A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytované dotace

Poskytování dotací z Ministerstva kultury ČR
Vlastníci kulturních památek mohou požádat o poskytnutí příspěvků na zvýšené náklady spojené s údržbou nemovitých kulturních památek.

Město Přeštice administruje od roku 2008 dotační program MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Zájemci se mohou informovat na odboru školství, vnitřních věcí a památkové péče. Bližší informace v příloze:
Dotace - památková péče - aktualizace únor 2018Poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice:

Dne 20.2.2015 vešla v účinnost novela zákona č.250/2000 Sb., kterou se mění pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí.

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 1/2017 pro poskytování dotací a NFV z rozpočtu města Přeštice dne 14. 12. 2017, usnesením č. B/15.

Zastupitelstvo města Přeštice dále vyhlásilo usnesením č. E/1. program pro poskytování dotací a NFV, který se řídí Pravidly ZM č. 1/2017.

Žádosti o dotace pro 1. kolo se v roce 2018 podávají ve lhůtě od 22. ledna a musí být doručeny nejpozději do 12,00 hodin v poslední pracovní den měsíce února. 

Žádosti o dotace pro 2. kolo se podávají od 2. dubna a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 15. května.

Rada města Přeštice na svém 109. jednání dne 28. 5. 2018 vyhlásila 3. kolo poskytování dotací z rozpočtu města Přeštice v roce 2018 na pořádání sportovní či kulturní akce pro veřejnost na území města dle Pravidel ZM č. 1/2017 (usn. 337/2018). Žádosti pro 3. kolo poskytování dotací je možné podávat ve lhůtě od 2. července 2018 a musí být doručeny nejpozději do 12.00 hodin dne 13. srpna 2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 1/2017 stanovené náležitosti a přílohy.

Poskytnutou dotaci je  žadatel povinen vyúčtovat a vyúčtování předložit nejpozději do 12.00 hodin do 14. 12. 2018 finančnímu odboru MÚ. Nedojde-li k vyčerpání dotace na účel, pro který byla přidělena, je žadatel povinen přebytek vrátit na účet města Přeštice uvedený ve veřejnoprávní smlouvě nejpozději do 28. 12. 2018.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č. 1/2017

Žádost o dotaci pro rok 2018

Žádost o NFV pro rok 2018

 

Poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice z rozpočtu města Přeštice:

Zastupitelstvo města Přeštice schválilo Pravidla ZM č. 2/2018 pro poskytování dotací na výstavbu domovních čistíren odpadních vod v Přešticích, místní části Zastávka, k. ú. Žerovice dne 19. 6. 2018, usnesením č. B/11.

Žádosti o dotace na výstavbu DČOV se v roce 2018 podávají ve lhůtě od 1. srpna a musí být doručeny nejpozději do 12,00 hodin dne 7. září 2018. Žádosti podané po tomto termínu nebudou brány v úvahu. Žádost musí být úplně vyplněná a obsahovat všechny zákonem a Pravidly ZM č. 2/2018 stanovené náležitosti a přílohy.

Pro bližší informace kontaktujte Ing. Pavlu Kroupovou, vedoucí finančního odboru: tel. 379 304 420, kroupova@prestice-mesto.cz .

Pravidla ZM č. 2/2018

Žádost o dotaci na výstavbu DČOV

Čestné prohlášení žadatele o dotaci na výstavbu DČOV

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 15. 11. 2018, 5:25:15

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací