A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Registrace k provozování autoškoly


- dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 2 zákona č. 247/2000 Sb., odst. 2):
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že:
a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy
žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které
vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel,
b) splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona (§ 8)
Dle § 3 zákona č. 247/2000 Sb.
(1) Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí obsahovat
a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li
žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační
číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická
osoba,
b) rozsah poskytované výuky a výcviku,
c) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou
zajišťovat výuku a výcvik,
d) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou
zajišťovat zdravotnickou přípravu,
e) způsob zajištění výcvikových vozidel,
f) popis a umístění autocvičiště nebo jiné cvičné plochy s vyloučením provozu jiných
vozidel (dále jen"cvičná plocha") nebo řidičského trenažéru a adresu a označení
výukových a učebních prostor.

(2) Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí být doložena
a) dokladem osvědčujícím právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše
nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým
vozidlům,
b) platnými profesními osvědčeními osob, které budou provádět výuku a výcvik k
získání řidičského oprávnění,
c) živnostenským listem nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu,
zřizovací listinou.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo
originálech k nahlédnutí.

Správní poplatek - podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
položka 28 vydání registrace k provozování autoškoly 2000,-Kč
změna rozsahu registrace k provozování 1000,- Kč

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 30. 1. 2023, 8:13:00

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline