Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Časté dotazy

Zdražuje se poplatek za svoz odpadů?
Záleží na vás. Čím nižší frekvence svozu a menší nádoba na svoz komunálního odpadu, tím menší poplatek. Čím více odpadu vytřídíme (a nebudeme do komunálního odpadu vkládat odpad, kam nepatří), tím menší frekvence a nádoba u nemovitosti postačí. Tímto způsobem můžete náklady na svoz komunálního odpadu snížit, pokud vás v domácnosti žije více.

Kdo je plátcem místního poplatku?
Podle OZV i zákona – konkrétně § 10n odst. 1 zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích plátcem poplatku je:
a) společenství́ vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech
Pokud je u nemovitosti více majitelů – musí se mezi sebou dohodnout, který z nich splní svoji ohlašovací povinnost za danou nemovitost a stane se tak vůči správci poplatku plátcem místního poplatku, protože všichni mají dle § 10p zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích povinnost plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Příklad z praxe: Manželé mají nemovitost ve společném jmění manželů, tj. každý z nich vlastní ideální polovinu nemovitosti. Dohodnou se, že manžel splní ohlašovací povinnost dle OZV. Manžel tak vyplní formulář a stane se pro správce poplatku plátcem místního poplatku.

Dokdy uhradit poplatek?
Poplatek za období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 se hradí od 1. 3. 2024 do 30. 4. 2024.

Kde získám platební údaje?
Podklady k platbě Vám budou po zaevidování správně vyplněného formuláře Ohlášení plátce poplatku odeslány na Vámi uvedený e-mail. V případě, že e-mail neuvedete, budou Vám doručeny poštou. Platbu budete moci uskutečnit od 1. 3. 2024 v hotovosti na pokladně Městského úřadu, Husova 465, Přeštice nebo převodem z účtu. Součástí platebních údajů bude QR kód.

Mohu si v případě problémů požádat o úhradu formou splátek?
Ano, je to možné. Je potřeba vyplnit a na MěÚ Přeštice doručit patřičný formulář „Žádost o povolení splátek poplatku“. Dostupný je na MěÚ Přeštice a na webových stránkách města.

Jakou frekvenci svozu si nově mohu vybrat?
U nádob o objemu 60 litrů můžete zvolit frekvenci 1 x za 14 dnů nebo 1 x měsíčně. U nádob 110, 120, 240 litrů a 1 100 l může zvolit 1× týdně, 1× za 14 dní, 1× měsíčně. U nádob 110 a 120 litrů lze zvolit kombinovaný zimní svoz v případě, že je Vaše nemovitost vytápěna na tuhá paliva. Volba kombinovaného svozu nelze v průběhu roku měnit. Svoz bude od 1. 2. 2024 pravidelný ve Vámi vybrané frekvenci. Město Přeštice zveřejní na začátku roku 2024 kalendář svozů, abyste předem věděli, v jaký den budou jezdit právě k vám.

Odkdy začne nový svoz odpadů? Co se stane, když do 31. 12. 2023 nevyplním registraci?
Nový svoz podle nového kalendáře začne od 1. 3. 2024. Do té doby jsou vám popelnice vyváženy nadále, jak jste zvyklí. Je potřeba do 31. 12. 2023 vyplnit „Ohlášení“ a případně si včas pořídit nádobu vhodné velikosti. Čím menší objem nádoby a nižší frekvence, tím menší poplatek.

Poplatek se váže na osobu nebo na nemovitost?
Na nemovitost. Registrace se vyplňuje pro každou nemovitost zvlášť! Ano, u více nemovitostí je potřeba podat více formulářů. V případě vícero nádob (popelnic) u jedné nemovitosti postačí vyplnit jeden formulář.

Jedinou možností, jak splnit svoji povinnost ohlášení, je formou „papírového“ formuláře?
Samozřejmě, že ne! Pohodlně svoji ohlašovací povinnost můžete splnit prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách města.

Co dělat, pokud budu v průběhu roku chtít změnit velikost nádoby nebo frekvenci svozu?
Ano toto je samozřejmě možné. Dle OZV v případě jakékoliv změny má plátce povinnost informovat správce místního poplatku o této změně. K tomu slouží formulář „Změna ohlášení“, který je opět dostupný ke stažení na internetových stránkách města. Výjimkou jsou pouze KOMBI svozy, u kterých lze požádat o změnu pouze od nového kalendářního roku.

Co když prodám nemovitost a odstěhuji se do jiného města?
Postup je stejný jako v případě se změnou velikosti nádoby a frekvence svozu výše s tím, že je potřeba dodat ještě vyplněný formulář „Žádost o vrácení přeplatku“, abychom vám mohli vrátit případný přeplatek místního poplatku zpět na účet. Formulář je dostupný na MěÚ Přeštice a na webových stránkách města.

Potřebuji si pořídit novou nádobu (popelnici)?
Záleží, jestli Vaše nádoba splňuje aktuální normy a požadavky na velikost (60 / 110 / 120 / 240 / 1100 litrů). Více informací najdete v sekci „Požadavky na nádoby“.

Kdo a kdy mi označí popelnici RFID čipem?
Pokud si budete pořizovat novou nádobu nebo měnit, informujte prosím zaměstnance MěÚ Přeštice pro zajištění přečipování nádob. S RFID čipem na staré nádobě nemanipulujte. Po domluvě se k Vám dostaví zaměstnanec svozové firmy a Vaši nádobu označí RFID čipem.

Jak postupovat v případě, že v nemovitosti není nikdo přihlášen k trvalému pobytu? Trvalé bydliště máme jinde.
Není důležité, jestli někdo je nebo není trvale hlášen k pobytu v nemovitosti, ale to, jestli v ní někdo bydlí. Vazba na trvalé bydliště je v tomto případě naprosto nepodstatná – místní poplatek se neplatí podle trvalého bydliště, ale za nemovitost. Pokud se jedná o neobydlenou nemovitost, pak v ní nikdo neprodukuje odpad a u nemovitosti není svozová nádoba a platí se minimální základ dílčího poplatku, tj. 30 l měsíčně – viz patřičná volba ve formuláři ohlášení. V takovém případě se od nemovitosti nebude svážet svozová nádoba.

Počítá se s tím, že bytové domy si budou moci kontejnery uzamykat? Chceme mít jistotu, že platíme jen za odpad, který vyprodukovali obyvatelé příslušného bytového domu, ale zároveň nechceme komplikovat svoz.
Svozová nádoba je majetkem majitele nemovitosti. Jaký systém majitel zvolí, aby někdo jiný nezneužíval jeho svozovou nádobu, je čistě na majiteli svozové nádoby. Po celé republice je naprosto běžný způsob uzamčení svozové nádoby v období mezi svozem tak, aby ji mohli používat pouze oprávnění majitelé. Pozor! Důležité je nezapomenout, že v den svozu musí být nádoba umístěna na veřejně přístupné místo a odemčena.

Jak bude svoz a poplatky řešen u rekreačních objektů?
Zákon jasně hovoří o tom, že poplatkovou povinnost má společenství vlastníků jednotek nebo vlastník nemovité věci. Rekreační objekt je nemovitá věc a jejímu vlastníkovi tak vzniká povinnost přihlásit se a zaplatit místní poplatek. Vlastníci rekreačních objektů a zahrádek v lokalitách Za Řekou, Pod Hřbitovem, Za Sladovnou, V Lipkách a Osada Šeříků uhradí poplatek 655,- Kč. Nově budou zřízena celoroční sběrná hnízda a v sezóně budou k dispozici kontejnery na bio odpad.

Jak to budou řešit lidé v bytovkách? Některá rodina naplní celý kontejner svým odpadem, někde žije třeba jen jeden důchodce, který vyhodí za týden jeden košík odpadu. To budou všichni platit stejný paušál?
V bytových domech řeší množství, tj. i velikost svozových nádob a jejich četnost svozu majitel bytového domu, popř. SVJ atp. Ten také řeší způsob, jak rozpočítat náklady na jednotlivé bytové jednotky nebo obyvatele bytového domu.

Kdy budou nádoby vyváženy?
Na webu města bude zveřejněn kalendář svozů, ve kterém bude přesně napsáno, kdy se které nádoby a kde svážejí. Povinností vlastníka nemovitosti, a tudíž i vlastníka svozové nádoby je přistavit ji v době svozu na veřejně přístupné místo.

Co když lidé místo třídění budou vytvářet černé skládky, aby ušetřili? Jak to bude město řešit?
Otázku tzv. černých skládek řeší zákon 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. Každý občan ČR má povinnost znát zákony ČR, a tudíž ví, i že za jejich neplnění mu hrozí odpovídající sankce. V případě, že na černou skládku narazíte, nahlaste ji prosím městu. Využijte například mobilní aplikaci Munipolis.

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
5
2
4
3
4
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
4
19
5
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat