem, takže bych ocenil názory rezidentů. Za tuto nepříjemnost se dotčeným občanům jménem města omlouvám.
Děkuji za pochopení…
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

12 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

Budou letos opět kontejnery na trávu/listí? Pokud ano, od kdy? A znovu pokud ano, neuvažovali jste o větším počtu? Ten co byl například na křižovatce V Háječku - Luční byl loni téměř neustále plný. Případně existuje nějaký seznam míst, kde budou?

13 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Severní předměstí

Dobrý den přeji!
Kontejnery jsou rozmisťovány v těchto dnech. Pokud tam již nestojí, bude tam stát do pátku. Zahajujeme druhou sezónu s nasazením 7 kontejnerů (nad rámec toho, co dosud - to stále funguje) a opravdu se začíná ukazovat, že by jich mohlo být i víc. Provozovatel kompostárny a svozu již bohužel nemá víc kontejnerů, které by mohl nasadit. Prověřujeme možnost pořídit z dotací nějaké kontejnery do vlastnictví města. Zatím ale nemohu nic slíbit. Mapku s rozmístěním kontejnerů najdete v horizontu dní v sekci http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/trideni-odpadu/...
Děkuji a přeji mnoho zdaru!
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

14 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

Děkuji za odpověď.

15 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

Tlumočím prosbu zde neregistrovaných obyvatel: Prosíme o opravení lanové houpačky v parku na rohu Slunečná/Palackého, je prověšena až téměř na zem. Díky!

16 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

petkla napsal:

Tlumočím prosbu zde neregistrovaných obyvatel: Prosíme o opravení lanové houpačky v parku na rohu Slunečná/Palackého, je prověšena až téměř na zem. Díky!


Děkujeme za úpravu.

17 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

Chtěl bych se zeptat, jak to momentálně vypadá s úpravami regulačního plánu. Je nějaká šance, že se budou v roce 2019 schvalovat, takže by bylo možné zase legálně postavit u domu pergolu (pokud tedy tato úprava bude součástí změn)? Už má město něco na stole, nebo je to pořád u architektů?

18 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Severní předměstí

petkla napsal:

Chtěl bych se zeptat, jak to momentálně vypadá s úpravami regulačního plánu. Je nějaká šance, že se budou v roce 2019 schvalovat, takže by bylo možné zase legálně postavit u domu pergolu (pokud tedy tato úprava bude součástí změn)? Už má město něco na stole, nebo je to pořád u architektů?


Opravdu neexistuje žádný výhled nebo plán, jak ta změna bude postupovat?

Příspěvky [ 18 ]


Stránky
první předchozí
ze 1
další poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 22. 5. 2022, 12:44:04

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací