A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o technické infrastruktuře

Informace o technické infrastruktuře a jejím vlastníkovi

Dle ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, pořizovatel zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle ustanovení § 27 stavebního zákona.

Informace o technické infrastruktuře jsou k dispozici také na adrese :
http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/informace-o-technicke-infrastrukture

 

Technická infrastruktura umístěná na území ORP Přeštice je obsažena v následujících jevech dle přílohy č. 1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění (jednotlivé výkresy technické infrastruktury a poskytnuté pasporty údajů o území viz přílohy - stav k 25.1.2017):

Údaje jsou průběžně aktualizovány.

Sledovaný jev A67 - technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A71 - výrobna elektřiny včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A72 - elektrická stanice včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A74 - technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma


Sledovaný jev A75 - vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma


Sledovaný jev A79 - technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma


Sledovaná jev A80 - teplovod včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma


Sledovaný jev A85 - skládka včetně ochranného pásma


UPOZORNĚNÍ!

Uvedené informace o technické infrastruktuře mají pouze informativní charakter. Pro závazné informace o technické infrastruktuře k záměrům je nutné žádat vlastníky nebo provozovatele jednotlivých zařízení.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 22. 8. 2019, 2:48:30

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací