A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytované dotace

Poskytování dotací z Ministerstva kultury ČR
Vlastníci kulturních památek mohou požádat o poskytnutí příspěvků na zvýšené náklady spojené s údržbou nemovitých kulturních památek.

Město Přeštice administruje od roku 2008 dotační program MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Zájemci se mohou informovat na odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče. Bližší informace v příloze:
Dotace - památková péče - aktualizace leden 2017Poskytování dotací z rozpočtu  města Přeštice:

Dne 20.2.2015 vešla v účinnost novela zákona č.250/2000 Sb., kterou se mění pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Žádosti o dotace pro 1. kolo se v roce 2017 podávají ve lhůtě od 20. ledna a musí být doručeny nejpozději do 12,00 hodin v poslední pracovní den měsíce února.  Žádosti o dotace pro 2. kolo se podávají od 1. dubna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 15. května. Lhůta pro případné 3. kolo poskytování dotací bude vyhlášena Radou města Přeštice, tak aby VPS o poskytnutí dotace mohly být uzavřeny nejpozději k 30. září. Žádosti podané před nebo po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 3/2016 stanovené náležitosti a přílohy.

Poskytnutou dotaci je  žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit nejpozději do 12.00 hodin do 15. 12. 2017 finančnímu odboru MÚ. Nedojde-li k vyčerpání dotace na účel, pro který byla přidělena, je žadatel povinen přebytek vrátit na účet města Přeštice uvedený ve veřejnoprávní smlouvě nejpozději do 28. 12. 2017.

Pravidla ZM č. 3/2016 byla schválena Zastupitelstvem města Přeštice dne 15. 12. 2016, usnesením č. B/9.

Zastupitelstvo města Přeštice dále schválilo usnesením č. B/10. termín 30. 6. kalendářního roku pro podávání připomínek k programu pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí a termín 31. 10. pro projednání návrhu programu na příští rok se spolky.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č. 3/2016 + vzor žádosti

Výpis z usnesení ZM č. 9/2016

Výpis z usnesení ZM č. 10/2016

Žádost o dotaci pro rok 2017

Žádost o individuální dotaci pro rok 2017

Formulář pro vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2017

Formulář pro vyúčtování individuální dotace poskytnuté v roce 2017

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 23. 10. 2017, 17:19:20

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací