A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor životního prostředí - formuláře odd. Odpady


ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU K NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADY (38kB)
Žádost o udělení souhlasu k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů do 100t

EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ A ZAŘÍZENÍ
§§ 39 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

• PŮVODCI A OPRÁVNĚNÉ OSOBY, OBCE
• ZAŘÍZENÍ K ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ (s výjimkou skládek)
• ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ
• ZAŘÍZENÍ dle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
• PROVOZOVATELÉ SKLÁDEK
• SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÁ MÍSTA A SKLADY ODPADŮ(sběrné dvory)
• dopravci odpadů

§§ 22, 23, 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č.20 k vyhlášce 383-2001 Sb. - HLÁŠENÍ O ROČNÍ PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (doc)
Příloha č.22 k vyhlášce 383-2001 Sb. - ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ (s výjimkou skládek) A ZAŘÍZENÍ DLE § 14 ODST. 2 ZÁKONA (doc)
Příloha č.23 k vyhlášce 383-2001 Sb. - SKLÁDKY ODPADŮ (doc)
Příloha č.24 k vyhlášce 383-2001 Sb. - SHROMAŽĎOVACÍ MÍSTA NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, SBĚROVÁ MÍSTA A SKLADY ODPADŮ (SBĚRNÉ DVORY) (doc)
Příloha č. 26 k vyhlášce 383-2001 Sb. - Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (doc)
Příloha č.27 k vyhlášce 383-2001 Sb. - DOPRAVCI ODPADŮ (doc)

Dle přechodného ustanovení vyhlášky č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., mohou osoby, na které se vztahují povinnosti podle § 22, ohlašovat evidenci odpadů za rok 2008 podle dosavadních právních předpisů.

• ELEKTROODPADY
§§ 5 a 6 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 352-2005 Sb. - HLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ (doc)


• AUTOVRAKY
§ 11 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toku vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 352-2008 Sb. - HLÁŠENÍ O SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ (doc)

Adresa pro elektronické zasílání údajů v přenosovém standardu dat o odpadech:
(ohlašování evidence odpadů a ohlašování zařízení k nakládání s odpady dle příloh č. 20, 22, 23, 24
a 27 vyhl. 383/2001 Sb., přílohy č. 4 k vyhlášce č. 352-2008 Sb., a přílohy č. 8 k vyhlášce č. 352-2005 Sb.)
odpady@prestice-mesto.cz

Interaktivní formulář pro vytvoření ročního hlášení dle novelizované přílohy č. 20 vyhlášky
č. 383/2001 Sb. je zdarma zpřístupněn na: http://odpady.inisoft.cz/

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 30. 1. 2023, 9:17:24

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline