A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Klikací rozpočet

Aplikace „Klikací rozpočet“ zobrazuje informace o rozpočtu města, o čerpání výdajů a plnění příjmů.

Jedná se o agendu informačního systému Radnice VERA, který město Přeštice využívá jako hlavní IS. Agenda je pořízena v rámci projektu „Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice“ dotovaného ze strukturálního fondu ERDF.

Aplikace zobrazuje údaje z IS přímo na web, data jsou aktualizována k 20. dni běžného měsíce. Veřejnosti jsou předkládány informace o schváleném i upraveném rozpočtu a o skutečném naplňování rozpočtovaných příjmů a čerpání rozpočtovaných výdajů. Aplikace nabízí interaktivní proklikávání příjmů i výdajů, zobrazuje srovnávací tabulky, grafy a procentní vyjádření.

Klikací rozpočet zde

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2022

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené ZM dne 24. 2. 2022, usn. č. B/9
 • rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené RM dne 28. 2. 2022, usn. č. 93/2022
 • rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené RM dne 14. 3. 2022, usn. č. 145/2022
 • rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené ZM dne 6. 4. 2022, usn. č. B/9
 • rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené RM dne 11. 4. 2022, usn. č. 234/2022
 • rozpočtové opatření č. 6/2022 schválené RM dne 9. 5. 2022, usn. č. 346/2022
 • rozpočtové opatření č. 7/2022 schválené RM dne 23. 5. 2022, usn. č. 367/2022
 • rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené RM dne 6. 6. 2022, usn. č. 393/2022
 • rozpočtové opatření č. 9/2022 schválené RM dne 20. 6. 2022, usn. č. 424/2022
 • rozpočtové opatření č. 10/2022 schválené ZM dne 23. 6. 2022, usn. č. B/10
 • rozpočtové opatření č. 11/2022 schválené RM dne 1. 8. 2022, usn. č. 487/2022
 • rozpočtové opatření č. 12/2022 schválené RM dne 22. 8. 2022, usn. č. 502/2022
 • rozpočtové opatření č. 13/2022 schválené ZM dne 14. 9. 2022, usn. č. B/15

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2022

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2022 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

Rozpočet na r. 2022 byl schválen ZM dne 9. 12. 2021, usn. č. B/5.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2023 – 2026 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2026 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

SVR na r. 2023 - 2026 byl schválen ZM dne 9. 12. 2021, usn. č. B/6.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2024 (2026)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2022 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2023 - 2024 (2026) - schváleny RM dne 29. 11. 2021 (usn. č. 596, 594 a 595/2021).

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2024

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2024 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 29. 11. 2021 (usn. č. 625 a 624/2021).

 

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2022

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh rozpočtu na r. 2022 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

Lhůta pro podání písemných připomínek podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, končí dnem 8. 12. 2021. Rozpočet na r. 2022 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 9. 12. 2021.

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2023 – 2026

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 - 2026 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

Lhůta pro podání písemných připomínek podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, končí dnem 8. 12. 2021. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 – 2026 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 9. 12. 2021.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: návrh rozpočtu na r. 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 - 2024 (2026)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2022 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2023 - 2024 (2026).

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 29. 11. 2021.

 

Organizace založená městem Přeštice: B+T Přeštice s.r.o.: návrh rozpočtu na r. 2022, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 - 2024

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice návrh rozpočtu na r. 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2023 - 2024 organizace založené městem Přeštice.

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 29. 11. 2021.

 

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2021

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2021 schválené ZM dne 20. 1. 2021, usn. č. B/7
 • rozpočtové opatření č. 2/2021 schválené RM dne 25. 1. 2021, usn. č. 28/2021
 • rozpočtové opatření č. 3/2021 schválené ZM dne 25. 3. 2021, usn. č. B/10
 • rozpočtové opatření č. 4/2021 schválené RM dne 29. 3. 2021, usn. č. 166/2021
 • rozpočtové opatření č. 5/2021 schválené RM dne 12. 4. 2021, usn. č. 177/2021
 • rozpočtové opatření č. 6/2021 schválené RM dne 26. 4. 2021, usn. č. 191/2021
 • rozpočtové opatření č. 7/2021 schválené RM dne 24. 5. 2021, usn. č. 260/2021
 • rozpočtové opatření č. 8/2021 schválené RM dne 7. 6. 2021, usn. č. 296/2021
 • rozpočtové opatření č. 9/2021 schválené RM dne 21. 6. 2021, usn. č. 335/2021
 • rozpočtové opatření č. 10/2021 schválené RM dne 28. 6. 2021, usn. č. 344/2021
 • rozpočtové opatření č. 11/2021 schválené RM dne 12. 7. 2021, usn. č. 367/2021
 • rozpočtové opatření č. 12/2021 schválené RM dne 26. 7. 2021, usn. č. 392/2021
 • rozpočtové opatření č. 13/2021 schválené RM dne 23. 8. 2021, usn. č. 437/2021
 • rozpočtové opatření č. 14/2021 schválené RM dne 20. 9. 2021, usn. č. 478/2021
 • rozpočtové opatření č. 15/2021 schválené RM dne 4. 10. 2021, usn. č. 505/2021  
 • rozpočtové opatření č. 16/2021 schválené ZM dne 20. 10. 2021, usn. č. B/16
 • rozpočtové opatření č. 17/2021 schválené RM dne 1. 11. 2021, usn. č. 558/2021
 • rozpočtové opatření č. 18/2021 schválené RM dne 29. 11. 2021, usn. č. 599/2021
 • rozpočtové opatření č. 19/2021 schválené ZM dne 9. 12. 2021, usn. č. B/10
 • rozpočtové opatření č. 20/2021 schválené RM dne 13. 12. 2021, usn. č. 642/2021
 • rozpočtové opatření č. 21/2021 schválené RM dne 30. 12. 2021, usn. č. 660/2021

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2021

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2021 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

Rozpočet na r. 2021 byl schválen ZM dne 10. 12. 2020, usn. č. B/21.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2022 – 2025 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2025 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

SVR na r. 2022 - 2025 byl schválen ZM dne 10. 12. 2020, usn. č. B/22.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2021, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2023 (2025)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2021 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2022 - 2023 (2025) - schváleny RM dne 7. 12. 2020 (usn. č. 590, 588 a 589/2020).

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2021, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2023

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2023 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 7. 12. 2020 (usn. č. 618 a 617/2020).

 

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2021

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh rozpočtu na r. 2021 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. Připomínky k návhu rozpočtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě do 9. 12. 2020. Rozpočet na r. 2021 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Peštice dne 10. 12. 2020.

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2022 – 2025

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2025 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.  Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě do 9. 12. 2020. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2025 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 10. 12. 2020.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: návrh rozpočtu na r. 2021, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023 (2025)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2022 - 2023 (2025).

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 7. 12. 2020.

 

Organizace založená městem Přeštice: B+T Přeštice s.r.o.: návrh rozpočtu na r. 2021, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice návrh rozpočtu na r. 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023 organizace založené městem Přeštice.

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 7. 12. 2020.


 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2020

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené RM dne 20. 1. 2020, usn. č. 28/2020
 • rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené RM dne 3. 2. 2020, usn. č. 50/2020
 • rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené ZM dne 20. 2. 2020, usn. č. B/5
 • rozpočtové opatření č. 4/2020 schválené RM dne 9. 3. 2020, usn. č. 132/2020
 • rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené RM dne 23. 3. 2020, usn. č. 174/2020
 • rozpočtové opatření č. 6/2020 schválené RM dne 6. 4. 2020, usn. č. 188/2020
 • rozpočtové opatření č. 7/2020 schválené ZM dne 23. 4. 2020, usn. č. B/9
 • rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené RM dne 4. 5. 2020, usn. č. 207/2020
 • rozpočtové opatření č. 9/2020 schválené RM dne 1. 6. 2020, usn. č. 243/2020
 • rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené RM dne 15. 6. 2020, usn. č. 279/2020
 • rozpočtové opatření č. 11/2020 schválené RM dne 20. 7. 2020, usn. č. 329/2020
 • rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené RM dne 10. 8. 2020, usn. č. 360/2020
 • rozpočtové opatření č. 13/2020 schválené RM dne 31. 8. 2020, usn. č. 390/2020
 • rozpočtové opatření č. 14/2020 schválené RM dne 14. 9. 2020, usn. č. 413/2020
 • rozpočtové opatření č. 15/2020 schválené ZM dne 24. 9. 2020, usn. č. B/27
 • rozpočtové opatření č. 16/2020 schválené RM dne 12. 10. 2020, usn. č. 466/2020
 • rozpočtové opatření č. 17/2020 schválené RM dne 26. 10. 2020, usn. č. 489/2020
 • rozpočtové opatření č. 18/2020 schválené RM dne 9. 11. 2020, usn. č. 518/2020
 • rozpočtové opatření č. 19/2020 schválené RM dne 30. 11. 2020, usn. č. 572/2020
 • rozpočtové opatření č. 20/2020 schválené RM dne 7. 12. 2020, usn. č. 594/2020
 • rozpočtové opatření č. 21/2020 schválené RM dne 17. 12. 2020, usn. č. 636/2020
 • rozpočtové opatření č. 22/2020 schválené RM dne 25. 1. 2021, usn. č. 15/2021

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2020

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

Rozpočet na r. 2020 byl schválen ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/18.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2021 – 2024 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2024 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

SVR na r. 2021 - 2024 byl schválen ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/19.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2020 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 2. 12. 2019 (usn. č. 801 a 802/2019).

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 (2024)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2020 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 - 2022 (2024) - schváleny RM dne 2. 12. 2019 (usn. č. 749, 750 a 751/2019).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet města Přeštice a rozpočtový výhled

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 13. rozpočtovém opatření Staženo: 8x | 16.09.2022

Rozpočtové opatření č. 13/2022 Staženo: 8x | 16.09.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 12. rozpočtovém opatření Staženo: 7x | 16.09.2022

Rozpočtové opatření č. 12/2022 Staženo: 7x | 16.09.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 11. rozpočtovém opatření Staženo: 20x | 09.08.2022

Rozpočtové opatření č. 11/2022 Staženo: 16x | 09.08.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 10. rozpočtovém opatření Staženo: 32x | 29.06.2022

Rozpočtové opatření č. 10/2022 Staženo: 27x | 29.06.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 9. rozpočtovém opatření Staženo: 33x | 29.06.2022

Rozpočtové opatření č. 9/2022 Staženo: 34x | 29.06.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 8. rozpočtovém opatření Staženo: 33x | 29.06.2022

Rozpočtové opatření č. 8/2022 Staženo: 30x | 29.06.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 7. rozpočtovém opatření Staženo: 46x | 31.05.2022

Rozpočtové opatření č. 7/2022 Staženo: 37x | 31.05.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 6. rozpočtovém opatření Staženo: 47x | 31.05.2022

Rozpočtové opatření č. 6/2022 Staženo: 64x | 31.05.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 5. rozpočtovém opatření Staženo: 50x | 03.05.2022

Rozpočtové opatření č. 5/2022 Staženo: 38x | 03.05.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 4. rozpočtovém opatření Staženo: 57x | 12.04.2022

Rozpočtové opatření č. 4/2022 Staženo: 51x | 12.04.2022

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 28. 9. 2022, 5:17:33

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline