A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Diskuzní fórum města Přeštice

Pokud nejste přihlášen, můžete pouze číst. Pro psaní příspěvků se přihlaste nebo zaregistrujte na registrační stránce.

Stránky
první
ze 4
poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Příspěvky [ 26 až 50 z 90 ]


26 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.5.2017
 • Příspěvky: 9

Re Všeobecná diskuse

... k odpovědi pana starosty kolegovi Ing. Waltovi dne 16.11.

Pane starosto, kostlivce nám a veřejnosti tajíte už přes tři roky, ačkoli jste je měl pojmenovat bez zbytečného odkladu. Oddalováním stupňujete spekulace a nedůvěru u části veřejnosti, v zastupitelstvu navíc pochybnosti při rozhodování o závažných městských záležitostech. Znovu Vám navrhuji, abychom společně a veřejně, až konečně jasně řeknete, o co jde, Vámi zmiňované propadáky projednali.

K novému strategickému plánu města- oceňuji především jeho komunitní a koncepční způsob zpracování, je bezesporu kvalitnější a detailnější než plán předchozí. Strategické výstupy však v naprosté většině vycházejí právě z toho zaprášeného strategického plánu z r. 2006, který v minulosti vždy dobře posloužil svému účelu, i při získávání dotací.

S potřebnou rekonstrukcí restaurace a všech s ní spojených stavebních úprav souhlasíme patrně všichni, to nemuselo trvat tři roky. První problém vidím v tom, že nám- zastupitelům i veřejnosti bylo radnicí prostě oznámeno, že spolu s restaurací město na své náklady vybuduje i vlastní minipivovar. Bez diskuse o jiných alternativách využití prostor bývalého klubu mládeže. Nejen já si myslím, že např. zachování malé multifunkční klubové scény by mohlo mít pro všechny přeštické obyvatele větší přidanou hodnotu než minipivovar, navíc z veřejnosti mohl vzejít návrh nejlepší.
Druhý problém je ten, že radnice zastupitelstvu podala technické informace až v době, kdy už bylo dílo hotovo, ekonomickou analýzu kolega Walta marně požadoval dva roky.
Třetí problém je ten, že rada města nedostatečně zveřejnila jen to, že hodlá pronajmout „nebytové prostory v čp. 311“, až po rozkliknutí upřesnění „pro provozování restaurace a minipivovaru“. Nezveřejnila však to podstatné, že tehdy rozkopaná restaurace bude kompletně zrekonstruována a pivovar nově vybudován za peníze města. Takto „poptaný zájem“ určil výši současného nájemného, která je srovnatelná s nájemným předchozí provozovatelky restaurace Peklo. Ta ale investovala sama, o novém pivovaru za městských 5 milionů mohla jen snít.
Čtvrtý problém je text nájemní smlouvy, kterou město s provozovatelem pivovaru uzavřelo na 10 let, aniž by ten splnil podmínky poptávky vypsané radou města. Smlouva pak umožnila plynule přejít z tohoto původního formálního vítěze poptávky na současného provozovatele s.r.o., stejně tak umožňuje v budoucnu přejít na další jinou osobu.
Pátý problém je, že méně napadnutelný je standardní postup prodloužení smluvního termínu dokončení díla, jestliže k němu došlo z nepředpokládatelných důvodů, než prominutí platné smluvní pokuty ve výši 2 mil. Kč ze stejných důvodů. Termíny z kontrolních dnů a technických rad na tom nic nemění, pan kolega Walta není ten, kdo by se měl stydět.

K Vašemu „udávání Města“- pane starosto, prosím važte silná slova. Náš další postup, schválíte-li Dohody se společností Area group s.r.o. o převodu cca 11 ha městských rozvojových pozemků, kdy podle našeho názoru vzniknou městu škody velkého rozsahu, jsme několikrát veřejně a písemně avizovali. Ztotožňuji se s komentářem, kterým Vám na rozporuplnost Vašich slov odpověděl můj bratr Karel v diskusním příspěvku 16.11.

V posledním odstavci souhlasím s panem starostou potud, že by měl mít kolem sebe tým schopných a důvěryhodných lidí. Je však věcí politické kultury, jestli volební manažer jeho strany má být zrovna nejvyšším městským úředníkem užívajícím ochrany služebního zákona nebo by mu spíše slušelo účelově nově zřízené místo vedoucího kanceláře starosty. Trapnost je to nepřiznat.

Antonín Kmoch, člen ZM Přeštice

Naposledy upravil: Antonín Kmoch (20.11.2017 15:33:38)

27 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

starosta napsal:

Vážený pane Kmochu,
Dovolím si reagovat na Váš příspěvek ze 16.11.2017. O důvodech, které mě vedly ochudit diskusní téma v tomto fóru o téma Area, jsem psal už několikrát. .......
Nezdá se vám to všechno podivné? Mně ano.

Karel NaxeraVážený pane starosto,
k Vašemu příspěvku z 20.11.2017./jeho úvod a závěr přikládám/
První odstavec nekomentuji, veřejnost sama musí posoudit, zda-li vedení města svými opatřeními rozhovor s ní spíše rozvíjí, nebo se mu naopak vyhýbá tím, že zavírá komunikační kanály.
Říkáte že Vám uniká co bylo důvodem našich aktivit, dosud např. směrem k MV ČR. No to je prosté, vždyť jste přece všechny materiály s tím spojené četl/i, slyšel/i jste to nesčetněkrát. Všechno jsme vám oznámili, ústně i písemně , veřejně, s předstihem, opakovaně. Lze doložit!
Nevím, co mám rozumět pod pojmem "zpochybňovat zastupitelstvo". Já zpochybňuji některá jeho, podle mě pro město velmi závažná, rozhodnutí.
Letecky o nich:
- bez právního důvodu dvě městem prominuté pokuty (ze smluv vyplývající), první ve výši 1,9Mio a druhá ve výši 2,0Mio Kč,- (nebo její část, v případě dohody).
- Chystaný prodej 42.000m2 měst. staveb. pozemků za cenu o 400 až 700,-Kč/m2 nižší než stejné pozemky již prodané a k prodeji zamýšlené. Tato "fešácká" cena nově garantována do r. 2032?! Tj. od podpisu smlouvy, tuším že v r. 2007, stejná cena pozemků po dobu čtvrt století. Takto strnule se na trhu nemovitostí chová cena nepoptávaných pozemků v hornídolní , nikoli stavebních pozemků v 7-mi tisícové obci s rozšířenou působností, 20km od krajského města, na hlavním silničním tahu Praha -Bavorsko , uprostřed Evropy.
- Prodej co do polohy nejhodnotnějších a jedinečných cca 7ha rozvojových pozemků v širším centru města a to v celém jejich rozsahu , nevratně. Za cenu stanovenou, z hlediska realitního trhu a uvažování, pochybnou konstrukcí. Cena zde však není rozhodujícím faktorem !!! To by byl velmi povrchní a zjednodušující pohled. Podstatou věci je, že jejich prodejem se  znemožní městu určovat a ovlivňovat stavební aktivity na těchto pozemcích podle svých potřeb. Jakákoli příležitost v budoucnu může být zmařena, protože nebude to město, kdo rozhodne, jestli se záměr na těchto pozemcích uskuteční či ne. Město tím samo sebe vyřazuje ze hry, bude jen přihlížet. Napořád! Rozhodnutí o prodeji zvláště těchto pozemků, v současné době a s ohledem na dlouhodobý urbanistický rozvoj města, považuji za skandální. Odpovědnost každého, kdo pro to zvedl ruku, je mimo diskuzi.

Na okraj méně vážně, k  nekalým piklům. Poskytnutí informací není nevyžádané poučování. Je to v zájmu maximální objektivity projednávané kauzy a legální právní postup. Soud může zohlednit jenom to, co je mu řečeno a předloženo. Paní soudkyně dozajista ví sama nejlépe, co je a co není relevantní. Co může přijmout a co ne. "Poučovat" se nechá asi stěží. Zbytečně se znepokojujete.
K Vaší hypotéze o mém údajném vztahu k právníkům města. Kritiku navrhovaných právních postupů nelze automaticky vykládat jako nedůvěru k těm, kteří je koncipovali. Nedůvěra a kritika jsou dvě různé! věci. V nedůvěru se to však může změnit, pokud zvolené postupy dotyčný nedokáže nebo odmítá veřejně obhájit a přesto je stále prosazuje, řekl bych, silou "úřadu mu svěřeného". Ale takovou silou disponují jen politici řádně zvolení, ne právníci ani jiní poradci. Ti pouze radí, o prezentaci a obhajobě svých rad nerozhodují. Rozhoduje zadavatel.
S pozdravem
Karel Kmoch

28 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 6.2.2017
 • Příspěvky: 10

Re Všeobecná diskuse

Dobrý den, pane starosto,
předem děkuji za odpověď. Považuji za důležité reagovat.
Kostlivci – pokud jste k dnešnímu dni žádného nezveřejnili, ačkoliv jste k tomu byli veřejně opakovaně vyzývání, je mi stále s podivem, že opakovaně píšete, jak někde jsou. A ono stále nikde nic. Rozhodně jste měli dostatek času je zveřejnit. Pokud tři stejnověrci ani do tří let nic nezveřejní, nechť si udělá obrázek každý sám. Možná byste alespoň mohli začít vytahovat své kostlivce, a že jich začíná být. Aby konečně byli ve prospěch města vyřešeny
Ke spasitelství – je mi trapné, ale pregnantně řečeno jedná se o dvojsmysl. Ale pokud si vážně myslíte, že se jako spasitel cítíte, to si už musíte probrat sám se sebou. Já jen, že takový lidé rozhodně sami sebe za spasitele nepovažovali. A tato republika jich rozhodně měla několik.
Ke strategickému rozvojovému plánu – nemohu za to, že jste nesledoval jednání zastupitelstva, které tento dokument schvaloval. Můj přístup k práci na tomto dokumentu byl, ne mnou komentován – a byť to dělám velmi nerad, tak s  ohledem na Vaše invektivy, jsem nucen - můj přístup byl hodnocen kladně a to dokonce veřejně. Dále mé připomínky byly ještě před schválením dávno zapracovány v připomínkovém řízení. A pokud nemám výhrady, nevidím důvod, proč bych měl vystupovat.
Dále tento předchozí plán končil jen svoji dráhu životnosti. Na novém vedení pouze bylo zajistit nový.
K minipivovaru – to že se nechováte i v tomto případě jako řádní hospodáři, jsem přesvědčen. Rozhodně jste nedokázali nikomu předložit jakýkoliv finanční záměr. Ač jsem ho po Vás mnohokrát žádal. Vše se dělalo chaoticky a za pochodu. Nezapomenutelné je rozhodně hledání optimální cesty z restaurace na WC, což bylo projednávané na pracovním zastupitelstvu.
Rozhodně nemám potřebu plakat, to jsem v životě nedělal, ale na nehospodárnost je třeba poukazovat. A to se samozřejmě nejedná jen o minipivovar. S pozemky je to ještě horší.
Je pro mě s překvapením, že u hledání vhodného nájemce nešlo o žádnou soutěž. Protože jsem si vyžádal zadání a nabídky, musím rozhodně říci, že o soutěž se jednalo. Ale pokud opakovaně tvrdíte, jak sám říkáte po sté, že se nejednalo o žádnou soutěž = jediná odpověď tím pádem musí být - ono to bylo dopředu pro nájemce připravené a ono jakési hledání nájemce byla zřejmě jen zástěrka. Vycházím tedy z toho, když na tom takto trváte. Ať je po Vašem. Ohledně vaření piva, nebyl jsem to já, kdo se veřejně chlubil v Přeštických novinách, že pivo vařit neumí. Takže si, prosím, uvedené noviny nalezněte a přečtěte si to. Což mj. potvrzuje jejich nabídku, ze které také vyplývá, že pivo neumí vařit.
Pivo jsem ochutnal. Asi máte špatné informátory. Popřípadě už nemusíte kvůli tomu zde denně vysedávat a čekat, zda se ukážu. Kromě jiného jsem si vše prošel od střechy po sklepy. Takže přehled mám.
Realizace minipivovaru (dodatek s prodloužením termínu dokončení díla) – stávající zákon o zadávání veřejných zakázek je sice možná mladý ale ne hloupý. Navazuje na předchozí zákony o veřejných zakázkách zejména s ohledem rozvoj jeho potřeb. Pokud tak rozhodně nechce, aby docházelo k svévolné manipulaci zejména u realizace zakázek. Město v zadávacím řízení soutěže uvedlo všechny známé náležitosti k zdárné realizaci. Všichni účastníci byli s tímto obeznámeni. Hodnotícím kritériem určení vítěze byla jeho nejnižší nabídková cena a ne termín dokončení díla viz. bod 8 výzvy k podání nabídek. Takže pokud by druhý v pořadí navrhl kratší termín dokončení díla, do hodnocení není možné tento návrh uchazeče zahrnout. Pokud by naopak navrhl delší termín dokončení díla, byl by vyloučen, protože termín dokončení byl součástí výzvy k podání nabídky viz. bod 12. a prodloužením by došlo k nesplnění podmínek dané zadavatelem = městem. Během stavby vznikly objektivní problémy, které nebyly dopředu známy. A protože je nikdo dopředu nevěděl, nemohl nikdo podat jinou nabídku. Z důvodu vzniku objektivních podmínek, lze prodloužit termín dokončení díla. Kromě výše uvedeného i smlouva uzavřená na tuto skutečnost pamatuje – viz. hlava II, odstavec 3.
Tato stavba měla mít totiž dva dodatky. První na termín prodloužení termínu díla, a druhý zahrnující více a méně práce.
Dílčí termíny plnění – samozřejmě ty jsou součástí každé stavby. Pokud mají být termíny závazné, mají být i vymahatelné. U této stavby byl jednoznačně závazný a vymahatelný pouze termín dokončení díla. Ze smlouvy daný = 31.3.2017. Ostatní termíny, o kterých se zmiňujete, mají pouze a jen podpůrný charakter pro zdárné dokončení díla. Město nebo zhotovitel si prostřednictvím stavebního deníku upřesňují, jaké termíny z pohledu dalších navazujících potřeb mají být plněny. Nejsou ale vymahatelné.
Nevymahatelnost neplněním termínů jste nakonec potvrdil i Vy předložením návrhu na odpuštění sankce za překročení termínu dokončení díla. Jinak řečeno, odpuštěním sankce ztratil opodstatnění zejména termín dokončení díla a pro Váši informaci i ostatní termíny. Takže opakované neplnění termínů, jste vy návrhem na odpuštění sankce tuto skutečnost legalizoval = termíny se na této stavbě nemusí dodržovat. To, že alespoň k jakémusi plnění docházelo, bylo rozhodně díky Ing. Havlíčkovi, který asi na stavbě i spal. Rozhodně se ale nemohl o nic závazně opřít. Stačí si přečíst protokol o předání a převzetí stavby – soupis vad a nedodělků …- termín jejich odstranění byl stanoven na 24.7.2017. V době konání zastupitelstva 5.10.2017 všechny vady a nedostatky ještě nebyly odstraněny. Většího komentáře není třeba.
Moje žádosti o poskytování informací – jednoznačně vyplývají ze skutečnosti, že poskytováním informací se ve velkém měřítku bráníte nebo je viz. jednání zastupitelstva chybně poskytujete. Jsem nucen o ně opakovaně nejen emailem žádat. A protože už mě hra na schovávanou nebaví, raději o ně žádám oficiálně. S materiály se samozřejmě řádně seznamuji.

Dále nikoho neohrožuji. Nebuďte tak neustále vztahovačný. Jen dokáži nesouhlasit například s Vámi a předstíraným hospodařením s pozemky. Stojím si za svými názory a veřejně je i tak prezentuji. A neschovávám se, jako vy, za nekomunikaci s občany například zrušením diskuzního fóra. Na diskuzním fóru se neprojednávala rozhodně žádná strategie ohledně soudu. Naopak rozumové návrhy a doporučení, která stejně byla všeobecně známa a nebo viz. v PN zveřejněný článek pana JUDr. Balouna, který jste Vy mj. nazval blábolem, než aby ste se jím zabýval. Navíc od počátku jste jiné než smírčí řešení za každou cenu nechtěl. Jakýkoliv jiný názor Vám byl cizí.

Volby (demokracie) – sice nakrásně píšete o zastupitelské demokracii v Přešticích. Asi si i slovo demokracie umíte i vygooglovat. Rozhodně se ale podle toho nechováte. Mj. jak výše popisuji. Zrušením diskuzního fóra o pozemcích jste důsledně zabránil veřejné názorové debatě. Přitom jiné řešení než smír jste nenavrhl. Takže dopředu se vědělo, jakým směrem se bude řešení ubírat. Raději jste svoje řešení povýšil nad veřejný názor. Dále pod Vaším vedením a i přičiněním nemá Občanský hlas žádného zástupce ve výborech ani komisích. Přestože jsme opakovaně Vás s kolegou Mgr. Kmochem osobně žádali o zastoupení navržených zástupců z Občanského hlasu alespoň do komisí. Domnívám se, že k něčemu podobnému v tomto městě ještě nikdy nedošlo.

Dále nikoho jsem nikdy nikoho nenazval komediantem. Pokud tak zveřejněte, prosím, kdy a kde.

K panu tajemníkovi Bc. Kokoškovi – nepíši o něm žádné trapnosti, jen zdůrazňuji, za jakých trapných okolností jste si svého spřízněnce dosadil do funkce tajemníka. A že to je trapné, o tom jsem jistě nejen já sám přesvědčen.

Přeji hezký den.
Petr Walta
zastupitel.

29 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Vážený pane místostarosto Krivdo,
dne 14.11.2017 jsem Vás osobně PODRUHÉ (poprvé již 27.6.2017) v této webové diskuzi vyzval, V SOULADU S PRAVIDLY TOHOTO DISKUZNÍHO FORA , KTERÁ ODSOUHLASILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA PŘEŠTICE A JE TUDÍŽ POVINNO SE JIMI ŘÍDIT, JEDNOTLIVĚ I JAKO CELEK, abyste občanům uspokojivě vysvětlil rozdíl navrhovaných prodejních cen pozemků ve vlastnictví města.
Nebudu se opakovat, každý si může podrobnosti přečíst ve jmenovaných příspěvcích na něž výše odkazuji.

Věřím, že jako druhý nejvýše postavený politický činitel města jste si plně vědom, že součástí Vašeho mandátu je rovněž respekt k závazkům, které vedení města přijalo vůči občanům. Tedy i odpovídat podle pravidel diskuze a tím informovat veřejnost.
Doufám, že tato JIŽ TŘETÍ žádost o vysvětlení Vašeho postoje v uvedené problematice Vás přiměje k adekvátní odpovědi , kterou zároveň vyvrátíte případné domněnky, že se vyhýbáte povinnostem vyplývajícím z Vaší odpovědné funkce a porušujete tak princip mandátu.

S pozdravem
Karel Kmoch

30 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Všeobecná diskuse

Dobrý den, pane Kmochu!
Informace ve zmiňovaných záležitostech jsou podávány neustále dokola, takže jsem se zdráhal uvěřit, že by Vaše lamentace znamenala něco více než zlovolné furiantství. Pokud jsem se ve Vás mýlil, velice se omlouvám. Přestože podle absence reakcí publika není kromě Vás mnoho dalších, kteří vidí problém ve Vámi popsaném tématu, investuji čas do dostatečně podrobného popisu důležitých faktů. Historie prodeje pozemku č. 238/7 o výměře 2761 m2 , orná půda, v k.ú.Přeštice sahá do roku 2016, kdy 16.6. zastupitelstvo města na základě zájmu o koupi z několika stran vyhlásila záměr prodat pozemek. Reagovaly 3 subjekty a rada města rozhodla vyhlásit mezi nimi soutěž o cenu, přičemž minimální nabídka byla stanovena na 850.- Kč/m2. To byla totiž nejvyšší částka, kterou jeden z oněch 3 subjektů nabídl (ostatní dva nabízeli po pětistovce). Troufnu si říci, že už to nebyla svého času špatná cena za kus nezasíťované louky. Nicméně vítězem se stal subjekt s cenou 1.000.- Kč/m2 a právě tomuto subjektu rada doporučila pozemek prodat. Zastupitelstvo prodej schválilo a poté nastalo bohužel poměrně dlouhé období, ve kterém kupující řešil financování a další interní záležitosti, aby nakonec od podpisu smlouvy odstoupil. Na okraj - poučeni také tímto zážitkem dáváme v poslední době do záměrů také časové ohraničení, dokdy má kupující podepsat smlouvu a zaplatit. V té chvíli jsme mohli nabídnout pozemek druhému v pořadí, ale díky časové prodlevě a registrovanému opožděnému zájmu dalších podnikatelů, doporučila rada zastupitelstvu zveřejnit nový záměr prodeje s minimální cenou ještě znatelně vyšší, než byla posledně vysoutěžená. Na prodej jsme totiž nespěchali, takže jsme si mohli dovolit nasadit cenu poměrně vysokou. A opět potvrzuji, že částku 1.170.- Kč/m2 jsem v podkladech pro radu navrhl já a přes radu se jako doporučení dostala na zastupitelstvo, které ji schválilo a já osobně jsem přesvědčen, že dobře udělalo. Je to totiž za daných okolností velmi dobrá cena. Toto číslo bylo zkrátka mým odhadem kompromisu mezi velmi dobrou cenou pro nás a přijatelnou cenou pro kupujícího (aby to zase nebylo neprodejné). Pokud narážíte na to, že bychom měli mít znalecký posudek, pak si přiznejme, že by to byl ideál. Bohužel to ale stojí peníze a čas, které se ne vždy vyplatí utratit. Obzvláště ne v situaci, kdy je téměř 100% jisté, že odhad bude o dost nižší, než stanovená cena. Na závěr novinka – pár měsíců to trvalo, ale kupec se našel a zastupitelstvo na svém prosincovém zasedání schválilo prodej pozemku za 3.230.370.- Kč bez DPH.
Dále k akci OZ Svatoplukova ve stručnosti: V roce 2006 zastupitelstvo schválilo a tehdejší starosta Kmoch podepsal podmínky soutěže, která obsahovala výstavbu infrastruktury (s plánem předat ji poté do majetku města) a cenu pozemků za m2. Nejvýhodnější nabídku podala Area Group s.r.o. s cenou 300.- Kč/m2 pozemků. Poté schválilo zastupitelstvo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní s vítězem soutěže. Tato smlouva je dosud platná, neboť nenabyla účinnosti dohoda, kterou výše zmiňujete. Za cenu 300.- Kč/m2 se tedy opravdu necítíme být odpovědni. Důvody, jež vedly k nutnosti uzavřít tuto dohodu je možné vyčíst z její preambule, kterou si zde dovolím citovat:
„Preambule

1. Dne 16.3.2007 uzavřely smluvní strany smlouvu o budoucí smlouvě kupní na základě výsledků soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej pozemků ve vlastnictví budoucího prodávajícího k zastavení lokality „Obytná část Svatoplukova“ dle regulačního plánu „Rozvojová zóna Přeštice – Severní předměstí“ (dále též jen „SoBS ze dne 16.3.2007“).

2. S ohledem na změnu faktických a zejména pak i právních poměrů, které předcházely uzavření této smlouvy, s ohledem na pochybnosti stran ohledně možných účinků SoBS ze dne 16.3.2007 a případných vzájemných nároků, které vznikly v souvislosti s částečným plněním dle SoBS ze dne 16.3.2007, jakož i s přihlédnutím k nové soukromoprávní rekodifikaci, dohodly se strany na tom, že se obsah a vzájemná práva a závazky z původní SoBS ze dne 16.3.2007 změní touto novou dohodou, která bude i nadále v intencích, které umožňuje zákon č. 89/2012 Sb., vycházet jak z výsledků soutěže o nejvhodnější návrh, tak i z nově vzniklých okolností, aby strany předešly do budoucna možnému sporu a újmám na jejich majetku, a aby svá dosavadní vzájemná práva ze SoBS ze dne 16.3.2007 urovnaly a docílily vzájemné právní jistoty.“

Tyto řádky obsahují vše. Na závěr si dovolím zmínit, že mi stále uniká, na co se snažíte poukázat. Na to, že jsme šikovní a umíme prodat pozemek za dobrou cenu, nebo na to, že se nám v rámci možností daří úspěšně řešit zděděné maléry z minulosti, kdy potažmo měl na chod věcí zásadní vliv Váš pan bratr? Ale již dávno jsem pochopil, že není třeba se těmito kuriozitami příliš vyčerpávat…
Přeji hodně zdraví!
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

31 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Všeobecná diskuse

Dneska jsem se dostal ke shlédnutí záznamu z prosincového zasedání zastupitelstva a pro uši to byl bohužel nepěkný zážitek, protože kvůli nějaké technické závadě (zřejmě) je celý záznam provázen nepříjemný bzučením. Chtěl bych proto do budoucna poprosit o dvě věci:
1) Lepší kontrolu techniky před zasedáním, aby se takové nepříjemné situaci předešlo.
2) Podávání mikrofonu řečníkům z řad diváků (což chápu, že se v proudu diskuze snadno přehlédne). Protože v diskuzi o neziskových organizacích nebylo bohužel polovinu doby vůbec zřejmé, o čem je řeč.
Děkuji.

32 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Všeobecná diskuse

Dobrý den přeji!
Zvuk se na posledním záznamu opravdu velmi nepovedl. Svoji roli jistě sehrálo, že tam byl jiný zvukař než býval na většině předchozích zasedáních zastupitelstva. Požádal jsem již paní Míškovou, aby se na to příště zaměřila a s novým zvukařem vychytali mouchy. Doufám, že příště to bude lepší.
Děkuji a přeji zdar!
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

33 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Vážený pane místostarosto,
dlouho jsem váhal, po tom co o sporných kauzách bylo již napsáno a řečeno mnohé, mám-li reagovat na Váš příspěvek z 5.1.2018. Zpracovat souhrnný a srozumitelný komentář ke všem těmto kauzám, aby zájemce získal přehled a posoudil třeba i to, jestli a jak se jej rozhodnutí v budoucnu dotknou, jaký mohou mít dopad např. na tržní cenu jeho nemovitého majetku v důsledku ztráty rozvojových pozemků města apod., to by vyžadovalo mnoho času, úsilí, a vydalo by to na mnoho stran textu. To je o něčem jiném než sloupek do novin. Takže proč se opakovat, říkal jsem si.
Poté však, co jsem si přečetl i Vaše dva články v PN 2/2018 , jsem usoudil, že nechat to vše bez povšimnutí by nebylo k obecnému prospěchu věci. Takže jen sloupek na web.
K článku v PN 2/2018 "Pepku,...... ". Bohužel, nasupené napadání , prostoupené pokusy o vtipkování , místy s jediným cílem, zlehčit a zesměšnit oponenty laciným komentářem, je převážně jen vzteklou trapností, nikoli bystrým pohledem na aktuální události a pracovní agendu zastupitelstva. Neomalené urážky hulvátského žargonu, jimiž s nepřehlédnutelným gustem častujete Vaše kolegy zastupitele, nevypovídají nic o těchto zastupitelích, zato však mnohé o Vašem mentálním nastavení a přístupu ke kritické diskuzi nejen.
Urážka může probudit, když ostatní selhává. Takové urážky vítám. Ve vší úctě, pane Krivdo, to není Váš případ. Vy pouze urážíte, a to je zatraceně málo.

K Vašemu příspěvku z 5.1.2018.
Použiju Vámi uváděná čísla: 3.230.370,- / 2761 m2 = 1.170,-Kč/m2 bez DPH. Takže se opakovaně potvrzuje, že tržní hodnota pozemků v lokalitě Svatoplukova - 4,2ha, není dnes 300,-/m2, ale násobně vyšší. Což je ostatně již dlouho známo každému, kdo má elementární povědomost o tržních cenách stavebních pozemků v Přešticích. Nic jiného jsme, já ani ostatní, nikdy netvrdili! Pokud jste mohli smlouvu z r. 2006 vypovědět, a my trváme na tom, že ano, věc se dá lehce dopočítat. Co dodat. Snad jen to, že jste podnikli vše pro to, abyste možnost vypovědět původní smlouvu právně v podstatě zablokovali fantasmagorickou, nikdy nezdůvodněnou sankcí ve výši 38Mio.Kč v Dohodě o smíru. Stručně- strana, která odmítne podepsat smír, zaplatí druhé straně tuto šílenou částku. Komu to vyhovuje, je nepochybné. Tím jste zablokovali nejen po dobu vašeho mandátu, ale i pro případ , že by smlouvu chtěli vypovědět vaši nástupci, šanci na rozumné a pro město výhodné řešení. Navíc jste tuto cenu 300/m2 smluvně zafixovali ,tuším, do r. 2032.  Absurdní.
Takže summa: spor už nemůže být o výši aktuální tržní ceny předmětných pozemků, ale o to, zda-li jste během vašeho mandátu jako řádný hospodář mohli , a měli, původní smlouvu s cenou 300,-/m2 (uzavřenou před cca 12 lety a za zcela jiných podmínek), vypovědět. Tak, jak to zamýšlelo minulé vedení města, ale nestačilo již zrealizovat.

V příspěvku rovněž citujete "Preambuli", odst. 1. a 2.  Pod ní pak údernou větu, cituji, "Tyto řádky obsahují vše." (Skrývání se za sukně městských právníků je kapitola sama pro sebe.)
Po mém soudu, pane místostarosto, tyto řádky neobsahují relevantního zhola nic! A nevím ani, jsou-li preambulí, proč by měly. Kromě obecných, v preambulích obvykle uváděných sděleních , stojí za pozornost pouze úvodní věta v bodu 2., cituji,: "S ohledem na změnu faktických a zejména pak i právních poměrů,které předcházely uzavření této smlouvy, s ohledem na pochybnosti stran ohledně možných účinků SoBS ze dne 16.3.2007 a případných vzájemných nároků, které vznikly v souvislosti s částečným plněním dle SoBS ze dne 16.3.2007 ....." (každý si může přečíst). Říká se zde pouze to, že "strany mají pochybnosti" a že účinky pak mohou být toliko "možné". Obecné, vágní, blížeji nespecifikované pochybnosti a obavy z možných účinků nejsou žádným uznatelným důvodem pro město, aby rezignovalo na svou zákonem mu určenou povinnost chovat se jako řádný hospodář a usilovat příslušnými, třeba i právními kroky, o ochranu svěřeného majetku.Máte tak silné důvody, že by vás přiměly prodávat za cca třetinovou cenu než prodáváte ostatním? Máte specifikovány zdroje vašich pochyb? A jsou tyto zdroje dostatečně relevantní aby obstály při bližším zkoumání? Pochyby jsou toliko objektivně nepřezkoumatelným stavem mysli. Poměr 300,- ku 1170,- je oproti tomu objektivní fakt.
Nároky jsou "vzájemné", jak se zde rovněž praví. Pokud je mi známo, nároky opakovaně vznáší jen druhá strana, město pouze zasalutuje a vykoná.
Za pozornost rovněž stojí,cituji, "....vzájemných nároků, které vznikly v souvislosti s částečným plněním dle SoBS ze dne 16.3.2007......". O jaké částečné plnění protistrany se k rozhodnému datu jednalo, když, pokud je mi známo, k tomuto datu měly stát dle smlouvy na pozemcích viladomy, avšak na místě se nacházela jen holá , netknutá louka. Že by cokoliv, ať právně, nebo stavebně, blokovalo firmě možnost zahájit stavbu po dobu celých 8 let, a tím jí znemožnilo byť i jen "částečně plnit" , tedy něco viditelného postavit, je těžko uvěřitelné.
Takže summa: preambule, kterou citujete, tedy bod 1. a 2., mluví o vzájemně projevené vůli a co k tomu strany vede. Strany se dohodly na tomto, mohly se rovněž dohodnout na něčem zcela jiném. Skutkovým stavem se preambule nezabývá. A to rozhoduje, nebo by alespoň mělo. Snad jinde v textu, preambuli ale rozhodně nelze považovat za "řádky obsahující vše", jak uvádíte.

Ještě dodatek k závěru Vašeho příspěvku. Co za maléry měl snad zapříčinit můj bratr sdělte laskavě přímo jemu. Já mám to štěstí, narozdíl od něj, že nejsem objektivně obtěžován a proto nucen zabývat se  slaboduchými vyprávěnkami o záhadných kostlivcích a pohádkám jsem již odrostl. Osobně si myslím, a to už od  komunálních voleb 2014, že tato matérie přísluší Národopisnému ústavu, oddělení legend a bajek , oddílu určenému těm, kteří uvěří úplně všemu.

Že snad odmítám ocenit, že jste šikovní a umíte prodat pozemek za dobrou cenu, jak píšete, tak proti takovému nařčení bych si dovolil zaprotestovat. Rád bych tak učinil, ale není to možné, bohužel. Tedy fakticky, napsat na papír se dá cokoliv. Pokud někdo prodává s chutí hektary pozemků za zlomek ceny /Svatoplukova/, jiných hektarů nejlepších rozvojových ploch se zbavuje na věčné časy /Nepomucká/, další hektary zabukuje pro firmu smluvně na léta dopředu /Accolade/, aniž by měl smluvně ošetřeno co se v postavených halách bude vyrábět, tedy jaký počet a profesní složení lidí se tam hodlá zaměstnávat, jestli a v jaké míře to koresponduje s profesním složením obyvatel města , aniž by předložil uspokojivou studii zpracovanou investorem zastupitelstvu k hlubšímu projednání než se přistoupí k jakémukoliv hlasování, aniž by se jel do provozů této firmy podívat společně se zastupiteli aby byla reálná povědomost do čeho to vlastně město jde ..., pokud odpouští smluvní pokuty bez právních důvodů v řádech jednotek milionů /pozdní dodání infrastruktury/, je toto vše obtížné nazvat šikovností.
Je-li těchto pozemků v součtu přes 18 ha, což jsou téměř na chlup 4, slovy čtyři, plochy Václavského náměstí od baráku k baráku, či asi 15, slovy patnáct, přeštických náměstí, nabývá taková šikovnost podob, které za daných okolností spíše zneklidňují, než aby vybízely k uznání. To snad chápe každý.
Děkuji za pozornost.
Karel Kmoch

34 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Všeobecná diskuse

Po shlédnutí březnového zastupitelstva musím znovu požádat o podávání mikrofonu k příspěvkům z pléna. Bylo by například možné, aby se jednání zúčastnil ještě jeden člověk z úřadu, který by měl na starost jen tuto manipulaci s mikrofony? Nebylo by to pak závislé na tom, jestli si to někdo ze zastupitelů uvědomí. Téměř vše, co bylo řečeno hosty, není na záznamu slyšet a je to velká škoda.

35 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.5.2017
 • Příspěvky: 9

Re Všeobecná diskuse

Vážení diskutéři a vážení čtenáři,

jako podnět k diskuzi poskytuji také Vám níže uvedený materiál, který jsem zaslal členům Zastupitelstva města Přeštice.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
omlouvám moji nepřítomnost na 22. zasedání ZM konaném 8.3.2018 z důvodu mé nemoci. Proto si dovolím jen krátce vyjádřit můj souhlas se všemi návrhy usnesení (obzvláště pak s 0,5 mil. navýšením dotací pro spolky) s výjimkou nesouhlasu s těmi u níže uvedených bodů programu:

4.4. Prodej pozemků p.č. 238/64, 238/65, 238/66, 238/70 v k.ú. Přeštice v Obytné zóně Svatoplukova

Schválením prodeje těchto 4 městských pozemků dojde k následnému prvnímu vlastnickému převodu městských rozvojových pozemků společnosti AREA group s.r.o. (celkem pak 12,2 ha) za zcela jiných a pro město nevýhodných smluvních podmínek, než které byly stanoveny v původních smlouvách z r. 2005 a 2007.
Pozemek 238/70, který je patrně z podnětu spol. AREA měněn regulačním plánem z BH (bydlení hromadné) na BI (bydlení individuální), je společnosti AREA group prodáván za cenu 300,- Kč/m2 plus DPH, když ostatním stavebníkům rodinných domků město prodává pozemky BI za cenu 1.170,- Kč/m2 plus DPH.
Nesouhlasím s nehospodárným nakládáním a prodejem městských pozemků pod cenou.

5. Pravidla prodeje bytů z majetku města Přeštice

Oceňuji formální přípravu pravidel, postrádám však analýzu názorů a možností stávajících nájemníků a dopadů prodeje bytů na ně. Také informaci, kde město hodlá nové byty stavět, když 1,5 ha území v centru Obytné zóny Svatoplukova, kde měla fa. AREA původně vybudovat 112 bj. v bytových domech (BH), mění navržený regulační plán na území rodinných domků (BI)? Na periférii území nového regulačního plánu?
Nesouhlasím, projednání považuji za nedostatečné a konečné rozhodování za předčasné.

8. Rozpočtové opatření č. 3/2018 a 9. Střednědobý výhled rozpočtu 2019- 2022

Vlastnicky převedeme firmě AREA group s.r.o. všechny pozemky navážky (6,9 ha) Na Zámostech, tj. včetně pozemku pro páteřní komunikaci v území a dále pozemku schváleného územním plánem jako rezervu pro případný obchvat města ze směru od Nepomuku- ani tyto pozemky si nechceme ponechat? Za převedené pozemky dostaneme zaplaceno až za 3 roky, ale DPH 7,1 mil. Kč odvedeme hned?
S tím vším nesouhlasím.

10. Regulační plán- rozvojová zóna Přeštice- Severní předměstí II

Spolu se zastupiteli jsem obdržel Žádost vlastníků nemovitostí ul. Luční ze dne 4.3.2018 o pomoc ve věci Návrhu regulačního plánu- rozvojová zóna Přeštice- Severní předměstí II. Argumentaci žadatelů, kteří v území žijí, považuji za logickou a zcela opodstatněnou. Proto jejich návrhy řešení, tak jak jsou uvedeny v Žádosti, podporuji. Zároveň podotýkám, že zásadně nesouhlasím s návrhem změny určení plochy Regulačního plánu v území Obytné zóny Svatoplukova označené Z32 ze stávající BH (bydlení hromadné) na BI (bydlení individuální).

S pozdravem, Antonín Kmoch, člen ZM Přeštice
V Přešticích, 7.3.2018

36 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Vážený pane starosto,
shlédl jsem videozáznam z veřejného zasedání ZM Přeštice konaného 19.4.2018.
V 2. části /stopáž 1:20hod/ jste uvedl, v souvislosti s diskuzí o případném rozšíření diskusního fora na webu města o oddíl týkající se prodeje městských pozemků, následující, cituji volně: ".... snad jenom řečnická otázka, máte představu, kdo kromě nás tří (kde jste jmenoval i mě, ale to je zcela v pořádku) tam bude přispívat?... zatím se nám to nepodařilo za celých tří a půl roku."
To je , pokud přihlédneme k následujícímu, nejpreciznější definice současného stavu komunální politiky v Přešticích co jsem dosud slyšel. Tato skutečnost totiž předznamenává mnohé. Co je pak to následující:
Ke komunálním volbám r. 2014 bylo evidováno v seznamu voličů v Přešticích 5454 občanů, tj. lidí starších 18 let. Tři roky se projednávají kauzy prodeje městských pozemků, které patří k nejzásadnějším komunálním rozhodnutím od r. 1989. Z tohoto počtu voličů se k tomu v diskuzi na webu města vyjádřili cca 4 voliči, jak sám uvádíte. Z toho 3 zastupitelé, pokud vím.
Že by pouze tento počet občanů měl po dobu celých 3 let na věc svůj názor a že by zbývajících více než 99% nemělo jakýkoliv názor, který by chtěli sdělit? Občanská zkušenost dospělého člověka, pravděpodobnost aplikovaná na podobné jevy, jakož i zdravý rozum se brání to přijmout jako normu komunální politiky, je to tedy nenormální. Je třeba se ptát po příčinách!
Pokud se vám to nepodařilo za více než 3 roky, jak uvádíte, je třeba sdělit, jak jste tomu průběžně čelili. Je na těch, co vedou a rozhodují, aby měli odvahu se k takové skutečnosti vyjádřit a prokázali schopnost to analyzovat. Pokud to tedy sami neprohlásí za normu.
S pozdravem,
Karel Kmoch

37 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Vážený pane starosto,
dovolte ještě dodatek k mému výše uvedenému příspěvku, a sice k těm 99%. Dovoluji si předložit k úvaze jeden z důvodů, proč číslo není nižší, což by asi bylo žádoucí.
Ve shora uvedené rozpravě, zhruba minutu před shora uvedenou stopáží, bylo konstatováno opozičním zastupitelem, že pominuly podmínky, které vám (to není neúcta, ale netýká se samozřejmě jen Vaší osoby) údajně znemožňovaly po celou dobu vedení soudního sporu veřejně diskutovat o předmětné problematice převodu městských pozemků. Že až nyní, po ukončení soudního sporu a uzavření smíru, to možné je. To jste odsouhlasil benevolentní replikou, že  "teď už můžeme" /rozuměj, o tom veřejně mluvit/.
Nechci slovíčkařit ani hnidopišit, ale věc není zdaleka tak bagatelní, jak se může na první pohled zdát.

Ústava České republiky,
čl. 96, odst. 2, uvádí: "Jednání před soudem je ústní a veřejné; výjimky stanoví zákon. Rozsudek se vyhlašuje vždy veřejně."
Občanský soudní řád,
par. 116, odst. 1, uvádí: "Jednání je veřejné".
Následující odst. 2 uvádí: "Veřejnost může být pro celé jednání nebo pro jeho část vyloučena, jen kdyby veřejné projednání věci ohrozilo tajnost utajovaných informací chráněných zvláštním zákonem, obchodní tajemství, důležitý zájem účastníků nebo mravnost."

Je-li tedy podle zákona jednání veřejné, a nikdo dosud nedoložil, že tomu tak v našem případě nebylo, je přípustná o průběhu veřejného jednání i veřejná diskuze s účastníkem sporu, tedy městem (volenými zástupci). Nevidím tedy jediný důvod, který by opravňoval volený orgán odpírat veřejnosti informace veřejné povahy odmítáním odpovídat na otázky.
Pokud tedy zodpovědné orgány nedoloží právně relevantní důvody, proč odmítaly vést veřejnou diskuzi v předmětné věci, docházelo po celou dobu k matení veřejnosti.
Nelze vyloučit, a k tomu směřuje můj komentář, že občané města byli postojem některých představitelů města, že se totiž, z důvodu probíhajícího soudního sporu, "o věci nedoporučuje veřejně diskutovat, že je to nežádoucí a ohrožuje to zájmy města", znejištěni do té míry, že se raději na nic neptali. Takový postoj volených orgánů lze považovat, laicky řečeno, za skrytý nátlak za účelem odpírání práva občanů na informace veřejné povahy.
To nepovažuji za bagatelní věc.
Pokud vedení města však v předmětné době poskytlo veřejnosti relevatní zdůvodnění zvoleného postupu ve věci, mohl jsem přehlédnout, prosím o odkaz. Svůj názor přehodnotím.
Karel Kmoch

38 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Všeobecná diskuse

Dnes mi přišla z info kanálu SMS, že 7.6. a 12.6. budou v Přešticích výpadky elektřiny a více informací má být na webu města. Kde prosím? V sekci Aktuality není nic. Děkuji.

39 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 26.1.2017
 • Příspěvky: 8

Re Všeobecná diskuse

Podrobné informace o přerušení dodávek elektřiny naleznete na úřední desce v sekci Ostatní.

http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/uredni-deska/cez-distribuce-informace-o-planovanem-preruseni-dodavky-elektriny-v-presticich-dne-762018-od-800-do-1300-hodin-3637.html?kshowback=

http://www.prestice-mesto.cz/mestsky-urad/uredni-deska/cez-distribuce-informace-o-planovanem-preruseni-dodavky-elektriny-v-presticich-dne-1262018-od-800-do-1100-hodin-a-od-1200-do-1500-hodin-3638.html?kshowback=
 Mgr. Karel Naxera, starosta

40 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.5.2017
 • Příspěvky: 9

Re Všeobecná diskuse

Vážení občané,

dne 22.5. nám pan starosta příspěvkem na fóru oznámil, že byl právě zveřejněn videozáznam z besedy konané dne 10.5.2018, jejíž téma nazval „Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova, ul. Nepomucká a ul. Slunečná“. Zároveň předeslal i to, že „v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) účinným od 25.5.2018 bude její videozáznam zveřejněn pouze do 24.5.2018“, tedy na 3 dny.

O možnost uskutečnění veřejné besedy jsem pana starostu žádal téměř rok, požadoval jsem od něj uvedení konkrétních důvodů, které vedly město k uzavření smluv o nevýhodném prodeji cca 12 ha rozvojových pozemků města" hluboko pod cenami v místě a čase obvyklými. Ačkoliv v besedě 10.5. zaznělo mnohé k minulosti, uspokojivé odpovědi na mé konkrétní dotazy předem položené panu starostovi v mém diskusním příspěvku ze dne 7.5. (viz diskusní téma "Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova,..) jsem neobdržel.

Beseda byla veřejná a byl z ní pořízen videozáznam především proto, abyste si Vy, přeštická veřejnost, mohli udělat vlastní názor na základě autentického vyjádření besedujících. Neuděláte, protože ji neuvidíte. Je nepřijatelné i trpce groteskní, že videozáznam z veřejné besedy o veřejné věci byl po necelých třech dnech stažen se strohým odůvodněním, že je to „ v souvislosti s novým nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)“. S takovým odůvodněním se může spokojit leda apatický souvěrec nebo píp. Když už, tak, pane starosto, uveďte konkrétně, v čem zveřejnění besedy kolidovalo s GDPR (ochranou osobních údajů). Když už, tak všichni z několika mála přítomných občanů vám rádi poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů, aby se občané nepřítomní besedy dostali k informacím veřejného zájmu. V ostatním odkazuji na příspěvek K. Kmocha z 23.5 v diskusním tématu „Vyřešené kauzy ul. Svatoplukova...“.

Ještě znepokojivějším pro přeštického občana by měl být fakt, že z městského webu a serveru You Tube byly z rozhodnutí "někoho" staženy videozáznamy jednání z veřejných zasedání zastupitelstva města. To je v rozporu s Pravidly zastupitelstva města č. 3/2014 o pořizování, zpracování a zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání ZM, jejichž bod č. III.3. zní: „Záznam je zveřejněn na neomezenou dobu, o jeho stažení rozhoduje ZM“. Kdo a proč rozhodl o stažení videozáznamů pořizovaných dle již uvedených Pravidel „za účelem informování veřejnosti o činnosti města a zastupitelstva“, když nikdo se zastupiteli tento krok neprojednal, ani je o něm neinformoval? Arogance nebo neznalost formální postupů vedoucích ke změně usnesení zastupitelstva města je pro toho, kdo takto rozhodl, trestuhodná.

Navíc 14.5.2018 rada města schválila usnesení č. 300/2018 ve znění "Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit Pravidla č. 3/2014 o pořizování, zpracování a zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání ZM z důvodu uvedení procesů zpracování osobních údajů do souladu s Nařízením EP a Rady EU 2016/679 na ochranu osobních údajů s účinností od 25.5.2018.“
Má to znamenat, že ačkoliv úřad ví o tomto Nařízení už minimálně 2 roky, má být výsledkem jeho nečinnosti zrušení Pravidel a stažení zveřejněných videozáznamů jednání ZM, přestože jde o zásadní informační zdroj veřejnosti? Nebo dokonce to, že záměrem současného vedení města je pořizování videozáznamů z jednání ZM zcela zrušit?
Je zřejmé, že na červnovém zasedání ZM o tom povedeme kritickou debatu.

Tento příspěvek zveřejňuji ve stejném znění ve dvou diskusních tématech z důvodu jeho průniku do obou těchto témat.

Antonín Kmoch, člen ZM

41 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Všeobecná diskuse

Bylo by dobré, kdyby se tady někdo skutečně vyjádřil ke stažení záznamů z YouTube a důvodům, které k tomu vedly. A jestli se to bude týkat i následujích zasedání. Děkuji!

42 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 11.6.2018
 • Příspěvky: 2

Re Všeobecná diskuse

Vážený pane starosto, pane místostarosto, vedení města,

vážíme si Vaší práce a snahy o to, aby město Přeštice prosperovalo. Je to práce ve všech ohledech náročná, rozhodovat a zohlednit všechny souvislosti a nedá se vyhovět všem názorům a přáním. Je nám jasné, že děláte hodně prospěšných věcí, o některých ani nevíme, a  bereme jako samozřejmost,když věci fungují dobře. Současně jsou zde lidé, kteří mají jiný pohled na rozvoj města a proto tento příspěvek.

Chtěli bychom dát následující podněty k vývoji města.

1. Územní a regulační plán na novou výstavbu Severního předměstí - pokud ještě možné, výstavbu zastavit a dál Přeštice nerozšiřovat, nebo jen minimálně a to výstavbou rodinných domků. Jestli z nějakých důvodů nelze územní plán změnit, pak v sektorech BH -(bydlení hromadné) povolit max. 3-nadpodlažní bytovky namísto 4-nadpodlažních. 3 teď rozestavěné nové vily ve Svatoplukově ul. mají 3 nadpodlaží. Navrhované bytovky 4-podlažní - by byly příliš vysoké- z estetického hlediska, narušovaly by pohled na město i výhled přilehlých obyvatel, i jejich soukromí.

Dále zajistit, aby novou zástavbu využily rodiny s dětmi a ne agentury pro své pracovníky. Zajistit odpovídající infrastrukturu pro nové občany Přeštic (školy, školky, lékaři,atd.)

2. Nechat vytvořit koncepci rozšíření zeleně ve městě a okolo města. Pokud je možné, územní plán změnit,nechat pole místo zástavby Severní předměstí, nebo vytvořit park/lesopark na Severním předměstí a směrem k řece, aby nebylo nutné dojíždět za přírodou a sportem ven z města, ale dalo se procházet, zaběhat si, relaxovat, atd. i bez použití auta. - zatím zde funguje jen KČT a okolí a 2 parky - což je skvělé, ale pro cca 5.000 lidí je to málo.

3. Pokud není možné ÚP změnit, určitě rozšířit plochy zeleně/sportovišt v Regulačním plánu. Např. v plánované zástavbě Severní předměstí (RP) mezi cestou na Plzeň a cestou na Dolní Lukavici není zakreslená žádná zeleň, kromě úzkého pruhu u cesty na Dolní Lukavici.

4. Průmyslová zóna směrem na Skočice - nerozšiřovat stávající zónu (už existující stavby) a neprodávat další pozemky na stavbu velkých hal. Je to velký zásah do krajiny, mění se pohled na Přeštice z okolí, představuje to zábor zemědělské půdy a ekologickou zátěž (doprava, odpady, atd.)

Nebo už jsou pozemky v průmyslové zóně územního plánu prodané? Existuje už ted plán zástavby(hal), podrobnější "regulační plán", co tam kde bude? Je možné ho najít na webu Přeštic?Kdy se plánuje začátek činnosti v právě "rozestavěné" hale Panattoni Parku a jaké firmy/odvětví tam budou? Počítá se s uvedením do provozu až po dostavění obchvatu? (Pokud budou dojíždět pracovníci z okolí, z Plzně - dopravní přetížení Přeštic) Jsou ve smlouvách plánované okolo haly vyšší stromy než hala, aby se alespon trochu zmírnilo narušení krajiny?

5. Se snížením počtu aut v centru města souvisí i možnost jezdit po městě na kole - kromě cyklostezky v Palackého ulici je možnost jezdit na kole ve městě velmi omezená. Rodiče vozí děti do školy raděj autem, když cyklisté jedou do města do práce nebo něco vyřídit,jezdí po chodníku, protože na silnici je to nebezpečné. Je jasné, že po zprovoznění obchvatu bude situace na ulicích jiná, přesto - bylo by možné už ted v ulicích, kde jsou chodníky trochu širší - nakreslit na chodnících dělící čáru pro chodce a cyklisty? - (aby to bylo příjemnější i pro chodce)například v Husově ulici vpravo - směrem od Spoláku k MÚ, a na dalších chodnících, které mají šířku min. jako je v ulici Palackého?

6.Plánují se nějaká opatření na Zastupitelstvo města ohledně GDPR, aby byly dále zveřejňovány videozáznamy ze ZM? (podpisy zúčastněných že souhlasí se záznamem?)

Je možné tyto podněty vzít v úvahu při dalším rozhodování?

Děkujeme předem za Váše vyjádření k jednotlivým bodům a  odpověďi.
s pozdravem Hana Vácová, Jana Impellizeri, Martina Skálová, Andrea Krajdlová, Zbyněk Brada

43 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Vážení spoluobčané, nazdar Ondřeji.

Včera, 19.6.2018, jsem se jako řadový občan zúčastnil 24. Veřejného zasedání zastupitelstva města Přeštice. Na základě usnesení Rady města /konané dne 14.5. 2018/ doporučila tato Zastupitelstvu města "300/2018 – zrušit Pravidla ZM č. 3/2014 o pořizování, zpracování a zveřejňování audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva města z důvodů uvedení procesů zpracování osobních údajů do souladu s nařízením EP a Rady EU 2016/679 na ochranu osobních údajů s účinností od 25.5.2018. (108/T/6)". Hlasování bylo zařazeno jako bod 3. jednání ZM.

Výsledek hlasování byl následující:
PRO zrušení byli pp. zastupitelky a zastupitelé: Horejc, Majer, Fornouz, Krivda, Naxera, Lucák, Česáková, Tykvartová, Falout.
PROTI p. zastupitel Kmoch.
ZDRŽELI se pp. zastupitelé Hlavín, Walta, Frouz.
Řádně OMLUVENI z jednání byli pp. zastupitelé Hájek a Rada.

Na zasedání bylo tedy přítomno 13 zastupitelů a cca 10-12 občanů z řad veřejnosti. Jak je ostatně zvykem v tuzemsku. Z těch se, k projednávanému bodu, vyjádřili tři, stručněji než stručně. Jak je rovněž zvykem. Pak přišel obligátní návrh z pléna, diskuzi ukončit, protože proč žvanit, že. Jak je rovněž zažitým pravidlem. K poznání skrze ticho. Metoda buddhistických mnichů uprostřed středoevropské parlamentní demokracie. To jsou objektivní fakta. Záznamy ze zasedání ZM zůstanou tedy nadále veřejnosti skryty. Až na další. Budoucnost ukáže.

K posouzení věci je třeba zvážit argumentaci, kterou vedení města předložilo ve prospěch hlasování pro přijetí. Za touto argumentací jsem tam přišel! To se nám ovšem nyní velmi ztíží, protože ti co na zasedání nebyli neví zhola nic, a už se nedozvědí (odkud, že), ti co tam byli (jako třeba já) detaily velmi rychle zapomenou, neboť nejsme kyborgové s dokonalou pamětí. Proto se věci zaznamenávají – na svitky, kůži, papír, elektronicky. Od počátků lidské civilizace. Říká se tomu kumulace poznání. Neboť co je do jednoho, či do mnohých, když si nepamatují , co bylo včera - zaplavená paměť.

Informovanost je dnes, více než kdykoliv v minulosti, alfou a omegou společenského rozhodování, pohybu dopředu nebo zpět. Neinformovaný člověk, a tudíž i společenství, nemohou přijímat dostatečně kvalifikovaná rozhodnutí, ani si vytvořit kvalifikovaný názor. Rozhodnutí vytvářejí podmínky k životu. Informace sama o sobě je však mrtvá. Je nutno ji vyhodnotit. Zasadit do souvislostí. K tomu slouží diskuze, rozhovor – prostě proto , že věci nebývají zpravidla triviální a jeden sám neví všechno. Rozhovor v nejširším slova smyslu. Jen brouk Pytlík věří tomu že všechno ví nejlíp a vše viděl, protože se narodil v kině. Komik.

Diskuze, hodná toho jména, je proto fundamentem a jediným dostupným garantem optimalizace rozhodovacích procesů. Ne nadbytečností, natož pak odsouzeníhodným planým žvaněním či "hádáním se". Oproti tomu stojí pověstný "klid na práci". Ten je třeba, což o to. Ovšem bez diskuze o tom, na jakou práci, a komu má taková práce sloužit a slouží, je takový klid podvodem.

Redukovat, více či méně, demokratickou participaci na věcech veřejných na vhození volebního lístku jednou za 4 roky může jen ignorant, ideologický fanatik nebo manipulátor. Výsledky voleb, jakýchkoli, jsou jen pověřením, ne bianco šekem k vyplnění libovolným konáním. Z důvodu plynutí času a přicházejících událostí v něm. PíáRisti a marketéři všech proveniencí tvrdí začasté opak, ale ti jsou za oblbování placeni. A ne špatně.

Takže, Ondřeji, píšu jak jsem včera slíbil. Co jsem na ZM viděl a slyšel, mnohokrát, a co si dokážu ještě vybavit. Má paměť nepatří k nejlepším a ověřit si už nemám kde, ze známých důvodů.
K tomu však musím předeslat , abych byl lépe pochopen, poukaz na jeden jev, s kterým jsem se setrvale setkával na zasedáních ZM. Není to jev specificky místní, je to jev obecný. Nazval bych jej, s dovolením, vybuzení "dobrovolného vzdání se důvěry ve vlastní kritický rozum". V čem spočívá.

Nemám-li k odůvodnění toho co chci prosadit validní, racionální , srozumitelné argumety, předsunu před sebe efekt "mysterium tremendum", po našem, bázeň z neznámého. To slovo zní: odborník, expert. Málokdo má takovou úctu před specifickým poznáním jako já, to mi věř. Nemluvím však o něm, ale o jeho nekritickém strpení, z nevědomosti, nebo záměrném zneužití.

Nejlépe na příkladu. Lékařka, lékař. Smysluplné povolání, hluboké, specifické, vzdělání. A tak přijdu do ordinace: paní doktorko, bolí mě v krku, mám zvýšenou teplotu, špatně polykám, asi je to angina, mívám ji pravidelně. Lékařka mě prohlédne- je to tak, máte anginu. Já na to- paní doktorko, tak jako obvykle, zábal krku, čaj s citronem a medem, vyležet, vypotit. Lékařka na to- no, pane, to bývalo. Nyní to, lege artis, léčíme jinak. Doba pokročila. Léčba spočívá v amputaci pravého předloktí.
Mám, v zásadě, dvě možnosti.
A/ použiju kritický rozum - to je pitomost, jdu jinam.
B/osoba má titul MUDr., bílý plášť . Nastupuje u mě efekt mysterium tremendum. Zajitěte mi prosím přijetí na chirurgii. Expertům se neodporuje.

Blábol přitažený za vlasy? Možná. A co jiného je, v podstatě, pokřik některých zastupitelů: vy se chcete přít s doporučením městského právníka? Vy jste snad právník? Co si to dovolujete!
A s kým se asi lze přít, když "diagnozu a navrženou léčbu" kauz považuji za amputaci pravého předloktí? S tím co tak křičí nelze, neargumentuje, o věci ví málo, jenom křičí a odvolává se na autoritu. Schovává se. Není tedy zbytí. Názor žádného experta není svatý grál. U právních názorů to platí dvojnásob. Posuzovat pravdivost výroku výhradně podle toho kdo to říká a nesnažit se o posouzení toho co říká, je v mentalitě nevolníka.

A teď, Ondřeji, k tomu co jsem zaslechl včera na ZM.
GDPR – aktuálně lochnesská příšera v českém právním prostředí. Někde tam je – údajně! Mysterium loch ness - jen je nechte, ať se bojí. Mimochodem, na takové interpretaci se dá obstojně vydělat, jako na každém strašení.

U GDPR se proti sobě, Z LOGIKY VĚCI, staví dvě práva:
Veřejný zájem oproti právu na ochranu osobnosti. To je, bude a nelze to odstranit. GDPR nedělá nic jiného, než že se tento rozpor snaží upravit v rámci celé EU, protože tato práva spolu kolidují napříč celým prostorem EU a je proto třeba mít jednotná právní kritéria pro celý prostor. To není zvůle ani juristické cvičení, nýbrž nastalými okolnostmi vynucený požadavek. Něco jako jednotné dopravní předpisy.

Slyšel jsem a viděl na ZM (co si pamatuju):
1/ je nutné znepřístupnit veřejnosti záznamy ze zasedání ZM, z důvodu GDPR. Jakási forma předběžného opatření proti možným pokutám. Ostatní radnice postupují prý obdobně.
-- No , nevím které. Zadám-li do YouTube např. "záznam z veřejného zasedání zastupitelstva města", zobrazí se mi záznamy ze zasedání zastupitelstev v počtu více než hojném. Každý se může přesvědčit na vlastní oči. Faktem je, že ti co to stáhli, se nezobrazí.
Ondřeji, rád bych o takových věděl. Říkal jsi že jsou. Uveď nějaké.

2/ když nebudou záznamy, lidi přijdou na veřejná ZM v hojném počtu.
-- No to bych se divil. Když není zájem, když se o věcech ze záznamu můžeme něco dozvědět a následně na ZM se k tomu vyjádřit, jaký asi bude zájem když nebudeme vědět zhola nic. A co ti, co nemají právě ten večer čas? Jádro pudla neúčasti na ZM je asi jinde, dovolím si tvrdit.
3/ je třeba počkat na neexistující českou judikaturu a prováděcí české předpisy.
-- To se načekáme. Judikatura se bude vytvářet roky. Mohli jsme zatím čekat s těmi co záznamy nestáhli, budeme však čekat s těmi, co je (údajně) stáhli.

4/ je to pro město drahé. Prý 20 hodin na úpravu jednoho videa v souladu s GDPR x 24 odstraněných videozáznamůzasedání ZM x Kč/hod. Nejsou lidi ani peníze. Pan starosta mě vybídl, abych to zajistil, když jsem tak chytrej, na vlastní zodpovědnost. Že mi to město zaplatí
-- Navrhuji co se samo nabízí. Postupovat jako dosud – vícenáklady se nenavýší ani o korunu. Pokud je mi však město ochotno úpravu videí zadat, udělám totéž, neboť jsem přesvědčen že žádná hrozba se nekoná, ovšem s tím rozdílem, že si vyfakturuji 20x24xřekněme 300/hod=144tisíc. Samozřejmě na vlastní odpovědnost.

5/ zastupitelé se k věci v podstatě nevyjádřili. U některých koaličních mě to nepřekvapuje, protože ti se nevyjadřují k čemukoliv už několik let. Od zbývajících jsem se , jako občan doufající v poučení, nedozvěděl nic, co by se poučením dalo nazvat. U 4 opozičních jsem zaznamenal jen nepřehlédnutelné rozladění a drobné námitky způsobené pravděpodobně tím, že neobdrželi s dostatečným časovým předstihem kvalitní podklady o důvodech zrušení nad nimiž by se dalo smysluplně diskutovat. Standard – to už jinak nebude. Pouze jeden opoziční zastupitel, můj bratr Tony, se snažil, jako obvykle, namítat seč mohl. Se vší úctou, brácho, apelovat na určité vlastnosti se dá jen v tom případě, že oslovený je jejich nositelem. Jinak je to pouze pláč na špatném hrobě. To si, ve vší úctě a s respektem k tobě, dosud ne dostatečně docenil.

Takže summa: zmáknuto za necelou půlhodinku. Obrazovky zůstanou vypnuty, čekáme na Godota. Do té doby je jednotkou informace stanovena hodnota "jedna paní povídala".

Ondřeji, ještě pár odkazů z otevřených zdrojů, které jsem ti slíbil. Jsou jich desítky, což dozajista víš lépe než já, s přihlédnutím k náplni tvé práce. Jen bodové schéma.

--Zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva
frankbold.org/poradna/kategorie/korupce-a-jednani-uredniku/rada/zverejnovani-zaznamu-ze-zasedani-zastupitelstva

--Novodobí šmejdi aneb obchodníci se strachem z GDPR
renatachmelova.cz/blog/2018/04/09/novodobi-smejdi-aneb-obchodnici-se-strachem-z-gdpr/

--GDPR ve veřejné správě
https://www.youtube.com/watch?v=g5EMyzxcXHA

--Aplikace GDPR v prostředí obcí
/pořizování videozáznamů orgánů obce, stopáž 1:38-1:45/
https://www.youtube.com/watch?v=XJuinRsP-aM

Zdravím,
Karel Kmoch

44 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 7.11.2017
 • Příspěvky: 3

Re Všeobecná diskuse

Všiml jsem si, že přibylo další zábradlí na místě bývalého přechodu u ČSOB.
Přijde mi tam současné řešení zábradlí spíše nebezpečné, než jako prvek bezpečnostní, protože přecházení stejně nezabrání.

Dotaz zní, jestli by nebylo rozumnější místo pro přecházení spíše mírně přizpůsobit, než se snažit přecházení bránit?

Nechci se pouštět do debaty, jestli tam lidé přecházet mají nebo nemají, protože lidé tam prostě přecházet budou. To už ostatně ukázal i čas ...
Navíc si myslím, že tím ani nic neporušují - přechod je 80m, a zábradlí nepřekonávají. Pletu se?

45 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Všeobecná diskuse

Vážené dámy a pane…
Předně se omlouvám za poněkud opožděnou reakci. Kromě standardní zátěže je doba dovolených, což zpožďuje prakticky všechny procesy plošně. Celou tu dobu jsem hodně přemýšlel, především o věcech, které byly navrženy poprvé (dosud o nich nikdo neuvažoval). Pojďme tedy k věci:
Ad 1 – Řešení celého území celkem jistě dozná změn. Jednak je zde zcela vážný závazek zastupitelstva, že RP bude změněn minimálně co do snížení podlažnosti, zvětšení plochy pro sport atd. Dalším vstupem bude včerejší verdikt správního soudu, kdy budeme teprve analyzovat, co všechno to bude znamenat pro celý proces. V této chvíli například nevím, jak dalece lze měnit něco, co rozhodnutím soudu neexistuje, atd. Naprosto vážně uvažujeme také o variantě, která by se obešla bez bytových domů. Byť taková změna vyžaduje změnu územního plánu a omezuje nabídku bydlení v Přešticích. Jediné, co mohu já osobně vyloučit, je zastavení výstavby. To neshledávám řešením ani rozumným, ani spravedlivým. Byť to lidsky chápu, považuji za poněkud nekonstruktivní uvažování lidí, kteří před nedávnem koupili pozemek na Severním předměstí a dnes by tuto možnost jiným upírali do roztrhání těla. Realita je taková, že poptávka po bydlení všeho druhu v Přešticích výrazně a dlouhodobě převyšuje nabídku. To je ostatně tím nejvýznamnějším důvodem pro podporu výstavby nového bydlení v zóně Severního předměstí. Jinou rozvojovou zónu, kde by se reálně dalo stavět (a navíc by pozemky tam byly v majetku města), k dispozici bohužel nemáme. Skutečnost, že se zde stavět bude (včetně plánovaných zón pro bytové domy), je předpokládám všem zainteresovaným známa již zhruba 12 let (případně od chvíle, kdy se o téma začali zajímat). Když necháme stranou zvýšení maximální přípustné podlažnosti bytových domů (tu navíc budeme na základě vašeho podnětu snižovat), neudělali jsme v RP prakticky žádné změny, které by stály za řeč. Natož aby zavdaly příčinu tomu, co se kolem RP v současnosti odehrává. Takřka vše je v plánu již dlouhé roky a není to dílo současného vedení města, ale mimo jiné také některých zastupitelů, kteří se dnes diví a přiživují intenzitu občanského odporu proti svému vlastnímu plánu. Ohledně nákupu nemovitostí pro bydlení agenturních pracovníků je to problém poněkud složitější a těžko ošetřitelný. Prakticky jedinou cestou, jak takovým jevům zcela zamezit, je nestavět žádné bytové domy. Jak jsem uvedl výše, i o tom bude toto a jistě i každé další vedení města uvažovat. Poznámka na okraj - znám případ, kdy člověk hlasitě volá po ochraně proti agenturním pracovníkům, ale sám jim pronajímá byty v Jelenově. Názor si udělejte sami…
Ad 2 – Obecně vzato nejsem nepřítelem rozšiřování zeleně. Všechno má však svoje pro a proti a existuje v nějakých souvislostech. Například nápad zřídit v místech řešených RP lesopark nepovažuji za prosaditelný. Nežijeme uprostřed velkoměsta, kde je to na okraj půl hodina autem. Odkudkoliv v Přešticích to máte do přírody (nebo minimálně do luk a polí) nanejvýše 15 minut pěšky. Lesopark na kraji konkrétně našeho města tedy já osobně nevnímám jako aktuální potřebou. Obzvláště ne v situaci, kdy by spíše bylo potřeba soustředit se na úpravy a údržbu již existujících parků. V tomto směru mají Přeštice také hodně co dohánět.
Ad 3 – ÚP jistě je možné změnit. Změna je dokonce principem územního plánování obecně. Kdyby se nic neměnilo, není třeba nic plánovat. Ale to asi nemělo být předmětem položeného námětu. Podobně jako v předchozích bodech – navržený stav je plus mínus stejný již zhruba 12 let a dosud s tím nikdo neměl vážnější problém. Alespoň pokud já vím – a že zdaleka nevím všechno (obávám se, že ani většinu). Každopádně je to nová situace a prověřujeme (nebo možná lépe řečeno poměřujeme) všechny dopady na ostatní sféry zájmů města a jeho obyvatel. A věřte, že všechno má svoje pro a proti. Byť se tím většinou občan při svých úvahách málokdy zabývá, protože má při vší snaze omezené zdroje informací, pokud se nerozhodne zajít na radnici a nechat se komplexně informovat o všech souvislostech (formálních i faktických).
Ad 4 – Průmyslová zóna směrem na Skočice není zastavována v souvislosti s aktivitou města, ale je realizována na soukromých pozemcích. Pokud vím, provoz této rozestavěné haly by měl být zahájen někdy koncem tohoto roku. Také v rozvoji této plochy držíme dlouhodobou koncepci a strategii města, které tyto plochy určilo pro tento typ výstavby již před drahnou dobou. Každá lidská aktivita mění krajinu a představuje nějakou ekologickou zátěž, byť je jasné, že taková hala postihne krajinu více, než cokoliv jiného. Existuje samozřejmě i možnost všechno zastavit a do ničeho se nepouštět, ale na stagnaci a obavy z reakce veřejnosti už ve vedení města odborníci byli a víme, že ani touto cestou cesta nevede. Jsme si vědomi, že i výstavba v průmyslové zóně (a především ta) má svoje rizika, ale snažíme se je vždy porovnat s jinými variantami a podle toho plánovat další vývoj. Další výstavba v této zóně není jasnou záležitostí. Zatím byla uzavřena jen smlouva o smlouvě budoucí, pozemky prodány nebyly. Jaká případně bude konkrétní podoba výstavby v této zóně, známo není a neupravuje ji žádný regulační plán. Bylo by to ostatně hodně neobvyklé řešení, které by takovou výstavbu fakticky znemožnilo. Nerad bych kohokoliv popouzel, ale nemá smysl vytyčit plochu pro nějakou výstavbu a druhým krokem dát takové podmínky, aby tam nikdo nic nepostavil.
Ad 5 – Hned v první větě identifikujete největší problém Přeštic a také hlavní komplikaci s cyklostezkami. Tím je obchvat, respektive jeho absence. Jakmile se nám podaří dostat tranzit mimo město, změní se poměry v mnoha věcech. Rázem bude dávat daleko větší smysl upravit náměstí, autobusové zastávky, komunikace i cyklostezky. V zásadě ale máte naprostou pravdu. Další a další cyklostezky Přeštice (i okolí) jistě potřebují. Nutno však přiznat, že v této věci jsme příliš nepokročili a vnímáme to jako jednu z priorit na další roky. Byť zdaleka ne ve všech případech je vyznačení cyklostezky na stávajícím chodníku tak jednoduché (nebo vůbec reálné). Žijeme v době předpisů a norem, které jsou velmi těžko překročitelné obzvláště z pozice města či obce.
Ad 6 – Problém s GDPR řešíme již mnoho měsíců takřka nonstop a nejde bohužel zdaleka jen o momentální nemožnost zveřejňovat záznamy ze zastupitelstva. Uvedený názor, že stačí, když všichni účastníci budou vědět, že se záznam pořizuje a bude zveřejněn, je častým omylem. To je totiž na celé věci problém nejmenší (a navíc se řešit musel a řešil se již před érou GDPR). Jádrem problému jsou informace o osobách, které jsou předmětem jednotlivých bodů jednání zastupitelstva. Například, že prodáváme pozemek paní XY. V zásadě jsou dvě cesty. Ta složitější (ale zdarma) je, že všichni, kteří vejdou v kontakt s městem (nebo s úřadem v oblasti samosprávy), budou rovnou podepisovat souhlas se zveřejněním svých osobních údajů. Je to organizačně náročné, ale po nějakém čase by to mělo převážně fungovat. Druhou cestou je nasadit člověka, který nad každým záznamem stráví pár dní a záznam anonymizuje. Takového člověka žel v této chvíli nemáme. Prakticky všichni se však shodujeme na tom, že si tento problém řešení zaslouží a jsem si takřka jist, že bude v dohledné době (řekněme letos) řešení vybráno a realizováno tak, aby bylo možné záznamy shlédnout.
Děkuji a všem přeji příjemný zbytek léta!
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

46 Téma vytvořil administrátor

 • petkla
 • Uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 22.8.2017
 • Příspěvky: 16

Re Všeobecná diskuse

místostarosta napsal:

Vážené dámy a pane…
Dalším vstupem bude včerejší verdikt správního soudu, kdy budeme teprve analyzovat, co všechno to bude znamenat pro celý proces. V této chvíli například nevím, jak dalece lze měnit něco, co rozhodnutím soudu neexistuje, atd.Můžete prosím trochu rozvést, o co jde, případně nasměrovat, kde se to dá zjistit? Dotýká se to změny RP odhlasované v březnu? Děkuji.

47 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Vážený pane místostarosto Krivdo.
K Vašemu příspěvku na tomto webu ze dne 25.7.2018 dovolte dvě poznámky.

Poznámka č. 1
V té bych zmínil, že reagujete na podněty paní H. Vácové, uveřejněné zde 19.6.2018. To je správný přístup k věci. Odstavcem 6) reagujete i na diskutovanou problematiku GDPR, za což děkuji.

K odst. 1- 5  Vašeho příspěvku se nevyjadřuji, jelikož s problematikou nejsem v současné době dostatečně seznámen a necítím se proto kompetentní. Vaše stanoviska jsem si se zájmem přečetl.
Dovolím si však pár slov k nakládání s pozemky obecně. Myslím že to , v širším kontextu, souvisí s tím, co v konkrétních případech zmiňujete ve Vašem příspěvku.

Píšete, že poptávka po bydlení všeho druhu, ergo i stavebních pozemků, v Přešticích dlouhodobě a výrazně převyšuje nabídku. To se dalo očekávat, opak by byl překvapením. Zvedá se tudíž i jejich tržní cena, přirozeně. Pozemky nevyrobíš a nelze zastavovat donekonečna zemědělskou půdu. Dnes jde o pozemky pro rodinné domky. Zítra půjde o pozemky pro budování zázemí občanského, každodenního života. Jedno od druhého, co do pobývání ve městě, nelze striktně oddělit.
Více obyvatel a nové nároky obyvatelů města časů příštích, tj. nutně větší diverzita zájmů, z toho větší tlak na rozmanitost služeb, staveb pro jejich umístění, tedy kvalitu života. Její úroveň, tedy i kvalita služeb, se průběžně promítá, mimo jiné, i do tržní ceny každé nemovitosti v místě, někdy velmi podstatně. Do tržních cen pozemků, rodinných domků , bytů, nemovitého majetku města. To jsou ztráty ( příp. výnosy) každého vlastníka, nemalé, které se začasté pomíjejí, protože nejsou patrné "na první dobrou" a nelze je politicky prodat napřímo tak snadno, jako prostá čísla finančních částek na papíru.
K výše avizované souvislosti o nepoměru poptávky a nabídky po bydlení v Přešticích.
Ty nejlepší a svého druhu jediné pozemky pro rozsáhlejší postupné budování zázemí nových služeb (které si vyžádá rozvoj města), které město mělo, už nemá. Podle mého názoru a mých znalostí o věci, jedno z nejhorších, ne-li vůbec nejhorší politické rozhodnutí za posledních mnoho let. Město se mělo o rozvojové pozemky rvát, ne se jich bez boje vzdát. Co do pozemků v intravilánu města, vlastněných donedávna městem a využitelných pro postupný rozsáhlejší rozvoj občanského zázemí jsme se stali , jako obec, komunitou téměř beze zdrojů. I kdybychom za čas chtěli, uměli a mohli, nebude kde. Příležitosti budou zmařeny.
Uhnout před konfliktem, věc z podstaty konfliktní byla, neboť šlo o střet zájmů, může přinést politické body od těch voličů , kteří mají rádi tzv. "hladká řešení". Často se tím však nic nezíská . V první řadě pro občany. Právě naopak. Jenom se omezí možnosti v budoucnosti. Politicky se to dá ustát, protože to není vidět, lze to jen domýšlet. Domyslet následky ztráty vlastnictví 7ha rozvojových ploch pár set metrů od náměstí nevyžaduje příliš námahy.

Poznámka č. 2.
K bodu Ad 6) Vašeho příspěvku zde z 25.7.2018. Nešťastné GDPR.
K tomu jsem zde psal v příspěvku z 20.6.2018. Že jste mi neodpověděl na tam položené námitky (předpokládám že to "pane ..." v úvodu Vašeho příspěvku patřilo asi mě), na to jsem zvyklý. Nicméně i Vaši argumentaci musím odmítnout.
Jedná se o videozáznamy z veř.zasedání ZM, které jste ze dne na den stáhli z veřejného prostoru a to všechny, za celé 4 roky. To je strohý fakt.

Praktická poznámka k Vašemu příkladu s paní XY.
Pokud chcete na veřejném ZM, do videozáznamu, projednávat např. prodej pozemku paní XY, jak uvádíte ve svém příspěvku v odst. 6, , stačí pronést : " K bodu 3. - prodej pozemku paní X.Y., č. jednací 123245". (Pouze iniciály, příp. číslo jednací. ) Citlivá data při veřejném čtení neuvádět. Těch bývá zpravidla jen pár a jsou snadno identifikovatelná. Je to velmi prosté a snadno proveditelné. Jako začernění údajů na papíru. Žádné citlivé informace o osobě tím nepodáváte. Pokud bude paní přítomna, z vlastní vůle se postaví a řekne: Jmenuji se Xenie Ypsilonová, a chci něco říct - může k tomu, bude-li chtít, dodat i svoje rodné číslo, data narození, adresu, je to jejím právem a vůlí. Potom ji netřeba anonymizovat výmazem jí samou uvedených údajů do videozáznamu. Nikdo u anonymizování záznamu nemusí sedět celé dny, jak uvádíte. Pokud si nasadí černé brýle a uváže šátek, aby nebyla vizuálně ztotožnitelná, je to rovněž její věc. Pokud nechce být spatřena vůbec, může zůstat sedět, nebo zůstat doma. Pokud město chce uvést na kameru její osobní údaje, nechá si to od ní podepsat. Pokud odmítne, město uvede jen – viz výše. Já v tom potřebu žádné velké přeorganizace nevidím. Natož práci na půl roku, když to dobře dopadne – jak rovněž uvádíte.
U vchodu do sálu pověsit cedulku, že jednání se nahrává a záznam bude zveřejněn . To je ve veřejném zájmu. Aby každý věděl, než vejde. Což se již dělá, nemýlim-li se. Příp. to sdělit ještě při  zahájení jednání ZM do kamery. Pro sichr. Žádného podepisování netřeba, jak uvádíte.

Nemohu s Vámi souhlasit ani v tom, že se všichni shodujeme, že tento problém si zaslouží řešení. Hezky to zní.... Nezaslouží, protože nemůže - žádný problém GDPR v souvislosti se zveřejňováním videozáznamů ZM, jak jste jej odprezentovali, objektivně neexistuje. Hlavní a jediný problém spočívá v tom, že  z toho někdo problém vyrobil - fiktivní. Takže řešit se bude problém fiktivní. Pokud někdo tvrdí že je to problém objektivní , měl to už doložit. Objektivně a konkrétně! Jmenovitou směrnicí, zákonnou normou, precedentem. Pokud tak dosud srozumitelně neučinil, nelze než zapřemýšlet, proč tak neučinil a jaký byl motiv rozhodnutí záznamy odstranit... Prohlášení typu "je tady GDPR" není žádné relevantní vysvětlení, natož zdůvodnění. To nelze brát vážně.

Všechny videozáznamy veřejných zasedání ZM českých měst , např. na YouTube, tedy s celosvětovým dosahem (s trochou patosu), existují nadále bez jakýchkoli změn. A další přibývají. To jsou precedenty, nelze je přehlížet jenom proto, že se někomu nehodí. O žádné pokutě udělené jakémukoli městu jsem ještě neslyšel ani se nedočetl. Pokud nějaký případ znáte, sdělte jej zde, uznám to. Bez problémů. Ondřej K. mi slíbil, že dá vědět o městech, údajně v Plzeňském kraji, která, jako město Přeštice, zrušila videozáznamy od data účinnosti GDPR. Zatím se neozval.
Znepřístupnit jeden z důležitých informačních zdrojů veřejnosti k posouzení 4-leté práce zastupitelů nepovažuji, z mnoha důvodů, za nedůležitou drobnost nemající reálný dopad na povědomost občanů o správě města.

S pozdravem,
Karel Kmoch

48 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 2.11.2016
 • Příspěvky: 9

Re Všeobecná diskuse

Zdravím Vás, pane Klasno!

Stručně jde o to, že se někteří z občanů, konkrétně manželé Balounovi, domáhali u Správního soudu zrušení regulačního plánu. Když to stručně shrnu, manželé Balounovi částečně uspěli, takže soud zrušil platnost RP v plochách hromadného bydlení v jihovýchodním cípu regulované plochy. Na ostatních plochách platí RP nadále. V této chvíli přesně nevíme, jak budou úřady nahlížet na probíhající změnu RP (kterou vycházíme vstříc takřka všem rozumným požadavkům obyvatel oblasti), když má měnit také části, kde v této chvíli RP neplatí. Budeme tedy muset vyčkat na stanovisko soudu, který by v tom měl udělat jasno.

Přeji hezký zbytek léta!
Marek Krivda
 Marek Krivda, místostarosta

49 Téma vytvořil administrátor

 • Registrován: 3.3.2017
 • Příspěvky: 20

Re Všeobecná diskuse

Dovoluji si upozornit ty, do jejichž kompetence spadá , a bude spadat, na níže uvedené.
Lávka navazující na ul. V Brance, přemosťující řeku Úhlavu u areálu KČT, by zasloužila odbornou prohlídku a následně přiměřenou údržbu – min. ošetření před zimním obdobím. Spodní ocelové pásnice, spojující nosné boční ocelové nosníky, jsou silně zkorodované. To je patrné při vizuální kontrole podhledu lávky. Povrch mostovky, tj. betonová vrstva položená na prefabrikovaných panelech, je v značném rozsahu porušen, rovněž tak povrchový beton nájezdu na lávku na levém břehu (na straně od města Přeštice). Dochází tak, přirozeně, k zatékání do konstrukce lávky. Přejezd přes lávku je ztížen, zvláště např. pro maminky (ale i fotry) s kočárky. A nejen pro ně.

Estetická "úprava" v okolí lávky na obou březích, zvláště na levém břehu, je ukázkovým poukazem na "citlivost" při  řešení architektonického městského detailu (je-li tento aspekt vůbec v mentálním poli kompetentních orgánů). A tak chodci a cyklisté, místo aby nad řekou opakovaně procházeli barevnou lávkou s esteticky povzbuzujícími detaily zákoutí na obou jejích stranách, zvláště pak děti!, ocítají se opakovaně, už desetiletí, v zanedbaně neutěšené, neosobní šedi.
Na námitku, že nás to bude něco stát, jak pravil kdysi jeden na ZM, nemohu jinak než odpovědět – no bude , určitě bude...
Karel Kmoch

50 Téma vytvořil administrátor

 • Tom132
 • Nový uživatel
 • nepřítomen
 • Registrován: 23.8.2018
 • Příspěvky: 3

Re Všeobecná diskuse

Zdravím
rád bych se zeptal jaký druh osvětlení bude v ulicích Sv. Čecha a Revoluční Jestli tam bude už využito něco novějšího jako postupné ztemňování lamp podle denního rytmu a třeba okolo 10 hodiny vypnutí modrého spektra svělta a teda jestli se bude snižovat světelné znečistění Doufám že to nebude řešeno jako v nových částech Přeštic viz Sluneční, Na Borech, U Stadionu atd.

Děkuji
Tomáš Lepší

Naposledy upravil: Tom132 (23.8.2018 22:41:42)

Příspěvky [ 26 až 50 z 90 ]


Stránky
první
ze 4
poslední

Chcete-li zakládat témata, musíte se přihlásit nebo se zaregistrovat


Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 22. 5. 2022, 12:38:46

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací