Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace v roce 2024

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 28.02.2024

Dne 28.2.2024 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.. o poskytnutí informace týkající se staveb pro reklamu v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 4.3.2024.
Informace dle 106_2024-5918_zah_2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 304,17 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.02.2024

Dne 13.2.2024 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.. o poskytnutí informace týkající se staveb pro reklamu v k.ú. Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 28.2.2024.
Informace dle 106_2024-5133_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,95 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 25. 1. 2024

Dne 25. 1. 2024 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci hrobky rodiny Paškových. Informace byla poskytnuta dne 30. 1. 2024.
Poskytnutí_informací_dle_zákona_č_106_1999_Sb_hrobka_Paškových_zveřejnit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 162,36 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 21.01.2024

Dne 21. 1. 2024 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se problematiky „ Přípravy občanů k obraně státu“. Informace byla poskytnuta dne 30. 1. 2024.
Informace dle 106.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,21 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 01.01.2024

Na žádost spol. Istav Media, s.r.o., IČO:03441725, se sídlem Klicperova 3280/12, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené Ing. Martinem Kosourem, jednatelem společnosti, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 1.1. 2024, byla dne 10. 1. 2024, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2024.
dopis Istav s.r.o. 2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 85,65 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 1.1.2024

Dne 1.1.2024 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.10.2023 až 31.12.2023. Informace byla poskytnuta dne 29.1.2024.
informace na zadost ze dne 1_1_24.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 421,4 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 12.12.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 12.12.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace poskytnutí informací: jakým způsobem vodoprávní úřad posoudil důkazy (fotografie), které byly žadatelem přiloženy k podnětu k zahájení řízení ze dne 13.8.2023 a k jakým závěrům na základě doložených fotografií dospěl? Zjišťoval vodoprávní úřad, k jaké činnosti byl dne 7.7.2023 použit postřikovač? Zjišťoval vodoprávní úřad, jaká látka byla aplikována postřikovačem na kamenné břehy vodní nádrže v katastrálním území Bolkov u Roupova, když po několika dnech po aplikaci této látky veškeré rostliny mimo přesličky uschly? Pokud ano, jaká látka byla postřikovačem aplikována? A to v návaznosti na provedený vodoprávní dozor týkající se vodní nádrže nacházející se na pozemcích p.č. 306/14 a 306/36 v katastrálním území Bolkov u Roupova (viz sdělení vodoprávního úřadu ze dne 6.10.2023, č.j. PR-OŽP-VOT/87447/2023) a v návaznosti na poskytnuté informace (viz poskytnutí informací ze dne 24.10.2023, č.j. PR-OŽP-VOT/93686/2023 a poskytnutí informací ze dne 16.11.2023,č.j. PR-OŽP-VOT/103072/2023). Informace byly částečně poskytnuty dne 09.01.2024 písemností čj. PR-OŽP-VOT/103072/2023 ze dne 09.01.2024. Mimo tyto poskytnuté informace byla žádost ve zbývající části odmítnuta rozhodnutím čj. čj. PR-OŽP-VOT/2757/2024 ze dne 09.01.2024.
Částečně poskytnutá informace dne 09.01.2024 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,78 kB

Poskytnuté informace v roce 2023

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.11.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 03.11.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně důkazů z kontroly vodní nádrže na p.č. 306/14, 306/36 kú Bolkov u Roupova v návaznosti na provedený dozor čj. PR-OŽP-VOT/87447/2023 ze dne 6.10.2023 a na částečně poskytnuté informace čj. PR-OŽP-VOT/93686/2023 ze dne 24.10.2023. Informace byly poskytnuty dne 23.11.2023 písemností čj. PR-OŽP-VOT/103072/2023 ze dne 06.11.2023.
poskytnutá informace dne 23.11.2023 www anonymizováno(1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 633,89 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23.10.2023

Dne 23.10.2023 požádala fyzická osoba žádost o poskytnutí informace o počtu uchazečů na pozici pracovníka v soc. službách výběrového řízení, včetně jejich kvalifikace a praxe v sociálních službách. Informace byla poskytnuta dne 24.10.2023.
Poskytnutá info ze dne 23.10.2023 - anonymizovaná.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 328,84 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.10.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 13.10.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace o poskytnutí informací o vodoprávním dozoru ohledně aplikace chemikálií do vodní nádrže na p.č. 306/14, 306/36 kú Bolkov u Roupova. Informace byly částečně poskytnuty dne 25.10.2023 písemností čj. PR-OŽP-VOT/93686/2023 ze dne 24.10.2023. Mimo tyto poskytnuté informace byla žádost ve zbývající části odmítnuta rozhodnutím čj. PR-OŽP-VOT/93753/2023 ze dne 24.10.2023.
Částečně poskytnutá informace dne 25_10_2023 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,47 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 02.10.2023

Dne 2.10.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.7.2023 až 30.9.2023. Informace byla poskytnuta dne 30.10.2023.
poskytnutá informace 2_10_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392,04 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.09.2023

Městský úřad Přeštice obdržel dne 13.09.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace zda zahájeno řízení o schválení manipulačního řádu pro MVE Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 20.09.2023 písemností čj. OŽP-DVO/80607/2023 ze dne 19.09.2023.
Poskytnutá informace dne 13.09.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,6 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.08.2023

Dne 18.8.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1996 Sb., o poskytnutí informací, které se týkají zařazení pozemků parc.č. 122/7 a 890/2 v k.ú. Dolní Lukavice územním plánem, který byl platný a účinný do doby přijetí Územního plánu Dolní Lukavice s datem nabytí účinnosti 25.6.2022.
Městský úřad Přeštice_M_Dolní Lukavice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 541,21 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 15.07.2023

Dne 15.7.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. Informace byla poskytnuta 19.7.2023.
poskytnutá informace_ (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,97 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.07.2023

Dne 4.7.2023 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.4.2023 až 30.6.2023. Informace byla poskytnuta dne 5.9.2023.
Poskytnutá informace 4_7_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,3 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.06.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 29.06.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace zda bylo pro malou vodní elektrárnu (MVE) Přeštice uloženo zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád a zda bylo řízení o schválení manipulačního řádu pro tuto MVE zahájeno. Informace byla poskytnuta dne 03.07.2023 písemností čj. PR-OŽP-DVO/60694/2023 ze dne 30.06.2023.
Poskytnutá informace dne 29.06.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,41 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 16.06.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 16.06.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace na čí podnět bylo provedeno terénní šetření, při kterém zjištěna stavba vrtu v k.ú. Vodokrty. Informace byla poskytnuta dne 26.06.2023 písemností čj. PR-OŽP-DVO/57787/2023 ze dne 26.06.2023.
Poskytnutá informace dne 26.06.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,38 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 24. 04. 2023

Dne 24. 04. 2023 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se postupu při vedení správního řízení týkající se přestupků provozovatelů vozidel (ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) v případě, že byla před spácháním uvedeného přestupku podána žádost dle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Informace byla poskytnuta dne 27. 04. 2023.
Informace dle 106_PF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,51 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.04.2023

Dne 4.4.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.1.2023 až 31.3.2023 Informace byla poskytnuta dne 10.5.2023.
informace dle 106 a příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 752,76 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.03.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 29.03.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 o přestupku fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby ohledně neumožnění připojení na vodovod nebo kanalizaci. Informace byla poskytnuta dne 05.04.2023 písemností čj. PR-OŽP-DVO/31203/2023 ze dne 05.04.2023
Poskytnutá informace dne 05.04.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,67 kB
Zobrazeno 1-20 ze 216

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
5
2
4
3
4
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
4
19
5
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat