Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Územně plánovací dokumentace ORP

Územní plány, regulační plány, změny ÚPD

V následující rubrice najdete informace o územně plánovací činnosti oddělení výstavby a územního plánování ve správním území obce s rozšířenou působností (dále také ORP) Přeštice spojené zejména s pořizováním územně plánovací dokumentace Přeštice a ostatních obcí.

Informace jsou členěny podle jednotlivých katastrálních území obcí a zahrnují údaje o pořízení územně plánovací dokumentace (dále také ÚPD). K dispozici je také přehled stavu pořizování územně plánovací dokumentace v ORP Přeštice vždy k 31.12. aktuálního roku a dále údaje a informace, mezi které patří především pořízení změn ÚPD.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání (tj. urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména  zastavitelné plochy nebo plochy pro přestavbu a plochy veřejně prospěšných staveb a územních rezerv a stanovuje podmínky pro jejich využití.

Více informací získáte v § 43 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (v tzv. stavebním zákonu).

GRAFICKÝ PŘEHLED o stavu územně plánovací dokumentace v ORP Přeštice k 31.12.2022 stav UPD_2022.pdf (199.87 kB)

SEZNAM platné územně plánovací dokumentace pořízené  dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  po 1.1.2007 platna_UPD_2019.doc (246.5 kB)

Všechny platné ÚPD včetně jejich změn lze shlédnout na webových stránkách Geoportálu Plzeňského kraje na adrese: http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

Seznam obcí s platnou ÚPD

Bolkov

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Bolkov

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Borovy

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Borovy

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Borovy

2. Zpráva o uplatňování ÚP Borovy 2014-2018

3. Zpráva o uplatňování ÚP Borovy 2018-2022 (665.86 kB)

Buková

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Buková

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Buková

2.Zpráva o uplatňování ÚP Buková 2010-2014

3. Zpráva o uplatňování ÚP Buková 2017-2021 (377.73 kB)

 1. Vydaná dokumentace - Změna č. 1 ÚP Buková

I. Změna Územního plánu

Grafická část

II. Odůvodnění Změny ÚP

Grafická část

Záznam o účinnosti Změny č. 1 ÚP Buková

PRÁVNÍ STAV PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1 ÚP BUKOVÁ

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Čižice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Čižice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Čižice

2.Zpráva o uplatňování ÚP Čižice 2010-2014

 1. Vydaná dokumentace - Změna č.1 ÚP Čižice

I. Územní plán

Grafická část

II. Srovnávací text Změny č.1

Grafická část

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ČIŽICE PO VYDANÉ ZMĚNĚNČ.1

Grafická část

4. Vydaná dokumentace - Změna č.2 ÚP Čižice

I. Územní plán

Grafická část

II. Srovnávací text Změny č. 2 (860.57 kB)

Grafická část

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ČIŽICE PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č. 2

Grafická část

Dolce

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Dolce

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Dolce

2. Zpráva o upltňování ÚP Dolce 2013-2017

Dolní Lukavice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Dolní Lukavice

Grafická část

Horní Lukavice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Horní Lukavice 

Grafická část - Výroková část

Grafická část - Odůvodnění

Horšice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Horšice

I. Územní plán

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Horšice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Horšice 2016-2020 (420.65 kB)

Chlumčany

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Chlumčany

Záznam o účinnosti ÚP Chlumčany

2. Zpráva o uplatňování ÚP Chlumčany 2017-2020

3. Vydaná dokumentace - Změna č.1 ÚP Chlumčany

Kbel

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Kbel

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Kbel

2. Zpráva o uplatňování ÚP Kbel 2014-2018

3. Zpráva o uplatňování ÚP Kbel 2018-2022 (665.08 kB)

Lužany

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Lužany

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění ÚP

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Lužany

 1. Vydaná dokumentace - Regulační plán - Obytná zóna Lužany II
 2. Vydaná dokumentace - Změna č.1 Regulačního plánu Obytné zóny Lužany 2

I. Změna č.1 Regulačního plánu Obytné zóny Lužany II včetně srovnávacího textu

II. Úplné znění Regulačního plánu Obytné zóny Lužany II po této změně

4. Vydaná dokumentace - Změna č.1 úzeního plánu Lužany

I. Změna č.1

Grafická část

II.Odůvodnění

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP LUŽANY PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

Textová část

Grafická část

5. Vydaná dokumentace - Změna č.2 Regulačního plánu Obytné zóny Lužany 2

Textová část-výrok

HGposouzení likvidace srážkových vod

Grafická část

Odůvodnění-srovnávací text

ÚPLNÉ ZNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.2

Textová část

Grafická část

6. Zpráva o uplatňování ÚP Lužany 2016-2020 (431.45 kB)

Merklín

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Merklín

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Merklín

2. Zpráva o uplatňování ÚP Merklín 2015-2019

3. Zpráva o uplatňování ÚP Merklín 2019-2022 (516.88 kB)

4. Vydaná dokumentace - Změna č.1 ÚP Merklín

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP MERKLÍN PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

Grafická část

Nebílovy

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Nebílovy

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Nebílovy

2. Zpráva o uplatňování ÚP Nebílovy 2015-2019

 1. Vydaná Změna č.1 Územního plánu Nebílovy

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP NEBÍLOVY PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

Grafická část

Netunice

1. Vydaná dokumentace - ÚP Netunice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Záznam o účinnosti ÚP Netunice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Netunice 2017-2021 (1.79 MB)

Nezdice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Nezdice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Nezdice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Nezdice 2012-2016

3. Zpráva o uplatňování ÚP Nezdice 2016-2020

4.  Vydaná Změna č. 1 ÚP Nezdice

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP NEZDICE PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

Grafická část

Oplot

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Oplot

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Oplot

2. Zpráva o uplatňování ÚP Oplot 2013-2017

3. Zpráva o uplatňování ÚP Oplot 2017-2021 (392.79 kB)

Otěšice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Otěšice

I.Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Otěšice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Otěšice 2013-2017

3. Zpráva o uplatňování ÚP Otěšice 2017-2021

4. Vydaná Změna č.1 ÚP Otěšice

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP OTĚŠICE PO VYDANÉ ZMĚNĚ č.1

Grafická část

Předenice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Předenice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Předenice

2.Zpráva o uplatňování ÚP Předenice 2009-2013

 1. Vydaná Změna č.1 Územního plánu Předenice

Výroková část

Grafická část

Odůvodnění

Srovnávací text

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP PŘEDENICE PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

Grafická část

Přeštice

viz Územně plánovací dokumentace města
viz Regulační plán města
viz Zpráva o uplatňování o ÚP Přeštice

Příchovice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Příchovice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Příchovice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Příchovice 2014-2018

3. Změna č.1 ÚP Příchovice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění Změny č.1

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP PŘÍCHOVICE PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění

Ptenín

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Ptenín

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Ptenín

2.Zpráva o uplatňování ÚP Ptenín

3. Zpráva o uplatňování ÚP Ptenín 2017-2021 (397.51 kB)

Radkovice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Radkovice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Radkovice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Radkovice 2016-2020

Roupov

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Roupov

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Roupov

2. Zpráva o uplatňování ÚP Roupov 2016-2020

Řenče

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Řenče

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Řenče

2.Zpráva o uplatňování ÚP Řenče 2013-2016

 1. Vydaná dokumentace - Změna č.1 ÚP Řenče

Grafická část

Záznam o účinnosti Změny č.1 ÚP Řenče

PRÁVNÍ STAV PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1 ÚP ŘENČE

Grafická část

3. Zpráva o uplatňování ÚP Řenče 2017-2021 (1.03 MB)

Vydaná dokumentace - Změna č.2 ÚP Řenče

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP ŘENČE PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.2

Grafická část

Skašov

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Skašov

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Skašov

2. Zpráva o uplatňování ÚP Skašov 2014-2018

3. Zpráva o uplatňování ÚP Skašov 2018-2022 (645.79 kB)

Vydaná dokumentace - Změna č.1 ÚP Skašov

Grafická část

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP SKAŠOV PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

Grafická část

Soběkury

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Soběkury

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Soběkury

2.Zpráva o uplatňování ÚP Soběkury 2013-2017

2. Vydaná Změna č1. ÚP Soběkury

Textová část

Textová část - tabulky ZPF

Grafická část - Výrok

Grafická část odůvodnění

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚP SOBĚKURY PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1

Textová část

Grafická část

Štěnovice

 1. Vydaná dokumentace ÚP Štěnovice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Štěnovice

 1. Vydaná změna č. 1 ÚP Štěnovice

I. Výroková část změny č. 1 ÚP Štěnovice

I. Změna č.1

Grafická část

II. Odůvodnění změny č. 1

Grafická část

Záznam o účinnosti Změny č. 1 ÚP Štěnovice

3. Zpráva o uplatňování ÚP Štěnovice 2008-2012

4. Zpráva o uplatňování ÚP Štěnovice 2012-2016

3. Vydaná změna č.3 ÚP Štěnovice

Grafická část

Grafická část

Úplné znění ÚP Štěnovice po vydané změně č.3

Grafická část

​​​​​​​Týniště

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Týniště

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Týniště

2. Zpráva o uplatňování ÚP Týniště 2015-2019

Útušice

 1. Vydaná dokumentace - ÚP Útušice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Útušice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Útušice 2012-2016

3. Zpráva o uplatňování ÚP Útušice 2016-2020

Užitečné informace

MUNIPOLIS

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
5
28
3
29
2
30
3
31
2
1
2
2
4
3
2
4
2

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat