Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Registrace k provozování autoškoly

Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 2 zákona č. 247/2000 Sb., odst. 2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že:

a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel,

b) splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona (§ 8)

Dle § 3 zákona č. 247/2000 Sb.

(1) Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí obsahovat 

a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li
žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,

b) rozsah poskytované výuky a výcviku,

c) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat výuku a výcvik,

d) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat zdravotnickou přípravu,

e) způsob zajištění výcvikových vozidel,

f) popis a umístění autocvičiště nebo jiné cvičné plochy s vyloučením provozu jiných
vozidel (dále jen"cvičná plocha") nebo řidičského trenažéru a adresu a označení výukových a učebních prostor.

(2) Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí být doložena 

a) dokladem osvědčujícím právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše
nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým
vozidlům,

b) platnými profesními osvědčeními osob, které budou provádět výuku a výcvik k
získání řidičského oprávnění,

c) živnostenským listem nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu,
zřizovací listinou.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo
originálech k nahlédnutí.

Správní poplatek - podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

položka 28 vydání registrace k provozování autoškoly 2000,-Kč

změna rozsahu registrace k provozování 1000,- Kč

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
3
31
3
1
3
2
3
3
4
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
3
10
5
11
3
12
3
13
4
14
3
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
3
24
5
25
3
26
1
27
1
28
1
29
1
1
1
2
2
3
1

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat