A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Územně plánovací dokumentace ORP

Územní plány, regulační plány, změny ÚPD

V následující rubrice najdete informace o územně plánovací činnosti oddělení výstavby a územního plánování ve správním území obce s rozšířenou působností (dále také ORP) Přeštice spojené zejména s pořizováním územně plánovací dokumentace Přeštice a ostatních obcí.

Informace jsou členěny podle jednotlivých katastrálních území obcí a zahrnují údaje o pořízení územně plánovací dokumentace (dále také ÚPD). K dispozici je také přehled stavu pořizování územně plánovací dokumentace v ORP Přeštice vždy k 31.12. aktuálního roku a dále údaje a informace, mezi které patří především pořízení změn ÚPD.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání (tj. urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména  zastavitelné plochy nebo plochy pro přestavbu a plochy veřejně prospěšných staveb a územních rezerv a stanovuje podmínky pro jejich využití.

Více informací získáte v § 43 a dalších zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (v tzv. stavebním zákonu).

GRAFICKÝ PŘEHLED o stavu územně plánovací dokumentace v ORP Přeštice k 31.12.2018 zobrazit

SEZNAM platné územně plánovací dokumentace pořízené  dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  po 1.1.2007zobrazit

 

Všechny platné ÚPD včetně jejich změn lze shlédnout na webových stránkách Geoportálu Plzeňského kraje na adrese: http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uzemni-plany-a-dalsi-nastroje-uzemniho-planovani/

Seznam obcí s platnou ÚPD

Bolkov

 1. Schválená dokumentace - ÚP SÚ Bolkov
 2. Schválené zadání ÚP Bolkov

 

Borovy

 1. Schválená dokumentace - ÚP Borovy

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Borovy

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Borovy 2014-2018

 

Buková

 1. Schválená dokumentace - ÚP Buková

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Buková

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Buková 2010-2014

 

 1. Schválená dokumentace - Změna č. 1 ÚP Buková

I. Změna Územního plánu

Grafická část

II. Odůvodnění Změny ÚP

Grafická část

Záznam o účinnosti Změny č. 1 ÚP Buková

PRÁVNÍ STAV PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1 ÚP BUKOVÁ

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

 

Čižice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Čižice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Čižice

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Čižice 2010-2014

 

 1. Schválená dokumentace - Změna č.1 ÚP Čižice

I. Územní plán

Grafická část

II. Srovnávací text Změny č.1

Grafická část

 

II. Úplné znění ÚP Čižice po změně č.1

Grafická část

 

Dolce

 1. Schválená dokumentace - ÚP Dolce

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Dolce

 

2. Zpráva o upltňování ÚP Dolce 2013-2017

 

Dolní Lukavice

 1. Schválená dokumentace - ÚP obce Dolní Lukavice včetně změny č. 1,2
 2. Schválené zadání ÚP Dolní Lukavice


Horní Lukavice

 1. Schválená dokumentace - ÚP obce Horní Lukavice včetně změny č. 1,2,3
 2. Schválená dokumentace - Změna č.4 ÚPo Horní Lukavice

Grafická část

Záznam o účinnosti Změny č.4 ÚP obce Horní Lukavice

PRÁVNÍ STAV PO VYDANÉ ZMĚNĚ č.4 ÚPo HORNÍ LUKAVICE

Grafická část

 

3. Schválené zadání ÚP Horní Lukavice


Horšice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Horšice

I. Územní plán

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Horšice


Chlumčany

 1. Schválená dokumentace - ÚP Chlumčany

Záznam o účinnosti ÚP Chlumčany

 

Kbel

 1. Schválená dokumentace - ÚP Kbel

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Textová část

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Kbel

 

2. Zpráva o uplatňování ÚP Kbel 2014-2018


Lužany

 1. Schválená dokumentace - ÚP Lužany

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění ÚP

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Lužany

 

 1. Schválená dokumentace - Regulační plán - Obytná zóna Lužany II

 

 1. Schválená dokumentace - Změna č.1 Regulačního plánu Obytné zóny Lužany 2

I. Změna č.1 Regulačního plánu Obytné zóny Lužany II včetně srovnávacího textu

II. Úplné znění Regulačního plánu Obytné zóny Lužany II po této změně

 

Merklín

 1. Schválená dokumentace - ÚP Merklín

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Merklín

 

2. Zpráva o uplatňování ÚP Merklín 2015-2019


Nebílovy

 1. Schválená dokumentace - ÚP Nebílovy

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Nebílovy

 

2. Zpráva o uplatňování ÚP Nebílovy 2015-2019


Netunice

1. Schválená dokumentace - ÚP Netunice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Záznam o účinnosti ÚP Netunice

 

Nezdice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Nezdice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Nezdice

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Nezdice 2012-2016


Oplot

 1. Schválená dokumentace - ÚP Oplot

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Oplot

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Oplot 2013-2017


Otěšice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Otěšice

I.Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Otěšice

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Otěšice 2013-2017


Předenice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Předenice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Předenice

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Předenice 2009-2013

 

 1. Projednávaná dokumentace - Změna č.1 ÚP Předenice

 

Přeštice
viz Územně plánovací dokumentace města
viz Regulační plán města

 

Příchovice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Příchovice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Příchovice

2. Zpráva o uplatňování ÚP Příchovice 2014-2018


Ptenín

 1. Schválená dokumentace - ÚP Ptenín

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Ptenín

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Ptenín


Radkovice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Radkovice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Radkovice


Roupov

 1. Schválená dokumentace - ÚP Roupov

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Roupov


Řenče

 1. Schválená dokumentace - ÚP Řenče

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Řenče

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Řenče 2013-2016

 

 1. Schválená dokumentace - Změna č.1 ÚP Řenče

Grafická část

Záznam o účinnosti Změny č.1 ÚP Řenče

PRÁVNÍ STAV PO VYDANÉ ZMĚNĚ Č.1 ÚP ŘENČE

Grafická část

 

Skašov

 1. Schválená dokumentace - ÚP Skašov

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Skašov

 

2. Zpráva o uplatňování ÚP Skašov 2014-2018


Soběkury

 1. Schválená dokumentace - ÚP Soběkury

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Soběkury

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Soběkury 2013-2017

 

2. Změna č1. ÚP Soběkury

Textová část

Textová část - tabulky ZPF

Grafická část - Výrok

Grafická část odůvodnění

Úplné znění Územního plánu Soběkury po vydání Změny č.1

Textová část

Grafická část

 

Štěnovice

 1. Schválená dokumentace ÚP Štěnovice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Štěnovice

 

 1. Schválená změna č. 1 ÚP Štěnovice

I. Výroková část změny č. 1 ÚP Štěnovice

I. Změna č.1

Grafická část

II. Odůvodnění změny č. 1

Grafická část

Záznam o účinnosti Změny č. 1 ÚP Štěnovice

 

3.Zpráva o uplatňování ÚP Štěnovice 2008-2012

 

4.Zpráva o uplatňování ÚP Štěnovice 2012-2016


Týniště

 1. Schválená dokumentace - ÚP Týniště

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Týniště

 

2. Zpráva o uplatňování ÚP Týniště 2015-2019


Útušice

 1. Schválená dokumentace - ÚP Útušice

I. Územní plán

Grafická část

II. Odůvodnění územního plánu

Grafická část

Záznam o účinnosti ÚP Útušice

 

2.Zpráva o uplatňování ÚP Útušice 2012-2016

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 3. 6. 2020, 8:44:34

Kalendář

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací