A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací podklady


V této rubrice naleznete dokumentace a další informace o územně plánovacích podkladech (dále také ÚPP), které tvoří územně analytické podklady a územní studie.

Územně analytické podklady zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území, územní studie slouží k ověření možností a podmínek změn v území, oba nástroje slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Územně analytické podklady (dále také ÚAP) obsahují především zjištění a vyhodnocení hodnot v území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (tzv. limity využití území) a záměry na provedení změn v území. Součástí ÚAP je zjišťování a vyhodnocování udržitelnosti rozvoje území a určení problémů k řešení územně plánovací dokumentací.

Více informací o územně plánovacích podkladech najdete v § 25 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

3. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Přeštice 2014

Textová část

Grafická část

1_Výkres hodnot

2_Výkres limitů

3_Výkres záměrů

4_Výkres problémů

4. Úplná aktualizace územně analytických podkladů ORP Přeštice 2016

Textová část

Grafická část

1_Výkres hodnot

2_Výkres limitů

3_Výkres záměrů

4_Výkres problémů

 

V následující rubrice naleznete aktuální dokumentace územních studií zpracovaných pro jednotlivé obce správního území obce s rozšířenou působností Přeštice, které byly vloženy do evidence územně plánovací dokumentace vedenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů, případně úprav nebo rozvoje některých funkčních systémů v území, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití nebo uspořádání území nebo jeho vybraných částí.

Je pořizována v případech, kdy je  to uloženo územně plánovací dokumentací nebo z vlastního nebo jiného podnětu. Pořizovatelem územní studie je vždy oddělení územního plánování. Pořízení studie z jiného podnětu může pořizovatel podmínit úplnou nebo částečnou úhradou nákladů od toho, kdo tento podnět podal.

Využití územní studie pro zpracování, aktualizaci nebo změnu územně plánovací dokumentace schvaluje pořizovatel a navrhuje její vložení do evidence územně plánovací dokumentace.

Seznam obcí s platnou územní studií

  1. Územní studie Lužany - lokalita P2 - Za tratí
  2. Územní studie Přeštice - Na Chmelnicích II
  3. Územní studie Štěnovice - Lokality Pod Boreckou cestou a K Čižicům
  4. Územní studie Štěnovice - Lokalita U lomu (K hájovně)
  5. Územní studie Štěnovice - Lokalita Pod lesem I. - severní část

Grafická část

  1. Územní studie Útušice - zastavitelné plochy: U-Z1, U-Z2, U-Z10 a Robčice - zastavitelná plocha: R-Z1

Grafická část

7. Územní studie Chlumčany - U Kaple

8. Územní studie Chlumčany - Obytná zóna Chlumčany I

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 12. 12. 2018, 14:54:14

Kalendář

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací