Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Registrace k provozování autoškoly

Dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Dle § 2 zákona č. 247/2000 Sb., odst. 2)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá registraci k provozování autoškoly na základě písemné žádosti, prokáže-li žadatel, že:

a) je držitelem příslušného živnostenského oprávnění, nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu, je držitelem zřizovací listiny, ze které vyplývá, že provádí výuku a výcvik k získání oprávnění k řízení vozidel,

b) splnil technické podmínky pro provozování autoškoly podle tohoto zákona (§ 8)

Dle § 3 zákona č. 247/2000 Sb.

(1) Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí obsahovat 

a) obchodní firmu, sídlo a právní formu právnické osoby a její identifikační číslo, je-li
žadatelem právnická osoba, nebo jméno, příjmení a trvalý pobyt, identifikační číslo, obchodní jméno a datum narození fyzické osoby, je-li žadatelem fyzická osoba,

b) rozsah poskytované výuky a výcviku,

c) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat výuku a výcvik,

d) jméno, příjmení, trvalý pobyt a datum narození fyzických osob, které budou zajišťovat zdravotnickou přípravu,

e) způsob zajištění výcvikových vozidel,

f) popis a umístění autocvičiště nebo jiné cvičné plochy s vyloučením provozu jiných
vozidel (dále jen"cvičná plocha") nebo řidičského trenažéru a adresu a označení výukových a učebních prostor.

(2) Žádost o vydání registrace k provozování autoškoly musí být doložena 

a) dokladem osvědčujícím právní vztah žadatele k autocvičišti nebo k cvičné ploše
nebo k řidičskému trenažéru, k výukovým a učebním prostorám a k výcvikovým
vozidlům,

b) platnými profesními osvědčeními osob, které budou provádět výuku a výcvik k
získání řidičského oprávnění,

c) živnostenským listem nebo v případě, kdy žadatelem je organizační složka státu,
zřizovací listinou.

(3) Doklady uvedené v odstavci 2 předkládá žadatel v ověřených kopiích nebo
originálech k nahlédnutí.

Správní poplatek - podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

položka 28 vydání registrace k provozování autoškoly 2000,-Kč

změna rozsahu registrace k provozování 1000,- Kč

Užitečné informace

MUNIPOLIS

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
3
3
3
4
3
5
3
6
4
7
4
8
3
9
3
10
3
11
4
12
3
13
3
14
4
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
2
25
2
26
2
27
5
28
3
29
2
30
3
31
2
1
2
2
4
3
2
4
2

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat