Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Poskytované dotace

Poskytování dotací z Ministerstva kultury ČR

Vlastníci kulturních památek mohou požádat o poskytnutí příspěvků na zvýšené náklady spojené s údržbou nemovitých kulturních památek.

Město Přeštice administruje od roku 2008 dotační program MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Zájemci se mohou informovat na odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče. Bližší informace v příloze:

Dotace - památková péče - aktualizace Leden 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 507.18 kB

Poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice v roce 2024

Dne 20. 2. 2015 vešla v účinnost novela zákona č. 250/2000 Sb., kterou se mění pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Pravidla zastupitelstva města č. 2/2023 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla zastupitelstva města č. 2/2023 pro poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice dne 14. 12. 2023, usnesením č. B/27.

Zastupitelstvo města Přeštice dne 14. 12. 2023 dále vyhlásilo usnesením č. E/1. program pro poskytování dotací, který se řídí Pravidly zastupitelstva města č. 2/2023.

1. kolo

Žádosti o dotace pro 1. kolo se v roce 2024 podávají ve lhůtě od 25. ledna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin v poslední pracovní den měsíce února. 

2. kolo

Žádosti o dotace pro 2. kolo, na pořádání sportovní, kulturní či společenské akce pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje se v roce 2024 podávají od 15. dubna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 31. srpna. 

3. kolo

Rada města Přeštice může vyhlásit 3. kolo poskytování účelových peněžních dotací na pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města, dopravu a provozní výdaje dle Pravidel Zastupitelstva města č. 2/2023, z rozpočtu města Přeštice na rok 2024.

Vyúčtování dotace

Poskytnutou dotaci je  žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit nejpozději do 12.00 hodin do 16. 12. 2024 finančnímu odboru MÚ. Nedojde-li k vyčerpání dotace na účel, pro který byla přidělena, je žadatel povinen přebytek vrátit na účet města Přeštice uvedený ve veřejnoprávní smlouvě nejpozději do 28. 12. 2024.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru:

Přílohy

Pravidla ZM 2_2023_poskytování dotací 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 375.58 kB

Žádost o dotaci pro rok 2024 - v editovatelné formě Typ: PDF dokument, Velikost: 433.55 kB

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele k žádosti o dotaci pro rok 2024

Formulář - vyúčtování neinvestiční dotace v roce 2024 - v excelu Typ: XLSX dokument, Velikost: 13.43 kB

Formulář - vyúčtování neinvestiční dotace v roce 2024 - v editovatelné formě Typ: PDF dokument, Velikost: 120.85 kB

 

Žádost o individuální dotaci v roce 2024

Žádost o individuální dotaci pro rok 2024 - v editovatelné formě Typ: PDF dokument, Velikost: 425.95 kB

Čestné prohlášení o bezdlužnosti žadatele k žádosti o dotaci pro rok 2024

 

Vyúčtování individuální dotace v roce 2024

Formulář - vyúčtování individuální dotace v roce 2024 - v excelu Typ: XLSX dokument, Velikost: 11.84 kB

Formulář - vyúčtování individuální dotace v roce 2024 - v editovatelné formě Typ: PDF dokument, Velikost: 75.26 kB

 

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice z rozpočtu města Přeštice ve 3. kole:

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla zastupitelstva města č. 1/2023 pro 3. kolo poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice dne 21. 2. 2023, usnesením č. B/10.

Žádosti o dotace na výstavbu DČOV ve 3. kole se podávají od 1. dubna 2023 a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 31. května 2023. Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly zastupitelstva města č. 1/2023 stanovené náležitosti a přílohy.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru:

Přílohy

Pravidla ZM č. 1/2023 pro 3. kolo poskytování dotací na výstavbu DČOV na Zastávce (1.01 MB)

Žádost o dotaci_3_kolo_výstavba DČOV na Zastávce (33.94 kB)

Čestné prohlášení žadatele o dotaci na výstavbu DČOV na Zastávce_3_kolo (41.39 kB)

Vyúčtování a žádost o vyplacení dotace na výstavbu DČOV na Zastávce ve 3. kole Typ: PDF dokument, Velikost: 260.22 kB

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
3
11
3
12
3
13
3
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
3
21
3
22
3
23
3
24
3
25
3
26
3
27
4
28
3
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat