A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Městská policie
 

Znak

Adresa služebny:
Masarykovo nám. 311,
334 01 Přeštice
/v budově Kulturního zařízení/

Tel.: 379 304 590
Hlídka mobil: 725 726 549
E-mail: mpolicie@prestice-mesto.cz

Vedoucí strážník: Bc. Pavel Hošťálek

 

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST:  město Přeštice a městské části Skočice, Žerovice a Přeštice Zastávka

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY:  Veřejná  prostranství na území města Přeštice jsou monitorována Městským kamerovým dohlížecím systémem se záznamem

 


 

Aktuality MP

Ztráty a nálezy

Nalezení psi

Preventivní měření rychlosti

auto


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace:
     Podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obecní (městská) policie orgánem obce, která podléhá přímo starostovi. Městská policie Přeštice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2008 s účinnosti od 1.1.2009, která byla změněna obecně závaznou vyhláškou č. 4/2009. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, v rámci působnosti města Přeštice a městských částí Skočice, Žerovice a Zastávka. Spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, se kterou město Přeštice dne 30.4.2009 uzavřelo koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. V současné době je v Přešticích 5 strážníků. Městská policie slouží všem občanům a každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.


Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zajišťuje především následující činnosti:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem
  (o silničním provozu) na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o obecní policii


Při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona zejména:

 • plní úkoly vyplývající ze zákona o obecní policii, zákona o obcích, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o přestupcích, zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • účastní se projektů prevence kriminality
 • podílí se na pořádání preventivních výchovných akcí
 • pomáhá v rámci IZS
 • provádí odchyt toulavých zvířat 
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce (děti při cestě do školy)
 • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů

 

Příloha Typ Velikost
Oprávnění strážníků pdf 54.66 KB
Stejnokroj strážníka a označení služebního vozidla pdf 257.44 KB
Úseky města pdf 522.72 KB
Co dělat, pokud nalezneme cizí věc pdf 24.3 KB
Co dělat při nálezu použité stříkačky pdf 287.94 KB
Co dělat při poranění o pohozenou jehlu pdf 25.13 KB
Co dělat v případě, že naleznete botičku na svém vozidle pdf 189.38 KB
Co dělat, když za stěračem vozidla naleznete tzv. parkovací lístek pdf 216.56 KB
Jak je to s vraky vozidel na komunikacích pdf 236.4 KB
Odtažené vozidlo aneb co dělat, když nenajdeme vozidlo tam, kde jsme jej zaparkovali pdf 63.92 KB
Jak může být přestupek vyřešen pdf 226.76 KB
Odchyt psů v Přešticích.doc doc 702.5 KB

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 5:10:05

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline