A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle ustanovení § 27 stavebního zákona.

Informace o technické infrastruktuře jsou k dispozici také na adrese :
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture

 

Technická infrastruktura umístěná na území ORP Přeštice je obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (jednotlivé výkresy technické infrastruktury a poskytnuté pasporty údajů o území viz přílohy - stav k 30.6.2019):

Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Sledovaný jev A67 - technologické objekty zásobování vodou a jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A68 - vodovodní řady a jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A69 - technologické objekty odvádění a čištění odpadních vod a jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A70 - kanalizační stoky a jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A71 - výrobny elektřiny a jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A72 - elektrické stanice a jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy a jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A74 - technologické objekty zásobování plynem a jejich ochranná a bezpečnostní pásma


Sledovaný jev A75 - vedení plynovodů a jejich ochranná a bezpečnostní pásma


Sledovaný jev A79 - technologické objekty zásobování teplem a jejich ochranná pásma


Sledovaná jev A80 - teplovody  jejich ochranná pásma


Sledovaný jev A82a - elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území


Sledovaný jev A85 - skládky a jejich ochranná pásma


UPOZORNĚNÍ!

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter. Pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměrům je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých zařízení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 3. 10. 2022, 20:04:13

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline