A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vážení návštěvníci, vážení hosté,

vítejte na www stránkách města Přeštice.

Naše město leží v Plzeňském kraji, který tvoří západní část České republiky. Nachází se 20 km jihozápadně od krajského města Plzeň.

V Přešticích žije k 1.1.2022 celkem 6 645 obyvatel (dle dat Českého statistického úřadu).

První písemná zmínka o Přešticích je z roku 1226, na město byly Přeštice povýšeny již v roce 1525.

Přeštice leží na důležité silniční dopravní tepně spojující krajské město Plzeň a město Klatovy, které je bránou Šumavy. Městem prochází železniční trať spojující Plzeň s Železnou Rudou, odkud pokračuje dále do Bavorska  v SRN. Byla vybudována v roce 1887 a podstatně pomohla k rozvoji našeho města a místního průmyslu.

Přešticemi protéká řeka Úhlava, na šumavském horním toku poskytující zdroj pitné vody v Nýrské přehradě, na dolním toku městu Plzni. Blízké i vzdálenější okolí města Přeštice má venkovský charakter s krásnou přírodou s mnoha historickými památkami, které stojí z to vidět.

Přeštice jsou dnes moderním centrem širšího regionu. Nabízí rozvinutou obchodní síť a spektrum služeb uspokojujících všechny podstatné potřeby jeho obyvatel i návštěvníků.

Vyznání městu Přeštice - básník Louis Křikava (* 12. 12. 1873 Přeštice  + 3.  6. 1920 Praha)

 


kamerový dohlížecí systém Veřejná  prostranství  na  území  města Přeštice jsou monitorována Městským kamerovým dohlížecím systémem se záznamem.

19.01.2023

Informace o službě SPOLU DOMA

Rádi bychom Vás informovali o možnosti poskytování služeb organizace SPOLU DOMA, z.ú. v Přešticích a okolí.

Detail

13.01.2023

Pocitová mapa Přeštice

Nástroj pro aktivní zapojení občanů do sdílení pocitů v konkrétní lokalitě.

Detail

20.12.2022

Datové schránky

1. 1. 2023 automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby

Detail

20.06.2022

Modrý dům - pronájem nebytových prostor

V souvislosti s otevřením nově zrekonstruovaného „Modrého domu“ v Přešticích, Palackého 460, nabízíme nebytové prostory k pronajmutí (kanceláře, drobné provozovny).

Detail

28.02.2022

Město Přeštice pomáhá Ukrajině

Kontaktní osoba pro možnost pomoci válečným uprchlíkům: bezpečnostní ředitel MěÚ Přeštice Mgr. Bc. Radek Toman, 724 886 175, toman@prestice-mesto.cz

Detail

Historie města

Nejstarší historie:

Historie města sahá do dávné minulosti a souvisí pravděpodobně se starou obchodní cestou, vedoucí povodím Berounky přes Plzeňskou kotlinu a dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích se váže k roku 1226. Tehdy se Přeštice jako trhová ves poprvé objevily na listině krále Přemysla Otakara I. V roce 1239 Přeštice koupil kladrubský klášter benediktýnů a zřídil zde probošství. Za husitských válek se Přeštic zmocnili Švihovští z Rýzmberka a drželi je po dvě století. V 18. století zasáhli benediktýni do dějin města znovu. Nejprve zde obnovili probošství a v letech 1750 – 1775 nechali vybudovat barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie podle plánů význačného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera.


19. a 20. století:

Počátkem 19. století postihly město dva rozsáhlé požáry, při nichž mimo jiné  vyhořela také radnice,  panský dvůr i pivovar. To bylo pro město velmi nelehké období. I toto těžké období se městu postupně podařilo překonat. V roce 1832 byla postavena nová radnice. Rozvíjel se i obchod, proslulé byly zejména přeštické výroční a týdenní trhy, a to již od poloviny 19. století. K rozvoji města přispělo vybudování silnice z Plzně do Klatov, která se začala stavět v roce 1809. Od roku 1874 bylo možné využívat i železniční spojení – trať z Plzně do Klatov procházela v bezprostřední blízkosti města. Postupně se Přeštice staly sídlem všech okresních úřadů. Postavilo se mnoho nových budov: Okresní hejtmanství, Okresní záložna hospodářská, nová sokolovna, Okresní soud, pošta. Rozvoj města pozastavily válečné události – 1. a zejména 2. světová válka. Tehdy se z okresu Přeštice stal pohraniční okres sousedící s oblastí tehdejších Sudet.
Národní deska: https://www.narodnideska.cz/obecInfo?id=4228 (seznam účastníků první světové války z Přeštic)


Současnost:

Téměř sedmitisícové Přeštice jsou dnes největším městem jižního Plzeňska. Najdete zde širokou síť obchodů i nákupní centra,  novou budovu základní školy pro cca 950 žáků. Zdravotnické služby v Přešticích poskytuje řada praktických i odborných lékařů, své pobočky má ve městě několik peněžních ústavů, působí zde řada pojišťoven, kulturní a společenské vyžití zajišťuje Kulturní a komunitní centrum Přeštice, městská knihovna i Dům historie Přešticka. Z hlediska státní správy zaujímají Přeštice postavení obce III. typu, což v praxi znamená, že na Městském úřadu si vyřídíte mimo jiné občanské, cestovní nebo řidičské průkazy, stavební povolení a další úřední záležitosti.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích

kostel

Mimořádně významná památka a krajinná dominanta města. Jedná se o největší barokní kostel v České republice postavený mimo Prahu. Byl vybudován v letech 1750 – 1775 podle plánů nejvýznamnějšího barokního stavitele K.I. Dientzenhofera. Na hlavním oltáři kostela se nachází obraz Panny Marie Bolestné, který byl roku 1711 církví uznán za zázračný. Právě statisícová poutní procesí k tomuto obrazu byla důvodem výstavby nového většího poutního kostela.

panna marie

Barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 2008 nařízením vlády ČR prohlášen za národní kulturní památku. Podrobné informace o historii a architektuře naleznete v „Průvodci barokním chrámem Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích“ od pana Jana Nepomuka Mrkvičky, informace o interiéru kostela najdete v publikaci „Malý průvodce po chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, kterou vydal v roce 2009 Spolek pro záchranu historických památek na Přešticku. Obě tiskoviny lze zakoupit v Informačním centru Kulturního a komunitního centra Přeštice nebo v Domě historie Přešticka.
pruvodce pruvodce

O historii milostného a zázračného Obrazu Panny Marie Přeštické vydalo město Přeštice v roce 2012 knihu Divotvůrkyně Přeštická - 300 let obrazu a poutí.

kostel


Prohlídku kostela zajišťují pro skupiny od deseti zájemců  pracovnice Domu historie Přešticka  po předchozím objednání na tel. 377 897 176.
Z důvodu přípravy kostela na nedělní mši  nelze prohlídku uskutečnit v sobotu.

Pro širokou veřejnost je kostel otevřen v době bohoslužeb:

Neděle 08:30
Sobota 08:30
Pondělí 07:30
Úterý 17:30
Středa 17:30
Čtvrtek 17:30
Pátek 17:30

Bez objednání je  možno si kostel prohlédnou  s průvodcem o přeštické pouti (na svatodušní svátek), ve svátek Cyrila a Metoděje, o Dnech evropského dědictví a o svátku sv. Václava.

V uvedené dny zajišťuje prohlídku zdarma Spolek pro záchranu historických památek Přešticka, o.s. vždy v čase 14 - 17 hod.

Významní rodáci


JUDr. JAROSLAV PREISS
 *08.12.1870
zemřel 29. dubna 1946 v Praze

JUDr. JAROSLAV PREISS

 

 

 

 

 

 

 Nejznámější a nejvlivnější český finančník první republiky se narodil v Přešticích v domě č.p. 112 na náměstí v rodině advokátního koncipienta. Vystudoval gymnázium v Domažlicích a Právnickou fakultu UK v Praze. Od roku 1904 začal pracovat v Živnostenské bance a již o 6 let později byl jmenován náměstkem vrchního ředitele a roku 1917 byl jmenován vrchním ředitelem Živnostenské banky.  JUDr. JAROSLAV PREISSPo vzniku Československa v roce 1918 odmítl Preiss funkci ministra financí, ale stal se nejbližším spolupracovníkem Aloise Rašína, který byl do tohoto úřadu jmenován. Jako šéf Živnobanky a od roku 1930 i předseda Ústředního svazu čs. průmyslníků výrazně ovlivňoval hospodářský život první republiky. Živnobanka se stala hlavní finanční institucí velkých českých firem. Preiss působil také jako osobní Masarykův bankéř a osobní rádce ve finančních otázkách. Byl nejen bohatým mužem, který vlastnil luxusní vilu na Smíchově a činžovní dům v Letenské ulici v Praze, ale také velkým podporovatelem umění. Jako mecenáš se podílel na vykoupení rukopisů Rašína a Machara, finančně se podílel na stavbě Mánesa, Národního technického muzea a podporoval také činnost nově založené Moderní galerie. Zemřel 29. dubna 1946 v Praze a je pochován na vyšehradském hřbitově.
V místě, kde stával jeho rodný dům, byla u příležitosti 125. výročí jeho narození instalována pamětní deska.

 JOSEF HLÁVKA
*15.02.1831 v Přešticích
zemřel 11. března 1908 v Praze

JOSEF HLÁVKA

 

 

 

 

 

 

 

 


Nejslavnější přeštický rodák. Po gymnáziu v Klatovech a reálce v Praze završil svá studia ve Vídni studiem architektury na Akademii výtvarných umění. Provedl celou řadu význačných staveb – novou Dvorní operu ve Vídni (dnes Státní opera).Hrobka Josefa Hlávka V Praze projektoval a postavil mimo jiné také budovu Zemské porodnice, komplex domů ve Vodičkově ulici, budovu Hlávkových kolejí pro studenty. Nejznámějším a nejrozsáhlejším Hlávkovým dílem, které sám projektoval i postavil, je soubor staveb pro metropolitu řeckopravoslavné církve v hlavním městě západní Bukoviny v Černovcích. Dnes zde sídlí ukrajinská universita. V roce 2011 byla tato mimořádná stavba zapsána mezi nejvýznamnější stavby světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Josef Hlávka se díky své houževnatosti, svědomitosti a pracovitosti domohl jako architekt a stavitel velkého jmění. Využíval je k podpoře rozvíjejícího se českého národního života. Z jeho iniciativy vznikly instituce a nadace. Celé své jmění odkázal národu a podpoře a rozvoji studií, vědy a umění.
V Hlávkově ulici nedaleko barokního chrámu dodnes stojí jeho rodný domek. Josef Hlávka je pochován na zdejším hřbitově v rodinné hrobce vystavěné v novogotickém stylu.

 JAKUB JAN RYBA
*26. října 1765 v Přešticích
zemřel 10. 04. 1815 v Rožmitálu pod Třemšínem

JAKUB JAN RYBA

 

 

 

 

 

 

 Jakub Jan Ryba žil v Přešticích jen do svých 6 let, pak se Rybovi přestěhovali do Nepomuku. Hudbě se Jakub Jan začal učit pod vedením svého otce, který byl výborným varhaníkem. Později, když Jakub Jan studoval v Praze v bezplatném piaristickém semináři, začal navštěvovat produkce tehdejších vynikajících hudebníků. V té době složil řadu klavírních koncertů, kvartety, serenády,Pomník JAKUB JAN RYBA množství menuetů, četné písně, zpěvohru, mši a jiné duchovní skladby. Na přání svého otce musel Jakub Jan v roce 1785 Prahu s těžkým srdcem opustit a nastoupit cestu venkovského učitele. Na venkově napsal Jakub přes třicet mší různých typů. Světově proslulou se stala Česká vánoční mše "Hej, mistře, vstaň bystře". Vznikla v roce 1796 a byla zřejmě poprvé uvedena právě v Rožmitále, kde od roku 1788 působil jako učitel. Vleklé spory se zdejším duchovním správcem a později i s vrchností přivedly Jakuba Jana Rybu k rozhodnutí ukončit svůj život. Stalo se tak 10. dubna r. 1815 v lese nad Voltuší nedaleko Rožmitálu.
Narození J. J. Ryby v Přešticích dnes připomíná pomník, který poblíž barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích nechali slavnému přeštickému rodáku roku 1935 postavit pěvecký spolek „Skála“ a občané města Přeštic.
 


Další významní rodáci města Přeštice:

JAROSLAV BRADÁČ
* 17. 6. 1876 Paceřice u Liberce
+ 29. 5. 1938 Přeštice

JAROSLAV BRADÁČ

 

 

 

 

 

 

 

 


Učitel, hudební skladatel a význačný vlastivědný pracovník. Vydal sbírku národních písní z Plzeňska a Sulislavska s klavírním doprovodem. Velmi oblíbeny byly jeho dětské písně ze školního zpěvníku „Poupátka“. Stál u zrodu regionálního časopisu „Pod Zelenou Horou“. Střední a starší generace si dobře pamatuje Bradáčův dům  v Rebcově ulici, krásně zdobený lidovými motivy F. V. Eisenreicha (dnes DDM).
 


LOUIS KŘIKAVA  - vl. jménem Aloisius Maria Křikava  
* 12. 12 1873 Přeštice
+   3.  6. 1920 Praha

L. Křikava

 

 

 

Dekadentní básník, literát, žurnalista. Vlastním jménem Aloisius Maria Křikava. V Přešticích  (dům čp. 326 na náměstí) prožil v rodině soudního úředníka své dětství a mládí. Vřelý vztah k rodnému městu ztvárnil později v literární črtě nazvané „O nezničitelném citu“.Nesporný talent i formální osobitost projevil hned ve své první básnické sbírce „V nocích bezhvězdných“ (1899). Druhá sbírka  nazvaná„Pyrrhova vítězství“ vyšla v roce 1901. Chorobně vznětlivá Křikavova bytost se jasně projevila ve sbírce meditativní, žánrové a náladové poezie „Blažej Jordan“ (1904). Z patologických stránek lidského života je čerpána improvizace veršem „Pavilon moru“ (1907). Zprvu pracoval jako redaktor „Moravského kraje“ v Brně, od r. 1907 žil v Praze jako soukromý úředník a žurnalista.  Publikoval pod pseudonymy: Louis z Přeštic, Vít Ryol, Blažej Jordán.

Vyznání městu Přeštice

 JOSEF B. REBEC
*  8. 10. 1842 Jindř. Hradec
+22. 11. 1906 Praha 

JOSEF B. REBEC

 

 

 

 

 

 

 


Pedagog, sběratel a spisovatel. Od r. 1868 byl jmenován ředitelem hlavní farní školy v Přešticích.
Vedle pedagogické činnosti byl také nadšeným osvětovým pracovníkem, sběratelem učebních pomůcek, autorem divadelních her pro děti a literárních prací s tematikou přeštického okresu „Vodstvo a horstvo okresního hejtmanství Přeštického“ z roku 1881 a „Zeměpisný nástin hejtmanství Přešticko-Nepomuckého“, který vydal v roce 1885.
 E. VÁCLAV ŘIČÁK
* 26.   9. 1824 Markvartice
+ 28. 12. 1904 Přeštice

E. VÁCLAV ŘIČÁK

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Děkan v Přešticích od roku 1877. Věnoval se studiu historie a archeologie. Zastával funkci biskupského notáře, byl dopisujícím členem c.k. centrální komise pro zachování historických a archeologických památek ve Vídni. Napsal a v roce 1864 vydal „Dějepis města Přeštic a jeho okolí“, který je doposud jediným uceleným zdrojem informací o historii Přeštic.
 VÁCLAV SEDLÁČEK
* 16.   9. 1870 Přeštice
+ 19. 12. 1959 Přeštice 

VÁCLAV SEDLÁČEK

 

 

 

 

 

 

 

 


Ředitel měšťanské školy chlapecké a školy živnostenské v Přešticích. Od roku 1935 do roku 1951 kronikář města Přeštic. Jeho dílem je také ilustrovaná kronika, ve které jsou  kresby významných budov a různých částí Přeštic. 
 KAREL SCHWARZ
* 21. 12. 1863 Přeštice
+  7.    5. 1939 Plzeň

KAREL SCHWARZ

 

 

 

 

 

 

 

 


Účetní rada, fejetonista, čestný člen plzeňského Hlaholu. Vzpomínky na své mládí prožité v Přešticích zaznamenal ve fejetonech, které budou navždy cenným vylíčením společenského a občanského života v Přešticích v sedmdesátých a osmdesátých  letech 19. stol. V roce 1931 vyšly fejetony knižně pod názvem „Pomněnky“.
 VÁCLAV STACH
* 15. 4. 1754 Přeštice
+ 24. 5. 1831 Vídeň

VÁCLAV STACH
Kněz, básník a překladatel.
Učil na kněžském semináři v Olomouci. Složil tři velké spisy, ve kterých polemizuje s J. Dobrovským o prozódii: „Divný oučinek potěhu“, „Obrana staročeského veršování proti novým nezákladným nápadům“ a „Má vzbuzená chuť k zpěvu“.Václava Stacha připomíná pamětní deska, zasazená na jeho rodném domě čp. 111 na náměstí v Přešticích.

 Publikace osobnosti Přešticka

 

 

 

Čerpáno z publikace Osobnosti Přešticka, která je v prodeji za 120,- Kč v Informačním centru Přeštice a Domu historie Přešticka.
K zapůjčení či nahlédnutí je v Městské knihovně v Přešticích a Domu historie Přešticka.

Partnerská města

Město Přeštice má významné přátelské vztahy s těmito zahraničními městy

 

Partnerské město NITTENAU ve Spolkové republice Německo, v Bavorsku.

www.nittenau.de

Město Nittenau leží na řece Regen. Je to čtvrté největší město kraje Schwandorf s více než tisíciletou písemnou historií. Nittenau má zhruba osm tisíc obyvatel. Dříve leželo město Nittenau na staré obchodní cestě mezi Regensburgem /Řeznem/ a Prahou. Nyní se dostanete do Nittenau po silnici B 20, vedoucí z Plzně do Furth in Waldu a Chamu, dále pak po B 85 směrem na Schwandorf. V Brücku in der Oberpfalz odbočíte na Nittenau. Všechny silnice, které se do Nittenau sbíhají, se vinou překrásnou krajinou.

Smlouva o přátelství a spolupráci mezi městy Přeštice a Nittenau byla podepsána dne 17. dubna 1993 v Nittenau starosty obou měst.

Jejího ducha vyjádřil slovy tehdejší starosta Nittenau Julius Schmatze: „ Přestože nás dělí řeč, snažme se všichni, aby naše přátelství bylo upřímné a dlouhé. Aby se smlouva podepsaná 17. dubna 1993 v Nittenau uskutečňovala věčně přátelstvím a styky mezi občany našich měst, aby se  navzájem setkávali lékaři, učitelé, žáci, studenti, sportovci, pracovníci kultury, výtvarníci, fotografové, obchodníci, řemeslníci a ostatní. V našem městě jste vždy upřímně vítáni.“

Jeho slova se naplňují. Obyvatelé obou měst navštěvují kulturní akce v partnerském městě, mažoretky a orchestr ZUŚ Přeštice jsou vítaným účinkujícím nittenauských slavností. Hasiči, chovatelé, muzea, církve, sportovci, radnice i školy v mikroregionech udržují vzájemné přátelské kontakty.

V poslední době bylo nejvýznamnější společnou akcí pořízení, vysvěcení a instalace staro-nového zvonu „Svatý Jan Nepomucký – Zvon Přátelství“ v květnu roku 2019.

starosta Boml Karl BLEY

Starosta města Nittenau
pan Benjamin Boml

Bývalý starosta města
pan Karl BLEY. 

 


Město KRŠKO ve Slovinské republice, v historickém regionu Dolenskaja

www.krsko.si

Město Krško s přibližně 7 000 obyvateli leží na jihovýchodě Slovinska v místech, kde se řeka Sáva vine širokým údolím. Jedná se o střediskové město (občinu), kterým protéká řeka Krka, které je kulturním a turistickým centrem širšího regionu Posavje.

Město má krásné historické centrum, je charakterizováno lehkým průmyslem, zemědělstvím, vinařstvím, jadernou elektrárnou, školami od základní, přes hudební, až po univerzitní Fakultu logistiky a především velmi přátelskými a pohostinnými lidmi, kteří jsou hrdi na svoji kulturu a předky.

Inspiraci a pramen spolupráce s městem Krško jsme získali v Přešticích v r. 2004, z příkladu hudebních škol z nedalekých Dobřan a slovinské Brežice. Kontakty Přeštic s Krškem byly, jsou a věřme, že i budou reprezentovány především každoročními pravidelnými setkáními hudebních a základních škol obou měst.

Základní umělecká škola Přeštice a Glasbena Šola Krško, Základní škola Přeštice a Osnovna šola Juria Dalmatina Krško - to je vzájemné poznávání a desítky nejen dětských přátelství. Všechny školy mají vysokou kvalitu a prezentace dovedností jejich žáků na výměnných koncertech a představeních vždy sklízí zasloužené ovace.

V posledních letech na těchto základech vyrostlo pěvecké porozumění mezi přeštickým ženským sborem Carmina a mužským sborem Svoboda ze slovinské Brestanice.

V čele města Krško stojí župan, pan Mag. Miran Stanko.

Mag. Miran Stanko Bývalý župan Franc BOGOVIČ
Mag. Miran Stanko

  bývalý župan Franc BOGOVIČ

 


Město Chadron ve Spojených státech amerických, ve státě Nebraska

www.chadron-nebraska.com

Zastupitelstvo města Přeštice, dne 12. února 1998, prohlásilo město Chadron svým sesterským městem. Základ přátelských kontaktů položil válečný veterán pan Werne Lewellen, který poznal město Přeštice a vděčnost obyvatel při osvobozování naší země od nacismu v květnu roku 1945 i při návštěvách České republiky po roce 1989. Ještě v současné době veteráni 2. světové války, navštěvují květnové oslavy výročí osvobození nejen u svých přátel v Přešticích, ale i v blízké, americkými spojenci osvobozené Plzni.

Přestože současné kontakty s tímto městem jsou symbolické, bezesporu mají svou vysokou morální hodnotu a poskytují budoucí generaci základy a prostor pro osobní setkávání.

Město Chardon je universitní městečko s přibližně 5.700 obyvateli, které leží v severovýchodní Nebrasce. Město postupně vyrůstalo z lesů a pouště od r. 1885. Nyní je centrem regionu a pyšní se jednou ze 3 státních universit, krásnými parky, obchodní čtvrtí i letištěm.

V čele města stojí starosta Mark Werner.

Paris Fischer

Bývalý starosta Paris Fischer

Bývalý starosta pan John CHIZEK (sedící uprostřed)

Bývalý starosta pan John CHIZEK (sedící uprostřed)

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 30. 1. 2023, 9:25:07

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline