Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Poplatek za odpady 2024

Měníme systém výběru poplatku za odpady

Ohlášení plátce poplatku - online formulář 2024 

Dne 17. října 2023 schválilo Zastupitelstvo města Přeštice novou obecně závaznou vyhlášku týkající se poplatku za odpady od roku 2024. Nově bude zaveden poplatek za odkládání komunálního poplatku z nemovité věci, který vychází z principu „více třídíš – méně zaplatíš“. Každý producent odpadů - vlastník nemovitosti (majitel rodinného domu, chalupy apod.) si bude moci zvolit velikost nádoby a frekvenci vývozu. Dle jeho volby pak bude stanovena cena. Přihlédněte prosím k počtu lidí v domácnosti (v domě) a množství produkovaného odpadu. Čím méně vývozů, tím méně vlastník objektu zaplatí. Nejdražší je logicky týdenní režim vývozu. Klasický svoz jednou za 14 dní doplní i možnost měsíčního svozu. Pokud se nemovitost nachází v oblasti, kde není možné svážet komunální odpad, zaplatí vlastník minimálně stanovený poplatek ve výši 328,-Kč. Formulář v části objednané kapacity ponechá prázdný.

Základní podmínkou je povinné vyplnění a odevzdání formuláře ohlašovací povinnosti, abychom věděli, jaký poplatek vám účtovat. Do 31. prosince 2023 je nutné vyplnit formulář na webových stránkách města, nebo odevzdat ohlášení na Městský úřad, Husova 465, Přeštice, popř. zaslat naskenované elektronicky e-mailem či datovou schránkou.

ohlašovací povinnostV případě, že si budete pořizovat novou nádobu, kontaktujte prosím pracovnice MěÚ Přeštice (viz kontakty níže) pro zajištění přečipování nádoby.

Poplatek bude podle vámi vyplněných údajů splatný od března do konce dubna 2024, na základě platebních údajů, které vám budou po odevzdání vyplněného formuláře zaslány. Majitelé po zaplacení obdrží vybranou známku svozové společnosti, podle které bude odpad vyvážen.

V případě zaplacení poplatku máte dále přístup do sběrného dvora zdarma. Již od ledna posílíme v některých lokalitách počty nádob na tříděný odpad, k zapůjčení zdarma jsou stále připraveny hnědé nádoby na BIO odpad, abychom neodkládali do černých nádob to, co tam nepatří.

Všechny dokumenty ke změně poplatku naleznete rovněž na webových stránkách města v sekci „ODPADY“.

ceník

modelové příklady

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte zaměstnance finančního odboru – místní poplatky, kancelář č. 111, Husova 465, Přeštice:

Martina Mašková, tel. 379 304 508, e-mail: maskova@prestice-mesto.cz

Radka Vollerová, tel. 379 304 504, e-mail: vollerova@prestice-mesto.cz

Co nás k tomu vede?

Zákon o odpadech pro dosažení minimalizace produkce skládkovaných odpadů na úrovni obcí zavádí několik nástrojů, a to především takzvanou „míru separace“, což je zjednodušeně poměr vytříděného a skládkovaného odpadu. Pro obce je stanoven první milník míry separace 60 % v roce 2025 a jeho nesplnění může znamenat sankce ve výši 200 000 Kč za každý rok neplnění. Město Přeštice mělo za rok 2022 míru separace 43,96 %, čímž zatím nesplňuje požadavky zákona.

míra separaceDalším nástrojem zákona o odpadech pro motivaci obcí zlepšit třídění odpadu je každoroční navyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku, jehož výše se progresivně odvíjí od množství skládkovaného odpadu. Oproti době před platností nového zákona o odpadech se v současné době navýšily městu poplatky za skládkování o 150 000 Kč a v dalších letech se budou zvyšovat. Zároveň vysoká inflace, rostoucí ceny energií a pohonných hmot vedou ke zdražování svozu odpadů a následného nakládání s nimi. V roce 2022 byla v Přešticích míra doplatku na odpadové hospodářství 33,4 %, konkrétně 3 078 908,- Kč.

bilanceDalší fakta

  • Na základě dotazníkového šetření provedeného na jaře 2023 si 60 % zúčastněných domácností přeje, aby výše poplatku zohledňovala množství vyprodukovaného odpadu
  • Dle údajů z vážení odpadových nádob cca polovina všech nádob není pro svoz optimálně naplněna
  • Obava z tvorby černých skládek se na základě praktické zkušenosti z města a obcí, které poplatek tímto způsobem vybírají, nepotvrzuje
  • Uvedený způsob poplatku není uplatňovaný jen v malých obcích, poplatek tímto způsobem vybírají i velká města jako Plzeň, Karlovy Vary, Dvůr Králové, Jablonec nad Nisou a další
  • Uvedený poplatek pokrývá i rezidenty, kteří ve městě vlastní nemovitost, bydlí, odkládají odpady, ale nemají zde trvalé bydliště
  • Dle provedeného indikativního rozboru odpadu z černých nádob je pouze polovina objemu skutečně směsným komunálním odpadem. Druhá polovina je odpadem, který je dále separovatelný (bioodpad, plast, papír, textil, gastroodpad).
  • Pro všechny plátce poplatku zůstává k dispozici zdarma sběrný dvůr města, není tedy nutné vyvážet odpad do přírody a tvořit tak černé skládky
  • Průměrné množství vyprodukovaného odpadu na osobu se v současné době týdně pohybuje v rozmezí 15-20 litrů. V případě důsledného třídění to dle statistik může být 6 litrů na osobu týdně

Kontakt

Bližší informace na MÚ Přeštice, Husova 465, kancelář č. 111 nebo na telefonních číslech: 

Úřední hodiny

  • Pondělí: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.30
  • Středa: 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 

Oznámení - ohlašovací povinnost u místních poplatků - automatizovaný přístup (93.84 kB)

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
3
30
4
1
5
2
4
3
4
4
5
5
4
6
3
7
3
8
4
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
3
18
4
19
5
20
3
21
3
22
3
23
4
24
4
25
4
26
3
27
3
28
3
29
3
30
3
31
3
1
2
2
3

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat