A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytované dotace

Poskytování dotací z Ministerstva kultury ČR
Vlastníci kulturních památek mohou požádat o poskytnutí příspěvků na zvýšené náklady spojené s údržbou nemovitých kulturních památek.

Město Přeštice administruje od roku 2008 dotační program MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Zájemci se mohou informovat na odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče. Bližší informace v příloze:
Dotace - památková péče - aktualizace únor 2018Poskytování dotací z rozpočtu  města Přeštice:

Dne 20.2.2015 vešla v účinnost novela zákona č.250/2000 Sb., kterou se mění pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Žádosti o dotace pro 1. kolo se v roce 2018 podávají ve lhůtě od 22. ledna a musí být doručeny nejpozději do 12,00 hodin v poslední pracovní den měsíce února. 

Žádosti o dotace pro 2. kolo se podávají od 2. dubna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 15. května.

Rada města Přeštice na svém 109. jednání dne 28. 5. 2018 vyhlásila 3. kolo poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice v roce 2018 na pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města dle Pravidel ZM č. 1/2017 (usn. 337/2018). Žádosti pro 3. kolo poskytování dotací je možné podávat ve lhůtě od 2. července 2018 a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 13. srpna 2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 1/2017 stanovené náležitosti a přílohy.

Poskytnutou dotaci je  žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit nejpozději do 12.00 hodin do 14. 12. 2018 finančnímu odboru MÚ. Nedojde-li k vyčerpání dotace na účel, pro který byla přidělena, je žadatel povinen přebytek vrátit na účet města Přeštice uvedený ve veřejnoprávní smlouvě nejpozději do 28. 12. 2018.

Pravidla ZM č. 1/2017 byla schválena Zastupitelstvem města Přeštice dne 14. 12. 2017, usnesením č. B/15.

Zastupitelstvo města Přeštice dále vyhlásilo usnesením č. E/1. program pro poskytování dotací a NFV, který se řídí Pravidly ZM č. 1/2017.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č. 1/2017

Žádost o dotaci pro rok 2018

Žádost o NFV pro rok 2018

 

 

 

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 18. 7. 2018, 18:42:07

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací