A picture
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace v roce 2019

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 31.1.2019

Dne 31.1.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci vyvlastňovacích řízení v době od 1.1.2014 do 31.12.2018. Informace byla poskytnuta dne 1.2.2019.

Poskytnuta_informace_ze_dne_1.2.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 4.4.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 04.04.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala společnost Aquatec VFL s. r. o., IČ: 43874355, se sídlem Továrenská 4054/49, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovensko, ve věci poskytnutí počtu vydaných povolení na domovní čistírny odpadních vod vydaných v roce 2018. Informace byly poskytnuty dne 10.4.2019

Informace ze dne 04.04.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 5.4.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 05.04.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., ve věci poskytnutí počtu výskytu a lovu jelena siky japonského v letech 2011 – 2017. Informace byly poskytnuty dne 09.04.2019

Informace ze dne 5.4.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 6. 9. 2019

Dne 6. 9. 2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci počtu pracovníků státní památkové péče, jejich zařazení do platových tříd a celkových mzdových nákladů na tyto pracovníky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Informace byla poskytnuta dne 9. 9. 2019.

Poskytnutí informace na žádost ze dne 06_09_2019_Ing_L_Č.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 7.1.2019

Dne 7.1.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci zaslání kopií podkladových materiálů pro budoucí soudní řízení. Informace byla poskytnuta dne 16.1.2019.

Poskytnuti_informace_ze dne_16.1.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 7.3.2019

Městský úřad Přeštice, odbor životního prostředí obdržel dne 07.03.2019 žádost o poskytnutí informací ve smyslu ust. § 14 zákona č. 106/1999 Sb., ve věci poskytnutí seznamu uživatelů honiteb v působnosti ORP Přeštice včetně kontaktů (e-mail nebo telefonní číslo).. Informace byly poskytnuty dne 13.03.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Informace ze dne 07_03_2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 7.6.2019

Dne 07.06.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci – 1. jakým způsobem jsou řešeny přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě, 2. jestli je postup zdejšího správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají "Virtuálního Provozovatele" (subjekt, který využívá tzv. společného řízení, 3. zda bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla, 4. kolik bylo v roce 2018 v naší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele vozidla popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem obce z uvedených rozhodnutí. Informace byla poskytnuta dne 10.06.2019.

Poskytnutí informace ze dne 07.06.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.1.2019

Dne 8.1.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacícm, ve znění pozdějších předpisů o zaslání investičních plánů města Přeštice na rok 2019 se specifikací názvu projektu, popisem projektu, příslušného projektanta, finančním rozpočtem a klíčovými termíny projektu. Informace byla poskytnuta dne 16.ledna 2019.

Odpověď na žádost ze dne 8.1.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.2.2019

Dne 8.2.2019 byla Městskému úřadu v Přešticích doručena žádost dle z.č. 106/1999 Sb. ve věci silničních rychloměrů, které město Přeštice provozuje. Informace byla poskytnuta 18.2.2019. Současně bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Poskytnutí informace ze 8.2.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 8.7.2019

Dne 08.07.2019 byla dle InfZ podána žádost o poskytnutí kopie protokolu Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí o metodické pomoci a kontrole výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí u MěÚ Přeštice ze dne 07.06.2019 sp. zn. ZN/535/ŽP/19. Poskytnutí informace 31.07.2019 spolu s rozhodnutím čj. PR-OŽP-DVO/21020/2019 ze dne 31.07.2019 o odmítnutí části žádosti, které nabylo právní moci dne 17.08.2019.

Informace ze dne 8.7.2019.pdf

Informace poskytnutá podle zákona č. 106/1999 Sb. na žádost ze dne 9.12.2019

Žádost o informace dle z.č. 106/1999 Sb., písemnosti odboru správního a dopravního v přestupkovém řízení. Dne 09. prosince 2019 byla Městskému úřadu Přeštice, odboru správnímu a dopravnímu doručena žádost o informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v níž žadatel žádal poskytnutí písemnosti v souvislosti s přestupkovým řízení vedené pod spisovou značkou PR-OSD-2984/2019-SD-SCH-PŘ-723. Požadovaná informace byla žadateli poskytnuta dne 10. prosince 2019.

Informace poskytnutá podle zákona č. 106_1999 Sb. na žádost ze dne 9.12.2019.pdf

Poskytnuté informace v roce 2018

Informace ze dne 10.12.2018

informace ze dne 10.12.2018.pdf

Informace ze dne 11.1.2018

Informace ze dne_11_1_2018.pdf

Informace ze dne 11.6.2018

Informace ze dne 11.6.2018.pdf

Informace ze dne 11.9.2018

23849_2018_odpověď na web.pdf

Informace ze dne 15.3.2018

Informace ze dne 15_3_2018.pdf

Informace ze dne 15.6.2018

Inf_15_6_2018.pdf

Informace ze dne 15.8.2018

informace ze dne 15.8.2018.pdf

Informace ze dne 16.10.2018

Informace ze dne 16.10.2018.pdf

Informace ze dne 16.7.2018

OSD MěÚ Přestice - informace dle z č 106_1999 ze dne 16.7.2018 - úprava.pdf

Stránka

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je neděle, 19. 9. 2021, 7:01:31

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas
 

Sociální služby Přešticka

Sociální služby přešticka

Záchranný kruh

PŘEŠTICE V GISONLINE

Přeštice v GisOnline

Mapa turistických informací

Mapa turistických informací