A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací dokumentace města

Regulační plán

Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí. Regulační plán vždy stanoví podmínky pro vymezení a využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury a vymezení veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření. Pokud regulační plán vymezuje územní rezervu, použije se pro ni ust. § 36 odst.1 - v územní rezervě jsou zakázány změny v území (§ 2 odst. 1 písm. a)), které by mohly stanovené využití podtstatně stížit nebo znemožnit. Změnit územní rezervu na plochu lze pouze změnou územního plánu.

Regulační plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazný pro rozhodování v území. Regulační plán nenahrazuje územní rozhodnutí v nezastavěném území.

Regulační plán se vydává z podnětu nebo na žádost formou opatření obecné povahy podle správního řádu.

 

Regulační plán z podnětu:

Regulační plán - Rozvojová zóna - Severní předměstí II

(RP byl schválen zastupitelstvem Města Přeštice dne 8.3.2018 usnesením č. F/1 a nabyl účinnosti dne 27.3.2018)

 

Kde je uložen Regulační plán k nahlédnutí:

Veškeré podrobnosti o územně plánovací dokumentaci města Přeštice - Regulačního plánu je k dispozici na Úřadu územního plánování MěÚ Přeštice, který je dle struktury Městského úřadu pod Odborem výstavby a územního plánování, stavebním úřadě MěÚ Přeštice a Městě Přeštice.

Co obsahuje Regulační plán:

Regulační plán - Rozvojová zóna - Severní předměstí II byl zpracován z důvodu nutnosti podrobněji řešit rozvojovou plochu vymezenou územním plánem. Tato plocha je regulačním plánem určena především pro výstavbu individuálních rodinných domů, ale i pro bydlení v bytových, resp. vila domech.

Regulační plán - Rozvojová zóna - Severní předměstí II:

Textová část

Grafická část

N1 - Hlavní výkres

N2 - Veřejně prospěšné stavby

N3 - Oplocení

O1 - Koordinační výkres

O2 - Širší vztahy

O3 - Zábor ZPF

 

ZPRÁVA O STAVU REGULAČNÍHO PLÁNU PŘEŠTICE

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 30. 1. 2023, 9:30:21

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline