Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle ustanovení § 27 stavebního zákona.

Informace o technické infrastruktuře jsou k dispozici také na adrese :
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture

Technická infrastruktura umístěná na území ORP Přeštice je obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (jednotlivé výkresy technické infrastruktury a poskytnuté pasporty údajů o území viz přílohy - stav k 30.6.2019):

Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Sledovaný jev A67 - technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A68 - vodovodní řady a jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A69 - technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A70 - kanalizační stoky a jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A71 - výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A72 - elektrické stanice a jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A74 - technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Sledovaný jev A75 - vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma

Sledovaný jev A79 - technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma

Sledovaná jev A80 - teplovody  jejich ochranná pásma

Sledovaný jev A82a - elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

Sledovaný jev A85 - skládky a jejich ochranná pásma

Upozornění

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter. Pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměrům je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých zařízení.

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
5
2
4
3
4
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
4
19
5
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat