A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Odbor živnostenský úřad

Kontakty na pracovníky odboru zde


Živnostenská kontrola:

 • dodržování živnostenského zákona
 • dozorování zákona o ochraně spotřebitele
 • dozorování zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven
 • dozorování zákona o spotřebních daních
 • dodržování zákona o povinném značení lihu


Registrace živností:

 • příjem a zpracování ohlašovacích živností
 • příjem žádostí a zpracování žádostí o koncesi, vydání rozhodnutí o koncesi
 • rušení a změny živností
 • výpisy ze živnostenského rejstříku
 • evidence zemědělských podnikatelů a vydávání osvědčení o registraci
 • činnost Centrálního registračního místa (příjem podání vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám)
 • činnost kontaktního místa CzechPOINT


Dnem 1.8. 2006 se na obecních živnostenských úřadech zřídila tzv. "Centrální registrační místa" (CRM), kde může klient zároveň při ohlášení živnosti / podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení i vůči dalším správním úřadům - finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce.
více zde


Elektronické podání
Od 1. října 2008 mají podnikatelé možnost si na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese https://www.rzp.cz/elpod.html   v sekci elektronické podání, zdarma stáhnout program pro vytvoření a odeslání tzv. jednotného registračního formuláře (dále jen JRF). Tímto způsobem mohou přímo ze své kanceláře vyřídit záležitosti, kvůli nimž by jinak museli navštívit živnostenský úřad.

Zájemce o tuto formu komunikace si nejprve musí stáhnout příslušnou aplikaci. Ve druhém kroku vyplní JRF a podepíše jej uznávaným elektronickým podpisem. Ve třetím kroku si vybere, který úřad má jeho podání zpracovat a odešle jej na elektronickou podatelnu živnostenského rejstříku (ŽR). Odtud mu po zpracování jeho podání přijde (rovněž elektronickou cestou) vyrozumění o změnách v ŽR, příp. výpis z ŽR. Instalace a provoz aplikace JRF probíhá šifrovaným způsobem protokolem SSL to znamená, že je zabezpečen obdobně jako když komunikujete s bankou prostřednictvím internetového bankovnictví.

Jednotné registrační formuláře
Pro podnikatele, kteří si na podobnou formu komunikace netroufají, příp. nemají elektronický podpis, jsou na stránkách MPO k dispozici JRF ve formátu PDF tzn., že je lze vytisknout, ručně vypsat a donést nebo poslat na živnostenský úřad. Tyto formuláře jsou k dispozici na adrese http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/jednotny-registracni-formular--159758/.
 

Další formuláře pro podnikatele a zemědělce vůči ostatním úřadům státní správy                                                                                          lze získat zde: https://www.businessinfo.cz/ v záložce Legislativa a formuláře. Životní situace OSVČ jsou popsány zde: https://portal.gov.cz/podnikani/zivotni-situace/zivnostnici .

 

Oznámení provozovatele potravinářského podniku o zahájení nebo ukončení činnosti vůči SZPI lze získat také zde: http://www.szpi.gov.cz/dokumenty-ke-stazeni.aspx.

Platby
Od 26. 9. 2008 je zaveden na živnostenském úřadu Přeštice platební terminál. Podnikatelé již nemusejí přebíhat mezi budovami, aby zaplatili správní poplatek, ale mohou tak učinit pomocí platební karty přímo v kanceláři živnostenského úřadu. Kromě výpisu z terminálu, který se vyjíždí automaticky, je jim předáváno ještě potvrzení o platbě, mající náležitosti podle zákona o účetnictví, aby bylo možné platbu zahrnout do nákladů.

Odborná způsobilost
U řemeslných, vázaných a koncesovaných živností musí podnikatel kromě všeobecných podmínek splňovat i zvláštní podmínky, nejčastěji se jedná o tzv. odbornou způsobilost. Pro živnosti vázané a koncesované jsou požadavky na ní uvedené v přílohách č. 2 a 3 živnostenského zákona.

 

Dotace a podpora podnikání

Informace můžete nelézt zde: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/ .

 

Aktualizováno:  25. 2. 2020

 

Ostatní

ŽIVOTNÍ SITUACE - podnikání

Návod jak založit firmu najdete zde:


Rychlé a efektivní řešení sporů občanů i podnikatelů s úřady v rámci EU se dozvíte zde: https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-EU/sluzby-pro-podnikatele-na-vnitrnim-trhu-eu/solvit/default.htm

Příklady živností, u nichž je kromě odborné způsobilosti vyžadována i praxe

Prodej elektronických cigaret - povinnosti prodejců

Informace o kontrolách v roce 2020 (73.54 kB)

Informace o kontrolách v roce 2019

Informace o kontrolách v roce 2018
Informace o kontrolách v roce 2017

Informace o kontrolách v roce 2016
 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 18. 4. 2021, 8:41:49

Kalendář

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací