Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Odbor živnostenský úřad

Kontakty na pracovníky odboru zde

Živnostenská kontrola

 • dodržování živnostenského zákona
 • dozorování zákona o ochraně spotřebitele
 • dozorování zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • dozorování zákona o spotřebních daních
 • dodržování zákona o povinném značení lihu
 • dozorování některých ustanovení občanského zákoníku

Registrace živností

 • příjem a zpracování ohlašovacích živností
 • příjem žádostí a zpracování žádostí o koncesi, vydání rozhodnutí o koncesi
 • rušení a změny živností
 • výpisy ze živnostenského rejstříku
 • evidence zemědělských podnikatelů a vydávání osvědčení o registraci
 • činnost Centrálního registračního místa (příjem podání vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám)

Dnem 1. 8. 2006 se na obecních živnostenských úřadech zřídila tzv. "Centrální registrační místa" (CRM), kde může klient zároveň při ohlášení živnosti / podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce. Více zde

Průvodce pro spotřebitele

Jak řešit spory nebo reklamace při nákupu zboží nebo služeb Vám poradí na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu kde se nachází Průvodce spotřebitele viz https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele--246414/ .

Možnosti podání vůči živnostenským úřadům

Základní informace o vzniku živnostenského oprávnění najdete na Portálu občana https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vznik-zivnostenskeho-opravneni-S757 .

Další informace k podání podnikajících osob naleznete na stejném portálu na této adrese https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vyrizeni-podani-podnikajicich-osob-S5895 a dále https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zmena-u-zivnosti-z-podnetu-podnikatele-S740 .

Souhrnné informace pak máte na Portálu občana na této adrese https://portal.gov.cz/sluzby-verejne-spravy/podnikani-spolecnosti-a-statni-podniky-KAT-424/zivnostenske-podnikani-KAT-684 .

POZOR: Pokud byste elektronicky posílali spolu s podáním i přílohy např. doklady o vzdělání, měly být opatřeny doložkou o provedené konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby ve smyslu zákona č. 300/ 2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotné registrační formuláře

Pro podnikatele, kteří si na podobnou formu komunikace netroufají, příp. nemají elektronický podpis, jsou na stránkách MPO k dispozici JRF ve formátu PDF tzn., že je lze vytisknout, ručně vypsat a donést nebo poslat na živnostenský úřad. Tyto formuláře jsou k dispozici na adrese http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular--159758/.

Ostatní formuláře

Souhlas se sídlem (majitelem je právnická osoba) Typ: PDF dokument, Velikost: 29.66 kB

Souhlas se sídlem (majitelem je fyzická osoba) Typ: PDF dokument, Velikost: 44.1 kB

Žádost o výpis z živnostenského rejstříku Typ: PDF dokument, Velikost: 45.37 kB

Seznam skutečných majitelů  Typ: PDF dokument, Velikost: 71.95 kB

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - fyzická osoba Typ: PDF dokument, Velikost: 488.11 kB

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - právnická osoba Typ: PDF dokument, Velikost: 478.85 kB

Oznámení změn zemědělským podnikatelem Typ: PDF dokument, Velikost: 235.55 kB

Žádost o vydání výpisu z evidence zemědělských podnikatelů Typ: PDF dokument, Velikost: 51.54 kB

Žádost o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele Typ: PDF dokument, Velikost: 361.57 kB

Další formuláře pro podnikatele a zemědělce vůči ostatním úřadům státní správy a návody jak řešit životní situace OSVČ lze získat zde:
BusinessInfo.cz

 

https://www.businessinfo.cz/navody/ příp. zde https://www.rzp.cz/pruvodce-podnikanim/cs/185.html.

Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení nebo ukončení činnosti vůči SZPI lze získat také zde: https://www.szpi.gov.cz/clanek/prvovyroba.aspx.

Informace pro společné stravování (restaurace, cukrárny, kavárny, čajovny, stánky s občerstvením a dal.)

https://www.szpi.gov.cz/clanek/informace-k-podnikani-spolecne-stravovani-spolecne-stravovani.aspx.

Výroba potraviny a potravinářských produktů v domácnosti:

https://www.szpi.gov.cz/clanek/podnikani-v-domacnosti-voditko-pro-vyrobce-a-prodejce-potravin-vyrabenych-v-domacnosti-a-prodavanych-z-domu.aspx s tím souvisí i informace o džemech, marmeládách a povidlech https://www.szpi.gov.cz/clanek/zpracovani-ovoce-a-zeleniny.aspx.

Uvádění čerstvého ovoce a zeleniny, volně rostoucích jedlých hub a konzumních brambor na trh

https://www.szpi.gov.cz/clanek/informovani-podnikatelu-o-uvadeni-cerstveho-ovoce-a-zeleniny-konzumnich-brambor-a-hub-na-trh.aspx.

Platby

Od 26. 9. 2008 je zaveden na živnostenském úřadu Přeštice platební terminál. Podnikatelé již nemusejí přebíhat mezi budovami, aby zaplatili správní poplatek, ale mohou tak učinit pomocí platební karty přímo v kanceláři živnostenského úřadu. Kromě výpisu z terminálu, který se vyjíždí automaticky, je jim předáváno ještě potvrzení o platbě, mající náležitosti podle zákona o účetnictví, aby bylo možné platbu zahrnout do nákladů.

Odborná způsobilost

U řemeslných, vázaných a koncesovaných živností musí podnikatel kromě všeobecných podmínek splňovat i zvláštní podmínky, nejčastěji se jedná o tzv. odbornou způsobilost. Pro živnosti vázané a koncesované jsou požadavky na ní uvedené v přílohách č. 2 a 3 živnostenského zákona.

Dotace a podpora podnikání

Informace můžete nelézt zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/ .

Aktualizováno:  05. 05. 2023

Ostatní

Základní info pro podnikatele a zájemce o podnikání (834.74 kB)

Upozornění Finanční správy ČR - GFŘ_ukončení činnosti.pdf (535.2 kB) 

Povinnosti prodejců el. cigaret a náplní do nich (42.36 kB)

Návod jak založit firmu

Rychlé a efektivní řešení sporů občanů i podnikatelů s úřady v rámci EU : https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-EU/sluzby-pro-podnikatele-na-vnitrnim-trhu-eu/solvit/default.htm

Příklady živností, u nichž je kromě odborné způsobilosti vyžadována i praxe

 

Kontrolní činnost

Informace o kontrolách za r. 2023 Typ: PDF dokument, Velikost: 63.84 kB

Informace o kontrolách za r. 2022 (63.56 kB)

Informace o kontrolách v r. 2021 (599.04 kB)

Informace o kontrolách v roce 2020 (73.54 kB)

Informace o kontrolách v roce 2019

Informace o kontrolách v roce 2018

Informace o kontrolách v roce 2017

Informace o kontrolách v roce 2016

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
4
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat