A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací podklady


V této rubrice naleznete dokumentace a další informace o územně plánovacích podkladech (dále také ÚPP), které tvoří územně analytické podklady a územní studie.

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, územní studie slouží k ověření možností a podmínek změn v území, oba nástroje slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) obsahují především zjištění a vyhodnocení hodnot v území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území) a záměry na provedení změn v území. Součástí ÚAP je zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území a určení problémů k řešení územně plánovací dokumentací.

Více informací o územně plánovacích podkladech najdete v § 25 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

3. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Přeštice 2014

Textová část

Grafická část

1_Výkres hodnot

2_Výkres limitů

3_Výkres záměrů

4_Výkres problémů

4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Přeštice 2016

Textová část

Grafická část

1_Výkres hodnot

2_Výkres limitů

3_Výkres záměrů

4_Výkres problémů

 

V následující rubrice naleznete aktuální dokumentace územních studií zpracovaných pro jednotlivé obce správního území obce s rozšířenou působností Přeštice, které byly vloženy do evidence územně plánovací dokumentace vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití nebo uspořádání území nebo jeho vybraných částí.

Je pořizována v případech, kdy je  to uloženo územně plánovací dokumentací nebo z vlastního nebo jiného podnětu. Pořizovatelem územní studie je vždy oddělení územního plánování. Pořízení studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Využití územní studie pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace schvaluje pořizovatel a navrhuje její vložení do evidence územně plánovací dokumentace.

Seznam obcí s platnou územní studií

Územní studie Štěnovice - Lokality Pod Boreckou cestou a K Čižicům

Územní studie Štěnovice - Lokalita U lomu (K hájovně)

Územní studie Štěnovice - Lokalita Pod lesem I. - severní část

Grafická část

 

Územní studie Útušice - zastavitelné plochy: U-Z1, U-Z2, U-Z10 a Robčice - zastavitelná plocha: R-Z1

Grafická část

 

Územní studie Chlumčany - U Kaple

 

Územní studie Chlumčany - Obytná zóna Hradčany I

 

Územní studie Nebílovy - zastavitelná plocha R06-BO

 

Územní studie krajiny ORP Přeštice

Textová část - návrh

Grafická část

návrh_a - Hlavní výkres

návrh_b - Zelená infrastruktura

návrh_c - Výkres vymezení změn

návrh_d - Výkres jevů na doplnění

návrh_e - Přehledný výkres

Textová část

Příloha II - Voda v krajině

 

ÚZEMNÍ STUDIE "SÍDELNÍ ZELENĚ"

Textová část - návrh

Grafická část

01-Přeštice - Širší vztahy

02-Přeštice - Rozbor zeleně

03-Přeštice - Problémový výkres

04-Přeštice - Makrokompozice

05-Přeštice - Komplexní návrh

06-Přeštice - Etapizace

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 5. 12. 2020, 9:08:14

Kalendář

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací