A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Klikací rozpočet

Aplikace „Klikací rozpočet“ zobrazuje informace o rozpočtu města, o čerpání výdajů a plnění příjmů.

Jedná se o agendu informačního systému Radnice VERA, který město Přeštice využívá jako hlavní IS. Agenda je pořízena v rámci projektu „Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice“ dotovaného ze strukturálního fondu ERDF.

Aplikace zobrazuje údaje z IS přímo na web, data jsou aktualizována k 20. dni běžného měsíce. Veřejnosti jsou předkládány informace o schváleném i upraveném rozpočtu a o skutečném naplňování rozpočtovaných příjmů a čerpání rozpočtovaných výdajů. Aplikace nabízí interaktivní proklikávání příjmů i výdajů, zobrazuje srovnávací tabulky, grafy a procentní vyjádření.

Klikací rozpočet zde

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2020

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2020 schválené RM dne 20. 1. 2020, usn. č. 28/2020
 • rozpočtové opatření č. 2/2020 schválené RM dne 3. 2. 2020, usn. č. 50/2020
 • rozpočtové opatření č. 3/2020 schválené ZM dne 20. 2. 2020, usn. č. B/5
 • rozpočtové opatření č. 4/2020 schválené RM dne 9. 3. 2020, usn. č. 132/2020
 • rozpočtové opatření č. 5/2020 schválené RM dne 23. 3. 2020, usn. č. 174/2020
 • rozpočtové opatření č. 6/2020 schválené RM dne 6. 4. 2020, usn. č. 188/2020
 • rozpočtové opatření č. 7/2020 schválené ZM dne 23. 4. 2020, usn. č. B/9
 • rozpočtové opatření č. 8/2020 schválené RM dne 4. 5. 2020, usn. č. 207/2020
 • rozpočtové opatření č. 9/2020 schválené RM dne 1. 6. 2020, usn. č. 243/2020
 • rozpočtové opatření č. 10/2020 schválené RM dne 15. 6. 2020, usn. č. 279/2020
 • rozpočtové opatření č. 11/2020 schválené RM dne 20. 7. 2020, usn. č. 329/2020
 • rozpočtové opatření č. 12/2020 schválené RM dne 10. 8. 2020, usn. č. 360/2020
 • rozpočtové opatření č. 13/2020 schválené RM dne 31. 8. 2020, usn. č. 390/2020

 

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2020

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

Rozpočet na r. 2020 byl schválen ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/18.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2021 – 2024 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2024 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

SVR na r. 2021 - 2024 byl schválen ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/19.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2020 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 2. 12. 2019 (usn. č. 801 a 802/2019).

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 (2024)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2020 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 - 2022 (2024) - schváleny RM dne 2. 12. 2019 (usn. č. 749, 750 a 751/2019).

 

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2020

V souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh rozpočtu na r. 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. Rozpočet na r. 2020 bude projednáván na zasedání ZM dne 12. 12. 2019..

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2021 – 2024 

V souladu s § 3 odst.3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2024 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. SVR bude projednáván na zasedání ZM dne 12. 12. 2019.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022 (2024)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2020 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2021 - 2022 (2024).

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 2. 12. 2019.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2020, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice návrh rozpočtu na r. 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2021 - 2022 organizace založené městem Přeštice.

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 2. 12. 2019.

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2019

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené RM dne 21. 1. 2019, usn. č. 41/2019
 • rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené RM dne 4. 2. 2019, usn. č. 78/2019
 • rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené ZM dne 14. 2. 2019, usn. č. B/11
 • rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené RM dne 18. 2. 2019, usn. č. 126/2019
 • rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM dne 18. 3. 2019, usn. č. 206/2019
 • rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené RM dne 27. 3. 2019, usn. č. 227/2019
 • rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené ZM dne 11. 4. 2019, usn. č. B/16
 • rozpočtové opatření č. 8/2019 schválené RM dne 15. 4. 2019, usn. č. 281/2019
 • rozpočtové opatření č. 9/2019 schválené RM dne 29. 4. 2019, usn. č. 309/2019
 • rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené RM dne 13. 5. 2019, usn. č. 337/2019
 • rozpočtové opatření č. 11/2019 schválené RM dne 10. 6. 2019, usn. č. 390/2019
 • rozpočtové opatření č. 12/2019 schválené RM dne 24. 6. 2019, usn. č. 443/2019
 • rozpočtové opatření č. 13/2019 schválené ZM dne 27. 6. 2019, usn. č. B/26
 • rozpočtové opatření č. 14/2019 schválené RM dne 15. 7. 2019, usn. č. 495/2019
 • rozpočtové opatření č. 15/2019 schválené RM dne 5. 8. 2019, usn. č. 521/2019
 • rozpočtové opatření č. 16/2019 schválené RM dne 26. 8. 2019, usn. č. 546/2019
 • rozpočtové opatření č. 17/2019 schválené RM dne 9. 9. 2019, usn. č. 563/2019
 • rozpočtové opatření č. 18/2019 schválené RM dne 23. 9. 2019, usn. č. 618/2019
 • rozpočtové opatření č. 19/2019 schválené RM dne 7. 10. 2019, usn. č. 637/2019
 • rozpočtové opatření č. 20/2019 schválené RM dne 21. 10. 2019, usn. č. 667/2019
 • rozpočtové opatření č. 21/2019 schválené RM dne 4. 11. 2019, usn. č. 691/2019
 • rozpočtové opatření č. 22/2019 schválené RM dne 18. 11. 2019, usn. č. 701/2019
 • rozpočtové opatření č. 23/2019 schválené RM dne 2. 12. 2019, usn. č. 752/2019
 • rozpočtové opatření č. 24/2019 schválené ZM dne 12. 12. 2019, usn. č. B/15
 • rozpočtové opatření č. 25/2019 schválené RM dne 16. 12. 2019, usn. č. 813/2019
 • rozpočtové opatření č. 26/2019 schválené RM dne 20. 1. 2020, usn. č. 27/2020

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2019

V souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. Rozpočet na r. 2019 byl schválen ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/23.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2020 – 2023 

V souladu s § 3 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. SVR na r. 2020 - 2023 byl schválen ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/24.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021 (2022, 2023)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2019 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na r. 2020 - 2021 (2022, 2023) - schváleny RM dne 3. 12. 2018. 

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih

Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 3. 12. 2018.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2019 – 2022 

V souladu s § 3 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že  střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022 schválený ZM dne 8. 3. 2018, usn. č. B/12, je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2018

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené RM dne 22. 1. 2018, usn. č. 40/2018
 • rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené RM dne 26. 2. 2018, usn. č. 109/2018
 • rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené ZM dne 8. 3. 2018, usn. č. B/11
 • rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené RM dne 12. 3. 2018, usn. č. 161/2018
 • rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené RM dne 26. 3. 2018, usn. č. 189/2018
 • rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené ZM dne 19. 4. 2018, usn. č. B/14
 • rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené RM dne 23. 4. 2018, usn. č. 263/2018
 • rozpočtové opatření č. 8/2018 schválené RM dne 14. 5. 2018, usn. č. 288/2018
 • rozpočtové opatření č. 9/2018 schválené RM dne 28. 5. 2018, usn. č. 326/2018
 • rozpočtové opatření č. 10/2018 schválené RM dne 11. 6. 2018, usn. č. 353/2018
 • rozpočtové opatření č. 11/2018 schválené ZM dne 19. 6. 2018, usn. č. B/5
 • rozpočtové opatření č. 12/2018 schválené RM dne 25. 6. 2018, usn. č. 372/2018
 • rozpočtové opatření č. 13/2018 schválené RM dne 16. 7. 2018, usn. č. 404/2018
 • rozpočtové opatření č. 14/2018 schválené RM dne 6. 8. 2018, usn. č. 439/2018
 • rozpočtové opatření č. 15/2018 schválené RM dne 27. 8. 2018, usn. č. 461/2018
 • rozpočtové opatření č. 16/2018 schválené RM dne 10. 9. 2018, usn. č. 501/2018
 • rozpočtové opatření č. 17/2018 schválené ZM dne 19. 9. 2018, usn. č. B/13
 • rozpočtové opatření č. 18/2018 schválené RM dne 24. 9. 2018, usn. č. 542/2018
 • rozpočtové opatření č. 19/2018 schválené RM dne 8. 10. 2018, usn. č. 561/2018
 • rozpočtové opatření č. 20/2018 schválené RM dne 22. 10. 2018, usn. č. 586/2018
 • rozpočtové opatření č. 21/2018 schválené RM dne 5. 11. 2018, usn. č. 14/2018
 • rozpočtové opatření č. 22/2018 schválené RM dne 19. 11. 2018, usn. č. 36/2018
 • rozpočtové opatření č. 23/2018 schválené RM dne 3. 12. 2018, usn. č. 84/2018
 • rozpočtové opatření č. 24/2018 schválené ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/22
 • rozpočtové opatření č. 25/2018 schválené RM dne 17. 12. 2018, usn. č. 141/2018
 • rozpočtové opatření č. 26/2018 schválené RM dne 21. 1. 2019, usn. č. 42/2019.

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2018

V souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022 organizace založené městem Přeštice.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty na r. 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na r. 2019 - 2020 příspěvkových organizací:

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih

Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

 

 

Rozpočet města Přeštice a rozpočtový výhled

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 13. rozpočtovém opatření Staženo: 14x | 07.09.2020

Rozpočtové opatření č. 13/2020 Staženo: 13x | 07.09.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 12. rozpočtovém opatření Staženo: 9x | 07.09.2020

Rozpočtové opatření č. 12/2020 Staženo: 11x | 07.09.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 11. rozpočtovém opatření Staženo: 20x | 28.07.2020

Rozpočtové opatření č. 11/2020 Staženo: 19x | 28.07.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 10. rozpočtovém opatření Staženo: 27x | 24.06.2020

Rozpočtové opatření č. 10/2020 Staženo: 30x | 24.06.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 9. rozpočtovém opatření Staženo: 40x | 11.06.2020

Rozpočtové opatření č. 9/2020 Staženo: 39x | 11.06.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 8. rozpočtovém opatření Staženo: 35x | 20.05.2020

Rozpočtové opatření č. 8/2020 Staženo: 42x | 20.05.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 7. rozpočtovém opatření Staženo: 44x | 27.04.2020

Rozpočtové opatření č. 7/2020 Staženo: 38x | 27.04.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 6. rozpočtovém opatření Staženo: 42x | 27.04.2020

Rozpočtové opatření č. 6/2020 Staženo: 47x | 27.04.2020

Rozpočet města Přeštïce na r. 2020 po 5. rozpočtovém opatření Staženo: 58x | 30.03.2020

Rozpočtové opatření č. 5/2020 Staženo: 53x | 30.03.2020

Rozpočet města Přeštice na r. 2020 po 4. rozpočtovém opatření Staženo: 45x | 13.03.2020

Rozpočtové opatření č. 4/2020 Staženo: 48x | 13.03.2020

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je středa, 23. 9. 2020, 2:06:40

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Záchranný kruh

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací