A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytované dotace

Poskytování dotací z Ministerstva kultury ČR
Vlastníci kulturních památek mohou požádat o poskytnutí příspěvků na zvýšené náklady spojené s údržbou nemovitých kulturních památek.

Město Přeštice administruje od roku 2008 dotační program MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Zájemci se mohou informovat na odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče. Bližší informace v příloze:
Dotace - památková péče - aktualizace Leden 2021 (178.9 kB)Poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice:

Dne 20. 2. 2015 vešla v účinnost novela zákona č. 250/2000 Sb., kterou se mění pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Pravidla zastupitelstva města č. 1/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla zastupitelstva města č. 1/2021 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice dne 9. 12. 2021, usnesením č. B/7.

Zastupitelstvo města Přeštice dále vyhlásilo usnesením č. D/1. program pro poskytování dotací, který se řídí Pravidly ZM č. 1/2021.

1. kolo:

Žádosti o dotace pro 1. kolo se v roce 2022 podávají ve lhůtě od 25. ledna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin v poslední pracovní den měsíce února. 

2. kolo:

Žádosti o dotace pro 2. kolo, na pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města, se v roce 2022 podávají od 12. dubna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 31. srpna. 

3. kolo:

Lhůta pro případné 3. kolo poskytování dotací bude vyhlášena Radou města Přeštice. 

Vyúčtování dotace:

Poskytnutou dotaci je  žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit nejpozději do 12.00 hodin do 16. 12. 2022 finančnímu odboru MÚ. Nedojde-li k vyčerpání dotace na účel, pro který byla přidělena, je žadatel povinen přebytek vrátit na účet města Přeštice uvedený ve veřejnoprávní smlouvě nejpozději do 28. 12. 2022.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla zastupitelstva města č. 1/2021 (92.42 kB)

Žádost o dotaci pro rok 2022 (21.39 kB)

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele (19.92 kB)

 

Žádost o individuální dotaci v roce 2022

Žádost o individuální dotaci pro rok 2022 (20.65 kB)

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele (19.92 kB)

 

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice z rozpočtu města Přeštice ve 2. kole:

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 2/2019 pro 2. kolo poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice dne 19. 9. 2019, usnesením č. B/11.

Žádosti o dotace na výstavbu DČOV ve 2. kole se podávají od 21. října 2019 a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 29. listopadu 2019Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 2/2019 stanovené náležitosti a přílohy.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č_2_2019_včetně žádosti a čestného prohlášení

Vyúčtování dotace na výstavbu DČOV na Zastávce ve 2. kole (17.98 kB)

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je sobota, 25. 6. 2022, 6:55:34

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací