A picture

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Klikací rozpočet

Aplikace „Klikací rozpočet“ zobrazuje informace o rozpočtu města, o čerpání výdajů a plnění příjmů.

Jedná se o agendu informačního systému Radnice VERA, který město Přeštice využívá jako hlavní IS. Agenda je pořízena v rámci projektu „Konsolidace IT, zvýšení bezpečnosti TC ORP a elektronizace procesů města Přeštice“ dotovaného ze strukturálního fondu ERDF.

Aplikace zobrazuje údaje z IS přímo na web, data jsou aktualizována k 20. dni běžného měsíce. Veřejnosti jsou předkládány informace o schváleném i upraveném rozpočtu a o skutečném naplňování rozpočtovaných příjmů a čerpání rozpočtovaných výdajů. Aplikace nabízí interaktivní proklikávání příjmů i výdajů, zobrazuje srovnávací tabulky, grafy a procentní vyjádření.

Klikací rozpočet zde

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2019

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2019 schválené RM dne 21. 1. 2019, usn. č. 41/2019
 • rozpočtové opatření č. 2/2019 schválené RM dne 4. 2. 2019, usn. č. 78/2019
 • rozpočtové opatření č. 3/2019 schválené ZM dne 14. 2. 2019, usn. č. B/11
 • rozpočtové opatření č. 4/2019 schválené RM dne 18. 2. 2019, usn. č. 126/2019
 • rozpočtové opatření č. 5/2019 schválené RM dne 18. 3. 2019, usn. č. 206/2019
 • rozpočtové opatření č. 6/2019 schválené RM dne 27. 3. 2019, usn. č. 227/2019
 • rozpočtové opatření č. 7/2019 schválené ZM dne 11. 4. 2019, usn. č. B/16
 • rozpočtové opatření č. 8/2019 schválené RM dne 15. 4. 2019, usn. č. 281/2019
 • rozpočtové opatření č. 9/2019 schválené RM dne 29. 4. 2019, usn. č. 309/2019
 • rozpočtové opatření č. 10/2019 schválené RM dne 13. 5. 2019, usn. č. 337/2019
 • rozpočtové opatření č. 11/2019 schválené RM dne 10. 6. 2019, usn. č. 390/2019
 • rozpočtové opatření č. 12/2019 schválené RM dne 24. 6. 2019, usn. č. 443/2019
 • rozpočtové opatření č. 13/2019 schválené ZM dne 27. 6. 2019, usn. č. B/26
 • rozpočtové opatření č. 14/2019 schválené RM dne 15. 7. 2019, usn. č. 495/2019
 • rozpočtové opatření č. 15/2019 schválené RM dne 5. 8. 2019, usn. č. 521/2019
 • rozpočtové opatření č. 16/2019 schválené RM dne 26. 8. 2019, usn. č. 546/2019
 • rozpočtové opatření č. 17/2019 schválené RM dne 9. 9. 2019, usn. č. 563/2019

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2019

V souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. Rozpočet na r. 2019 byl schválen ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/23.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2020 – 2023 

V souladu s § 3 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, oznamuje město Přeštice, že  schválený střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208. SVR na r. 2020 - 2023 byl schválen ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/24.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021 (2022, 2023)

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty příspěvkových organizací na r. 2019 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na r. 2020 - 2021 (2022, 2023) - schváleny RM dne 3. 12. 2018. 

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih

Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2019, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2021 organizace založené městem Přeštice - schváleny RM dne 3. 12. 2018.

 

Střednědobý výhled rozpočtu města Přeštice na r. 2019 – 2022 

V souladu s § 3 odst.4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že  střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022 schválený ZM dne 8. 3. 2018, usn. č. B/12, je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 

Rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu na r. 2018

V souladu s § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že všechna schválená rozpočtová opatření jsou v elektronické podobě zveřejněna na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jejich listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 • rozpočtové opatření č. 1/2018 schválené RM dne 22. 1. 2018, usn. č. 40/2018
 • rozpočtové opatření č. 2/2018 schválené RM dne 26. 2. 2018, usn. č. 109/2018
 • rozpočtové opatření č. 3/2018 schválené ZM dne 8. 3. 2018, usn. č. B/11
 • rozpočtové opatření č. 4/2018 schválené RM dne 12. 3. 2018, usn. č. 161/2018
 • rozpočtové opatření č. 5/2018 schválené RM dne 26. 3. 2018, usn. č. 189/2018
 • rozpočtové opatření č. 6/2018 schválené ZM dne 19. 4. 2018, usn. č. B/14
 • rozpočtové opatření č. 7/2018 schválené RM dne 23. 4. 2018, usn. č. 263/2018
 • rozpočtové opatření č. 8/2018 schválené RM dne 14. 5. 2018, usn. č. 288/2018
 • rozpočtové opatření č. 9/2018 schválené RM dne 28. 5. 2018, usn. č. 326/2018
 • rozpočtové opatření č. 10/2018 schválené RM dne 11. 6. 2018, usn. č. 353/2018
 • rozpočtové opatření č. 11/2018 schválené ZM dne 19. 6. 2018, usn. č. B/5
 • rozpočtové opatření č. 12/2018 schválené RM dne 25. 6. 2018, usn. č. 372/2018
 • rozpočtové opatření č. 13/2018 schválené RM dne 16. 7. 2018, usn. č. 404/2018
 • rozpočtové opatření č. 14/2018 schválené RM dne 6. 8. 2018, usn. č. 439/2018
 • rozpočtové opatření č. 15/2018 schválené RM dne 27. 8. 2018, usn. č. 461/2018
 • rozpočtové opatření č. 16/2018 schválené RM dne 10. 9. 2018, usn. č. 501/2018
 • rozpočtové opatření č. 17/2018 schválené ZM dne 19. 9. 2018, usn. č. B/13
 • rozpočtové opatření č. 18/2018 schválené RM dne 24. 9. 2018, usn. č. 542/2018
 • rozpočtové opatření č. 19/2018 schválené RM dne 8. 10. 2018, usn. č. 561/2018
 • rozpočtové opatření č. 20/2018 schválené RM dne 22. 10. 2018, usn. č. 586/2018
 • rozpočtové opatření č. 21/2018 schválené RM dne 5. 11. 2018, usn. č. 14/2018
 • rozpočtové opatření č. 22/2018 schválené RM dne 19. 11. 2018, usn. č. 36/2018
 • rozpočtové opatření č. 23/2018 schválené RM dne 3. 12. 2018, usn. č. 84/2018
 • rozpočtové opatření č. 24/2018 schválené ZM dne 13. 12. 2018, usn. č. B/22
 • rozpočtové opatření č. 25/2018 schválené RM dne 17. 12. 2018, usn. č. 141/2018
 • rozpočtové opatření č. 26/2018 schválené RM dne 21. 1. 2019, usn. č. 42/2019.

 

Rozpočet města Přeštice na r. 2018

V souladu s § 11 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů oznamuje město Přeštice, že schválený rozpočet na r. 2018 je v elektronické podobě zveřejněn na adrese www.prestice-mesto.cz v sekci MĚSTO – HOSPODAŘENÍ MĚSTA – ROZPOČET. Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v budově MěÚ, Masarykovo nám. 107, v kanceláři finančního odboru č. 208.

 

Organizace založená městem Přeštice: B + T Přeštice s.r.o.: rozpočet na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, v platném znění, zveřejňuje město Přeštice schválený rozpočet na r. 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2022 organizace založené městem Přeštice.

 

Příspěvkové organizace zřízené městem Přeštice: rozpočet na r. 2018, střednědobý výhled rozpočtu na r. 2019 - 2020

V souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje město Přeštice schválené rozpočty na r. 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na r. 2019 - 2020 příspěvkových organizací:

Mateřská škola Přeštice, Dukelská 959, okres Plzeň-jih

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova 202, okres Plzeň-jih

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice

Základní škola a mateřská škola Skočice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Přeštice, okres Plzeň-jih

Středisko volného času Slunečnice Přeštice, příspěvková organizace

Kulturní a komunitní centrum Přeštice

 

 

Rozpočet města Přeštice a rozpočtový výhled

Rozpočet města Přeštice na r. 2018 po 22. rozpočtovém opatření Staženo: 33x | 30.11.2018

Rozpočtové opatření č. 22/2018 Staženo: 35x | 30.11.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Přeštice na r. 2020 - 2023 Staženo: 29x | 21.11.2018

Návrh rozpočtu města Přeštice na r. 2019 Staženo: 31x | 21.11.2018

B + T Přeštice s.r.o. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021 Staženo: 34x | 19.11.2018

B + T Přeštice s.r.o. - návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 34x | 19.11.2018

Rozpočet města Přeštice na r. 2018 po 21. rozpočtovém opatření Staženo: 37x | 13.11.2018

Rozpočtové opatření č. 21/2018 Staženo: 43x | 13.11.2018

Kulturní a komunitní centrum Přeštice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2023 Staženo: 37x | 07.11.2018

Středisko volného času Slunečnice Přeštice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2023 Staženo: 38x | 07.11.2018

Základní umělecká škola Přeštice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021 Staženo: 45x | 07.11.2018

Základní škola a mateřská škola Skočice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021 Staženo: 37x | 07.11.2018

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2022 Staženo: 38x | 07.11.2018

Mateřská škola Přeštice, Gagarinova ul. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021 Staženo: 42x | 07.11.2018

Mateřská škola Přeštice, Dukelská ul. - návrh střednědobého výhledu rozpočtu na r. 2020 - 2021 Staženo: 39x | 07.11.2018

Kulturní a komunitní centrum Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 41x | 07.11.2018

Středisko volného času Slunečnice Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 41x | 07.11.2018

Základní umělecká škola Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 42x | 07.11.2018

Základní škola a mateřská škola Skočice - návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 40x | 07.11.2018

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice - návrh rozpočtu na r. 2019 Staženo: 39x | 07.11.2018

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 9. 2019, 9:58:27

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Záchranný kruh

InfoKanál Přeštice

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací