A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací dokumentace města

Územní studie krajiny ORP Přeštice

Vypracováno za podpory 9. výzvy IROP, registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15-012/0004786

bbb

Cílem pořízení ÚSK je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování.

Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině na území ORP Přeštice bez ohledu na to, který orgán je k rozhodování příslušný. Základem řešení z hlediska územního plánování je vytvoření podkladu pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech, případně pro následné řešení změn územních plánů. Na základě ÚSK může dojít i k upřesnění vymezení typů krajin a jejich cílových charakteristik v zásadách územního rozvoje. Významná bude koordinační úloha ÚSK z hlediska důležitých záměrů a systémů v krajině.

Územní studie krajiny ORP Přeštice je pořizována Městským úřadem Přeštice jako obecním úřadem obce s rozšířenou působností dle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), který je úřadem územního plánování. Územní studie bude podle ustanovení § 30 zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, sloužit jako územně plánovací podklad k pořizování územně plánovací dokumentac a jejich změn.

 

Textová část

Grafická část

návrh a_hlavní výkres

návrh b_zelená infrastruktura

návrh c_výkres vymezení změn

návrh d_výkres jevů na doplnění

návrh e_přehledný výkres

Textová část

Příloha II - Voda v krajině

 

Územní studie "SÍDELNÍ ZELENĚ"

Územní studií je řešeno zejména vlastní město Přeštice a v menší míře jeho širší území.

Cílem pořízení a zpracování studie je vytvoření odborného koncepčního dokumentu, který se zabývá sídelní zelení jako uceleným systémem včetně jeho vztahů v rámci struktury území města a využití ploch.

 

Textová část

Grafická část

01_USSZ_Přeštice_Širší vztahy

02_USSZ_Přeštice_Rozbor zeleně

03_USSZ_Přeštice_Problémový výkres

04_USSZ_Přeštice_Makrokompozice

05_USSZ_Přeštice_Komplexní návrh

06_USSZ_Přeštice_Etapizace

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 30. 1. 2023, 10:05:34

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline