Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Územní studie

Územní studie krajiny ORP Přeštice

Vypracována za podpory 9. výzvy IROP, registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15-012/0004786

bbb

Cílem pořízené ÚSK bylo vytvoření odborného komplexního dokumentu umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Účelem ÚSK bylo vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině na území ORP Přeštice bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování bylo vytvořit podklad pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení změn územních plánů. Na základě ÚSK může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

Územní studie krajiny ORP Přeštice byla pořízena Městským úřadem Přeštice jako obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který je úřadem územního plánování. Územní studie podle ustanovení § 30 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, slouží jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovací dokumentace a jejich změn.

Textová část

Textová část

Příloha II - Voda v krajině

Grafická část

návrh a_hlavní výkres

návrh b_zelená infrastruktura

návrh c_výkres vymezení změn

návrh d_výkres jevů na doplnění

návrh e_přehledný výkres

Územní studie "SÍDELNÍ ZELENĚ"

Územní studií je řešeno zejména vlastní město Přeštice a v menší míře jeho širší území.

Cílem pořízení a zpracování studie je vytvoření odborného koncepčního dokumentu, který se zabývá sídelní zelení jako uceleným systémem včetně jeho vztahů v rámci struktury území města a využití ploch.

Textová část

Textová část

Grafická část

01_USSZ_Přeštice_Širší vztahy

02_USSZ_Přeštice_Rozbor zeleně

03_USSZ_Přeštice_Problémový výkres

04_USSZ_Přeštice_Makrokompozice

05_USSZ_Přeštice_Komplexní návrh

06_USSZ_Přeštice_Etapizace

Užitečné informace

MUNIPOLIS

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
5
28
3
29
2
30
3
31
2
1
2
2
4
3
2
4
2

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat