A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Klikací rozpočet

Aplikace „Klikací rozpočet“ zobrazuje informace o rozpočtu města, o čerpání výdajů a plnění příjmů.

Jedná se o agendu informačního systému Radnice VERA, který město Přeštice využívá jako hlavní IS. Agenda je pořízena v rámci projektu „Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice“ dotovaného ze strukturálního fondu ERDF.

Aplikace zobrazuje údaje z IS přímo na web, data jsou aktualizována k 20. dni běžného měsíce. Veřejnosti jsou předkládány informace o schváleném i upraveném rozpočtu a o skutečném naplňování rozpočtovaných příjmů a čerpání rozpočtovaných výdajů. Aplikace nabízí interaktivní proklikávání příjmů i výdajů, zobrazuje srovnávací tabulky, grafy a procentní vyjádření.

Klikací rozpočet zde

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2023

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

Rozpočet na r. 2023 byl schválen ZM dne 15. 12. 2022, usn. č. B/8.

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2023

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2023 schválené RM dne 18. 1. 2023, usn. č.  13/2023 

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2024 – 2027 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2027 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

SVR na r. 2024 - 2027 byl schválen ZM dne 15. 12. 2022, usn. č. B/10.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2023, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2025 (2027)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2023 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2024 - 2025 (2027) - schváleny RM dne 30. 11. 2022 (usn. č. 83, 84 a 85/2022).

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2023, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2025

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2023 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 - 2025 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 30. 11. 2022 (usn. č. 103 a 104/2022).

 

 

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2023

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh rozpočtu na r. 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

Lhůta pro podání písemných připomínek podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, končí dnem 14. 12. 2022. Rozpočet na r. 2023 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 15. 12. 2022.

 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2024 – 2027

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2027 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

Lhůta pro podání písemných připomínek podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, končí dnem 14. 12. 2022. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2024 – 2027 bude projednáván na zasedání Zastupitelstva města Přeštice dne 15. 12. 2022.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: návrh rozpočtu na r. 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2025 (2027)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2023 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2024 - 2025 (2027).

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 30. 11. 2022.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: návrh rozpočtu na r. 2023, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2025

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice návrh rozpočtu na r. 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2024 - 2025 organizace založené městem Přeštice.

Návrhy budou předloženy ke schválení Radě města Přeštice na jednání dne 30. 11. 2022.

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2022

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2022 schválené ZM dne 24. 2. 2022, usn. č. B/9
 • rozpočtové opatření č. 2/2022 schválené RM dne 28. 2. 2022, usn. č. 93/2022
 • rozpočtové opatření č. 3/2022 schválené RM dne 14. 3. 2022, usn. č. 145/2022
 • rozpočtové opatření č. 4/2022 schválené ZM dne 6. 4. 2022, usn. č. B/9
 • rozpočtové opatření č. 5/2022 schválené RM dne 11. 4. 2022, usn. č. 234/2022
 • rozpočtové opatření č. 6/2022 schválené RM dne 9. 5. 2022, usn. č. 346/2022
 • rozpočtové opatření č. 7/2022 schválené RM dne 23. 5. 2022, usn. č. 367/2022
 • rozpočtové opatření č. 8/2022 schválené RM dne 6. 6. 2022, usn. č. 393/2022
 • rozpočtové opatření č. 9/2022 schválené RM dne 20. 6. 2022, usn. č. 424/2022
 • rozpočtové opatření č. 10/2022 schválené ZM dne 23. 6. 2022, usn. č. B/10
 • rozpočtové opatření č. 11/2022 schválené RM dne 1. 8. 2022, usn. č. 487/2022
 • rozpočtové opatření č. 12/2022 schválené RM dne 22. 8. 2022, usn. č. 502/2022
 • rozpočtové opatření č. 13/2022 schválené ZM dne 14. 9. 2022, usn. č. B/15
 • rozpočtové opatření č. 14/2022 schválené RM dne 19. 9. 2022, usn. č. 563/2022
 • rozpočtové opatření č. 15/2022 schválené RM dne 17. 10. 2022, usn. č. 618/2022
 • rozpočtové opatření č. 16/2022 schválené RM dne 2. 11. 2022, usn. č. 17/2022
 • rozpočtové opatření č. 17/2022 schválené RM dne 16. 11. 2022, usn. č. 53/2022
 • rozpočtové opatření č. 18/2022 schválené RM dne 30. 11. 2022, usn. č. 82/2022
 • rozpočtové opatření č. 19/2022 schválené RM dne 14. 12. 2022, usn. č. 124/2022
 • rozpočtové opatření č. 20/2022 schválené ZM dne 15. 12. 2022, usn. č. B/19
 • rozpočtové opatření č. 21/2022 schválené RM dne 29. 12. 2022, usn. č. 176/2022

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2022

V souladu s § 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2022 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

Rozpočet na r. 2022 byl schválen ZM dne 9. 12. 2021, usn. č. B/5.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2023 – 2026 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2026 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. 

SVR na r. 2023 - 2026 byl schválen ZM dne 9. 12. 2021, usn. č. B/6.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2024 (2026)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2022 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na r. 2023 - 2024 (2026) - schváleny RM dne 29. 11. 2021 (usn. č. 596, 594 a 595/2021).

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2022, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2024

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2022 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2023 - 2024 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 29. 11. 2021 (usn. č. 625 a 624/2021).

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet města Přeštice a rozpočtový výhled

Rozpočet města Přeštice na r. 2023 po 1. rozpočtovém opatření Staženo: 7x | 24.01.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023 Staženo: 10x | 24.01.2023

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 21. rozpočtovém opatření Staženo: 9x | 03.01.2023

Rozpočtové opatření č. 21/2022 Staženo: 9x | 03.01.2023

Rozpočet města Přeštice na r. 2023 - schválený Staženo: 17x | 21.12.2022

Střednědobý výhled města Přeštice na r. 2024 - 2027 - schválený Staženo: 15x | 21.12.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 20. rozpočtovém opatření Staženo: 11x | 21.12.2022

Rozpočtové opatření č. 20/2022 Staženo: 13x | 21.12.2022

Rozpočet města Přeštice na r. 2022 po 19. rozpočtovém opatření Staženo: 12x | 21.12.2022

Rozpočtové opatření č. 19/2022 Staženo: 12x | 21.12.2022

MŠ Dukelská Přeštice - rozpočet na r. 2023 - schválený Staženo: 17x | 13.12.2022

MŠ Gagarinova Přeštice - rozpočet 2023 - schválený Staženo: 14x | 13.12.2022

ZŠ J. Hlávky Přeštice - rozpočet na r. 2023 - schválený Staženo: 17x | 13.12.2022

ZŠ a MŠ Skočice - rozpočet na r. 2023 - schválený Staženo: 12x | 13.12.2022

ZUŠ Přeštice - rozpočet na r. 2023 - schválený Staženo: 17x | 13.12.2022

SVČ Přeštice - rozpočet na r. 2023 - schválený Staženo: 15x | 13.12.2022

KKC Přeštice - rozpočet na r. 2023 - schválený Staženo: 18x | 13.12.2022

B+T Přeštice - rozpočet na r. 2023 - schválený Staženo: 17x | 13.12.2022

MŠ Dukelská Přeštice - SVR na r. 2024 - 2025 - schválený Staženo: 13x | 13.12.2022

MŠ Gagarinova Přeštice - SVR na r. 2024 - 2025 - schválený Staženo: 15x | 13.12.2022

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 6. 2. 2023, 4:07:09

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline