A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.08.2019

Dne 12.08.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši a na základě jakých skutkových podstat přestupků dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší za období od 01.09.2017 do 31.05.2018 - informace byla poskytnuta dne 14.08.2019.

Poskytnutí informace ze dne 12.08.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.8.2019

Informace ze dne 12 8 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.8.2019 - rozhodnutí o částečném odmítnutí

rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace ze dne 12 8 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.8.2019

Dne 19.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci subjektů Domistav CS a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. – nabídka ve smyslu veřejných zakázek. Informace byla poskytnuta 2.9.2019.

Poskytnutí informace ze dne 19.8.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 19.8.2019_2

Dne 19.8.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena druhá žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci subjektů Domistav CS a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. – nabídka ve smyslu veřejných zakázek. Informace byla poskytnuta 5.9.2019.

Poskytnuta_informace_ze_dne_19.8.2019_2.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 28.01.2019

Dne 29. 01. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb., ve věci subjektu AT CAR, s.r.o., - týkající se počtu dopravních přestupků tohoto subjektu. Informace byla poskytnuta dne 04. 02. 2019.

AT CAR_s_r_o-D-V-810-18.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29. 07. 2019

Dne 29. 07. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb., ve věci subjektu fyzické osoby Ing. M.J. – poskytnutí informace ze správního spisu. Informace byla poskytnuta dne 05. 08. 2019.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb., na žádost ze dne 29. 07. 2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.7.2019_2

Dne 29.7.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost fyzické osoby dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci zaslání kopií protokolu přestupkového spisu na úseku Besipu. Informace v podobě kopií požadovaného byly poskytnuty dne 5.8 2019 prostřednictvím DS žadatele.

informace ze dne 29.7.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 4.4.2019

Informace ze dne 04.04.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 5.4.2019

Informace ze dne 5.4.2019 .pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 6. 9. 2019

Dne 6. 9. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu pracovníků státní památkové péče, jejich zařazení do platových tříd a celkových mzdových nákladů na tyto pracovníky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Informace byla poskytnuta dne 9. 9. 2019.

Poskytnutí informace na žádost ze dne 06_09_2019_Ing_L_Č.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 7.3.2019

Informace ze dne 07_03_2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 7.6.2019

Dne 07.06.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – 1. jakým způsobem jsou řešeny přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě, 2. jestli je postup zdejšího správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají "Virtuálního Provozovatele" (subjekt, který využívá tzv. společného řízení, 3. zda bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla, 4. kolik bylo v roce 2018 v naší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele vozidla popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem obce z uvedených rozhodnutí. Informace byla poskytnuta dne 10.06.2019.

Poskytnutí informace ze dne 07.06.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.1.2019

Dne 8.1.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacícm, ve znění pozdějších předpisů o zaslání investičních plánů města Přeštice na rok 2019 se specifikací názvu projektu, popisem projektu, příslušného projektanta, finančním rozpočtem a klíčovými termíny projektu. Informace byla poskytnuta dne 17.ledna 2019.

Odpověď na žádost ze dne 8.1.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.2.2019

Dne 8.2.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci silničních rychloměrů, které město Přeštice provozuje. Informace byla poskytnuta 18.2.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Poskytnutí informace ze 8.2.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.7.2019

Informace ze dne 8.7.2019.pdf

Poskytnuté informace v roce 2018

Informace ze dne 10.12.2018

informace ze dne 10.12.2018.pdf

Informace ze dne 11.1.2018

Informace ze dne_11_1_2018.pdf

Informace ze dne 11.6.2018

Informace ze dne 11.6.2018.pdf

Informace ze dne 11.9.2018

23849_2018_odpověď na web.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 9. 2019, 9:54:15

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací