Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Územně plánovací podklady

V této rubrice naleznete dokumentace a další informace o územně plánovacích podkladech (dále také ÚPP), které tvoří územně analytické podklady a územní studie.

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, územní studie slouží k ověření možností a podmínek změn v území, oba nástroje slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) obsahují především zjištění a vyhodnocení hodnot v území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území) a záměry na provedení změn v území. Součástí ÚAP je zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území a určení problémů k řešení územně plánovací dokumentací.

Více informací o územně plánovacích podkladech najdete v § 25 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

5. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Přeštice 2020

Textová část (9.06 MB) (9.07 MB)

Grafická část

Výkres hodnot (4.19 MB)

Výkres záměrů (4.03 MB)

Výkres limitů (10.63 MB)

Výkres problémů (2.07 MB)

V následující rubrice naleznete aktuální dokumentace územních studií zpracovaných pro jednotlivé obce správního území obce s rozšířenou působností Přeštice, které byly vloženy do evidence územně plánovací dokumentace vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití nebo uspořádání území nebo jeho vybraných částí.

Je pořizována v případech, kdy je  to uloženo územně plánovací dokumentací nebo z vlastního nebo jiného podnětu. Pořizovatelem územní studie je vždy oddělení územního plánování. Pořízení studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Využití územní studie pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace schvaluje pořizovatel a navrhuje její vložení do evidence územně plánovací dokumentace.

Seznam obcí s platnou územní studií

Územní studie Štěnovice - Lokality Pod Boreckou cestou a K Čižicům

Územní studie Štěnovice - Lokalita U lomu (K hájovně)

Územní studie Štěnovice - Lokalita Pod lesem I. - severní část

Grafická část

Územní studie Útušice - zastavitelné plochy: U-Z1, U-Z2, U-Z10 a Robčice - zastavitelná plocha: R-Z1

Grafická část

Územní studie Čižice-lokalita 5

Grafická část

Územní studie Chlumčany - U Kaple

Územní studie Chlumčany - Obytná zóna Hradčany I

Územní studie Nebílovy - zastavitelná plocha R06-BO

Územní studie Merklín - lokalita 3

Územní studie krajiny ORP Přeštice

Grafická část

Textová část

ÚZEMNÍ STUDIE "SÍDELNÍ ZELENĚ"

Grafická část

ÚZEMNÍ STUDIE SV P8_SNOPOUŠOVY

 

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
5
2
4
3
4
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
4
19
5
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat