Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Členství v NSZM a MA21

Zdravé město Přeštice - členství v NSZM a MA21

Na základě doporučení rady města schválilo zastupitelstvo dne 8. března 2007 vstup města Přeštice do asociace „Národní síť zdravých měst ČR“. Současně schválilo deklaraci projektu Přeštice - Zdravé město a stanovilo člena ZM doc. ing. Jana Horejce, Ph.D. jako zástupce města (pověřeného politika) a tajemnici městského úřadu Evu Če sákovou jako koordinátorku projektu Zdravé město a místní Agendy 21. Podmínky kategorie „z“ – začátečník MA 21 splnilo město Přeštice v červenci 2007. Do konce roku 2007 město splnilo i podmínky kategorie „D“.
V roce 2008 město poprvé splnilo kritéria kategorie "C" Místní agendy 21, tuto kategorii obhájilo i v létech 2009 a 2010.

Asociace „Národní síť zdravých měst ČR“ (www.nszm.cz)  vychází ve svých projektech z těchto mezinárodních dokumentů:

Zdraví 21 (Health 21)

Dokument Světové zdravotní organizace (WHO-OSN), novela 1999

  • Zdraví 21 formuluje evropskou strategii WHO, navazuje na strategii WHO Zdraví pro všechny do roku 2000.
  • Dokument je rámcem pro přijetí nejlepších strategií, které vzešly ze společné evropské zkušenosti během posledních 10-15 let.
  • Je výzvou pro 51 členských zemí k vytvoření nové regionální politiky zdraví pro všechny jako průvodce při stanovení vlastních politických přístupů a cílů.

Agenda 21

Dokument OSN, 1992

  • Agenda 21 byla přijata na konferenci OSN v červnu 1992 v Rio de Janeiro, signatářem byla i Česká republika.
  • Místní Agenda 21 je mezinárodním programem pro zavádění udržitelného rozvoje na místní
  • a regionální úrovni. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech.
  • Jedním z hlavních principů je stabilita mezi hlavními oblastmi rozvoje: sférou hospodářského rozvoje, sférou sociálního rozvoje a oblastí životního prostředí. V procesu je zdůrazněna účast veřejnosti a otevřený typ spolupráce mezi jednotlivými subjekty, jako jsou veřejná správa, nevládní organizace, podnikatelské subjekty, účelová zařízení, zájmové skupiny, věda a výzkum i laická veřejnost.

Akční plán zdraví a životního prostředí ČR (NEHAP)

Dokument vlády ČR, 1998

  • NEHAP ČR je součástí Evropského akčního plánu (byl přijat na druhé konferenci ministrů životního prostředí a zdravotnictví v červnu 1994 v Helsinkách), který dohromady tvoří plány jednotlivých států EU. NEHAP ČR byl přijat usnesením vlády ČR č. 810.
  • Dokument obsahuje soubor doporučení, směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace v ČR. Zabývá se širokou škálou problémů životního prostředí a koncepční podpory zdraví.

zmp_logo.pdf

nszm.gif

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat