A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací podklady


V této rubrice naleznete dokumentace a další informace o územně plánovacích podkladech (dále také ÚPP), které tvoří územně analytické podklady a územní studie.

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, územní studie slouží k ověření možností a podmínek změn v území, oba nástroje slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) obsahují především zjištění a vyhodnocení hodnot v území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území) a záměry na provedení změn v území. Součástí ÚAP je zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území a určení problémů k řešení územně plánovací dokumentací.

Více informací o územně plánovacích podkladech najdete v § 25 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Přeštice 2020

Textová část (9.06 MB) (9.07 MB)

Grafická část

Výkres hodnot (4.19 MB)

Výkres záměrů (4.03 MB)

Výkres limitů (10.63 MB)

Výkres problémů (2.07 MB)

 

 

V následující rubrice naleznete aktuální dokumentace územních studií zpracovaných pro jednotlivé obce správního území obce s rozšířenou působností Přeštice, které byly vloženy do evidence územně plánovací dokumentace vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití nebo uspořádání území nebo jeho vybraných částí.

Je pořizována v případech, kdy je  to uloženo územně plánovací dokumentací nebo z vlastního nebo jiného podnětu. Pořizovatelem územní studie je vždy oddělení územního plánování. Pořízení studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Využití územní studie pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace schvaluje pořizovatel a navrhuje její vložení do evidence územně plánovací dokumentace.

Seznam obcí s platnou územní studií

Územní studie Štěnovice - Lokality Pod Boreckou cestou a K Čižicům

Územní studie Štěnovice - Lokalita U lomu (K hájovně)

Územní studie Štěnovice - Lokalita Pod lesem I. - severní část

Grafická část

 

Územní studie Útušice - zastavitelné plochy: U-Z1, U-Z2, U-Z10 a Robčice - zastavitelná plocha: R-Z1

Grafická část

 

Územní studie Chlumčany - U Kaple

 

Územní studie Chlumčany - Obytná zóna Hradčany I

 

Územní studie Nebílovy - zastavitelná plocha R06-BO

 

Územní studie Merklín - lokalita 3

 

Územní studie krajiny ORP Přeštice

Textová část - návrh

Grafická část

návrh_a - Hlavní výkres

návrh_b - Zelená infrastruktura

návrh_c - Výkres vymezení změn

návrh_d - Výkres jevů na doplnění

návrh_e - Přehledný výkres

Textová část

Příloha II - Voda v krajině

 

ÚZEMNÍ STUDIE "SÍDELNÍ ZELENĚ"

Textová část - návrh

Grafická část

01-Přeštice - Širší vztahy

02-Přeštice - Rozbor zeleně

03-Přeštice - Problémový výkres

04-Přeštice - Makrokompozice

05-Přeštice - Komplexní návrh

06-Přeštice - Etapizace

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 20. 10. 2021, 11:29:52

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací