Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Městská policie

Adresa služebny: Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice /v budově Kulturního zařízení/

Telefon: 379 304 590Znak

Hlídka mobil: 725 726 549

E-mail: mpolicie@prestice-mesto.cz

Vedoucí strážník: Bc. Pavel Hošťálek

Územní působnost: město Přeštice a městské části Skočice, Žerovice a Přeštice Zastávka

obrázekUpozornění pro občany: Veřejná  prostranství na území města Přeštice jsou monitorována Městským kamerovým dohlížecím systémem se záznamem

Aktuality MP

Ztráty a nálezy

Nalezení psi

Preventivní měření rychlosti

auto

Základní informace

Podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, je obecní (městská) policie orgánem obce, která podléhá přímo starostovi. Městská policie Přeštice byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 6/2008 s účinnosti od 1.1.2009, která byla změněna obecně závaznou vyhláškou č. 4/2009. Její činnost spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů, pokud tak stanoví zákon o obecní policii nebo zvláštní zákon, v rámci působnosti města Přeštice a městských částí Skočice, Žerovice a Zastávka.

Spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky, se kterou město Přeštice dne 30.4.2009 uzavřelo koordinační dohodu o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. V současné době je v Přešticích 5 strážníků. Městská policie slouží všem občanům a každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc.

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku zajišťuje především následující činnosti:

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
 • dohlíží na dodržováním pravidel občanského soužití,
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním zákonem
  (o silničním provozu) na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení,
 • podílí se na prevenci kriminality v obci,
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra údaje o obecní policii

Při plnění dalších úkolů podle zákona o obecní policii nebo jiného zvláštního zákona zejména:

 • plní úkoly vyplývající ze zákona o obecní policii, zákona o obcích, zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o přestupcích, zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
 • účastní se projektů prevence kriminality
 • podílí se na pořádání preventivních výchovných akcí
 • pomáhá v rámci IZS
 • provádí odchyt toulavých zvířat 
 • zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce (děti při cestě do školy)
 • zajišťuje veřejný pořádek při konání kulturních a společenských akcí
 • řeší veškeré žádosti či připomínky občanů

Oprávnění strážníků

Stejnokroj strážníka a označení služebního vozidla

Úseky města

Co dělat, pokud nalezneme cizí věc

Co dělat při nálezu použité stříkačky

Co dělat při poranění o pohozenou jehlu

Co dělat v případě, že naleznete botičku na svém vozidle

Co dělat, když za stěračem vozidla naleznete tzv. parkovací lístek

Jak je to s vraky vozidel na komunikacích

Odtažené vozidlo aneb co dělat, když nenajdeme vozidlo tam, kde jsme jej zaparkovali

Jak může být přestupek vyřešen

Odchyt psů v Přešticích

Aktuality MP Přeštice

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat