A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytované dotace

Poskytování dotací z Ministerstva kultury ČR
Vlastníci kulturních památek mohou požádat o poskytnutí příspěvků na zvýšené náklady spojené s údržbou nemovitých kulturních památek.

Město Přeštice administruje od roku 2008 dotační program MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Zájemci se mohou informovat na odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče. Bližší informace v příloze:
Dotace - památková péče - aktualizace Leden 2019Poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice:

Dne 20.2.2015 vešla v účinnost novela zákona č.250/2000 Sb., kterou se mění pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 6/2018 pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Přeštice dne 13. 12. 2018, usnesením č. B/17.

Zastupitelstvo města Přeštice dále vyhlásilo usnesením č. D/1. program pro poskytování dotací a NFV, který se řídí Pravidly ZM č. 6/2018.

Žádosti o dotace pro 1. kolo se v roce 2019 podávají ve lhůtě od 21. ledna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin v poslední pracovní den měsíce února. 

Žádosti o dotace pro 2. kolo se v roce 2019 podávají od 1. dubna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 13. května. 

Rada města Přeštice usnesením č. 376/2019 ze dne 27. 5. 2019 vyhlásila 3. kolo poskytování účelových peněžních dotací na pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města dle Pravidel ZM č. 6/2018 z rozpočtu města Přeštice na rok 2019, tak že vlastní podávání žádostí je možné od 1. července 2019 do 12. srpna 2019 - 12.00 hodin.

Poskytnutou dotaci je  žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit nejpozději do 12.00 hodin do 16. 12. 2019 finančnímu odboru MÚ. Nedojde-li k vyčerpání dotace na účel, pro který byla přidělena, je žadatel povinen přebytek vrátit na účet města Přeštice uvedený ve veřejnoprávní smlouvě nejpozději do 28. 12. 2019.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č. 6/2018 včetně žádosti a četného prohlášení

Žádost o dotaci pro rok 2019

Žádost o NFV pro rok 2019

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele

Vyúčtování neinvestiční dotace v roce 2019 - formulář

Vyúčtování individuální dotace v roce 2019 - formulář

 

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice z rozpočtu města Přeštice:

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 2/2018 pro poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice dne 19. 6. 2018, usnesením č. B/11.

Žádosti o dotace na výstavbu DČOV se v roce 2018 podávají ve lhůtě od 1. srpna a musí být doručeny nejpozději do 12,00 hodin dne 7. září 2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 2/2018 stanovené náležitosti a přílohy.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č. 2/2018

Žádost o dotaci na výstavbu DČOV

Čestné prohlášení žadatele o dotaci na výstavbu DČOV

 

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice z rozpočtu města Přeštice ve 2. kole:

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 2/2019 pro 2. kolo poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice dne 19. 9. 2019, usnesením č. B/11.

Žádosti o dotace na výstavbu DČOV ve 2. kole se podávají od 21. října 2019 a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 29. listopadu 2019Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 2/2019 stanovené náležitosti a přílohy.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č_2_2019_včetně žádosti a čestného prohlášení

Žádost o dotaci_DČOV Zastávka_2_kolo

Čestné prohlášení žadatele o dotaci_DČOV Zastávka_2_kolo

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 16. 11. 2019, 0:21:51

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací