Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odbor výstavby a ÚP

Kontakty na pracovníky odboru zde 

Činnost odboru

  • výkon státní správy dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

Obecní stavební úřad obce s rozšířenou působností

Obecní stavební úřad podle § 34a stavebního zákona pro město Přeštice (k.ú. Přeštice, Skočice u Přeštic, Žerovice) a pro obce Bolkov (k.ú. Bolkov u Roupova), Dolce (k.ú. Dolce), Dolní Lukavice (k.ú. Dolní Lukavice, Krasavce, Lišice u Dolní Lukavice, Snopoušovy) Horní Lukavice (k.ú. Horní Lukavice), Horšice (k.ú. Horšice, Újezd u Horšic), Kbel (k.ú. Kbel, Malinec), Lužany (k.ú. Lužany, Dlouhá Louka, Zelené), Nebílovy (k.ú. Nebílovy), Oplot (k.ú. Oplot), Otěšice (k.ú. Otěšice), Příchovice (k.ú. Příchovice, Kucíny, Zálesí u Příchovic), Ptenín (k.ú. Ptenín,), Radkovice (k.ú. Radkovice u Příchovic), Roupov (k.ú. Roupov), Řenče (k.ú. Řenče, Háje u Vodokrt, Knihy, Libákovice, Osek u Vodokrt, Plevňov, Vodokrty), Skašov (k.ú. Skašov), Soběkury (k.ú. Soběkury, Horušany), Týniště ( k.ú. Týniště u Horšic),Vlčí (k.ú. Vlčí)

Úřad územního plánování

Úřad územního plánování podle § 25 stavebního zákona  

Pořizuje územní plán a regulační plán pro území města Přeštice

Pořízuje územně plánovací podklady

Pořízuje územní plán, regulační plán, územní studie a vymezení zastavěného území na žádost o obce ve svém správním obvodu Bolkov, Borovy, Buková, Čižice, Dolce, Dolní Lukavice, Horní Lukavice, Horšice, Chlumčany, Kbel, Lužany, Merklín, Nebílovy, Netunice, Nezdice, Oplot, Otěšice, Předenice, Příchovice, Ptenín, Radkovice, Roupov, Řenče, Skašov, Soběkury, Štěnovice, Týniště, Útušice, Vlčí

Územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentace pořízené ve správním území města Přeštice jako obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) jsou k dispozici na úřadu územního plánování MěÚ Přeštice, kde do nich můžete nahlédnout a obdržíte podrobné informace.

GRAFICKÝ PŘEHLED o stavu územně plánovací dokumentace v ORP Přeštice k 31.12.2023 naleznete stav UPD_2023.jpg Typ: JPG obrázek, Velikost: 250.87 kB

SEZNAM platné územně plánovací dokumentace pořízené  dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,  po 1.1.2007 naleznete na platna_UPD.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 194.5 kB

SEZNAM vymezených zastavěných území dle stavebního zákona po 1.1.2007 naleznete zde

INFORMACE o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi naleznete zde

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP Přeštice naleznete zde

Informace o podávání žádostí

v ustanovení § 172 stavebního zákona je stanoven způsob a forma podání a žádosti

(1) Podání podle této části je možné učinit také prostřednictvím portálu stavebníka.

    https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/digitalizace-stavebniho-rizeni-v-cr/aktuality/portal-stavebnika

(2) Žádost nebo návrh podle této části se podává na stanoveném formuláři elektronicky prostřednictvím portálu stavebníka nebo v listinné podobě. Formulář žádosti a formulář návrhu stanoví prováděcí právní předpis.

   https://mmr.gov.cz/getattachment/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Pravo-a-legislativa/Novy-stavebni-zakon/Vyhlasky/Navrh-vyhlasky-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-st/Dokumenty/Navrh-vyhlasky-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-st/vyhlaska-o-provedeni-nekterych-ustanoveni-SZ_Sbirka_1_7_2024.pdf.aspx?lang=cs-CZ&ext=.pdf

(3) Na elektronický dokument vedený v evidenci elektronických dokumentací nebo v evidenci řízení a jiných postupů stavebních úřadů a dotčených orgánů (dále jen „evidence stavebních postupů“) může žadatel v žádosti odkázat namísto jeho přiložení k žádosti jako její součást.

(4) Nejpozději s podáním žádosti vloží stavebník projektovou dokumentaci nebo dokumentaci pro povolení záměru do evidence elektronických dokumentací. Dokumentaci pro povolení záměru, která nemusí být zpracovaná projektantem, vloží do evidence elektronických dokumentací stavební úřad, neučiní-li tak spolu s podáním žádosti stavebník.

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ - povinné

stanoví vyhláška č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona pro

1) návrh na stanovení ochranného pásma 

2) žádost o:

a) předběžnou informaci stavebního úřadu,

b) vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury,

c) povolení stavby nebo zařízení,

d) změnu povolení,

e) povolení změny využití území,

f) povolení dělení nebo scelení pozemků,

g) vydání rámcového povolení,

h) změnu záměru před dokončením,

i) vydání kolaudačního rozhodnutí,

j) povolení předčasného užívání stavby,

k) povolení zkušebního provozu,

l) povolení změny v užívání stavby,

m) povolení odstranění stavby, zařízení a terénních úprav a

n) dodatečné povolení stavby, zařízení a terénních úprav.

Formuláře jsou dostupné 

nepovinné formuláře odboru

ŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASTORTU) STAVBY zobrazit

ŽÁDOST O NAHLÍŽENÍ DO SPISU A DOKUMENTACE STAVBY  zobrazit

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
4
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat