Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Poskytnuté informace

Poskytnuté informace v roce 2023

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.11.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 03.11.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informací ohledně důkazů z kontroly vodní nádrže na p.č. 306/14, 306/36 kú Bolkov u Roupova v návaznosti na provedený dozor čj. PR-OŽP-VOT/87447/2023 ze dne 6.10.2023 a na částečně poskytnuté informace čj. PR-OŽP-VOT/93686/2023 ze dne 24.10.2023. Informace byly poskytnuty dne 23.11.2023 písemností čj. PR-OŽP-VOT/103072/2023 ze dne 06.11.2023.
poskytnutá informace dne 23.11.2023 www anonymizováno(1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 633,89 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.10.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 13.10.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace o poskytnutí informací o vodoprávním dozoru ohledně aplikace chemikálií do vodní nádrže na p.č. 306/14, 306/36 kú Bolkov u Roupova. Informace byly částečně poskytnuty dne 25.10.2023 písemností čj. PR-OŽP-VOT/93686/2023 ze dne 24.10.2023. Mimo tyto poskytnuté informace byla žádost ve zbývající části odmítnuta rozhodnutím čj. PR-OŽP-VOT/93753/2023 ze dne 24.10.2023.
Částečně poskytnutá informace dne 25_10_2023 .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 67,47 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 02.10.2023

Dne 2.10.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.7.2023 až 30.9.2023. Informace byla poskytnuta dne 30.10.2023.
poskytnutá informace 2_10_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392,04 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 13.09.2023

Městský úřad Přeštice obdržel dne 13.09.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace zda zahájeno řízení o schválení manipulačního řádu pro MVE Přeštice. Informace byla poskytnuta dne 20.09.2023 písemností čj. OŽP-DVO/80607/2023 ze dne 19.09.2023.
Poskytnutá informace dne 13.09.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 205,6 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.08.2023

Dne 18.8.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1996 Sb., o poskytnutí informací, které se týkají zařazení pozemků parc.č. 122/7 a 890/2 v k.ú. Dolní Lukavice územním plánem, který byl platný a účinný do doby přijetí Územního plánu Dolní Lukavice s datem nabytí účinnosti 25.6.2022.
Městský úřad Přeštice_M_Dolní Lukavice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 541,21 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 15.07.2023

Dne 15.7.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací, které se týkají staveb fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším. Informace byla poskytnuta 19.7.2023.
poskytnutá informace_ (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 153,97 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.07.2023

Dne 4.7.2023 byla Městskému úřadu Přeštice, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.4.2023 až 30.6.2023. Informace byla poskytnuta dne 4.9.2023.
Poskytnutá informace 4_7_2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 322,3 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.06.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 29.06.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace zda bylo pro malou vodní elektrárnu (MVE) Přeštice uloženo zpracovat a předložit ke schválení manipulační řád a zda bylo řízení o schválení manipulačního řádu pro tuto MVE zahájeno. Informace byla poskytnuta dne 03.07.2023 písemností čj. PR-OŽP-DVO/60694/2023 ze dne 30.06.2023.
Poskytnutá informace dne 29.06.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 256,41 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 16.06.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 16.06.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace na čí podnět bylo provedeno terénní šetření, při kterém zjištěna stavba vrtu v k.ú. Vodokrty. Informace byla poskytnuta dne 26.06.2023 písemností čj. PR-OŽP-DVO/57787/2023 ze dne 26.06.2023.
Poskytnutá informace dne 26.06.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,38 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 24. 04. 2023

Dne 24. 04. 2023 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se postupu při vedení správního řízení týkající se přestupků provozovatelů vozidel (ustanovení § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) v případě, že byla před spácháním uvedeného přestupku podána žádost dle ustanovení § 8a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Informace byla poskytnuta dne 27. 04. 2023.
Informace dle 106_PF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 395,51 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.04.2023

Dne 4.4.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.1.2023 až 31.3.2023 Informace byla poskytnuta dne 10.5.2023.
informace dle 106 a příloha.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 752,76 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 29.03.2023

Městský úřad Přeštice, obdržel dne 29.03.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí všech rozhodnutí vydaných po 01.01.2014 o přestupku fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby ohledně neumožnění připojení na vodovod nebo kanalizaci. Informace byla poskytnuta dne 05.04.2023 písemností čj. PR-OŽP-DVO/31203/2023 ze dne 05.04.2023
Poskytnutá informace dne 05.04.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 274,67 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 02.03.2023

Na žádost spol. AMA, s.r.o., IČO: 61327557, se sídlem Voroněžská 144/20, Liberec 1, 460 01, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 2.3. 2023, byla dne 13. 3. 2023, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2023.
Informace na žádost ze dne 2.3.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 92,15 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 16.02.2023

Dne 16.02.2023 byla Městu Přeštice doručena žádost fyzické osoby, týkající se poskytnutí smluv mezi TJ Přeštice z.s. a města Přeštice; dále vyúčtování dotace na stavbu „Výstavba fotbalového hřiště UMT Přeštice“; plánované peněžní prostředky na ro. 2023. Informace byla poskytnuta dne 24.02.2023.
web - INF ze dne 16.02.2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 23.01.2023

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.01.2023 žádost podle InfZ o poskytnutí informace, zda evidujeme existenci studny pozemku na pč. XXX/Y v kú Vodokrty. Informace byla poskytnuta dne 08.02.2023 písemností čj. PR-OŽP-MAK/13915/2023 ze dne 07.02.2023
Poskytnutá informace dne 08.02.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 595,22 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 18.01.2023

Dne 18. 1. 2023 byla Městskému úřadu Přeštice (dále jen MěÚ Přeštice) doručena žádost fyzické osoby o informace týkající se počtu stavebních povolení a ohlášení staveb vydaných pro jednotlivé roky od roku 2015 do roku 2022 v působnosti MěÚ Přeštice a celkového počet stavebních povolení a ohlášení staveb s pozitivní archeologickou situací a provedením archeologického výzkumu nebo dohledu s doloženým tzv. expertním listem. Dne 24. 1. 2023 MěÚ Přeštice dopisem č. j. PR-OŠVVPP-SAI/8156/2023 v souladu s ust. § 14, odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. žadatele informoval, že ve věci dotazu na celkový počet stavebních povolení a ohlášení staveb s pozitivní archeologickou situací a provedení archeologického výzkumu nebo dohledu s doloženým tzv. expertním listem není věcně příslušný, a proto tuto část žádosti v souladu s ust. v souladu s ust. § 14, odst. 5, písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá. Vzhledem k tomu, že ve věci stavebních povolení a ohlášení staveb vydaných pro jednotlivé roky od roku 2015 do roku 2022 v působnosti MěÚ Přeštice byl dotaz příliš obecný a nebylo zcela zřejmé, jakých staveb se dotýká, vyzval MěÚ Přeštice žadatele v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. dopisem č. j. PR-OŠVVPP-SAI/8156/2023 ze dne 24. 1. 2023 k upřesnění této části žádosti. Žadatel v zákonné lhůtě 30 dní svou žádost neupřesnil, a MěÚ Přeštice vydal dne 29. 3. 2023 rozhodnutí č. j. PR-OŠVVPP-SAI/31183/2023, kterým se tato část žádosti odmítá.
Informace dle 106 - Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 313,07 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 04.01.2023

Na žádost spol. Istav Media, s.r.o., IČO:03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupené Ing. Martinem Kosourem, jednatelem společnosti, doručené Městskému úřadu v Přešticích dne 4.1. 2023, byla dne 16. 1. 2023, tedy v zákonem stanovené lhůtě poskytnuta informace o investičních plánech města Přeštice pro rok 2023.
Informace Istav s.r.o. 2023.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,03 kB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 03.01.2023.

Dne 3.1.2023 byla Městskému úřadu v Přešticích, OVÚP doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací z rozhodnutí vydaných stavebním úřadem za období 1.10.2022 až 31.12.2022. Informace byla poskytnuta dne 11.1.2023.
poskytnutá informace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,63 kB

Poskytnuté informace v roce 2022

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 27.12.2022

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí, obdržel dne 27.12.2022 žádost podle InfZ o poskytnutí kopií protokolů z kontroly septiků u tří č.ev. v Přešticích. Informace byla poskytnuta e-mailem 10.01.2023 sdělením čj. PR-OŽP-MAK/5015/2023 ze dne 09.01.2023. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
Poskytnutá informace dne 10.01.2023 www anonymizováno.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,84 MB

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 24.10.2022

Dne 24.10.2022 požádala MěÚ Přeštice fyzická osoba o poskytnutí informace, týkající se datumů, časů a míst, ve kterých má Městská policie Přeštice v měsíci listopadu 2022 povoleno od Policie ČR měřit rychlost. Informace byla poskytnuta dne 3.11.2022.
Informace ze dne 24.10.2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,09 kB
Zobrazeno 1-20 ze 208

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28
1
29
3
30
3
1
3
2
4
3
5
4
5
5
4
6
4
7
5
8
4
9
7
10
5
11
4
12
5
13
4
14
4
15
4
16
4
17
5
18
3
19
3
20
4
21
3
22
3
23
5
24
4
25
3
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat