Menu
Město Přeštice
Město Přeštice
Město Přeštice Město
Přeštice

S čím Vám můžeme pomoci?

rozšířené vyhledávání

Územní studie krajiny ORP Přeštice

Logo MMR

Město Přeštice realizuje projekt „Uzemní studie krajiny ORP Přeštice“(ÚSK). Jeho cílem je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování. Projekt je realizován v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen ORP) Přeštice, což zahrnuje 30 obcí s rozlohou více jak 27 km². ÚSK bude zpracována v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině (smluvní dokument mezi členskými státy Rady Evropy), bude reagovat na dokument Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (tzv. „Adaptační strategie EU“) a na její národní ekvivalent – Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (tzv.  „Adaptační strategie ČR“), na Strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti   do   roku   2020   a   zohlední   protipovodňovou   ochranu   a   zelenou   infrastrukturu.

Akce je spolufinancována z prostředků EU z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 9 Územní studie, Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Projet registrační číslo: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004786

Realizace projektu: 24.3.2017 – 31.1.2019

Náklady projektu: Celkové způsobile výdaje 1 185 800,- Kč, dotace 1 067 220, vlastní zdroje 118 580,- Kč.

Užitečné informace

Mobilní aplikace

Mapa Přeštic

Sociální služby

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
3
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
1
22
2
23
1
24
1
25
1
26
2
27
1
28
1
29
1
30
1

Senior Taxi Přeštice

Senior Taxi Přeštice

Odstávka ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Pečovatelská služba

Sociální služby přešticka

Tichá linka

Tichá linka

Mohlo by Vás zajímat