A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Klikací rozpočet

Aplikace „Klikací rozpočet“ zobrazuje informace o rozpočtu města, o čerpání výdajů a plnění příjmů.

Jedná se o agendu informačního systému Radnice VERA, který město Přeštice využívá jako hlavní IS. Agenda je pořízena v rámci projektu „Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice“ dotovaného ze strukturálního fondu ERDF.

Aplikace zobrazuje údaje z IS přímo na web, data jsou aktualizována k 20. dni běžného měsíce. Veřejnosti jsou předkládány informace o schváleném i upraveném rozpočtu a o skutečném naplňování rozpočtovaných příjmů a čerpání rozpočtovaných výdajů. Aplikace nabízí interaktivní proklikávání příjmů i výdajů, zobrazuje srovnávací tabulky, grafy a procentní vyjádření.

Klikací rozpočet zde

 

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2021

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh rozpočtu na r. 2021 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. Připomínky k návhu rozpočtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě do 9. 12. 2020. Rozpočet na r. 2021 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Peštice dne 10. 12. 2020.

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2022 – 2025

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2025 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.  Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu je možné uplatnit písemně ve lhůtě do 9. 12. 2020. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2025 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 10. 12. 2020.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 (2024)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 - 2022 (2024).

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 2. 12. 2019.

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: návrh rozpočtu na r. 2021, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023 (2025)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2022 - 2023 (2025).

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 7. 12. 2020.

 

Organizace založená městem Přeštice: B+T Přeštice s.r.o.: návrh rozpočtu na r. 2021, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice návrh rozpočtu na r. 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2022 - 2023 organizace založené městem Přeštice.

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 7. 12. 2020.

 

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2020

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené RM dne 20. 1. 2020, usn. č. 28/2020
 • rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené RM dne 3. 2. 2020, usn. č. 50/2020
 • rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené ZM dne 20. 2. 2020, usn. č. B/5
 • rozpočtové opatření č. 4/2020 schválené RM dne 9. 3. 2020, usn. č. 132/2020
 • rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené RM dne 23. 3. 2020, usn. č. 174/2020
 • rozpočtové opatření č. 6/2020 schválené RM dne 6. 4. 2020, usn. č. 188/2020
 • rozpočtové opatření č. 7/2020 schválené ZM dne 23. 4. 2020, usn. č. B/9
 • rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené RM dne 4. 5. 2020, usn. č. 207/2020
 • rozpočtové opatření č. 9/2020 schválené RM dne 1. 6. 2020, usn. č. 243/2020
 • rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené RM dne 15. 6. 2020, usn. č. 279/2020
 • rozpočtové opatření č. 11/2020 schválené RM dne 20. 7. 2020, usn. č. 329/2020
 • rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené RM dne 10. 8. 2020, usn. č. 360/2020
 • rozpočtové opatření č. 13/2020 schválené RM dne 31. 8. 2020, usn. č. 390/2020
 • rozpočtové opatření č. 14/2020 schválené RM dne 14. 9. 2020, usn. č. 413/2020
 • rozpočtové opatření č. 15/2020 schválené ZM dne 24. 9. 2020, usn. č. B/27
 • rozpočtové opatření č. 16/2020 schválené RM dne 12. 10. 2020, usn. č. 466/2020
 • rozpočtové opatření č. 17/2020 schválené RM dne 26. 10. 2020, usn. č. 489/2020

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2020

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

Rozpočet na r. 2020 byl schválen ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/18.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2021 – 2024 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2024 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

SVR na r. 2021 - 2024 byl schválen ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/19.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2020 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 2. 12. 2019 (usn. č. 801 a 802/2019).

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 (2024)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2020 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 - 2022 (2024) - schváleny RM dne 2. 12. 2019 (usn. č. 749, 750 a 751/2019).

 

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2020

V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh rozpočtu na r. 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. Rozpočet na r. 2020 bude projednáván na zasedání ZM dne 12. 12. 2019..

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2021 – 2024 

V souladu s § 3 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2024 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. SVR bude projednáván na zasedání ZM dne 12. 12. 2019.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 (2024)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 - 2022 (2024).

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 2. 12. 2019.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice návrh rozpočtu na r. 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2022 organizace založené městem Přeštice.

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 2. 12. 2019.

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2019

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené RM dne 21. 1. 2019, usn. č. 41/2019
 • rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené RM dne 4. 2. 2019, usn. č. 78/2019
 • rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené ZM dne 14. 2. 2019, usn. č. B/11
 • rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené RM dne 18. 2. 2019, usn. č. 126/2019
 • rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM dne 18. 3. 2019, usn. č. 206/2019
 • rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené RM dne 27. 3. 2019, usn. č. 227/2019
 • rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené ZM dne 11. 4. 2019, usn. č. B/16
 • rozpočtové opatření č. 8/2019 schválené RM dne 15. 4. 2019, usn. č. 281/2019
 • rozpočtové opatření č. 9/2019 schválené RM dne 29. 4. 2019, usn. č. 309/2019
 • rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené RM dne 13. 5. 2019, usn. č. 337/2019
 • rozpočtové opatření č. 11/2019 schválené RM dne 10. 6. 2019, usn. č. 390/2019
 • rozpočtové opatření č. 12/2019 schválené RM dne 24. 6. 2019, usn. č. 443/2019
 • rozpočtové opatření č. 13/2019 schválené ZM dne 27. 6. 2019, usn. č. B/26
 • rozpočtové opatření č. 14/2019 schválené RM dne 15. 7. 2019, usn. č. 495/2019
 • rozpočtové opatření č. 15/2019 schválené RM dne 5. 8. 2019, usn. č. 521/2019
 • rozpočtové opatření č. 16/2019 schválené RM dne 26. 8. 2019, usn. č. 546/2019
 • rozpočtové opatření č. 17/2019 schválené RM dne 9. 9. 2019, usn. č. 563/2019
 • rozpočtové opatření č. 18/2019 schválené RM dne 23. 9. 2019, usn. č. 618/2019
 • rozpočtové opatření č. 19/2019 schválené RM dne 7. 10. 2019, usn. č. 637/2019
 • rozpočtové opatření č. 20/2019 schválené RM dne 21. 10. 2019, usn. č. 667/2019
 • rozpočtové opatření č. 21/2019 schválené RM dne 4. 11. 2019, usn. č. 691/2019
 • rozpočtové opatření č. 22/2019 schválené RM dne 18. 11. 2019, usn. č. 701/2019
 • rozpočtové opatření č. 23/2019 schválené RM dne 2. 12. 2019, usn. č. 752/2019
 • rozpočtové opatření č. 24/2019 schválené ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/15
 • rozpočtové opatření č. 25/2019 schválené RM dne 16. 12. 2019, usn. č. 813/2019
 • rozpočtové opatření č. 26/2019 schválené RM dne 20. 1. 2020, usn. č. 27/2020

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2019

V souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. Rozpočet na r. 2019 byl schválen ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/23.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2020 – 2023 

V souladu s § 3 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. SVR na r. 2020 - 2023 byl schválen ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/24.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021 (2022, 2023)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2019 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na r. 2020 - 2021 (2022, 2023) - schváleny RM dne 3. 12. 2018. 

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih

Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 3. 12. 2018.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2019 – 2022 

V souladu s § 3 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že  střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022 schválený ZM dne 8. 3. 2018, usn. č. B/12, je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2018

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené RM dne 22. 1. 2018, usn. č. 40/2018
 • rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené RM dne 26. 2. 2018, usn. č. 109/2018
 • rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené ZM dne 8. 3. 2018, usn. č. B/11
 • rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené RM dne 12. 3. 2018, usn. č. 161/2018
 • rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené RM dne 26. 3. 2018, usn. č. 189/2018
 • rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené ZM dne 19. 4. 2018, usn. č. B/14
 • rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené RM dne 23. 4. 2018, usn. č. 263/2018
 • rozpočtové opatření č. 8/2018 schválené RM dne 14. 5. 2018, usn. č. 288/2018
 • rozpočtové opatření č. 9/2018 schválené RM dne 28. 5. 2018, usn. č. 326/2018
 • rozpočtové opatření č. 10/2018 schválené RM dne 11. 6. 2018, usn. č. 353/2018
 • rozpočtové opatření č. 11/2018 schválené ZM dne 19. 6. 2018, usn. č. B/5
 • rozpočtové opatření č. 12/2018 schválené RM dne 25. 6. 2018, usn. č. 372/2018
 • rozpočtové opatření č. 13/2018 schválené RM dne 16. 7. 2018, usn. č. 404/2018
 • rozpočtové opatření č. 14/2018 schválené RM dne 6. 8. 2018, usn. č. 439/2018
 • rozpočtové opatření č. 15/2018 schválené RM dne 27. 8. 2018, usn. č. 461/2018
 • rozpočtové opatření č. 16/2018 schválené RM dne 10. 9. 2018, usn. č. 501/2018
 • rozpočtové opatření č. 17/2018 schválené ZM dne 19. 9. 2018, usn. č. B/13
 • rozpočtové opatření č. 18/2018 schválené RM dne 24. 9. 2018, usn. č. 542/2018
 • rozpočtové opatření č. 19/2018 schválené RM dne 8. 10. 2018, usn. č. 561/2018
 • rozpočtové opatření č. 20/2018 schválené RM dne 22. 10. 2018, usn. č. 586/2018
 • rozpočtové opatření č. 21/2018 schválené RM dne 5. 11. 2018, usn. č. 14/2018
 • rozpočtové opatření č. 22/2018 schválené RM dne 19. 11. 2018, usn. č. 36/2018
 • rozpočtové opatření č. 23/2018 schválené RM dne 3. 12. 2018, usn. č. 84/2018
 • rozpočtové opatření č. 24/2018 schválené ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/22
 • rozpočtové opatření č. 25/2018 schválené RM dne 17. 12. 2018, usn. č. 141/2018
 • rozpočtové opatření č. 26/2018 schválené RM dne 21. 1. 2019, usn. č. 42/2019.

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2018

V souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022 organizace založené městem Přeštice.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty na r. 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na r. 2019 - 2020 příspěvkových organizací:

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih

Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

 

 

Rozpočet města Přeštice a rozpočtový výhled

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2021 Staženo: 3x | 24.11.2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2022 - 2025 Staženo: 3x | 24.11.2020

ZŠ Přeštice - návrh SVR na r. 2022 - 2025 Staženo: 8x | 12.11.2020

ZŠ a MŠ Skočice - návrh SVR na r. 2022 - 2023 Staženo: 5x | 12.11.2020

ZUŠ Přeštice - návrh SVR na r. 2022 - 2023 Staženo: 3x | 12.11.2020

MŠ Dukelská Přeštice - návrh SVR na r. 2022 - 2023 Staženo: 3x | 12.11.2020

MŠ Gagarinova Přeštice - návrh SVR na r. 2022 - 2023 Staženo: 4x | 12.11.2020

SVČ Přeštice - návrh SVR na r. 2022 - 2025 Staženo: 6x | 12.11.2020

KKC Přeštice - návrh SVR na r. 2022 - 2025 Staženo: 5x | 12.11.2020

B+T Přeštice - návrh SVR na r. 2022 - 2023 Staženo: 4x | 12.11.2020

ZŠ Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 4x | 12.11.2020

ZŠ a MŠ Skočice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 4x | 12.11.2020

ZUŠ Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 5x | 12.11.2020

MŠ Dukelská Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 3x | 12.11.2020

MŠ Gagarinova Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 5x | 12.11.2020

SVČ Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 5x | 12.11.2020

KKC Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 4x | 12.11.2020

B+T Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2021 Staženo: 5x | 12.11.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 17. rozpočtovém opatření Staženo: 8x | 03.11.2020

Rozpočtové opatření č. 17/2020 Staženo: 11x | 03.11.2020

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je úterý, 1. 12. 2020, 15:51:03

Kalendář

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací